ANALİZ-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Yatırım)

10.08.2016 09:45
ANALİZ-Borsa İstanbul'da Gelişmeler/Beklentiler(Tera Yatırım)


Tera Yatırım ( http://www.terayatirim.com/ ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"BDDK’nın bireysel tüketici kredilerine yönelik kısıtlamaları
esneteceği (vadeleri 48 aya uzatılacak) ve cep telefonundaki taksitli
satış yasağı kaldıracağına yönelik haberler bulunuyor. Amaç yurtiçi
talebi ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi desteklemek. BDDK’nın kesin
kararını 2 hafta içinde açıklaması bekleniyor. Tahminimize göre olumlu
etki ilk olarak elektronik perakendecilere olur (TKNSA & BMEKS) çünkü
cep telefonuna taksit yasağı geldikten sonra bu firmalar pazar payı
kaybettiler. İkinci olarak beyaz eşya sektörü uzayan vadelerden olumlu
etkilenecektir diye düşünüyoruz (ARCLK & VESTL & VESBE). Diğer yandan
bankalar da bir süredir oldukça zayıf seyreden bireysel kredi ve kredi
kartlarındaki büyümeyi canlandırabilmek için fırsat kazanacaklar gibi
görünüyor. Böylece bankalar (özellikle GARAN, AKBNK, YKBNK) büyümenin
üzerinde net faiz marjını da artıracaklardır kanaatindeyiz.
— Ayrıca, MB zorunlu karşılık oranlarında indirime gitme yönünde
karar aldı ve dahası gevşeme yönünde adımların önümüzdeki dönem için
de kredi büyümesine katkı açısından devam edeceğini düşünüyoruz. 2010
sonundan itibaren başlayan makro-ihtiyati sıkılaştırmanın tam uygun
zamanda gevşeme yönüne evrilmesi yurtiçi talep açısından pozitif.
— 2ç16 sonuçları arasında, EKGYO tahminlerin üzerinde VAKBN ve
BIZIM beklenti dahilinde AVISA, BAGFS, EGSER, PETUN ve SNGYO
tahminlerin altında gerçekleşti.


İZLENECEKLER

— KORDS Telekonferans (saat 16:00)
— AVISA Telekonferans (saat 16:00)
— BIZIM Telekonferans (saat 16:30)
— EREGL ve AKCNS 2ç16 kar açıklamaları

TEKNİK ANALİZ - K/V Trend:Yatay/Yukarı U/V Trend: Yatay/Aşağı

1.Direnç: 79000 2. Direnç: 79500 1. Destek: 77800 2. Destek: 77200


http://research.teramenkul.com/pdf/BUG%C3%9CN_TEKN%C4%B0KANAL%C4%B0Z_10082016.pdf


EKGYO piyasa beklentisi olan 351mn TL ve bizim 360mn TL
seviyesindeki beklentimizin üzerinde 454mn TL net kar açıkladı.

Gelirler yıllık bazda %350 arttı ve beklentileri önmemli oranda
aştı.FAVÖK marjı ise piyasa beklentisi olan %36.1’e paralel seviyede
%36.3 oldu.
Her ne kadar satışlar ve net kar beklentilerin üstündeyse de GYO
muhasebesi gereği finansallar geçmiş dönem performansını
yansıttığından hisse üzerine etkisi sınırlı olabilir.
Bununla birlikte, hesapladığımız net aktif değeri olan 5.00 TL’ye
%42 iskontolu işlem gören hisse, bu iskonto oranının 3-yıllık
ortalaması %26 olduğu için önümüzdeki dönemde bu iskonto daralabilir
diye düşünüyoruz. Son dönemde alınan yapı ruhsatları paralelinde
satışa konu olacak konut sayısının artacak olması ve Ağustos
kampanyası hissenin performansını destekleyecek unsurlar olacaktır.

