ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)

17.09.2018 14:23
ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)


NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Haftalık BIST ve Hisse Analizi:
"Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ve Yabancı Portföy
Yatırımları
TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine 7 eylül ile biten
haftada yabancı yatırımcılar TL hisse senetlerinde 5 milyon USD
tutarında net alım gerçekleştirdi. Bir önceki hafta -22 milyon USD
tutarında net satış gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcılar yıl başından
beri toplamda ise hisse senedi piyasasında -1.3 milyar USD değerinde
net satış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde yıl başı
itibariyle hisse senedi piyasasına nette 3.07 milyar Dolar giriş
gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı portföy
girişlerinin ciddi ölçüde azaldığı ve risk iştahının son derecede
kısıtlı olduğu görülmektedir.
Yabancı ilgisi açısından siyasi gelişmelere ilişkin haber akışı,
TCMB para politikası gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin konjonktürel
durumu ve diğer gelişen ülke borsalarının seyri takip edilecek
rehberler konumunda olmaya devam etmektedir.

BIST100 TEKNİK GÖRÜNÜM

Endeks geçen hafta haftalık grafiklerde alçalan trend kanalı
üzerine doğru yükseliş gösterdi. Bu hafta da 50 günlük hareketli
ortalamanın geçtiği 94.300 üzerinde tutunmanın devam ettiğini
görüyoruz. Son dört haftadır 84.650 seviyesinden başlayan yükseliş
eğilimi ile teknik göstergelerde toparlanma devam ediyor. Günlük
grafiklerde azalan negatif momentum ve haftalık grafiklerde RSI
göstergesinde devam eden bullish divergence formasyonu yukarı yönde
bir hareketin öncü sinyalleri olabilir. 94.300 üzerinde tutunma devam
ettiği sürece 100 günlük ortalama 97.600 seviyesi test edilmek
istenebilir. Aşağıda ise 20 günlük ortalamanın geçtiği 93.200 aşağı
yönde geçilirse satışlar yeniden artabilir.
Teknik Analiz bazlı değerlendirmede yükseliş beklediğimiz hisse
senetleri: BIMAS, DMSAS, EGEEN, GOODY, PEKGY, TDGYO, VERUS, AGYO

ÇEMTAŞ

Hisse senedi geçen hafta kar satışları ile gerilerken 6,35
seviyesine kadar geriledi ve konsolidasyon aşamasına devam etti.
Teknik olarak mart ayından gelen yükselen trend kanalının dirençleri
iyi çalışmaya devam ediyor. Gerilemeleri tepkisel değerlendirmeye
devam ediyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin modelimizin kriterlerini
karşılayan Çemtaş ile ilgili temel değerlendirmemize göre 7,38 hedef
fiyat beklentimizi koruyoruz. Cari F/K oranı 5,59 seviyesinde ve 5
yıllık ortalamalarının altında olmakla birlikte aynı zamanda emsal
şirketlere göre de daha iskontolu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda
hisse senedinin güçlü finansal performansa rağmen pahalı seviyelerde
olmadığı kanaatindeyiz. Kar satışlarının güçlenmesi halinde 50 ve 100
günlük hareketli ortalamaların geçtiği 6,10-5,75 bölgesi yeniden
pozisyon alma fırsatı sağlayacaktır.
Riske düşük toleransı olan kısa vadeli yatırımcılar aldıkları
pozisyonlarda 6,30 seviyesini stop loss olarak kullanabilir.

SODA SANAYİİ

Hisse senedi geçen hafta kar satışları ile gerilerken yükselen
trend desteğinde gelen alımlarla bu haftaya yükselişle başladı. Şirket
olumlu finansal rasyoları, artan yatırım harcamaları, düşük
borçluluğu, ihracat gelirleri ve döviz pozisyonu fazlası ile yukarı
yönde eğilimini koruyabilir. Son beş yıllık periyotta haftalık
verilerle bakıldığında 0,35 seviyesine gerileyen beta katsayısının
görece düşük bir sistematik riske işaret etmesi de beklenmeyen olumsuz
gelişmelerde hissedeki kayıpların kısıtlı kalabileceğini ve defansif
stratejiler için de uygun olduğunu gösteriyor. Cari F/K rasyosu 8,4
seviyesinde iken emsal şirketler F/K bazında ortalama 13,0 ile
fiyatlanmaktadır. Emsallerine göre cazip çarpanlarının da desteği ile
geri çekilmelerin yeniden pozisyon almak için değerlendirilebileceğini
düşünüyoruz.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada stop loss seviyesini 50 günlük
hareketli ortalama 6,70 kademesine güncelliyoruz.

