ANALİZ-Ekonomi ve Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

28.09.2017 09:44
ANALİZ-Ekonomi ve Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Ekonomi Haberleri
Dün açıklanan Orta Vadeli Ekonomik Program (OVP) büyümeye desteğin
devam edeceği sinyalini veriyor.
Ekonomiden sorumlu başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün hükümetin
2018-2020 yıllarını orta vadeli planını (OVP) açıkladı. Toplantıda
Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’da
açıklamalarda bulundu. Yapılan sunumda hükümetin yeni tahminleri
aşağıdaki şekilde açıklandı:
*Daha önce Başbakan Yıldırım’ın belirttiği gibi 2017 GSYH büyüme
tahmini %4,5’tan %5,5’a çekildi. Büyümenin 2018-2020 döneminde de %5,5
olması bekleniyor.
*2017 sene sonu tüketici enflasyonu tahmini geçen sene açıklanan
OVP’deki %6,5’tan %9,5 revize edildi. Enflasyonun 2018’de %7’ye,
2019’da %6’ya, 2020 de ise %5’e düşmesi bekleniyor.
*Merkezi yönetim bütçesinin GSYH’ya oranı 2017 yılı için %2, 2018
ve 2019 yılları için %1,9, 2020 yılı için ise %1,6 olarak açıklandı.
*AB tanımlı kamu borcunun GSYH’ya oranı 2016’daki %28,2
seviyesinden, 2017’de %28,5’e çıkıyor. 2018 da yine %28,5 olan rakam,
2019’da %28, 2020’de %27,5’a düşüyor.
*Cari açık’ın GSYH’ya oranı ise 2017’de %4,6, 2018’de %4,3,
2019’da %4,1 ve 2020’de %3,9 olarak açıklandı. Hükümetin yüksek büyüme
hedefleri ve bütçe açığının gayrisafi milli hasılaya oranının %1,9’da
kalacak olması, 2019’da gerçekleşecek yerel, Cumhurbaşkanlığı ve
Parlamento seçimleri öncesinde büyümeye mali desteğin devam edeceği
sinyalini veriyor. Hükümetin OVP ile aynı anda açıkladığı ve 1 Ocak
2018’te geçerli olacak vergi artışları ise, Maliye Bakanı Ağbal’ın
ifadesine göre gelecek sene bütçe gelirlerine GSYH’nin %0,8-0,9’u
kadar pozitif katkı sağlayacak ve artan jeopolitik riskler paralelinde
artacak savunma harcamalarında kullanılacak. Kredi Garanti Fonu’nun
ileriki dönemde nasıl kullanılacağı da büyüme performansını
etkileyecek. Artan faiz giderleri nedeniyle bütçe açığının yüksek
kalmasının, Hazine’nin iç borç çevirme oranını yüksek tutmasına ve
faizler üzerinde baskı unsuru olabileceğini düşünüyoruz.
Yüksek büyüme tahminlerine rağmen, Cari açığın GSYH’ya oranın OVP
süresi boyunca azalması, hükümetin yapısal reform planlarına ve büyüme
komposizyonunda yatırımların ve net ihracatın yüksek olması
beklentisine bağlı olduğunu düşünüyoruz.
OVP’de 2017 ve 2018 enflasyon tahminleri, TCMB’nin son enflasyon
raporunda açıkladığı tahminlere göre yükselmiş durumda. Ancak Başbakan
Yardımcısı Şimşek, fiyat istikrarının en önemli nokta olduğunu ve gıda
sektöründe alınacak önlemler ve diğer yapısal reformlarla birlikte
enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesinin hedeflendiğini ifade
etti. Bunun dışında TCMB’nin sıkı para politikasının, fiyat istikrarı
hedefi doğrultusunda süreceği belirtildi. Son olarak Naci Ağbal,
yapılan vergi artışlarının enflasyonist etkisinin, sene sonunda
yapılacak indirek vergilerde yapılacak artışlardan çok daha ılımlı
olacağını ve maliye politikasının, para politikasının hedeflerinin
dışına sapmayacağını ifade etmesi diğer pozitif bir gelişmeydi.
Global risk algısında negatif bir gelişme olmadığı takdirde,
enflasyonda 2018’in ilk yarısında görülmesi beklenen düşüş paralelinde
TCMB’nin sınırlı da olsa ortalama fonlama faizini gelecek senenin ilk
yarısında düşürmesini bekleyebiliriz. Ancak yüksek büyüme hedefi, mali
desteğin devamı, yüksek cari açık ve iç borç çevirme rasyosu yüzünden,
2018 yılında sıkı para politikasının devamını ve faizlerde tek haneye
düşüşlerin kalıcı olmamasını bekleriz.
Maliye bakanı Naci Ağbal, Orta Vadeli Program’ın sunumu sırasında,
hükümetin torba yasa bünyesinde TBMM’de gündeme getirilen vergi
değişiklik planlarını açıkladı. Planlanan tedbirler önümüzdeki yıldan
itibaren devletin vergi gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Aşağıda,
bahsi geçen tedbirlerin bir özetini ve değişikliklerin ilgili şirket
ve sektörler üzerinde olası etkilerini bulabilirsiniz:
*Finansal şirketler için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye
yükseltilecek. Bunun net olarak finansal şirketler için olumsuz
olduğunu düşünüyoruz. 2018 ve sonrası için vergi etkisinin net kar
üzerindeki etkisini %2.5 seviyesinde hesaplıyoruz. Bu da değerlemeler
üzerinde aynı oranda negatif etki yapabilir.
*Dağıtılabilir karın dağıtılmayan kısmı üzerine %1 vergi
getirilecek. Bunun da değerleme etkisinin %1’e kadar olumsuz bir
etkisi olabilir. Bu karar, her ne kadar etkisi daha küçük olsa da,
bazı şirketleri daha fazla temettü dağıtma ya da dağıtılabilir karı
sermayeye ekleme konusunda daha istekli davranmaya itebilir.
*1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere binek araçlar için
ödenen yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) %40 oranında
artırılırken, aracın motor hacmi ve yaşının yanında aracın ülkeye
giriş fiyatı vergilemede etkili olacak. Burada hatırlatmak gerekir ki,
yeni düzenleme ile bir aracın yıllık vergi masrafı artarken araç
fiyatlarında bir etki olmayacak. MTV’nin araç fiyatının %1-1,5 arasına
denk geldiğini göz önünde bulundurduğumuzda, vergi artışı ve düzenleme
sonucu binek araç talebinde bir etki olmasını beklemiyoruz.
*TOASO (etkisiz): Tahminlerimize göre şirketin 2017 satışlarının
sadece %16’sı yurt içi binek araç satışlarından oluşacak.
*FROTO (etkisiz): Ford Otosan, satışlarının %75’ini yurt dışına
yapmaktadır. Toplam satışların sadece %9’u yurt içi binek araç
satışlarından oluşmaktadır.
*DOAS (hafif olumsuz): Doğuş Otomotiv’in sattığı araçların Ford
Otosan ve Tofaş’ın sattığı araçlara göre daha yüksek fiyatlı olması
nedeniyle bir miktar olumsuz etkilenme ihtimali var. Ancak biz bu
etkinin materyal olmasını beklemiyoruz.

