ANALİZ-Hisse Senedi Önerileri(NoorCM Menkul Değerler)

16.09.2019 12:39
ANALİZ-Hisse Senedi Önerileri(NoorCM Menkul Değerler)


NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Hisse Senedi Önerileri Analizi:
"YATAŞ Hisse senedi geçen hafta 5.91-6.31 aralığında seyretti ve
haftayı yataya yakın tamamladı.
2017 yılında kuvvetli bir finansal performansı olan şirketin mali
durumunda bu yılın ikinci çeyreği itibariyle benzer bir görünüm
izliyoruz.
2.Çeyrekte 28 milyon lira net kar, 62.5 milyon lira FAVÖK ve 131.4
milyon lira brüt kar elde etti. Hem 1.çeyrek hem de geçen yılın
2.çeyreğine göre kar rakamlarında ciddi bir yükseliş olduğunu
görüyoruz. Gelir tablosunun alt kalemlerine baktığımızda esas
faaliyetlerinden elde ettiği gelirin karlılıktaki artışın sebebi
olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan FAVÖK yıllık büyümesi 79% ve hisse
başı kar büyümesi ise 574% gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşti.
Şirketin likidite, faaliyet ve finansal yapı rasyolarında ise kayda
değer bir değişim gözlemlemiyoruz.
Cari PD/DD çarpanı 2,64(son beş yıllık ortalaması 2,25) ve cari
F/K çarpanı 9,98(son beş yıllık ortalaması 11,44). PD/DD çarpanının
son beş yıllık ortalamasına göre -1.4% , F/K çarpanının son beş yıllık
ortalamasına göre ise -13% iskontolu bir seyir söz konusu. Sektör
ortalama F/K çarpanı ise 14 düzeyinde. Şirketin satış büyümesi, hisse
başı kar artış oranı ve özsermaye karlılığı ise 2.çeyrek itibariyle
sektörel ortalamalar üzerinde.
Teknik olarak 5.99 - 3.15 yatay trend bölgesi dışına gerçekleşen
kırılma ile orta-uzun vadeli olarak güçlü yükseliş trendi
başlangıcında görünüyor. 8.12 seviyesine yükselişe başlayacağını
düşünüyoruz. Ara hedef seviye olarak 6.96 takip etmeye devam devam
ediyoruz. Hafta içinde 5.99-5.73 destek bölgesine gerilemeler pozisyon
artırma ya da yeni pozisyon alma fırsatı olarak değerlendirilebilir.

THY

Hisse senedi geçen hafta 11.72 - 12.32 aralığında seyretti ve
haftayı pozitif tamamladı.
3 haftalık bir yükseliş serisinin içinde bulunuyor ve 2 ay aradan
sonra ilk pozitif aylık kapanışını gerçekleştirecek.
Yıl başı itibariyle Pegasus 169% yükselirken THY -24% düşüş
kaydetti ve endeks ortalamasından da -37% negatif ayrıştığı
görülmektedir. Dolayısıyla endeks genelinde boğa eğiliminin yükseldiği
mevcut durumda hisse fiyatını etkileyen her türlü içsel ve dışsal
faktöre ilişkin olumsuz etkilerin fiyatların içinde olduğunu
söyleyebiliriz.
2019 2.çeyrek mali tabloları şirketin satış/varlık rasyosu ile
aktif büyüme hızında son beş yıllık ortalaması üzerinde bir performans
gösterdiğini ve FAVÖK marjini ile varlık karlılığı tarafından da
olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yılın ilk iki çeyreğinde pozitif
nakit akışlarının yanı sıra sırasıyla -0.91 lira hisse başı zara ve
0.26 lira hisse başı kar açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinin de aktif
sezona denk gelmesinden dolayı pozitif hisse başı kar trendi
görülmesini bekliyoruz. Bununla birlikte gelirlerinde Euro ve Japon
Yeni'nin ağırlıkta olmasından dolayı bu dövizlerin değerindeki
hareketlere de dikkat edilmelidir.
Cari PD/DD çarpanı 0.50(son beş yıllık ortalaması 0.87) ve cari
F/K çarpanı 6.02(BIST 100 ana endeks ortalaması 9.1). PD/DD
çarpanının son beş yıllık ortalamasına göre -1.4% , F/K çarpanının son
beş yıllık ortalamasına göre ise -13% iskontolu bir seyir söz konusu.
Sektör ortalama F/K çarpanı ise 14 düzeyinde. Şirketin satış
büyümesi, hisse başı kar artış oranı ve özsermaye karlılığı ise
2.çeyrek itibariyle sektörel ortalamalar üzerinde.
Teknik olarak 2018 eylül ayından gelen alçalan trendin kırılması
ve fiyat momentum pozitif uyuşmazlık sinyali ile yukarı yönde kuvvetli
bir trend başlangıcında olduğumuzu düşünüyoruz. 12.63 devamında 13.72
hedeflenebilir. 11.96 gerilemelerde önemli destektir.