— BIZIM: Şirket 4mn TL net kar açıklarken, geçen yıla ve
beklentilere paralel. FAVÖK marjı beklentilerin bir miktar üzerinde
geldi: 2ç16’da %2.9’a karşılık (yıllık 0.3 puan artış), piyasa
beklentisi %2.7. Ciro da beklentilere paralel şekilde %11 arttı.
Marjdaki artış kısmen olumlu değerlendirilebilir.
— BAGFS: Şirket 2ç16’da 3mn TL net zarar açıklarken, 2ç15’te 6mn
TL, 1ç16’da 15mn TL net kar vardı. Ayrıca bu rakam 8mn TL net kar
beklentisinin de oldukça altında kalmış oldu. Bunda kötü gelen
operasyonel performans etkili oldu. Ciro 75mn TL ile yıllık %35
düşerken, piyasa beklentisinin yarısının da altında kaldı (163mn TL
idi). FAVÖK marjı da %11.4 ile %16 olan piyasa beklentisinin oldukça
altında yer aldı. Sonuç olarak çok zayıf bir çeyrek geride kaldı.
— EGSER: Şirket 10mn TL net kar açıklarken (yıllık %8 düşüş),
FAVÖK marjı da %16 ile yıllık 6 puan, çeyreklik 2.7 puan geriledi.
Operasyonel olarak sonuçlar beklentinin gerisinde kaldı. Ciro ise %4
büyüdü. Böylece 6 aylık net kar 19mn TL olurken, FAVÖK marjı da %17.4
oldu (yıllık 3.4 puan geriledi). Bizim 2016 yılı için tahminlerimiz
51mn TL net kar ve %20 FAVÖK marjı için aşağı yönlü risk göründüğünü
de belirtelim. Olumsuz.
— SNGYO 2ç16’te piyasa beklentisi olan 7mn TL net zarara karşılık
17mn TL zarar açıkladı. Satış gelirleri yıllIk bazda %80 gerilerken,
FAVÖK marjı artan faaliyet giderleri paralelinde -%73 oldu. Negatif.
— KORDS: Şirket 37mn TL net kar (yıllık %49 artış) ve %17.4 FAVÖK
marjı (yıllık 4.2 puan artış) açıkladı. Ciro da %7 büyüdü. Böylece 6
aylık kar 88mn TL’ye (yıllık %147 büyüme), ve FAVÖK marjı %16.5’e
geldi (yıllık 4 puan artış). Hisse için pozitif görünüm devam ediyor.
Olumlu.
— PETUN: Şirket 14mn TL net kar ile geçen yıla ve beklentilere
paralel bir sonuç açıkladı. FAVÖK marjı beklentilerin altında kaldı:
2ç16’da %8.2 (yıllık 0.2 puan düşüş) iken, piyasa beklentisi %9.7 idi.
Ciro %13 ile beklentilerin biraz üzerinde büyüdü. Marjlardaki gerileme
olumsuz değerlendirilebilir.
— PNSUT: Şirket 2ç16’da 18mn TL net kar (yıllık %139 artış) ile
piyasa beklentisine paralel bir sonuç açıkladı. FAVÖK marjı da piyasa
beklentisine paralel geldi: %8.9. Ciro ise % 8 büyüdü. Sonuç olarak,
operasyonel performans ve net karda bir büyüme görülürken,
beklentilerle paralel olduğu için nötr değerlendirilebilir.
— VAKBN 2ç16’da piyasa beklentileri paralelinde TL587mn net kar
açıkladı.

Net faiz marjı çeyreksel bazda TÜFE’ye endeksli tahvil
getirilerindeki gerileme paralelinde 10bps civarında geriledi. 3ç16’da
kredi/mevduat spreadi genişleyecek ve TÜFE’ye endeksli tahvil
getirilerinde önemli oranlı artış (TL130mn civarı) gözlenecek.
Krediler sektör ortalaması paralelinde %3.6 artarken
kurumsal/ticari krediler %5.8 artışla büyümenin ana tetikleyicisi oldu.
Aktif kalitesi tarafında ise takipteki krediler oranı çeyreksel
bazda 12bps arttı. Özel kredi risk maliyeti çeyreksel bazda 117bps,
1y16’da ise 129bps oldu. Yakın izlemedeki kredilerin toplam içindeki
oranı ise 17bps arttı.
Banka 2016 beklentilerini büyüme tarafında resmi olarak
değişikliğe gitmese de aşağı yönlü riskleri not etti. Net ücret ve
komisyonlarda %20 artış yönündeki beklenti düşük tek haneli rakama
revize edilse de faaliyet giderlerinde yıllık artış beklentisinin
%12-%13’ten %8 civarına gerilemesi tarafından dengelenecek. Net faiz
marjında ise önceki yatay beklenti 15-20bps artış yönünde revize
edildi. Özsermaye karlılığı beklentisi ise %12’den %13’e yükseltildi.