ŞİŞE CAM

Hisse senedi geçen hafta 5,70 seviyesine kadar geriledi ve
konsolidasyon eğilimi gösterdi.
Esas faaliyetlerinden elde ettiği karla güçlü bir performans
gösteren şirketin satışlarının içindeki ihracat gelirlerinin payının
yükselmesini, yatırım harcamalarının artmasını ve kar marjlarının
artmasını beklediğimiz için şirketi beğenmeye devam ediyoruz. Şirketin
döviz pozisyonunda fazla olması da hisseyi cazip kılan faktörlerden
bir diğeri olarak görünmektedir. 7,82 seviyesindeki cari F/K oranı son
beş yıllık ortalamasının 23% altında bulunmakta ve hisse senedinin
iskontolu olduğu yönünde bir imaj oluşturmaktadır. 52 haftanın zirve
seviyesi 6,55 yükselişlerde en önemli kar realizasyonu seviyesi
olarak görünürken aşılması halinde 6,76-7,24 seviyeleri
hedeflenecektir.
Beklentimiz aksine bir harekette kısa vadeli pozisyonlar için stop
noktasını 5,62 seviyesine güncelliyoruz.

TÜPRAŞ

Kapasite kullanım oranında yapılan düşüşe rağmen şirketin karlılık
göstergelerinde 2.çeyrek itibariyle görülen yükselişin, yukarı yönlü
eğilimini koruyan petrol fiyatları ve döviz kurları ile yılın
devamında da korunacağını düşünüyoruz. Net kar marjlarında yukarı
yönlü beklentimizi koruduğumuz şirketin aynı zamanda net satış/aktif
rasyosunun, operasyonel verimlilik göstergelerinde artışla birlikte
geçen yılın ilk altı ayında 138,6% iken bu yılın ilk altı ayında
155,3% seviyesine yükseldiğini ve şirketin finansal kaldıraç
kullanımında artışla aktif/özkaynak rasyosunun da bu yılın ilk altı
ayında geçen yılın aynı dönemindeki 3.64'lük değerinden 5.06
seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki tüm bu göstergeler çerçevesinde
şirketin özkaynak karlılığının artış göstereceğini düşünüyoruz. Son
beş yıllık zaman aralığında haftalık verilerle bakıldığında 0.67
seviyesinde görünen beta katsayısı şirketin sistematik risk
faktörlerine duyarlılığının düşük olduğunu ve beklenmeyen olumsuz
şoklarda hisse senedindeki kayıpların görece düşük kalacak olmasından
dolayı defansif stratejiler için de uygun olduğunu göstermektedir.
Hissede 147 TL hedef fiyat öngörmekteyiz. Ancak öncesinde 140,35 ara
direnç kademesinde kar satışları görülebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 124 TL seviyesi stop loss
olarak kullanılabilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

İkinci çeyrekte faaliyet verimliliği, likidite, karlılık ve büyüme
göstergeleri açısından oldukça iyi sonuçlar açıklayan şirket aynı
zamanda varlıklarını verimli kullanarak nakit akımı yaratma
kapasitesini de genişletmektedir. Şirketin gelirlerinin Dolar,
giderlerinin ise kısmen TL bazlı olması Dolar kurundaki yükselişten
şirketin olumlu etkilenmesini sağlamaktadır. Şirket satışlarının
13.3%'ünü yurt dışına yapıyor ve bu satışlarda Kuzey Amerika'nın payı
sadece 5% oranında. Bu nedenle ABD'nin çeliğe getirdiği gümrük
vergisinin şirketin satış büyümesini çok fazla etkilemesini
beklemiyoruz. FD/FVÖK çarpanında emsal şirketler ortalaması 10,6 iken
Ereğli'nin cari FD/FVÖK rasyosu 7,3 seviyesinde ve aynı göstergenin
son beş yıllık ortalaması ise 6,22 seviyesinde. Benzer bir görünüm F/K
oranı açısından baktığımızda da mevcut. Cari F/K oranı 8,73
seviyesinde ve son beş yıllık ortalamasının -10% altında
bulunmaktadır. Bu bağlamda hissede yükseliş görüleceğini düşünüyoruz.
12,45 ilk hedef iken kırılması durumunda 13 seviyesine doğru yükseliş
devam edecektir. Hafta içinde 11,75 ara direnç olarak izlenebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 200 günlük ortalama 10,41
seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

