ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)

24.09.2018 15:15
ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)


NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Haftalık BIST ve Hisse Analizi:
"Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ve Yabancı Portföy
Yatırımları
TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine 14 eylül ile
biten haftada yabancı yatırımcılar TL hisse senetlerinde -60 milyon
USD tutarında net satış gerçekleştirdi. Bir önceki hafta 5 milyon USD
tutarında net alış gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcılar yıl başından
beri toplamda ise hisse senedi piyasasında -1.34 milyar USD değerinde
net satış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde yıl başı
itibariyle hisse senedi piyasasına nette 3.08 milyar Dolar giriş
gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı portföy
girişlerinin ciddi ölçüde azaldığı ve risk iştahının kısıtlı olduğu
görülmektedir.
Yabancı ilgisi açısından siyasi gelişmelere ilişkin haber akışı,
TCMB para politikası gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin konjonktürel
durumu ve diğer gelişen ülke borsalarının seyri takip edilecek
rehberler konumunda olmaya devam etmektedir.

BIST100 TEKNİK GÖRÜNÜM

Endeks haftalık grafiklerde RSI göstergesinde devam eden bullish
divergence formasyonu ile yukarı yönde hareketine geçen hafta da devam
etti ve 100 günlük ortalaması 97.500 üzerinde pozitif kapanış yaptı.
99.400 ve devamında 200 günlük hareketli ortalama 100.700 seviyeleri
test edilebilir. 200 günlük ortalama 100.700 seviyesinin güçlü direnç
olmasını bekleriz.
Günlük grafiklerde kısa vadeli yükselen trendin desteği ve 50
günlük ortalamanın geçtiği 94.700 üzerinde tutunma devam ettiği
sürece, kısa vadeli yatırımcılar beta katsayısı yüksek hisselerdeki
pozisyonlarını koruyabilir.
Teknik Analiz Bazlı Değerlendirmede Yükseliş Beklediğimiz
Hisseler: DMSAS, PEKGY, VERUS, KCHOL, OTKAR, KOZAL

ÇEMTAŞ

Hisse senedi geçen hafta 7,33 seviyesine kadar yükseldikten sonra
kar satışları ile 7,10 seviyesine doğru geriledi. Gerilemeleri
tepkisel değerlendirmeye devam ediyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin
modelimizin kriterlerini karşılayan Çemtaş ile ilgili temel
değerlendirmemize göre 7,38 hedef fiyat beklentimizi koruyoruz. 7,38
üzerine denemelerde bu hafta için yükselen trendin direnci 7,46
seviyesi önemli bir direnç olarak izlenmelidir. Cari F/K oranı 6,07
seviyesinde ve 5 yıllık ortalamalarının altında olmakla birlikte aynı
zamanda emsal şirketlere göre de daha iskontolu olmaya devam ediyor.
Bu bağlamda hisse senedinin güçlü finansal performansı ile birlikte
yükseliş eğilimini koruyacağını düşünüyoruz. Kar satışlarının
güçlenmesi halinde 6,93-6,69 destekleri hedeflenebilir.
Riske düşük toleransı olan kısa vadeli yatırımcılar aldıkları
pozisyonlarda 6,83 seviyesini stop loss olarak kullanabilir.

GOODYEAR LASTİKLERİ

Şirketin 2017 yılı itibariyle finansal göstergelerinde güçlenme
olduğunu görüyoruz. Bu yılın ilk altı ayında da finansal performans
güçlenmeye devam etti. Varlıkları yılın ilk altı ayında yıllık 30%
artan şirketin satış/varlık rasyosu ise 1,91 olarak gerçekleşirken
artan bir eğilim izliyor. Bu göstergelere ek olarak bu yılın ilk altı
ayında 10,04% olarak gerçekleşen net kar marjı göstergesinin de
yükselmeye devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı şirketin 24%
seviyesindeki özsermaye karlılığının artacağını tahmin ediyoruz.
Altman Z score modelinin sonuçlarına göre finansal sağlığına ilişkin
göstergelerin de olumlu olması şirketi beğenmemizin bir diğer nedeni.
Ayrıca 8,01 seviyesinde bulunan cari F/K rasyosu son beş yıllık
ortalaması 14,0'in -43% altında bulunmakta ve güçlenen finansal
performansa karşılık hissenin iskontolu olduğunu göstermektedir. Bu
çerçevede hissenin alım için uygun seviyelerde olabileceğini
düşünüyoruz.
Teknik olarak haftalık ve günlük grafiklerde yükselen trendin
varlığını teyit eden göstergeler çerçevesinde bu hafta için 4,31-4,36
seviyeleri hedeflenebilir. Bu kademelerde sınırlı tepki satışı
görülebilecektir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada yükselen trend desteği 3,82
seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

