ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Ak Yatırım)

27.04.2018 10:25
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Ak Yatırım)


Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) Araştırma Bölümü
Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"BİST-100 endeksinin bugün tepki alımlarıyla alıcılı bir açılış
yapacağını tahmin ediyoruz. 1Ç18 mali sonuç açıklamaları paralelinde
piyasada hisse bazlı hareketler görmeye devam edebiliriz. Endeksin
109bin seviyesine doğru hareketlenmesi halinde ise tekrar bir düzeltme
hareketi görülebilir. Gündemi ise politik gelişmeler ve haber akışı
meşgul etmeye devam edecektir. BİST-endeksi için destek seviyelerini
106,500 ve 105,800, direnç seviyelerini ise 107,500 ve 108,200 olarak
görüyoruz.
Aksigorta 1Ç18’de bizim beklentimiz olan 52 milyon TL ve piyasa
beklentisi olan 50 milyon TL’ye paralel 50 milyon TL net kar
açıkladı. Yıllık bazdaki dinamiklere baktığımız zaman, brüt prim
üretiminin %50 arttığını, teknik karın 44 milyon TL’den 82 milyon
TL’ye yükseldiğini gözlemliyoruz. Teknik kardaki artışta özellikle
zorunlu trafik sigortasında prim üretimi ve karlılığın geçen sene
havuz mekanizmasının devreye girmesinin ardından artmasının
etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST
100 Getiri Endeksi’nin %31 üstünde performans gösterdi.
Sonuçların hisse performansı üzerinde etkisinin nötr olacağını
tahmin ediyoruz.
Anadolu Cam 1Ç18’de beklentilerin üzerinde 64 milyon TL net kar
açıkladı - piyasa ortalama tahmini 40 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi
50 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma kısmen beklentilerin üzerinde
gelen operasyonel performanstan (gerçekleşen FAVÖK: 136 milyon TL,
piyasa ortalama beklentisi: 127 milyon TL, AK: 131 milyon TL) ve
kısmen de beklentilerin altında kalan net finansal giderler yanında
şirketin kaydettiği 4 milyon TL’lik ertelenmiş vergi gelirinden
kaynaklandı. Yorum: Anadolu Cam’ın 1Ç18 net kar rakamına piyasada
olumlu bir reaksiyon görülebilir. Özellikle şirketin açıkladığı ve
yıllık 4,5 puan artışa işaret eden %25 seviyesindeki yüksek FAVÖK
marjının ileriye dönük beklentilerimiz için yukarı potansiyele işaret
ettiğini belirtmek isteriz. Sonuçlar öncesi Anadolu Cam için 3,35 TL
hedef fiyatla “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktaydı.
Ford Otosan 1Ç18’de beklentilerin üzerinde 432 milyon TL net kar
açıkladı - piyasa ortalama tahmini 371 milyon TL, Ak Yatırım
beklentisi 388 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma temelde şirketin
beklentilerin üzerinde bir operasyonel performans göstermesinden
kaynaklandı (7.3 milyar TL’lik ciro ve 594 milyon TL’lik FAVök rakamı
piyasa ortalama tahminlerini sırasıyla %7 ve %9, bizim tahminlerimizi
ise sırasıyla %4 ve %7 aştı). Vergi giderlerinin de düşük gelmesi net
kara katkı sağladı. Yorum: Ford Otosan’ın 1Ç18 ciro ve net kar
performansını olumlu karşılıyoruz. Şirketin 2018 ihracat hacmi
beklentilerini 10bin adet yukarı çekmesi de (305bin-315bin adet
seviyesine) piyasa tarafından olumlu karşılanabilir – bu bağlamda,
şirketin rakibi Tofaş Oto’nun ihracat satışlarında beklentilerin
gerisinde bir performans gösterdiğini de belirtmek isteriz. Ford
Otosan hisselerinin getirisi son 1 ayda endeksin ve Tofaş Oto’nun
sırasıyla %8 ve %7 gerisinde kalırken, 6 aylık dönemde getiri hala
sırasıyla endeksin ve Tofaş Oto’nun %10 ve %21 üzerindedir. Sonuçlar
öncesi Ford Otosan için 60,00 TL hedef fiyatla “Nötr” getiri
beklentimiz bulunmaktaydı.
Soda Sanayi 1Ç18’de beklentilerin üzerinde 239 milyon TL net kar
açıkladı - piyasa ortalama tahmini 206 milyon TL, Ak Yatırım
beklentisi 205 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma kısmen
beklentilerin üzerinde gelen operasyonel performanstan (gerçekleşen
FAVÖK: 185 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi: 176 milyon TL, AK
Yatırım: 175 milyon TL) ve ağırlıklı olarak beklentileri aşan 34
milyon TL’lik finansal varlık yeniden değerleme kazancı ile 8,4 milyon
TL’lik ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı. Şirketin %26,4
seviyesindeki FAVÖK marjı beklentilere paraleldir. Yorum: Soda
Sanayi’nin 1Ç18 performansına piyasada yatay/hafif olumlu bir
reaksiyon görülebileceğini düşünüyoruz. Kuvvetli ciro performansı
(yıllık %18 artış) olumlu karşılanabilir. Ancak artan maliyet baskısı
ile FAVÖK marjında 1Ç’de görülen yıllık 1 puanlık gerileme sonrası
Nisan ayında gelen ek doğalgaz zammı ileriye dönük karlılık
performasına ilişkin soru işaretlerini daha da artırabilir. Sonuçlar
öncesi Soda Sanayi için 6,40 TL hedef fiyatla “Nötr” getiri
beklentimiz bulunmaktaydı.
Tofaş Oto 1Ç18’de beklentilerin üzerinde 325 milyon TL net kar