ANADOLU CAM

Hisse senedi geçen hafta 50 günlük hareketli ortalaması ve
yükselen trend desteğine doğru gerileme gösterdi. 2.çeyrek finansal
sonuçlarında operasyonel verimlilik ve karlılık göstergelerinde olumlu
yönde seyirle birlikte Anadolu Cam'da beklentimiz pozitif olmaya devam
ediyor. Şirketin döviz riski bulunmazken temel analiz modelimizin
pozitif sinyali ile birlikte hisse senedinin değer kazanmaya devam
edeceğini düşünüyoruz. 3,50-3,83 seviyelerini teknik hedefler olarak
takip etmeye devam ediyoruz.
Beklentimiz aksine bir harekette kısa vadeli pozisyonlar için stop
noktasını 3,06 olarak belirliyoruz.

TRAKYA CAM

Geçen hafta sektörün diğer hisseleri ile birlikte gerileyen hisse
senedi yükselen trend desteğine geriledi. 2.çeyrek finansal tabloları
itibariyle temel açıdan beğendiğimiz şirketin 7,04 seviyesinde bulunan
cari F/K rasyosu son beş yıllık ortalamasının -24% altında bulunuyor.
Piyasa çarpanlarının hissenin pahalı olmadığına işaret etmesinin yanı
sıra hisse senedi seçimine ilişkin temel analiz modelimizin de
kriterlerini karşılayan şirketi döviz pozisyonunda fazla olması nedeni
ile de beğeniyoruz. Teknik olarak yükseliş trend kanalı içinde fiyat
hareketleri devam ediyor ve bu bağlamda geri çekilmeleri tepkisel
değerlendiriyoruz. 4,70 ara direnç iken yükselişlerde 4,87-5,00
seviyeleri hedeflenebilir.
Beklentimiz aksine bir harekette stop noktasını 50 günlük ortalama
4,27 seviyesine güncelliyoruz.

TEKFEN

Hisse senedi geçen hafta yükselen trend desteğinde gelen alımlarla
yeniden beklentimize paralel yükselişe geçti. Yükseliş trendini
korunuyor ve 19,00 seviyesine doğru her gerilemenin tepkisel
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hisse seçimine ilişkin
temel analiz modelimizin pozitif sinyaline ek olarak cari F/K
rasyosunun da yukarı yönlü potansiyelin devamına işaret etmesinden
dolayı yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. 21,70-22,25
seviyeleri teknik hedef seviyeler olarak takip ediyoruz.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük hareketli ortalamanın
geçtiği 19,10 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

ASELSAN

Hisse senedi ağustos ayı ortalarından beri yatay konsolidasyon
eğilimi izliyor. Yılın ilk altı ayında operasyonel açıdan olumlu
finansallar açıklayan şirketin güçlü finansal performansının devam
edeceğini düşünüyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin temel analiz
modelimiz kriterlerini sağlayan ve pozitif sinyal veren hissenin orta
uzun vadeli yatırımcı açısından da cazip seviyelerde olduğunu
düşünüyoruz. Diğer yandan 15,03 seviyesindeki cari F/K rasyosu son beş
yıllık ortalamasının -21% altında seyrederken benzer yabancı şirket
ortalamalarının da altında bulunuyor.
Teknik olarak kısa vadede momentumun yeniden artması için 200
günlük ortalama 26,46 seviyesinin kırılması gerekiyor. Dolayısıyla
kısa vadeli yatırımcılar bu seviyeyi takip edebilir. 26,48-27,00
bölgesi ara direnç kademeleri olarak izlenmelidir. 29,66 seviyesi kısa
vadede ara direnç olarak izlenmelidir. Temel değerlendirmemizde 35.80
hedef fiyat öngörmekteyiz.
Beklentimiz aksine bir harekette 24,20 desteğini kısa vadeli
yatırımcılar stop loss seviyesi olarak takip edebilir."

http://crm.noorcm.com.tr/uploads/my_documents/my_files/HSSE_SENED_PYASASI_RAPORU_haftalk_17-21_Eylul.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5535 32,5720 % 0,30  
Euro 34,6955 34,7630 % 0,09  
Sterlin 40,1954 40,3969 % -0,07  
Frank 35,4435 35,6211 % -0,03  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,16 28,20 % 0,66  
Platin 936,83 939,47 % 0,66  
Paladyum 1.016,36 1.019,68 % 0,66  
Brent Pet. 86,89 86,89 % 0,66  
Altın Ons 2.376,66 2.377,06 % 0,66