SODA SANAYİİ

Hisse senedi geçen hafta boyunca yükselen trend desteğinde yatay
bir seyir izledi. Şirket olumlu finansal rasyoları, artan yatırım
harcamaları, düşük borçluluğu, ihracat gelirleri ve döviz pozisyonu
fazlası ile yukarı yönde eğilimini koruyabilir. Son beş yıllık
periyotta haftalık verilerle bakıldığında 0,35 seviyesine gerileyen
beta katsayısının görece düşük bir sistematik riske işaret etmesi de
beklenmeyen olumsuz gelişmelerde hissedeki kayıpların kısıtlı
kalabileceğini ve defansif stratejiler için de uygun olduğunu
gösteriyor. Cari F/K rasyosu 7,78 seviyesinde iken emsal şirketler F/K
bazında ortalama 13,0 ile fiyatlanmaktadır. Emsallerine göre cazip
çarpanlarının da desteği ile geri çekilmelerin yeniden pozisyon almak
için değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak yükselen trend desteği 7,19-7,33 bölgesinden
geçiyor. Eğer 7,19 altına bir sarkma olursa 50 günlük hareketli
ortalama 6,80 seviyesi ana destek olarak takip edilmelidir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada stop loss seviyesini 50 günlük
hareketli ortalama 6,80 kademesi olarak belirliyoruz.

ŞİŞE CAM

Hisse senedi geçen hafta 5,81 seviyesinden başlayıp 6,16
kademesine kadar yükseldi.
Esas faaliyetlerinden elde ettiği karla güçlü bir performans
gösteren şirketin yurt dışı pazarlarda satış yapabilmesi, yatırım
harcamalarının artması ve kar marjlarının yükselmesinden dolayı
beğenmeye devam ediyoruz. Şirketin döviz pozisyonunda fazla olması da
hisseyi cazip kılan faktörlerden bir diğeri olarak görünmektedir. 8,20
seviyesindeki cari F/K oranı son beş yıllık ortalamasının 19% altında
bulunmakta ve hisse senedinin iskontolu olduğu yönünde bir imaj
oluşturmaktadır. 52 haftanın zirve seviyesi 6,55 yükselişlerde en
önemli kar realizasyonu seviyesi olarak görünürken aşılması halinde
6,76-7,24 seviyeleri hedeflenecektir. Haftalık bazda 6,36 seviyesi
önemli direnç olabilir.
Beklentimiz aksine bir harekette kısa vadeli pozisyonlar için stop
noktasını 5,75 seviyesine güncelliyoruz.

TÜPRAŞ

Hisse senedi geçen hafta 133,50 seviyesinden başladığı haftayı
135,70 kademesine yükselerek tamamladı.
Kapasite kullanım oranında yapılan düşüşe rağmen şirketin karlılık
göstergelerinde 2.çeyrek itibariyle görülen yükselişin, yukarı yönlü
eğilimini koruyan petrol fiyatları ve döviz kurları ile yılın
devamında da korunacağını düşünüyoruz. Net kar marjlarında yukarı
yönlü beklentimizi koruduğumuz şirketin aynı zamanda net satış/aktif
rasyosunun, operasyonel verimlilik göstergelerinde artışla birlikte
geçen yılın ilk altı ayında 138,6% iken bu yılın ilk altı ayında
155,3% seviyesine yükseldiğini ve şirketin finansal kaldıraç
kullanımında artışla aktif/özkaynak rasyosunun da bu yılın ilk altı
ayında geçen yılın aynı dönemindeki 3.64'lük değerinden 5.06
seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki tüm bu göstergeler çerçevesinde
şirketin özkaynak karlılığının artış göstereceğini düşünüyoruz. Son
beş yıllık zaman aralığında haftalık verilerle bakıldığında 0.67
seviyesinde görünen beta katsayısı şirketin sistematik risk
faktörlerine duyarlılığının düşük olduğunu ve beklenmeyen olumsuz
şoklarda hisse senedindeki kayıpların görece düşük kalacak olmasından
dolayı defansif stratejiler için de uygun olduğunu göstermektedir.
Hissede 147 TL hedef fiyat öngörmekteyiz. Bu hafta için 140,68-141,19
dirençlerinde tepki satışları gelebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 127,50 TL seviyesi stop loss
olarak kullanılabilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Hisse senedi geçen hafta 100 günlük ortalamasından aldığı destekle
11,44 seviyesine kadar yükseldi.
İkinci çeyrekte faaliyet verimliliği, likidite, karlılık ve büyüme
göstergeleri açısından oldukça iyi sonuçlar açıklayan şirket aynı
zamanda varlıklarını verimli kullanarak nakit akımı yaratma
kapasitesini de genişletmektedir. Şirketin gelirlerinin Dolar,
giderlerinin ise kısmen TL bazlı olması Dolar kurundaki yükselişten
şirketin olumlu etkilenmesini sağlamaktadır. Şirket satışlarının
13.3%'ünü yurt dışına yapıyor ve bu satışlarda Kuzey Amerika'nın payı
sadece 5% oranında. Bu nedenle ABD'nin çeliğe getirdiği gümrük
vergisinin şirketin satış büyümesini çok fazla etkilemesini
beklemiyoruz. FD/FVÖK çarpanında emsal şirketler ortalaması 10,6 iken
Ereğli'nin cari FD/FVÖK rasyosu 7,3 seviyesinde ve aynı göstergenin
son beş yıllık ortalaması ise 6,22 seviyesinde. Benzer bir görünüm F/K
oranı açısından baktığımızda da mevcut. Cari F/K oranı 8,63
seviyesinde ve son beş yıllık ortalamasının -11,4% altında
bulunmaktadır. Bu bağlamda hissede yükseliş eğiliminin korunacağını
düşünüyoruz. Hafta içinde 11,75 ara direnç olarak izlenebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 100 günlük ortalama 11,03
seviyesi kısa vadel, yatırımcılar açısından stop loss olarak
kullanılabilir.