ASELSAN

Aselsan geçen hafta 19.31-20.52 bant aralığında hareket etti ve
haftayı 19.98 seviyesinde kazançla tamamladı.
Ağustos ayının sonu itibariyle satışların durduğunu ve piyasada
uzun dönemli bir hareket için anlamlı bir trend dönüşü olduğunu
düşünüyoruz.
Özellikle yabancı payının geçen hafta 34.92% düzeyine yükselmesi
yani yabancıların ilgi göstermesi piyasanın dip seviyelere yakın
olduğu biçiminde yorumlanabilir.
Açıklanan 2.çeyrek finansal sonuçlarına göre şirket 713 milyon
lira net kar açıkladı. 1.çeyrek 630.4 milyon lira 2018 2.çeyrek net
kar rakamı ise 632.2 milyon lira düzeyindeydi. FAVÖK tarafında da
538.5 milyon liralık bir veri açıklandı. 1.çeyrekte 395.8 milyon lira
geçen yılın 2.çeyreğinde ise 416.9 milyon lira düzeyinde bir FAVÖK
vardı. Satış gelirleri tarafında da 2 milyar 626 milyon lira olarak
gerçekleşti. Geçen çeyreğe göre ve geçen yılın aynı çeyreğine göre
satış gelirlerinde kuvvetli bir artış var. Marjlara baktığımızda FAVÖK
marjini 20.5% seviyesine yükseldi(1.çeyrek 19.8%, 2018 2.çeyrek 21.8%)
net kar marjinde ise yavaşlama devam ediyor. 2019 2.çeyrek 27.1%
1.çeyrek 31.6 ve 2018 2.çeyrek 33.0% .
Bilanço ve gelir tablosunun alt kalemlerine baktığımızda aktif
büyümesinin yavaşladığını ancak faaliyet verimliliğinin artış trendini
koruması ile satış/varlık rasyosunun yükselişine devam ettiğini
görüyoruz. Ancak likidite göstergelerinde bir bozulma söz konusu. Cari
oran yani dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranını gösteren
rasyo 1'in üzerinde ve 2.12 ancak geçen yıllara göre bir azalma içine
girdiğini görüyoruz. Daha da önemlisi, dönen varlıklardan stokların
arındırılması ile elde edilen asit test oranı 1.28 den 0.88 düzeyine
geriledi ve azalma eğilimini koruyor. Son olarak stoklarla birlikte
ticari alacakların da arındırılması ile elde edilen likidite rasyosu
nakit orana baktığımızda 0.30 seviyesine gerilemiş olduğunu görüyoruz.
Yani şirketin kısa vadeli ticari ve finansal yükümlülüklerini yerine
getirebilme kapasitesinde zayıflama var ve bu borçlanma ihtiyacını
artırabilecek bir gelişme.
Son kar rakamından sonra cari F/K rasyosu 7.41 seviyesine
geriledi. F/K bazında son beş yıllık ortalamaya göre iskonto -63%
düzeyine ulaştı. Sektör ortalama F/K 21.6 ve endeks ortalama F/K 7.7
düzeyinde.
Bu hafta 21.26 seviyesine yükseliş bekliyoruz. Kırılması ile yeni
kısa vade hedef 23.38 olacaktır. Orta-Uzun vadeli olarak ise 29.65
lira seviyesine yükseliş potansiyeli söz konusudur.