açıkladı - piyasa ortalama tahmini 278 milyon TL, Ak Yatırım
beklentisi 250 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin operasyonel
rakamları beklentilere paralel gelirken (gerçekleşen FAVÖK: 515 milyon
TL ve %11,6 marj, piyasa ortalama beklentisi: 504 milyon TL ve %11,5
marj, AK: 526 milyon TL ve %11,6 marj) net kardaki sapma temelde
beklentilerin üzerinde gelen net diğer ve finansal gelirden
kaynaklandı. Yorum: Tofaş Oto’nun 1Ç18 net kar performansını olumlu
karşılıyoruz. Ancak, piyasanın Tofaş Oto açısından birinci odak
noktası şirketin son dönemde nispeten yavaş seyreden ihracat
performansı olduğundan, piyasa oyuncularının 1Ç18 net kar rakamınına
tepkisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Tofaş’ın 1Ç18 ‘de
ihracat hacimleri yıllık %11 azaldı, ancak şirket tüm yıl için
yatay-%7 büyüme yönündeki öngörüsünü korumaktadır. Bu yönde yılın geri
kalanında öngörülen toparlanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
yakından takip edilecektir. Sonuçlar öncesi Tofaş için 37,20 TL hedef
fiyatla “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktaydı.
Trakya Cam 1Ç18’de beklentilerin üzerinde 206 milyon TL net kar
açıkladı - piyasa ortalama tahmini 164 milyon TL, Ak Yatırım
beklentisi 150 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma kısmen
beklentileri aşan operasyonel performanstan kaynaklandı: ciro 1,22
milyar TL ile tahminlerin %5 üzerinde gelirken FAVÖK 262 milyon TL ile
piyasa ortalama tahmini olan 244 milyon TL ve Ak Yatırım tahmini olan
251 milyon TL’yi aştı. %21,5 seviyesindeki FAVÖK marjı ise
beklentilere paralel gerçekleşti. Diğer yandan Trakya Cam’ın 1Ç18’de
kaydettiği 45 milyon TL’lik finansal varlık yeniden değerleme kazancı
da net karın beklentileri aşmasına katkı sağladı. Yorum: Trakya Cam’ın
1Ç18 mali sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Özellikle
kuvvetli ciro performansı ve artan maliyet baskısına rağmen karlılığın
yıllık bazda gerileme göstermeden korunabilmesi olumlu noktalar olarak
dikkat çekmektedir. Sonuçlar öncesi Trakya Cam için 5.70 TL hedef
fiyatla “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktaydı.
Yapı Kredi Bankası, ödenmiş sermayesinin %94,3 artışla 4,1 milyar
TL artırılarak 8,45 milyar TL’ye çıkarılacağını ayrıca bankanın
yaklaşık 500 milyon dolar tutarında birincil sermaye benzeri borç
ihracı yapmayı hedeflediğini duyurdu. Yaklaşık 1,5 milyar dolar
tutarındaki sermaye katkısının bankanın 2017 sonu itibarıyla %10,7
olan çekirdek sermaye rasyosunu ve %14,5 olan Sermaye Yeterlilik
Rasyosunu (SYR) yaklaşık 250 baz puan artıracağını hesaplıyoruz. Yapı
Kredi’nin sermaye rasyoları tarihsel olarak benzer bankaların altında
kalmakta ve sermaye artışı konusu sıklıkla gündeme gelmekteydi. Bu
nedenle kararın piyasa için sürpriz olmadığını düşünüyoruz. Yapı Kredi
ayrıca resmi açıklamasında sermaye artışının Haziran ayı içerisinde
tamamlamayı planladığını ve ek sermayenin kullanımı ve 1Ç18 sonuçları
hakkında yatırımcılara bilgi vermek üzere 3 Mayıs’ta Londra’da bir
toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Aynı açıklamada ayrıca gelecek
kaynağın küçük işletme segmentinin geliştirilmesi ve dijital
Bankacılık yatırımları alanlarında kullanılmasının planlandığı
belirtiliyor. Bilindiği üzere Yapı Kredi’nin %81,8’I iki ana ortak Koç
Grubu ve Unicredit’in elinde bulunuyor. Bu durumda küçük hissedarların
sermaye artışına yaklaşık 180 milyon dolar ile katılacağı ve bunun
genel dalgalı piyasa ortamında bir miktar fiyat baskısı
oluşturabileceği öngörülebilir. Bununla birlikte Yapı Kredi’nin son
iki yıllık hisse performansı benzer bankalarının gerisinde kaldığından
sermaye artış beklentisinin kısmen fiyatlandığı ve sağlanacak kaynağın
orta / uzun vadede büyümeye ve hisse performansına olumlu katkı
sağlayacağı değerlendirilebilir.
Yapı Kredi Bankası uluslararası bir banka grubunu yurtdışında 1
milyar dolara kadar ana sermayeye dâhil edilebilir türde borçlanma
yapmak üzere yetkilendirdiğini duyurdu.
Yapı Kredi Bankası 500,8 milyon TL tutarında tahsili gecikmiş
alacağını toplam 28,2 milyon TL bedel ile sattığını duyurdu. Banka
Ocak ayında da tahsili gecikmiş alacak portföyünden 503 milyon TL’lik
başka bir satış yapmıştı. Bankanın 2017 sonunda tahsili gecikmiş
alacakları 9,0 milyar TL ve bunların kredilere oranı 4,5 olmuştu
(sektör ortalaması %2,9). Yılbaşından bu yana gerçekleşen yaklaşık 1
milyar TL’lik tahsili gecikmiş alacak satışı dolayısıyla bankanın
rasyosunda 50 baz puan kadar iyileşme olacağını hesaplıyoruz."

https://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/20180427_Gunluk_Bulten/e0bf714c-ad10-476c-a171-61f9b3d97626.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66