ANADOLU CAM

Hisse senedi geçen hafta beklentimiz paralelinde 50 günlük
hareketli ortalaması ve yükselen trendinin desteğinden yeniden
yükselişe geçti.
2.çeyrek finansal sonuçlarında operasyonel verimlilik ve karlılık
göstergelerinde olumlu yönde seyirle birlikte Anadolu Cam'da
beklentimiz pozitif olmaya devam ediyor. Şirketin döviz riski
bulunmazken temel analiz modelimizin pozitif sinyali ile birlikte
hisse senedinin değer kazanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta
için 3,54 seviyesi ara direnç olarak takip edilecek iken kırılması
durumunda 3,83 seviyesi hedeflenmelidir.
Beklentimiz aksine bir harekette kısa vadeli pozisyonlar için stop
noktasını 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 3,19 olarak
belirliyoruz.

TRAKYA CAM

Hisse senedi Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamasından destek
alarak toparlanmaya başladı.
2.çeyrek finansal tabloları itibariyle temel açıdan beğendiğimiz
şirketin 7,09 seviyesinde bulunan cari F/K rasyosu son beş yıllık
ortalamasının -23% altında bulunuyor. Piyasa çarpanlarının hissenin
pahalı olmadığına işaret etmesinin yanı sıra hisse senedi seçimine
ilişkin temel analiz modelimizin de kriterlerini karşılayan şirketi
döviz pozisyonunda fazla olması nedeni ile de beğeniyoruz. Teknik
olarak 50 günlük ortalama üzerindeki her geri çekilmeyi tepkisel
değerlendiriyoruz. 4,70 ara direnç iken kırılması durumunda 4,87-5,00
seviyeleri hedeflenebilir.
Beklentimiz aksine bir harekette stop noktasını 50 günlük
ortalamanın geçtiği 4,33 seviyesi olarak belirliyoruz.

TEKFEN

Hisse senedi geçen hafta 20,66 seviyesinden 23 TL seviyesine kadar
yükseldi. Yükseliş trendinin korunduğunu ve 19,00 seviyesine doğru
her gerilemenin tepkisel değerlendirilmesi gerektiğini belirmiştik.
Teknik olarak bu hafta yükselen trend kanalı 24,15-24,47 direnç
bölgesinde yükselen bir eğilim izliyor. Bu seviyelere kadar yükseliş
devamında güçlü tepki satışları görülebilir. Hisse seçimine ilişkin
temel analiz modelimizin devam eden pozitif sinyaline ek olarak cari
F/K rasyosunun da yukarı yönlü potansiyelin devamına işaret etmesinden
dolayı yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 21,62 önemli bir ara destek
olarak izlenecek iken, 20,00 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

ASELSAN

Hisse senedi yatay konsolidasyon eğilimine geçen hafta da devam
ancak 200 günlük fiyat ortalamasının üzerine yükseliş kaydedildi.
Yılın ilk altı ayında operasyonel açıdan olumlu finansallar
açıklayan şirketin güçlü finansal performansının devam edeceğini
düşünüyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin temel analiz modelimiz
kriterlerini sağlayan ve pozitif sinyal veren hissenin orta uzun
vadeli yatırımcı açısından da cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.
Diğer yandan 15,41 seviyesindeki cari F/K rasyosu son beş yıllık
ortalamasının -19% altında seyrederken, benzer yabancı şirket
ortalamalarının da altında bulunuyor. Bu bağlamda hisse senedinin
güçlü finansal performans ile birlikte cazip seviyelerde olduğu
kanaatindeyiz. Temel değerlendirmemizde 35.80 hedef fiyat
öngörmekteyiz.
Teknik olarak 200 günlük ortalama 26,47 seviyesi geçen hafta
kırıldı. Kısa vadeli yatırımcılar 26,47 üzerinde tutunmanın devamı
halinde 28,42 direncini hedefleyebilir.
Beklentimiz aksine bir harekette 25,50 desteğini kısa vadeli
yatırımcılar stop loss seviyesi olarak takip edebilir."

http://crm.noorcm.com.tr/uploads/my_documents/my_files/HSSE_SENED_PYASASI_RAPORU_haftalk_24-28_Eylul.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66