ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)

08.10.2018 16:26
ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)


NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Haftalık BIST ve Hisse Analizi:
"Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ve Yabancı Portföy
Yatırımları
TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine 28 eylül ile
biten haftada yabancı yatırımcılar TL hisse senetlerinde 153 milyon
USD tutarında net satış gerçekleştirdi. Bir önceki hafta 138 milyon
USD tutarında net alım gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcıların yıl
başından beri toplamda yaptığı satışlar ise -1.3 milyar USD değerine
ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yıl başı itibariyle hisse senedi
piyasasına nette 3.08 milyar Dolar giriş gerçekleşmişti. Geçen yılın
aynı dönemine göre yabancı portföy girişlerinin ciddi ölçüde azaldığı
görülmektedir.
Yabancı ilgisi açısından bu hafta özellikle ABD ile ilişkilerde
önemli olan Rahip Brunson davasına ilişkin haberler, siyasi
gelişmeler, TCMB para politikası gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin
konjonktürel durumu ve diğer gelişen ülke borsalarının seyri takip
edilecek rehberler konumunda olmaya devam etmektedir.

BIST100 TEKNİK GÖRÜNÜM

Endeks 200 günlük ortalamasından gelen güçlü satışlarla geçen
hafta 93.169 seviyesine kadar geriledi. Kısa vadeli yükseliş trend
kanalının desteği 98.000 kırıldıktan sonra beta katsayısı ve endeks
içindeki ağırlığı yüksek hisselerde değer kayıpları hızlanabilirdi.
Nitekim öyle de oldu. Özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde
satışların güçlendiğini gözlemledik. 50 günlük hareketli ortalamanın
geçtiği 95.700 seviyesi altında kısa vadede eğilim negatif
görünmektedir. 95.700 altındaki seyirde 92.300-91.400 seviyeleri
önemli destekler olarak izlenmelidir.
95.700 üzerine toparlanma durumunda ise 100 günlük ortalama 97.500
seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

ÇEMTAŞ

Geçen hafta kar satışları ile tepkisel bir gerileme gösteren
Çemtaş yükselen trend kanalı içinde fiyatlanmaya devam ediyor. 50
günlük ortalama 6,58 ve yükselen kanal desteğinin geçtiği 6,29
seviyelerinin oluşturduğu destek bölgesi üzerindeki her geri çekilme
tepkisel nitelikte olacaktır. Gerilemeleri tepkisel değerlendirmeye
devam ediyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin modelimizin kriterlerini
karşılayan Çemtaş ile ilgili temel değerlendirmemize göre 7,38 hedef
fiyat beklentimizi koruyoruz. Cari F/K oranı 6,09 seviyesinde ve 5
yıllık ortalamalarının altında olmakla birlikte aynı zamanda emsal
şirketlere göre de daha iskontolu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda
hisse senedinin güçlü finansal performansı ile birlikte yükseliş
eğilimini koruyacağını düşünüyoruz.
50 günlük ortalamanın geçtiği 6,58 ve trend desteği 6,29
seviyelerini yatırımcı risk toleransına göre stop loss olarak
kullanabilir.

GOODYEAR LASTİKLERİ

Hisse senedi geçen hafta 200 günlük ortalaması altına kadar
sarktı. Yeniden pozisyon almak için 200 günlük ortalamanın geçtiği
3,75 seviyesi üzerine yükseliş görülmesini beklemek uygun bir strateji
olabilir. Hissenin 3,75 seviyesi üzerine toparlanacağını düşünüyoruz.
Temel göstergeler açısından şirketi beğeniyoruz. 2017 yılı
itibariyle finansal göstergelerinde güçlenme olduğunu görüyoruz. Bu
yılın ilk altı ayında da finansal performans güçlenmeye devam etti.
Varlıkları yılın ilk altı ayında yıllık 30% artan şirketin
satış/varlık rasyosu ise 1,91 olarak gerçekleşirken artan bir eğilim
izliyor. Bu göstergelere ek olarak bu yılın ilk altı ayında 10,04%
olarak gerçekleşen net kar marjı göstergesinin de yükselmeye devam
edeceğini düşündüğümüzden dolayı şirketin 24% seviyesindeki özsermaye
karlılığının artacağını tahmin ediyoruz. Altman Z score modelinin
sonuçlarına göre finansal sağlığına ilişkin göstergelerin de olumlu
olması şirketi beğenmemizin bir diğer nedeni. Ayrıca 7,20 seviyesinde
bulunan cari F/K rasyosu son beş yıllık ortalaması 14,1'in -49%
altında bulunmakta ve güçlenen finansal performansa karşılık hissenin
iskontolu olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede hissenin alım için
uygun seviyelerde olabileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 3,75 üzerine yükseliş durumunda, 4,27 seviyesi kısa
vadeli yatırımcılar açısından hedeflenebilir.