TSKB

TSKB geçen hafta 0.87.0.942 aralığında seyretti ve haftayı pozitif
tamamladı.
Geçen hafta bankacılık hisselerindeki sert yükselişle XBANK
endeksinin 3.3% yükseldiği haftada TSKB 3.4% ile bankacılık hisseleri
ortalamasına göre daha iyi performans gösterdi. Genel iskontolu
değerleme çarpanları sebebiyle XBANK 'a göre daha iyi performans
gösterebileceğini düşünüyoruz.
Temel açıdan olumlu görüşümüzü devam etmektedir:
2.Çeyrekte 401 milyon lira satış geliri, 246,5 milyon lira
faaliyet karı ve 214,5 milyon lira net kar açıkladı. 1.çeyreke aynı
göstergeler sırasıyla 462,6 milyon , 229,8 milyon ve 170,3 milyon lira
seviyesindeydi. 2018 2.çeyrekte ise 374,9 milyon , 171,9 milyon ve
165,1 milyon lira seviyesindeydi. Dolayısıyla gelir tablosu
kalemlerinde hem birinci çeyrek hem de geçen yılın ikinci çeyreğine
göre gelişme olduğu görülmektedir.
Bunlara ek olarak net faiz marjının 5,67% ile sektör ortalaması
5,22% nin üzerinde olduğunu görüyoruz.
Özsermaye karlılığında da TSKB 17,6%, sektör ortalaması 11,7%
üzerinde bir performansa sahip.
Cari F/K çarpanı 3,421 iken sektör ortalaması 4,98 düzeyinde ve
hissenin son beş yıllık F/K ortalaması 6,01 . PD/DD çarpanı da 0,52 ve
son beş yıllık ortalaması 0,94. Dolayısıyla değerleme çarpanları ve
XBANK'a rölatif iskontolu fiyat performansı hisse senedinde yükseliş
trendinin devam edeceği biçiminde yorumlanabilir.
Teknik açıdan 0.92 üzerinde haftalık kapanış yapılmasını
sağlayabilecek bir kırılımda 1.16 seviyesinin test edilmesini
bekleriz. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 0.87-0.84 destek bölgesi
yeniden pozisyon alma ya da pozisyon artırma fırsatı sağlayabilir.

GARANTİ

Geçen hafta 9.25-9.80 aralığında seyreden hisse senedi haftayı
pozitif tamamladı.
TCMB faiz indirimlerinin devam edicek olması önemli bir katalizör
olmaya devam ederken, yabancı takas oranlarında yükseliş in gösterdiği
üzere bankacılık hisselerine yabancı yatırımcının ilgisinin artması
yukarı yönde trendin kararlı biçimde devam edebileceğini
göstermektedir.
2.Çeyrek finansal tabloları itibariyle mali durumu ve değerleme
çarpanları açısından baktığımızda hisse senedinde uzun vadeli olarak
trend değiştirecek bir hareket beklemiyoruz ve yükseliş trendinin
korunmasını bekliyoruz.
2.çeyrek finansallarında yükseliş için gerekli temel katalizörler
mevcut. 7.639 milyon lira satış geliri, 2.405 milyon lira faaliyet
geliri ve 1.879 milyon lira net kar elde ettiği görülmektedir. Geçen
yılın aynı dönemine göre azalma olsa da bu yılın birinci çeyreği
itibari ile artışın devam ettiği görülmektedir. Ayrıca 260 milyon lira
tutarındaki takipteki alacağın 18,5 milyon lira bedel ile satılması
3.çeyrek net karına ve takipteki alacak rasyosuna olumlu etkide
bulunacaktır.
Beta katsayısı 1,47 olduğu ve agresif portföyler için uygun bir
hisse senedi olduğu için endeks üzeri performans potansiyeli devam
ediyor.
Cari F/K çarpanı 5,84, son beş yıllık ortalaması 7,52 endeks
ortalaması 7,7. Diğer yandan PD/DD çarpanı 0,74 ve son beş yıllık
ortalaması 1,03 . Dolayısıyla değerleme çarpanları açısından pahalı
olduğuna ilişkin bir görünüm yok.
Hisse senedinin ilk olarak 10.15 seviyesine yükseliş hareketi
göstermesini bekliyoruz. Devamında ise 11.05 hedeflenecektir. Bu hafta
9.93 ve 10.15 dirençleri takip edilmelidir. Beklentimiz aksine geri
çekilmelerde 9.25-9.16 bölgesi yeni pozisyon almak ya da pozisyon
artırmak için değerlendirilebilir.