— AVISA: Şirket 2ç16’te yerel konsensüs olan TL25mn net kar
beklentisine karşın TL19mn net kar açıkladı.

Bireysel emeklilik segmentinde çeyreksel teknik zarar 1ç16’a
artarak TL3.1mn oldu. Burada faaliyet giderlerindeki artış rol oynadı.
Hayat branşında ise teknik karlılık yıllık bazda %115 arttı.
Beklenti altında kalan sonuçlar ve de AVISA’nın en yakın rakibi
ANHYT’e göre son 1-yılda %19 iyi performans gösterdiği için AVISA’nın
kısa vadede ANHYT’ın gerisinde performans kaydetmesini bekleriz.

SİYASET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında
gerçekleştirilen buluşmanın oldukça yapıcı geçtiği ve ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik uzlaşı sağlandığı vurgulandı. Putin,
Rusya'nın Türkiye'ye karşı yaptırımlarının adım adım kaldırılacağına
değinirken, önceliğin ise ilişkilerin yaşanan krizin öncesine
döndürülmesi yönünde olduğunu açıkladı.

ŞİRKET HABERLERİ

— Turk Traktor , traktör üreticisi, $1.5mr PD / Nötr HF: TL84.60
– TTRAK dün bir analist toplantısı düzenleyerek 2q16 sonuçlarını
değerlendirdi. Buna göre:
TTRAK, şirketin yeni 4. Nesil motorlu traktörlerinin gelecek
seneden itibaren ihracat pazarında olacağını tekrarladı. Yurt içinde
ise 2019’dan itibaren bu araçların satış zorunluluğu başlıyor.
İnşaat ekipmanlarına giren araçlarda yurt içi pazar %4 civarında
büyürken, şirketin de buradan aldığı pay benzer seviyelerde yer aldı.
Şirketin daha önceki yatırımlarına bağlı aldığı teşviklerden,
projenin yeniden değerlenmesi sonucu 44mn TL ilave bir ertelenmiş
vergi 2ç16’da muhasebeleştirildi. Bunun devamının gelmeyeceği ve tek
seferlik bir gelir olduğu şirket yetkilileri tarafından aktarıldı.
Şirket 2ç16’daki traktör satışında daha büyük ve karlı modellere
öncelik verirken, bu durum ürün başına satış fiyatının ve dolayısıyla
da cironun artmasına yol açtı.
— Emlak GYO, EKGYO, GYO, $3.7bn PD / AL TP: TL4.06 – EKGYO'nun
Tem'16 konut satışları 244 ile aylık bazda %44 düşüşe işaret ederken
nakit akışı 175mn TL'ye işaret ediyor (aylık bazda %40 azalma) . Aylık
satış rakamları zayıf kalmaya devam ediyor (özellikle resmi tatilin ve
darbe girişiminin Temmuz satışlarını baskıladığını söyleyebiliriz).
7a16 toplan satışlar 2887 adet ile 1.9mr TL nakit akışı yaratmış
vaziyette. Şu ana kadar satış rakamları hedefin altında seyrediyor.
Tüm yıl için, 8bin adet ve 6mr TL nakit akımı yaratmasını bekliyoruz.

MAKRO

—Merkez Bankası TL ZK’lar ve rezerv opsiyonu katsayılarında
değişiklik yaptı. Buna göre finansal sisteme TL1.1mr ve $600mn ilave
likidite sağlanacak. Böylece, bankaların maliyetleri düşürülerek kredi
faizlerinde de gerileme ve kredi büyümesinin desteklenmesi
öngörülüyor. 2010 sonundan itibaren sıkılaştırılan makro-ihtiyati
tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye devam edilmesini bekliyoruz. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HKTM 86,10 440.116.317 % 200,00  
QNBFL 818,00 6.751.007 % 0,00  
KUVVA 45,98 2.215.733 % 0,00  
KARYE 56,60 114.749.281 % 0,00  
SELGD 54,60 9.251.354 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1626 31,1717 % 0,09  
Euro 33,7531 33,7758 % -0,10  
Sterlin 39,3354 39,5327 % -0,10  
Frank 35,2655 35,4779 % -0,01  
Riyal 8,2847 8,3263 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,44 22,48 % 0,66  
Platin 887,90 889,84 % 0,66  
Paladyum 931,75 935,67 % 0,66  
Brent Pet. 82,36 82,36 % 0,66  
Altın Ons 2.031,21 2.031,52 % 0,66