ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

22.02.2018 09:40
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Günlük Bülten:
"Fed konuşunca piyasalar susuyor…
Fed tutanakları sonrası piyasalarda tedirgin bir hava hakim. Güçlü
büyüme ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle Fed'in daha sıkı para
politikası izleyebileceği endişesi ile tahvil ve hisse senedi
piyasaları gerilerken dolar güçleniyor.
Afrin ile ilgili jeopolitik risklerin azalmasını fiyatlayan
Türkiye piyasaları Çarşamba günü dünyadan sert bir şekilde olumlu
ayrışarak Salı günkü kayıplarının tamamını geri aldı. Ancak
piyasalardaki iyimser havanın sürdürülebilirliği konusunda
şüphelerimiz var.
ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satıcılı havaya ve dolardaki
paralel Borsa İstanbul'un %0,5 satıcılı açılmasını bekliyoruz. Aracı
kurum bazında işlemlerin dağılımı dün borsaya güçlü para girişinin
olduğunu gösteriyor. Para girişinin devam etmesi borsadaki gerilemeyi
sınırlayacaktır. Fed'in daha sıkı para politikası izlemesi, doların
güçlenmesi ve Afrin'de Suriye ile karşı karşıya gelme ihtimali
piyasaların önündeki temel riskler.
4. çeyrekte beklentilerden güçlü faaliyet performansı gösteren TAV
ve Çimsa'nın ve yüksek temettü açıklayan Tüpraş'ın endeksi yenmesini
bekliyoruz. Zayıf kar açıklayan Brisa hisselerinde satıcılı bir seyir
ngörüyoruz.

Sirket Haberleri

TAV Holding

Kapanış (TL) : 22.34 - Hedef Fiyat (TL) : 27 - Piyasa Deg.(TL) :
8116 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.32
TAVHL Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.84 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Beklentilerin altında 4Ç17 net kar rakamı
TAV Havalimanları 4Ç17'de beklentilerin altında (İş Yatırım &
Piyasa : 30 milyon ¬) kur farkı giderlerindeki artış ve amortisman
giderlerindeki artış nedeniyle yıllık bazda %44 düşüşle 10 milyon TL
net kar rakamı açıkladı. Konsolide satış gelirleri 4Ç17'de
beklentilerin altında (İş Yatırım: 301 milyon ¬ ve Piyasa: 291 milyon
¬) yıllık bazda değişiklik göstermeyerek 280 milyon ¬ gerçekleşti.
4Ç17'de FAVÖK ve FAVKÖK rakamları ise beklentilerin üzerinde sırasıyla
yıllık bazda %19 artışla 117 milyon ¬ (İş Yatırım: 109 milyon ¬ ve
Piyasa: 106 milyon ¬) ve %14 artışla 159 milyon ¬ (İş Yatırım: 152
milyon ¬ ve Piyasa: 145 milyon ¬) olarak gerçekleşti. Şirket Genel
Kurul'unda bizim 462 milyon TL temettü beklentimizin altında 2018'de
406 milyon TL temettü ödemesi teklifi sunacak. Temettü başlangıç
tarihi ise 28 Mart olarak teklif edilecek. Temettü verimi %5'e denk
geliyor.
Yorum: 4Ç17 net kar rakamının beklentinin altında gelmesine
rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve
2018 temettü açıklaması bugün hisse üzerinde olumlu etki
yaratabilir.

Tüpraş

Kapanış (TL) : 113.4 - Hedef Fiyat (TL) : 151.83 - Piyasa Deg.(TL)
: 28398 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.2
TUPRS Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.89 Analist:
akumbaraci@isyatirim.com.tr
Tupras Genel Kurul'da 3.4 milyar TL brüt temettü teklifinde
bulunacak
Tupras Genel Kurul'unda 3.4 milyar TL (hisse başına brüt 13.6 TL)
brüt temettü ödemesi teklifinde bulunacak. Temettünün başlangıç tarihi
2 Nisan olarak teklif edilecek. Açıklanan tutar için temettü verimi
dün akşamki hisse kapanış fiyatı üzerinden %12 temettü verimine denk
geliyor. Bizim beklentimiz hisse başına brüt 13.44 TL idi.

Brisa

Kapanış (TL) : 7.37 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
2249 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.19
BRISA Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Beklentilerin altında 4Ç17 sonuçları
BRISA 4Ç17'de 37 milyon TL piyasa beklentisin altında yıllık bazda
%28 düşüşle 20 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Vergi giderindeki
artış ve diğer gelirler, net rakamındaki düşüş net kar rakamındaki
düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Satış gelirleri 4Ç17'de 654
milyon TL piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %36 artışla 673
milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı 4Ç17'de 119 milyon TL
piyasa beklentisin altında yıllık bazda %27 artışla 85 milyon TL'ye
ulaştı. FAVÖK marjı ise 4Ç16'deki %13.6'dan 4Ç17'de %12.6'ya geriledi.
Yorum: BRISA'nın zayıf 4Ç17 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumsuz
olacağını düşünüyoruz.

