ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)

12.11.2018 15:16
ANALİZ-Haftalık BIST ve Hisse Senedi Analizi(NoorCM Menkul Değerler)


NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Haftalık BIST ve Hisse Analizi:
"Teknik analiz bazlı değerlendirmede yükseliş beklediğimiz
hisseler: CRDFA, DESPC, DMSAS, IZTAR, KPHOL, SANEL

ÇEMTAŞ

Bu yılın ilk altı ayında güçlü finansal performans gösteren Çemtaş
beklentimiz dahilinde olumlu sonuçlar açıklamaya üçüncü çeyrekte de
devam etti. Yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerini 103% artıran
şirketin net dönem karı ise yıllık 80,6% artarak 134,5 milyon TL'ye
yükseldi.
Hisse senedi seçimine ilişkin modelimizin kriterlerini karşılamaya
devam eden Çemtaş geçen hafta açıkladığı yeni duran varlık alımları
ile bilançosunu büyütmeye devam ederken bu durumu faaliyet
verimliliği göstergelerindeki olumlu seyirle birlikte
değerlendirdiğimizde nakit akışlarının artmaya devam edeceğini
düşünüyoruz. 3.çeyrek kar rakamından sonra cari F/K oranı 4,57
seviyesine geriledi ve 5 yıllık ortalamalarının -50% altına düştü.
Aynı zamanda emsal şirketlere göre de daha iskontolu olmaya devam
etmesiyle güçlü finansal performansı bir arada değerlendirdiğimizde
hissenin pahalı seviyelerde olmadığını düşünüyoruz. Bu bağlamda hisse
senedinin hala yukarı yönlü potansiyeli olduğunu ve yükseliş trendini
koruyacağını düşünüyoruz. Bu hafta yükselen trend desteği 6,72-6,91
bölgesinden geçiyor. Hisse senedi bu bant aralığı üzerinde tutundukça
kısa vadede de yukarı trend izleyebilir. Daha aşağıda ise 100 günlük
üssel ortalama 6,49 seviyesi güçlü destek sağlayabilecektir.

SODA SANAYİİ

Soda Sanayii güçlü finansal göstergeleri ile beğendiğimiz bir
şirket olmaya devam ediyor ve bu yılın ilk dokuz ayında satış
gelirlerini yıllık 62% faaliyet karını 68% oranında arttırırken
faaliyet dışı gelirlerindeki kuvvetli artışla net karını ise yıllık
60% oranında arttırdı. Döviz pozisyonunda fazlası olmasından dolayı
kur farkından 349 milyon TL gelir elde eden şirket ayrıca yatırım
faaliyetlerinden de 739 milyon TL gelir elde etmesi ile operasyonel
olmayan gelirler kazanmıştır.
Temel açıdan olumlu finansal rasyoları, artan yatırım harcamaları,
düşük borçluluğu, ihracat gelirleri ve döviz pozisyonu fazlası ile
beğenmeye devam ediyoruz. 0,30 seviyesinde bulunan beta katsayısının
görece düşük bir sistematik riske işaret etmesi de beklenmeyen olumsuz
gelişmelerde hissedeki kayıpların kısıtlı kalabileceğini ve defansif
stratejiler için de uygun olabileceğini gösteriyor.
Cari F/K rasyosu son kar rakamı ile birlikte 4,55 seviyesine
geriledi ve son beş yıllık ortalamasından -36% aşağıda bulunuyor.
Emsal şirketler ise F/K bazında ortalama 13,0 ile fiyatlanmaktadır.
Bu bağlamda hissenin yükseliş trendi izlemesini bekliyoruz.
7,76 en yakın hedef olarak takip edilmelidir. Daha yukarıda 52
haftanın zirve seviyesi 8,26 hedeflenebilir.

ASELSAN

Şirketin 3.çeyrek itibariyle beklentimize paralel finansal
performansı güçlenmeye devam etti. Satış gelirleri 3.çeyrekte yıllık
bazda 56,1% artarken brüt karı ise 71,4% oranında artış kaydetti. 9
aylık periyotta net dönem karı ise 1.735 milyon TL'ye ulaşarak geçen
yılın aynı dönemine göre 130,7%'lik artış kaydetti.
Şirketin faaliyet verimliliği, aktif büyümesi ve karlılık
göstergeleri olumlu seyrine devam ederek nakit akışlarının artmaya
devam edebileceğini gösteriyor. Ayrıca şirketin eylül ayı sonunda
toplam sipariş miktarı da 8,6 milyar Dolara ulaştı.
Hisse senedi seçimine ilişkin temel analiz modelimizin
kriterlerini sağlayan ve pozitif sinyal veren hisse senedinin son kar
rakamından sonra 12,83 seviyesine gerileyen cari F/K rasyosu son beş
yıllık ortalamasının -30% altında seyrederken, benzer yabancı şirket
ortalamalarının da altında bulunuyor. Bu çerçevede hissenin orta uzun
vadeli yatırımcı açısından da cazip seviyelerde olmaya devam ettiğini
düşünüyoruz.
Teknik olarak 28,60-29,66 seviyeleri kısa vadede kademeli hedefler
olarak takip edilebilir.