SODA SANAYİİ

Hisse senedinde tepki satışları güçlendi ve hafta başı itibariyle
50 günlük ortalaması altında sarktı. Şirket olumlu finansal rasyoları,
artan yatırım harcamaları, düşük borçluluğu, ihracat gelirleri ve
döviz pozisyonu fazlası ile temel açıdan beğeniyoruz. Yıl başından
beri gerçekleştirdiği önemli yükselişin düzeltmesi sonrasında yeniden
pozisyon alma fırsatı sağlayabilecektir. Bu bağlamda aylık grafikte
trend desteği 6,28 ile 100 günlük ortalama 6,34 işlem bölgesine doğru
gerilemeler alım fırsatı olabilir. 0,30 seviyesinde bulunan beta
katsayısının görece düşük bir sistematik riske işaret etmesi de
beklenmeyen olumsuz gelişmelerde hissedeki kayıpların kısıtlı
kalabileceğini ve defansif stratejiler için de uygun olabileceğini
gösteriyor. Cari F/K rasyosu 7,38 seviyesinde iken son beş yıllık
ortalamasının -1,05% altında bulunuyor. Emsal şirketler ise F/K
bazında ortalama 13,0 ile fiyatlanmaktadır.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada stop loss seviyesini 6,28'e
güncelliyoruz.

ŞİŞE CAM

Hisse senedi kar satışları ile gerilemeye devam ederek geçen hafta
50 günlük ortalamasını aşağı yönlü olarak kırdı.
Esas faaliyetlerinden elde ettiği karla güçlü bir performans
gösteren şirketin yurt dışı pazarlarda satış yapabilmesi, yatırım
harcamalarının artması ve kar marjlarının yükselmesinden dolayı
beğenmeye devam ediyoruz. Şirketin döviz pozisyonunda fazla olması da
hisseyi cazip kılan faktörlerden bir diğeri olarak görünmektedir. 7,80
seviyesindeki cari F/K oranı son beş yıllık ortalamasının -24,6%
altında bulunmakta ve hisse senedinin iskontolu olduğu yönünde bir
imaj oluşturmaktadır. 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4,92
seviyesine doğru gerilemeler yeniden pozisyon alma fırsatı
sağlayabilir. Hissenin uzun vadeli yükselen trend açısından önem arz
eden 4,92-4,83 destek bölgesi altına sarkmasını beklemiyoruz.
4,92-4,83 bölgesini yatırımcılar stop loss olarak
değerlendirebilir.