*Telekom sektöründe de bir takım vergi uygulamaları
değişikliklerine gidiliyor. Genel itibariyle düzenlemelerin sektör
için hafif pozitif olduğunu düşünüyoruz. Değişikliklerin önemli ana
başlıkları söyle:
-Özel iletişim vergisi %7,5 olarak sabitlendi. Halen mobil seste
%25, sabit seste %15 ve mobil+sabit datada %5 olan özel iletişim
vergisi tüm segmentler için %7,5 olarak sabitlendi. Burada sadeleşmeye
gidilmiş olması açısından gelişmeyi olumlu karşılıyoruz. Bunun yanı
sıra her ne kadar data kullanımının payı artsa da ses kullanımlarının
yüksek vergisi tüketicinin ödediği ağırlıklı ortalama özel iletişim
vergisi oranını yeni belirlenen oranın üzerinde bir rakama
getiriyordu. Dolayısıyla potansiyel olarak kullanıcının vergi yükünün
azalmış olmasını da tüketicinin kullanımı için artış potansiyeli
yaratması açısından da olumlu olarak görüyoruz.
-Şirketler net gelirleri üzerinden %5 gibi bir telsiz gideri
ödeyecek. Halen bu uygulama yatırımlar üzerinden alınıyor. Şu anda
şirketlerin telsiz gider yükünü tam olarak bilmesek de toplamda bu
yeni uygulamayla giderlerde hafif bir artış olabilir ama etki genel
itibariyle sınırlı kalabilir düşüncesindeyiz. Ayrıca yatırımlar
üzerinden değilde kazanımlar üzerinden bu kesintinin yapılması da daha
adil bir yaklaşım olarak gözüküyor.
-Makineden makineye kullanım abonelikleri telsiz giderinden muaf
olacak. Bu segment telekom sektöründe gelişmekte olan bir alan.
Dolayısıylabu yeni uygulama buradaki aboneliklerin artışına bir parça
pozitif katkı sağlayabilir.
*Meyveli gazoz ve enerji içeceklerine %25 ÖTV uygulanacak. Halen
kolalı içeceklerde %25 olarak uygulanan ÖTV oranının meyveli gazoz ve
enerji içeceklerine de uygulanmasına karar verildi. Coca Cola
İçeçek’in toplam satış hacminin yaklaşık yarısını Türkiye oluştururken
Türkiye satışlarının ise %8-9 civarının meyve suyu, meyveli gazoz,
enerji içeceği tarzındaki içeceklerden oluştuğunu tahmin ediyoruz.
Dolayısıyla bu kararın Coca Cola İçecek üzerindeki olası olumsuz
etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.
*Gayrimenkul satış karına uygulanan vergi istisnası 75%’ten %50’ye
düşürüldü. Bu karar gayrimenkul satışından kar elde eden şirketler
için %5 daha fazla vergi ödenmesi anlamına geliyor.
*Diğer önlemler: a) Sigara kağıdına ÖTV uygulanmaya başlanacak, b)
Gelir vergisinin %27 olan üçüncü dilimi %30’a yükseltildi, c) Kira
gelirinde götürü gider oranı %25’ten %15’e indirildi, d) Şans
oyunlarından alınan vergi %10’dan %20’ye yükseltildi.