GOODYEAR LASTİKLERİ

Şirket 3.çeyrekte satış gelirlerini yıllık 32,2% artırırken brüt
kar marjı başta olmak üzere karlılık göstergelerinde olumlu bir seyir
izledi. Özellikle FVÖK marjı 10 puan yükselerek 13,6% seviyesine güçlü
bir artış kaydetti. 9 aylık net dönem karı ise yıllık 118,8% artışla
136,6 milyon TL'ye yükseldi. Finansal sonuçlar beklentilerimizi
karşıladı.
Temel göstergeler açısından şirketi beğenmeye devam ediyoruz.
Varlıkları yılın 9 aylık bölümünde yıllık 48,6% artan şirketin
satış/varlık rasyosu ise 1,76 olarak gerçekleşirken artan bir eğilim
izliyor. Bu göstergelere ek olarak bu yılın ilk dokuz ayında 5,98%
olarak gerçekleşen net kar marjı göstergesinin de yükselmeye devam
edeceğini düşündüğümüzden dolayı şirketin 30% seviyesindeki özsermaye
karlılığının artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Altman Z score
modelinin sonuçlarına göre finansal sağlığına ilişkin göstergelerin de
olumlu olması şirketi beğenmemizin bir diğer nedeni. Son kar
rakamından sonra 5,10 seviyesine gerileyen cari F/K rasyosu son beş
yıllık ortalaması 13,7'nin -63% altında bulunmakta ve hissenin pahalı
seviyelerde olmadığını göstermektedir. Bu çerçevede hissede aşağı
yönlü hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak bu hafta 3,47-3,55 seviyeleri takip edilebilir.

ŞİŞE CAM

Şirket bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 997,6 milyon TL net
dönem karı elde ederek geçen yıla göre finansal performansını önemli
ölçüde arttırmıştır. FVÖK marjı 21,7% net kar marjı ise 23,19%
seviyesine yükseldi.
Esas faaliyetlerinden elde ettiği karkar marjlarının yükselmesinden dolayı
beğenmeye devam ediyoruz. Şirketin döviz pozisyonunda fazla olması da
hisseyi cazip kılan faktörlerden bir diğeri olarak görünmektedir. Son
kar rakamı ile birlikte 4,68 seviyesine gerileyen cari F/K rasyosu son
beş yıllık ortalaması 9,26'nın 50% altında bulunmakta ve hisse
senedinin pahalı seviyelerde olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda
düşüşlerin kısıtlı kalmasını bekliyor ve güçlü seyretmeye devam
etmesini beklediğimiz finansal performansa paralel hissenin yükseliş
trendi izlemesini bekliyoruz.
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 4,96 seviyesi yakınlarında
konsolidasyon eğilimi izlenmektedir. Hissenin 4,96 üzerinde kısa
vadede 5,18-5,26 seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. 5,26 üzerinde
bir pozitif kapanış durumunda yükseliş trendi güçlenecektir.

TEKFEN

Tekfen Holding yılın 3.çeyreğinde de parlak finansal sonuçlar
açıklamaya devam etti. 3.çeyrekte 3,256 milyon TL satış geliri elde
eden şirket geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini 88,6% oranında
arttırdı. Gelirlerinin maliyetlerinden daha hızlı artması ile kar
marjlarında da olumlu bir seyir izleyen şirketin FVÖK marjı 12,20% net
kar marjı ise 13,76% seviyesine yükseldi. Aktiflerinde artışla
3.çeyrekte bilançosu geçen yıla göre 53,5% büyüyen şirketin
satış/varlık rasyosunun da 1,02 seviyesine yükselmesi ve artan eğilim
izlemesini şirketin finansal performansının olumlu yönde gelişmeye
devam edeceği biçiminde yorumluyoruz. Bu bağlamda 3.çeyrekte 35,7%
seviyesine yükselen özsermaye karlılığının artışına devam etmesini
bekliyoruz.
Son kar rakamından sonra cari F/K rasyosu 6,89 seviyesinde
gerçekleşirken son beş yıllık ortalamasının -14,40% altına düştü.
Değerleme çarpanları açısından da destekleyici görünmesinden dolayı
hissenin yukarı yönlü trendine devam etmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan kısa vadede 27,80-28,15 bölgesine doğru yükseliş
hareketinin devam etmesini bekliyoruz.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 22,20-21,70 destek bölgesi
yeniden pozisyon alma fırsatı sağlayabilir.