TÜPRAŞ

Hisse senedi geçen hafta da dengeli biçimde yükseliş trendine
devam etti.
Kapasite kullanım oranında yapılan düşüşe rağmen şirketin karlılık
göstergelerinde 2.çeyrek itibariyle görülen yükselişin, yukarı yönlü
eğilimini koruyan petrol fiyatları ve döviz kurları ile yılın
devamında da korunacağını düşünüyoruz. Net kar marjlarında yukarı
yönlü beklentimizi koruduğumuz şirketin aynı zamanda net satış/aktif
rasyosunun, operasyonel verimlilik göstergelerinde artışla birlikte
geçen yılın ilk altı ayında 138,6% iken bu yılın ilk altı ayında
155,3% seviyesine yükseldiğini ve şirketin finansal kaldıraç
kullanımında artışla aktif/özkaynak rasyosunun da bu yılın ilk altı
ayında geçen yılın aynı dönemindeki 3.64'lük değerinden 5.06
seviyesine yükseldiğini görüyoruz ki tüm bu göstergeler çerçevesinde
şirketin özkaynak karlılığının artış göstereceğini düşünüyoruz. Son
beş yıllık zaman aralığında haftalık verilerle bakıldığında 0.67
seviyesinde görünen beta katsayısı şirketin sistematik risk
faktörlerine duyarlılığının düşük olduğunu ve beklenmeyen olumsuz
şoklarda hisse senedindeki kayıpların görece düşük kalacak olmasından
dolayı defansif stratejiler için de uygun olduğunu göstermektedir.
Hissede 147 TL hedef fiyat öngörmekteyiz.
Bu hafta için 142,50-142,80 dirençleri hedeflenebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 127,50 TL seviyesi stop loss
olarak kullanılabilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Hisse senedi 100 günlük ortalamasına yakın konsolidasyon eğilimi
izliyor.
İkinci çeyrekte faaliyet verimliliği, likidite, karlılık ve büyüme
göstergeleri açısından oldukça iyi sonuçlar açıklayan şirket aynı
zamanda varlıklarını verimli kullanarak nakit akımı yaratma
kapasitesini de genişletmektedir. Şirketin gelirlerinin Dolar,
giderlerinin ise kısmen TL bazlı olması Dolar kurundaki yükselişten
şirketin olumlu etkilenmesini sağlamaktadır. Şirket satışlarının
13.3%'ünü yurt dışına yapıyor ve bu satışlarda Kuzey Amerika'nın payı
sadece 5% oranında. Bu nedenle ABD'nin çeliğe getirdiği gümrük
vergisinin şirketin satış büyümesini çok fazla etkilemesini
beklemiyoruz. FD/FVÖK çarpanında emsal şirketler ortalaması 10,6 iken
Ereğli'nin cari FD/FVÖK rasyosu 7,3 seviyesinde ve aynı göstergenin
son beş yıllık ortalaması ise 6,22 seviyesinde. Benzer bir görünüm F/K
oranı açısından baktığımızda da mevcut. Cari F/K oranı 8,61
seviyesinde ve son beş yıllık ortalamasının -11,6% altında
bulunmaktadır. Bu bağlamda hissede yükseliş eğiliminin korunacağını
düşünüyoruz.
Teknik olarak uzun dönem trend desteği 10,70 seviyesinden
alınabilecek destekle güçlü yükseliş hareketi görülebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada stop loss noktasını 200 günlük
ortalamanın geçtiği 10,50 seviyesine güncelliyoruz.

ASELSAN

Momentum ve volatilite göstergelerinin zayıf seyri ile hisse
senedi 200 günlük fiyat ortalamasına yakın konsolidasyon eğilimi
izliyor.
Yılın ilk altı ayında operasyonel açıdan olumlu finansallar
açıklayan şirketin güçlü finansal performansının devam edeceğini
düşünüyoruz. Hisse senedi seçimine ilişkin temel analiz modelimiz
kriterlerini sağlayan ve pozitif sinyal veren hissenin orta uzun
vadeli yatırımcı açısından da cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.
Diğer yandan 15,89 seviyesindeki cari F/K rasyosu son beş yıllık
ortalamasının -17% altında seyrederken, benzer yabancı şirket
ortalamalarının da altında bulunuyor. Bu bağlamda hisse senedinin
güçlü finansal performans ile birlikte cazip seviyelerde olduğu
kanaatindeyiz. Temel değerlendirmemizde 35.80 hedef fiyat
öngörmekteyiz.
Teknik olarak kısa vadeli yatırımcılar açısından 28,18 seviyesi
ilk hedef olarak görünüyor. 28,18'in kırılması durumunda 29,66
seviyesi hedeflenebilir.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 26,30 önemli bir ara destek
iken, 25,50 desteği kısa vadeli yatırımcılar için stop loss seviyesi
olarak takip edebilir."

http://crm.noorcm.com.tr/uploads/my_documents/my_files/HSSE_SENED_PYASASI_RAPORU_haftalk_8_Ekim-12_Ekim.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
11:209.436
Değişim :  -0,93% |  -88,23
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:18
KARSN 11,02 130.928.384 % 9,98  
EDIP 19,65 16.446.952 % 9,96  
YGYO 5,64 31.746.521 % 9,94  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
CONSE 6,84 272.464.946 % 9,44  
11:18 Alış Satış %  
Dolar 32,5923 32,5974 % 0,38  
Euro 34,7848 34,7961 % 0,18  
Sterlin 40,2591 40,4609 % 0,09  
Frank 35,6372 35,8158 % 0,51  
Riyal 8,6271 8,6704 % 0,04  
11:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,24 % 0,66  
Platin 939,18 941,16 % 0,66  
Paladyum 1.016,08 1.020,11 % 0,66  
Brent Pet. 87,22 87,22 % 0,66  
Altın Ons 2.378,71 2.379,18 % 0,66