TÜPRAŞ

Tüpraş geçen hafta 129.40-138.30 lira fiyat aralığında seyretti ve
haftayı pozitif tamamladı.
Geçen hafta 4.3% değer kazanan hisse senedi BIST100 ana endeks ve
Sınai endeks'in de üzerinde performans gösterdi.
Daha öncede belirttiğimiz gibi temel açıdan yaptığımız
değerlendirmede hisse senedi fiyatını belirleyen içsel ve dışsal
faktörlerle ilgili olumsuzlukların fiyatların içinde bulunduğunu ve
gerilemelerin kısıtlı kalabileceğini değerlendiriyoruz.
Şirket 2.çeyrekte 870,2 milyon lira net kar açıkladı. 1.çeyrekte
-374,9 milyon lira zarar açıklamıştı. Geçen yılın 2.çeyreğinde ise
1,026 milyon lira net kar açıklamıştı. Satış gelirlerinin 23,953
milyon lira seviyesine yükseldiğini görüyoruz. FAVÖK ise birinci
çeyrekteki 787,9 milyon liradan 2.çeyrekte 1,448 milyon lira
seviyesine sert bir yükseliş kaydetti.
Finansal rasyolarına baktığımızda 2.çeyrekte cari oran 1,10 olarak
gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 1,06 seviyesindeydi ve bu
gelişme şirketin likiditesinde artış olduğunu gösteriyor. Finansal
yapı açısından baktığımızda da toplam borç/özkaynak rasyosu 154
seviyesine geriledi(1.çeyrek 185 2018 2.çeyrek 184) ki bu gelişme
finansla riskin azaldığının işareti. Önemli bir faaliyet rasyosu olan
Satış/Varlık oranı ise 2.çeyrekte 2,07 seviyesinde gerçekleşti.
(birinci çeyrek 2,09 2018 2.çeyrek 1,72) Aktif büyüme hızının da
birinci çeyrekte olduğu gibi 40% gibi yüksek bir oranda
gerçekleştiğini görüyoruz. Yüksek satış/varlık rasyosu ile
değerlendirildiğinde mevcut aktif büyümesi şirketin gelecek dönem
karlılığı açısından pozitif bir gelişme.
Hisse senedinde yukarı yönlü trend oluşturma çabasının devam
edeceğini öngörüyoruz. Tepkisel satışlarla oluşabilecek gerilemelerde
pozisyon artırılabilir ya da yeni pozisyon alınabilir. 135.90-133.77
destekleri bu anlamda önemlidir. 140.00 - 143.60 lira seviyeleri hafta
içinde hedeflenebilir.

