ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)

01.10.2018 16:41
ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)


NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Haftalık BIST ve Hisse Analizi:
"Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ve Yabancı Portföy
Yatırımları
TCMB’nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine 21 eylül ile
biten haftada yabancı yatırımcılar TL hisse senetlerinde 138 milyon
USD tutarında net alım gerçekleştirdi. 22 haziran haftasından beri en
güçlü yabancı fon girişinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bir önceki
hafta -60 milyon USD tutarında net satış gerçekleşmişti. Yabancı
yatırımcılar yıl başından beri toplamda ise hisse senedi piyasasında
-1.2 milyar USD değerinde net satış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı
döneminde yıl başı itibariyle hisse senedi piyasasına nette 3.08
milyar Dolar giriş gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre
yabancı portföy girişlerinin ciddi ölçüde azaldığı görülmektedir.
Yabancı ilgisi açısından siyasi gelişmelere ilişkin haber akışı,
TCMB para politikası gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin konjonktürel
durumu ve diğer gelişen ülke borsalarının seyri takip edilecek
rehberler konumunda olmaya devam etmektedir.

BIST100 TEKNİK GÖRÜNÜM

Endeks geçen hafta 200 günlük ortalaması 100.700 seviyesine yakın
konsolidasyon eğilimi izledi. Soldaki haftalık grafiklerde aynı seviye
52 haftanın yani son bir yılın da ortalamasına denk gelmektedir. Uzun
dönem trend dönüşü için önemli bir kademe. Kısa vadede 100 günlük
ortalama 97.800 ve kısa vadeli yükselen trend desteği 97.000 üzerinde
yön yukarı görünüyor. 100.700 hacimli kırılabilirse 103.000 seviyesi
hedeflenecektir. 97.000 altında hacimli negatif bir kapanış durumunda
ise beta katsayısı yüksek hisselerde ve özellikle de bankacılık
hisselerinde dikkatli ve temkinli olmak gerekebilir.

ÇEMTAŞ

Hisse senedi haziran ayından gelen yükselen trend kanalı direncine
yakın konsolidasyon eğilimi izliyor. Gerilemeleri tepkisel
değerlendirmeye devam ediyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin
modelimizin kriterlerini karşılayan Çemtaş ile ilgili temel
değerlendirmemize göre 7,38 hedef fiyat beklentimizi koruyoruz. 7,38
kırıldığı takdirde momentumun artması ile 7,60 hedeflenebilir. Cari
F/K oranı 6,01 seviyesinde ve 5 yıllık ortalamalarının altında olmakla
birlikte aynı zamanda emsal şirketlere göre de daha iskontolu olmaya
devam ediyor. Bu bağlamda hisse senedinin güçlü finansal performansı
ile birlikte yükseliş eğilimini koruyacağını düşünüyoruz.
Riske düşük toleransı olan kısa vadeli yatırımcılar aldıkları
pozisyonlarda 6,83 seviyesini stop loss olarak kullanabilir.

GOODYEAR LASTİKLERİ

Hisse senedi geçen hafta itibariyle tepki satışları ike yükselen
trend desteğine doğru geriledi. Ancak yukarı yönlü eğilim devam ediyor.
Şirketin 2017 yılı itibariyle finansal göstergelerinde güçlenme
olduğunu görüyoruz. Bu yılın ilk altı ayında da finansal performans
güçlenmeye devam etti. Varlıkları yılın ilk altı ayında yıllık 30%
artan şirketin satış/varlık rasyosu ise 1,91 olarak gerçekleşirken
artan bir eğilim izliyor. Bu göstergelere ek olarak bu yılın ilk altı
ayında 10,04% olarak gerçekleşen net kar marjı göstergesinin de
yükselmeye devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı şirketin 24%
seviyesindeki özsermaye karlılığının artacağını tahmin ediyoruz.
Altman Z score modelinin sonuçlarına göre finansal sağlığına ilişkin
göstergelerin de olumlu olması şirketi beğenmemizin bir diğer nedeni.
Ayrıca 7,76 seviyesinde bulunan cari F/K rasyosu son beş yıllık
ortalaması 14,8’in -44% altında bulunmakta ve güçlenen finansal
performansa karşılık hissenin iskontolu olduğunu göstermektedir. Bu
çerçevede hissenin alım için uygun seviyelerde olabileceğini
düşünüyoruz.
Teknik olarak 4,27 seviyesi kısa vadeli yatırımcılar açısından
hedeflenebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada yükselen trend desteği 3,86
seviyesi kısa vadeli yatırımcılar için stop loss olarak
kullanılabilir. Riske daha toleranslı yatırımcılar 200 günlük ortalama
3,76 seviyesini stop loss olarak takip edebilir.