TÜPRAŞ

Tüpraş bu yılın 3.çeyreğinde operasyonel olarak olumlu sonuçlar
açıkladı.
Aktif büyümesi yıllık 31,47% seviyesine yükselirken artan eğilim
izlemeye devam ediyor. Toplam varlık devir hızı da 1,81 seviyesine
yükselerek faaliyet verimliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.
Bu bağlamda nakit akışlarının önümüzdeki dönemde de artmasını
bekliyoruz. Karlılık göstergeleri açısından ise FVÖK kar marjı 10,15%
seviyesine varlık karlılığı ise 17% seviyesine yükseldi. Ancak
finansman giderleri kaynaklı olarak net kar marjında bir miktar
yavaşlama görülmekle birlikte bu etkinin geçici olmasını bekliyoruz.
3.çeyrekte yükselen petrol fiyatları ve kurdaki artışın finansalları
olumlu etkilediği görülmektedir. Çünkü satış miktarı geçen yılın aynı
dönemine göre büyük bir değişim kaydetmezken, gelirleri yıllık bazda
110,9% artmıştır. Ayrıca şirket 3.çeyrek itibariyle kapasite kullanım
oranını da 95% seviyesine yükseltmiş görünmektedir.
Net kar marjında yavaşlama sebebiyle son kar rakamından sonra cari
F/K oranı 12,64 seviyesine yükseldi.
Teknik olarak İran petrolünde muafiyet konusunda beklentilerin tam
olarak karşılanmaması sonrasında piyasa 119,40 seviyesine kadar düştü.
200 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 119,00 seviyesinden
kuvvetli destek alınabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda gerilemeler
yeniden pozisyon alma fırsatı sağlayabilir. Kısa vadede 128,30-129,30
seviyeleri kademeli hedefler olarak görünürken temel
değerlendirmemizde 147 TL beklentimizi koruyoruz.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR

3.Çeyrekte olumlu sonuçlar açıklamaya devam eden Bim karlılık
göstergelerinde aralıksız dokuz çeyrektir artan bir eğilim izliyor.
3.çeyrekte 8,460 milyon TL satış geliri elde eden şirketin brüt kar
marjı 18,7 FVÖK marjı 6,4% ve net kar marjı 4,3% seviyesine yükseldi.
Özsermaye karlılığının da 42,3% seviyesine yükseldiğini gördüğümüz
şirket son beş yılda ortalama 28% oranındaki toplam varlık artışı ile
güçlü bir büyüme gösterirken aynı zamanda esas faaliyetlerinden
istikrarlı biçimde kar elde etmesi , sağlam bilançosu, pozitif nakit
akışı ve sektöründeki güçlü konumu ile finansal performansının gelişim
kaydetmeye devam etmesini bekliyoruz.
Piyasa çarpanlarına baktığımızda cari F/K oranı 21,56 seviyesinde
ve son beş yıllık ortalamasının -18% altında. Cari PD/DD göstergesi
ise 7,68 seviyesinde ve son beş yıllık ortalamasının -23,8% altında
bulunmaktadır. Bu çerçevede yükseliş trendine rağmen hissenin pahalı
seviyelerde olmadığını ve yukarı yönlü hareketine devam edeceğini
düşünüyoruz. Son beş yıllık verilerle bakıldığında 0,64 seviyesindeki
beta katsayısı görece düşük bir sistematik riske işaret ederek
şirketin aynı zamanda düşük faaliyet kaldıracı ile çalışmasından
dolayı da defansif portföyler için de uygun olduğunu göstermektedir.
Teknik olarak 83,10-85,40 seviyeleri kısa vadeli hedefler olarak
görünürken, orta uzun vadeli olarak 94,55 seviyesine kadar potansiyel
olabileceğini düşünüyoruz.
Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 50 günlük üssel ortalama 77,95
ve 100 günlük üssel ortalama 75,55 seviyelerine dikkat edilmelidir."

Analizin tamamı için:

http://crm.noorcm.com.tr/uploads/my_documents/my_files/HSSE_SENED_PYASASI_RAPORU_haftalk_12_kasm-16_Kasm.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.657
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.585
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 58,85 245.805.345 % 10,00  
BURCE 327,25 368.858.925 % 10,00  
ORCAY 17,18 333.293.021 % 9,99  
IHEVA 3,64 550.165.581 % 9,97  
DERHL 8,83 111.410.367 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1644 32,1712 % 0,12  
Euro 35,0139 35,0519 % 0,24  
Sterlin 40,7651 40,9694 % 0,09  
Frank 34,9746 35,1499 % 0,19  
Riyal 8,5040 8,5466 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,73 31,77 % 0,66  
Platin 1.059,18 1.060,52 % 0,66  
Paladyum 991,93 998,08 % 0,66  
Brent Pet. 83,08 83,08 % 0,66  
Altın Ons 2.350,51 2.350,82 % 0,66