Çimsa

Kapanış (TL) : 13.48 - Hedef Fiyat (TL) : 17.1 - Piyasa Deg.(TL) :
1821 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.76
CIMSA Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.86 Analist:
eakalan@isyatirim.com.tr
CIMSA 4Ç17 Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net kar
Çimsa 4Ç17'de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL43mn Piyasa:
TL58mn) yıllık bazda %82 artışla 75 milyon TL net kar açıkladı. Net
kardaki artışın temel nedeni olarak güçlü ciro büyümesi ile birlikte
artan kur farkı gelirleri ve eski Afyon arazisinin kısmi satışından
gelen gelirler söylenebilinir. Şirketin satış gelirleri 4Ç17'de bizim
beklentimize paralel fakat piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda
%51 artışla 436 milyon TL olarak gerçekleşti. Ciro büyümesi arkasında
yeni Afyon fabrikasının artan olumlu katkısı ve güçlü çimento talebi
var diyebiliriz. FVAÖK rakamı ise beklentilerin biraz üzerinde (İş
Yatırım: TL93mn Piyasa: TL105mn) yıllık bazda %132 büyüyerek 112
milyon TL'ye yükselirken, FVAÖK marjı 4Ç16'daki düşük baz etkisi ile
yıllık bazda 9 puan yükselerek fakat çeyrek bazda 3.6 puan düşüşle
4Ç17'de %25.7 olarak gerçekleşti.
Şirketin net borç pozisyonu ticari alacak günlerindeki uzamadan
kaynaklı artan işletme sermayesi ihtiyacı ve devam eden yatırım
harcamaları nedeniyle 2016 yılsonundaki 754 milyon TL tutarından 2017
yılsonunda 1,172 milyon TL'ye yükseldi. Düşmesini beklediğimiz temettü
dağıtım oranı ve yılsonu toplam karındaki düşüş nedeniyle Çimsa'nın
2017'de ödediği 192 milyon TL'ye karşılık 2018 yılında 114 milyon TL
temettü dağıtacağını öngörüyoruz. Temettü tahminimiz %6,3 temettü
verimine işaret ediyor.
Yorum: Operasyonel marjlardaki güçlü iyileşme sonucu beklentilerin
üzerinde açıklanan 4Ç17 net karına bugün piyasa tepkisinin olumlu
olabileceğini düşünüyoruz.

Koç Holding

Kapanış (TL) : 17.57 - Hedef Fiyat (TL) : 20.5 - Piyasa Deg.(TL) :
44556 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.04
KCHOL Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.68 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Koç Holding brüt 876mn TL temettü dağıtma kararı aldı
Koç Holding Yönetim Kurulu 876mn TL (0.3455TL/hisse) nakit brüt
temettü dağıtma kararını 22 Mart'ta yapılacak Genel Kurul'un onayına
sunacak. Temettü dağıtma oranı %18'e temettü verimi %1.97'e karşılık
geliyor. Temettü dağıtım başlangıç tarihi 2 Nisan olarak teklif
edilecek.

Ünye Çimento

Kapanış (TL) : 4.36 - Hedef Fiyat (TL) : 4.13 - Piyasa Deg.(TL) :
539 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.05
UNYEC Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -5.17 Analist:
eakalan@isyatirim.com.tr
Ünye Çimento 4Ç17'de bizim beklentimiz 19 milyon TL'nin biraz
üzerinde yıllık bazda %95 artışla 24 milyon TL net kar açıkladı.
Karlılıktaki artışa temel olarak artan diğer gelirler ve vergi teşviği
etki etti. Şirketin satış gelirleri 4Ç17'de yıllık bazda %22 artışla
25 milyon TL'ye yükseldi. FVAÖK rakamı beklentimiz ile paralel yıllık
bazda %3 artışla 20 milyon TL olarak gerçekleşirken, FVAÖK marjı artan
enerji maliyetlerinin etkisi ile 4Ç16'da %31,4'den 4Ç17'de %26,6'ya
geriledi. Net nakit pozisyonunda ise yıllık bazda bir değişim
gözlemlenmedi. Tek seferlik vergi teşviği nedeniyle yüksek yılsonu
karlılığına rağmen şirketin zayıf 4Ç17 operasyonel performansının
hisse üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini düşünüyoruz.

Mardin Çimento

Kapanış (TL) : 4.31 - Hedef Fiyat (TL) : 4.61 - Piyasa Deg.(TL) :
472 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17
MRDIN Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 6.98 Analist:
eakalan@isyatirim.com.tr
Mardin 4Ç17'de beklentimize paralel, güçlü ciro büyümesinin
etkisiyle yıllık bazda %12 artış ile 16 milyon TL net kar açıkladı.
Şirketin satış gelirleri 4Ç17'de yıllık bazda %61,4 artış ile 66
milyon TL olarak gerçekleşti. FVAÖK rakamı ise yıllık bazda %57
artışla 70 milyon TL olarak gerçekleşirken, FVAÖK marjı 4Ç16'da
%32,8'den 1 puanlık düşüş ile 4Ç17'de %31,9'a geriledi. Şirketin net
nakit pozisyonu 2016-yılsonu 10 milyon TL'den 2017 yılsonunda 27
milyon TL'ye yükseldi. Güçlü 4Ç17 operasyonel performansını ve net kar
artışını olumlu olarak değerlendiriyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180222093126257_1.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2035 31,2369 % 0,11  
Euro 33,9241 33,9559 % 0,30  
Sterlin 39,4086 39,6063 % 0,06  
Frank 35,3913 35,6045 % 0,06  
Riyal 8,2992 8,3408 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,45 22,48 % 0,66  
Platin 880,34 881,64 % 0,66  
Paladyum 925,20 931,83 % 0,66  
Brent Pet. 81,85 81,85 % 0,66  
Altın Ons 2.035,04 2.035,37 % 0,66