EREĞLİ

Ereğli geçen hafta 6.63-7.14 aralığında seyretti ve haftayı
beklentimiz dahilinde pozitif tamamladı.
Ereğli dört haftalık yükseliş serisine devam ediyor. İçsel ve
dışsal faktörlere ilişkin olumsuz gelişmelerin fiyatın içinde olduğunu
düşünüyoruz. Bu bağlamda yukarı doğru potansiyelin çok daha fazla
olduğunu söyleyebiliriz.
1.04 düzeyinde beta katsayısı sebebiyle endekste korunabilecek
boğa eğiliminde Ereğli endeks üzeri performans ile ralli yapabilir ve
yukarı yönlü hareketine devam edebilir.
2.çeyrek finansal tablo verileri itibariyle temel açıdan olumlu
görüşümüzü koruyoruz.
2.Çeyrekte 7,450 milyon lira satış geliri, 1,733 milyon lira
FAVÖK ve 1,305 milyon lira net kar elde eden şirketin finansal
performansında 1.çeyreğe göre gelişim geçen yılın 2.çeyreğine göre ise
bir miktar yavaşlama görüyoruz. Finansal rasyolarına baktığımızda
yüksek likidite ve düşük finansal risk katalizörleri devam
ediyor.(Cari oran 2,68 , toplam borç/özkaynak rasyosu 22,5). Diğer
yandan satış/varlık rasyosu 0,77 ile hem birinci çeyreğe hem de geçen
yılın 2.çeyreğine göre daha iyi bir seviyede. Ekonomide yavaşlama
kaynaklı olarak FAVÖK ve Net kar yıllık artış oranı ise negatif. Ancak
bununla birlikte geçen yıla göre azalsa da FAVÖK ve Net kar pozitif
olmaya devam ediyor.
Cari F/K çarpanı 4,17 seviyesinde seyrediyor. Son beş yıllık
ortalaması 8,98 ,endeks ortalaması ise 7,7 seviyesinde. Dolayısıyla
hisse senedi hala beş yıllık ortalamalarına ve endeks geneline göre
iskontolu seyrine devam etmektedir. PD/DD çarpanı da 0,78
düzeyinde.(son beş yıllık ortalaması 1,28).
Teknik olarak önem arz eden 7.22 direncine yaklaşıldı. Bu seviyede
kısmi kar realizasyonu ile fiyatta konsolidasyona neden olabilir.
6.71-6.57 test edilmesi halinde yeni pozisyon alınabilecek ya da
ağırlık artırılabilecek seviyeler olarak takip edilmelidir. 7.22
direncinin hafta içinde kırılması durumunda 7.86 seviyesi
hedeflenecektir.

TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI

Hisse senedi geçen hafta 19.01 - 19.66 aralığında seyretti ve
haftayı yükselişle tamamladı.
Sistematik risk faktörlerinin artış kaydettiği son bir aylık
periyotta bakıldığında Tofaş -2.3% düşerken endeks ve Sınai hisseleri
ortalamada ise -1.5% satıldı. Dolayısıyla endekse görece düşüş
performansla risk iştahında artışın hisse senedine ekstra pozitif
yansımasını bekliyoruz.
2.Çeyrekte 1.062 milyon FAVÖK (1.çeyrek 602.2 milyon lira, 2018
2.çeyrek 1.622 milyon lira) ve 404.8 milyon lira net kar (1.çeyrek
324,3 2018 2.çeyrek 365,6 milyon lira) açıkladı. FAVÖK marjini 14,7%
den 19,6% seviyesine yükseldi. Satış gelirleri ise 5.411 milyon lira
olarak açıklandı.(1.çeyrek 4.108 milyon, 2018 2.çeyrek 5.170 milyon
lira). Faiz hadlerinde düşüş yılın kalan iki çeyreklik bölümünde satış
ve kar rakamlarında artışı destekleyecektir.
Cari PD/DD çarpanı 2,73(son beş yıllık ortalaması 3,66) ve cari
F/K çarpanı 7,0 (son beş yıllık ortalaması 11,44). Endeks ortalama
F/K çarpanı 7,7 . Dolayısıyla değerleme çarpanları açısından yükseliş
hareketi desteklenmektedir. Ağustos aydaki görece fazla satışların da
desteği ile hissede yükseliş devam edebilir. Temel açıdan da uzun
dönem yükseliş beklentimizi korumaktayız.
Teknik olarak 19.67-19.91 direnç bölgesinde momentum kaybı
görülüyor. Ancak hisse senedinin bu bölgeyi kırarak yükselişine devam
edeceğini öngörüyoruz. 19.91 üzerinde 21.25 lira seviyesi
hedeflenecektir.

TEKNİK ANALİZ BAZLI ÖNERİLERİMİZ

EĞİLİM
ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/ HACİM Potansiyel Stop
KONSOLİDASYON Hedef Loss
AKSA YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND AZALIYOR 9.75-10.24 9.23
ICBC GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DURAĞAN TREND ARTIYOR 4.03 3.68
KORDS GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON ARTIYOR 12.62-12.85 12.05
TRKCM GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DURAĞAN KONSOLİDASYON ARTIYOR 2.85 2.69
TTRAK GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON ARTIYOR 40.22-42.52 37.86
ULKER GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF ÇOK YÜKSEK TREND ARTIYOR 20.70-21.38 19.84"

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66