SODA SANAYİİ

Hisse senedi tepki satışları ile 50 günlük ortalamasının geçtiği
6,80 desteğine geriledi. Şirket olumlu finansal rasyoları, artan
yatırım harcamaları, düşük borçluluğu, ihracat gelirleri ve döviz
pozisyonu fazlası ile temel açıdan cazip olmaya devam ediyor. Son beş
yıllık periyotta haftalık verilerle bakıldığında 0,35 seviyesine
gerileyen beta katsayısının görece düşük bir sistematik riske işaret
etmesi de beklenmeyen olumsuz gelişmelerde hissedeki kayıpların
kısıtlı kalabileceğini ve defansif stratejiler için de uygun olduğunu
gösteriyor. Cari F/K rasyosu 7,38 seviyesinde iken son beş yıllık
ortalamasının -0,63% altında bulunuyor. Emsal şirketler ise F/K
bazında ortalama 13,0 ile fiyatlanmaktadır.
Teknik olarak 6,80 seviyesinden alınabilecek destekle 7,53
seviyesine kadar toparlanma görülebileceğini düşünüyoruz.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük hareketli ortalama
6,80 kademesi kırılırsa stop loss kullanmak gerekli olabilir.

ŞİŞE CAM

Hisse senedi geçen hafta gelen kar satışları ile 5,70 desteğine
yaklaştı. Bu seviyeden itibaren toparlanma görülmesini bekliyoruz.
Esas faaliyetlerinden elde ettiği karla güçlü bir performans
gösteren şirketin yurt dışı pazarlarda satış yapabilmesi, yatırım
harcamalarının artması ve kar marjlarının yükselmesinden dolayı
beğenmeye devam ediyoruz. Şirketin döviz pozisyonunda fazla olması da
hisseyi cazip kılan faktörlerden bir diğeri olarak görünmektedir. 7,80
seviyesindeki cari F/K oranı son beş yıllık ortalamasının -24% altında
bulunmakta ve hisse senedinin iskontolu olduğu yönünde bir imaj
oluşturmaktadır. Kısa vadede 6,35 seviyesi önemli bir hedef olabilir.
Beklentimiz aksine bir harekette kısa vadeli pozisyonlar için stop
noktasını 50 günlük hareketli ortalama 5,56 seviyesine güncelliyoruz.

TÜPRAŞ

Hisse senedi geçen hafta ortalarına kadar yükseldikten sonra tepki
satışı ile geriledi ancak yükselen trend devam ediyor.
Kapasite kullanım oranında yapılan düşüşe rağmen şirketin karlılık
göstergelerinde 2.çeyrek itibariyle görülen yükselişin, yukarı yönlü
eğilimini koruyan petrol fiyatları ve döviz kurları ile yılın
devamında da korunacağını düşünüyoruz. Net kar marjlarında yukarı
yönlü beklentimizi koruduğumuz şirketin aynı zamanda net satış/aktif
rasyosunun, operasyonel verimlilik göstergelerinde artışla birlikte
geçen yılın ilk altı ayında 138,6% iken bu yılın ilk altı ayında
155,3% seviyesine yükseldiğini ve şirketin finansal kaldıraç
kullanımında artışla aktif/özkaynak rasyosunun da bu yılın ilk altı
ayında geçen yılın aynı dönemindeki 3.64’lük değerinden 5.06
seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki tüm bu göstergeler çerçevesinde
şirketin özkaynak karlılığının artış göstereceğini düşünüyoruz. Son
beş yıllık zaman aralığında haftalık verilerle bakıldığında 0.67
seviyesinde görünen beta katsayısı şirketin sistematik risk
faktörlerine duyarlılığının düşük olduğunu ve beklenmeyen olumsuz
şoklarda hisse senedindeki kayıpların görece düşük kalacak olmasından
dolayı defansif stratejiler için de uygun olduğunu göstermektedir.
Hissede 147 TL hedef fiyat öngörmekteyiz.

Bu hafta için 138,90-141,70 dirençleri hedeflenebilir.

Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 127,50 TL seviyesi stop loss
olarak kullanılabilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Hisse senedi geçen hafta da 100 günlük ortalamasından destek
almaya devam etti.
İkinci çeyrekte faaliyet verimliliği, likidite, karlılık ve büyüme
göstergeleri açısından oldukça iyi sonuçlar açıklayan şirket aynı
zamanda varlıklarını verimli kullanarak nakit akımı yaratma
kapasitesini de genişletmektedir. Şirketin gelirlerinin Dolar,
giderlerinin ise kısmen TL bazlı olması Dolar kurundaki yükselişten
şirketin olumlu etkilenmesini sağlamaktadır. Şirket satışlarının
13.3%’ünü yurt dışına yapıyor ve bu satışlarda Kuzey Amerika’nın payı
sadece 5% oranında. Bu nedenle ABD’nin çeliğe getirdiği gümrük
vergisinin şirketin satış büyümesini çok fazla etkilemesini
beklemiyoruz. FD/FVÖK çarpanında emsal şirketler ortalaması 10,6 iken
Ereğli’nin cari FD/FVÖK rasyosu 7,3 seviyesinde ve aynı göstergenin
son beş yıllık ortalaması ise 6,22 seviyesinde. Benzer bir görünüm F/K
oranı açısından baktığımızda da mevcut. Cari F/K oranı 8,61
seviyesinde ve son beş yıllık ortalamasının -11,6% altında
bulunmaktadır. Bu bağlamda hissede yükseliş eğiliminin korunacağını
düşünüyoruz. Hafta içinde 11,53 ara direnç olarak izlenebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada stop loss noktasını 10,75
seviyesine güncelliyoruz.

ANADOLU CAM

Hisse senedi yükselen trend desteğine ve 50 günlük ortalamasına
yakın bir seyir izliyor.
2.çeyrek finansal sonuçlarında operasyonel verimlilik ve karlılık
göstergelerinde olumlu yönde seyirle birlikte Anadolu Cam’da
beklentimiz pozitif olmaya devam ediyor. Şirketin döviz riski
bulunmazken temel analiz modelimizin pozitif sinyali ile birlikte
hisse senedinin değer kazanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta
için 3,42 seviyesi ara direnç olarak takip edilecek iken kırılması
durumunda 3,54 seviyesi hedeflenmelidir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada kısa vadeli pozisyonlar için
stop noktasını 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 3,13
seviyesine güncelliyoruz.

TEKFEN

Hisse senedi yükseliş trendini koruyor. Bu hafta yükselen trend
kanalı destek bölgesi 20,91-21,35 bölgesinden geçiyor. Bu destek
bölgesine doğru her geri çekilme tepkisel değerlendirilmelidir. Kısa
vadede 23,20-23,65 dirençlerine doğru yükseliş görülebilir. Bu
seviyelere kadar yükseliş devamında güçlü tepki satışları görülebilir.
Hisse seçimine ilişkin temel analiz modelimizin devam eden pozitif
sinyali ile ve 8,80 seviyesindeki cari F/K oranının son beş yıllım
ortalamasının -2,68% altında bulunması ile yükseliş trendinin
korunmasını bekliyoruz.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük ortalamanın geçtiği
20,11 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

ASELSAN

Hisse senedi 200 günlük fiyat ortalamasının üzerinde tutunmaya
devam ederken işlem hacminin de son günlerde yükseldiğini görüyoruz.
Dolayısıyla yukarı yönde hareket dengeli biçimde devam edebilir.
Yılın ilk altı ayında operasyonel açıdan olumlu finansallar
açıklayan şirketin güçlü finansal performansının devam edeceğini
düşünüyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin temel analiz modelimiz
kriterlerini sağlayan ve pozitif sinyal veren hissenin orta uzun
vadeli yatırımcı açısından da cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.
Diğer yandan 15,89 seviyesindeki cari F/K rasyosu son beş yıllık
ortalamasının -23% altında seyrederken, benzer yabancı şirket
ortalamalarının da altında bulunuyor. Bu bağlamda hisse senedinin
güçlü finansal performans ile birlikte cazip seviyelerde olduğu
kanaatindeyiz. Temel değerlendirmemizde 35.80 hedef fiyat
öngörmekteyiz.
Teknik olarak kısa vadeli yatırımcılar açısından 28,30 seviyesi
ilk hedef olarak görünüyor. 28,30’un kırılması durumunda 29,66
seviyesi hedeflenebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 26,30 önemli bir ara destek
iken, 25,50 desteği kısa vadeli yatırımcılar için stop loss seviyesi
olarak takip edebilir."

Analizin tamamı için:

http://crm.noorcm.com.tr/uploads/my_documents/my_files/HSSE_SENED_PYASASI_RAPORU_haftalk_1_Ekim-5_Ekim.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1844 32,1942 % 0,05  
Euro 34,9531 34,9774 % -0,03  
Sterlin 40,6098 40,8133 % -0,20  
Frank 35,0935 35,2694 % -0,21  
Riyal 8,5258 8,5685 % -0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,65 31,70 % 0,66  
Platin 1.053,31 1.054,27 % 0,66  
Paladyum 1.024,27 1.030,59 % 0,66  
Brent Pet. 82,44 82,44 % 0,66  
Altın Ons 2.420,47 2.420,81 % 0,66