Aksa Enerji Endonezya’da doğal gaz santrali projesi geliştirmek
için Aceh Bölgesi yönetimi ve Enersis İnşaat Enerji ile 2 yıllık bir
ön mutabakat anlaşması imzaladı
-potansiyel olumlu
Şirket proje detayları ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Ancak haberin hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını öngörüyoruz.
(kaynak: KAP)

TAV İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pay almak için
çalışmalarını sürdürüyor

Tiflis Havalimanı’nda yeni terminal binasının açılışı sırasında
açıklama yapan CEO Sani Şener, Malesia Airports’un Istanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndaki sahip olduğu payından satmayı planladığı %30
ile %49 arasındaki hissesine teklif vermek için çalışmaların devam
ettiğini belirtti. Şener, sadece satın almak adına hesaplarının
üzerinde bir teklif vermeyeceklerini de ifade etti. Haber, Şirket’in
daha önce yaptığı açıklamalar ile paralel. Ancak, haber hisse üzerinde
bir miktar olumlu etki yapabilir. (Kaynak: Dunya Gazetesi)

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 2011 yılında kullandırılan bireysel
krediler ile ilgili dosya masraflarına dayanılarak İş Bankası için
düzenlenen tahakkuk işlemlerini iptal etti

2017 yılı başından vergi otoritesi 2011 yılında kullandırılan
bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının KKDF açısından
incelenmesi sonucunda İşbankası’na toplamda 14.1 mln TL vergi tahakkuk
ettirmişti. Yargı sürecinde İstanbul 3. Idare Mahkemesi tahakkuk
işlemlerinin iptaline yönelik olarak İşbankası lehine karar vermiştir.
Rakam İşbankası ölçeğine öre küçük olduğu için hisse fiyatı üzerine
belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Vestel Elektronik 120 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Vestel Elektronik Körfez ülkelerinden oluşan altı bankalık bir
konsorsiyumla 120 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı. Bu
kredi işletme sermayesi finansmanında ve kısa vadeli kredilerin
azaltılmasında kullanılacak. Gelişmeyi hisse için nötr olarak
değerlendiriyoruz.

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
11:409.059
Değişim :  -0,42% |  -38,59
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
9.035
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:40
SAMAT 67,10 162.185.345 % 10,00  
TMSN 160,60 361.843.577 % 10,00  
OZSUB 38,28 50.481.170 % 10,00  
BANVT 181,50 80.804.764 % 10,00  
BSOKE 19,91 155.692.037 % 10,00  
11:40 Alış Satış %  
Dolar 31,4309 31,4388 % 0,24  
Euro 34,1134 34,1371 % 0,29  
Sterlin 39,6985 39,8976 % 0,31  
Frank 35,4724 35,6861 % 0,30  
Riyal 8,3557 8,3976 % 0,21  
11:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,09 23,12 % 0,66  
Platin 891,97 893,77 % 0,66  
Paladyum 960,09 963,77 % 0,66  
Brent Pet. 84,01 84,01 % 0,66  
Altın Ons 2.083,66 2.083,99 % 0,66