ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

06.11.2018 09:35
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Günlük Bülten:
"Çılgın Türkler…
Dünya borsalarındaki satıcılı havaya rağmen Türkiye varlıklarının
haftaya pozitif ayrışarak başlamasını bekliyorduk. Ancak gönlümüzden
geçse de böylesine sert bir yükseliş öngörmüyorduk. Hisse senedinden,
yerel tahvillere, dövizden, euro-tahvile dün tüm Türkiye varlıklarında
çılgın bir yükseliş gördük.
Ne oluyor? Ekonominin sert bir şekilde yavaşlamasına, uzmanların
büyüme ve kar tahminlerini aşağı çekmesine ve enflasyonun
beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen Türkiye varlıkları neden son
üç gündür dünyanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer
aldı?
Piyasalardaki yükselişin - daha doğru bir ifade ile
normalleşmenin- arkasında iki temel beklenti yatıyor: (i) ABD -
Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi (ii) Ekonomideki sert inişin
finansal istikrarsızlığa yol açmadan başarılması.
Türkiye'nin İran'dan petrol alımında istisna tanınan ülkeler
arasına konması ve Halkbank'a hafif bir ceza ile yetinileceği
duyumları ABD ile ilişkilerin normalleşmesi beklentisinin arkasındaki
temel gerekçeler.
Ekonomi yönetiminin aldığı mako ihtiyari tedbirler ve bankaların
Eylül - Ekim aylarındaki borçlanmalarını zorlanmadan çevirmesi
Türkiye'nin ekonomideki sert inişi finansal istikrarsızlığa yol
açmadan başaracağı beklentisini destekliyor.
Borsadaki yükselişin ivmesini kaybederek devam etmesini
bekliyoruz. Demokratların Temsilciler Meclisini, Cumhuriyetçilerin
Senatoyu kontrol etmesi beklenen ABD araseçimlerinin piyasalar
üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Sirket Haberleri

Kordsa Teknik Tekstil

Kapanış (TL) : 10.95 - Hedef Fiyat (TL) : 17.67 - Piyasa Deg.(TL)
: 2130 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.09
KORDS Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 61.32 Analist:
uonder@isyatirim.com.tr
Güçlü 3Ç18 finansalları ve 2018 beklentilerinde yukarı yönlü
revizyon
Net karda güçlü büyüme. Kordsa 3Ç18'de net karını yıllık bazda
%266 oranında artırarak 122 milyon TL'ye yükseltti. Sonuçlar bizim
beklentimiz olan 110 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 111 milyon TL
net kar rakamının üzerinde gerçekleşti. Bizim ve piyasa beklentisinin
hafif sapmasının ana nedeni operasyonel performansın beklentilerden
daha iyi gerçekleşmesi.
TL'deki değer kaybının da etkisiyle olağanüstü gelir artışı
sağladı. Hacimler ve fiyat artışları ile birlikte TL'deki değer
kaybının şirketin yabancı para cinsinden olan gelirlerine olumlu
yansıması sayesinde, şirketin satış gelirleri 3Ç18'de bizim ve piyasa
beklentilerine uyumlu yıllık bazda %102 artışla 1,23 milyar TL'ye
yükseldi (İş Yat: 1,20 milyar TL Piyasa: 1,19 milyar TL)
Müthiş FAVÖK büyümesi ve FAVÖK marjı artışı. Şirketin FAVÖK rakamı
3Ç18'de ise yıllık bazda %200 büyüyerek 3Ç17'deki 77 milyon TL
seviyesinden, 230 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 3Ç17'deki
%12,8 oranından 3Ç18'de %18,6'ya yükseldi.
Şirket 2018 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket
açıkladığı güçlü sonuçlarla birlikte 2018 için ciro ve FAVÖK büyüme
beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, 2018 yılı için
yıllık gelir artışı %25-35'ten %45-55'e revize edildi. Yıllık FAVÖK
büyümesi de %30-40'dan % 75-85'e revize edildi.
Yorum: Kordsa'nın olumlu 3Ç18 sonuçlarına pozitif piyasa tepkisi
bekliyoruz. Hedef fiyatımızı 17,67 TL olarak sabit tutuyoruz.

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 36.94 - Hedef Fiyat (TL) : 46.3 - Piyasa Deg.(TL) :
1971 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.72
TTRAK Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 25.34 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Zayıf yuurtiçi satışlar Ekim ayında da devam etti
Ekim ayında Türk Traktör'ün toplam satış hacmi zayıf iç satışlar
nedeniyle yıllık bazda %53 düşüşle 2,134 adede geriledi.Ekim ayında
yurtiçi satışlar yıllık bazda %81 düşüşle 668 adete gerilerken ihracat
hacmi yıllık bazda %42 artış ile 1,466 adete yükseldi. Ocak - Ekim
döneminde şirketin kümülatif yurtiçi satışları yıllık bazda %48
düşüşle 15,528 adete azalırken, ihracat hacmi yıllık bazda %14 artışla
11,788 adete büyüdü. Türk Traktör'ün 2018 sonunda yurtiçi satış
hacminin yıllık bazda %52 düşüşle 18 bin adete, ihracat hacminin ise
%20 büyüme ile 14,4 bin adete ulaşmasını bekliyoruz.

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 28.84 - Hedef Fiyat (TL) : 47.7 - Piyasa Deg.(TL) :
7336 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.1
CCOLA Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 65.4 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
CCOLA 3Ç18: Operasyonel kar marjı ve net kar beklentilerin
üzerinde
Coca-Cola İçecek, 3Ç18'de beklentilerin üzerinde 37mn TL net kar
açıkladı (İş Yatırım: 26mn TL zarar, piyasa: 3mn TL zarar). Net kur
farkı giderleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen,
operasyonel sonuçların beklentimizden iyi olması net karın olumlu
sapmasına neden oldu. Şirket'in gelirleri hem Türkiye'deki güçlü
büyüme hem de uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim
farkının olumlu etkisi ile yıllık bazda %35.1 artış göstererek 3.72
milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı hem brüt marjdaki 30 baz puanlık
iyileşme ve hem de operasyonel maliyetlerin satışlara oranındaki
iyileşme sayesinde 270 baz puan artış göstererek %21.5'e ulaştı.
Hammadde maliyetlerindeki artış ve TL'nin değer kaybına rağmen kur
farkından korunma uygulaması ile sağlanan maliyet avantajı ve daha
karlı segmentlerdeki güçlü büyüme marjın iyileşmesine katkıda bulundu.
Buna bağlı olarak 3Ç18 FAVÖK %54.2 büyüyerek 798mn TL'ye ulaştı ve
beklentilerin üzerinde gerçekleşti (iş Yatırım 696mn TL, piyasa 705mn
TL). Güçlü sonuçlara rağmen Şirket' 2018 yılı sonu öngörülerini
değiştirmedi.
Özetle hacim büyümesi beklentimizin hafif altında kalırken, net
karın ve operasyonel karın hem bizim hem piyasa beklentilerinden iyi
olması nedeni ile sonuçlara piyasa etkisinin pozitif olmasını
bekliyoruz.

Enerjisa Enerji

Kapanış (TL) : 5.09 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
6012 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.62
ENJSA Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Enerjisa 3Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 3Ç18'de 265mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %39 artış
gösteren net kar piyasa beklentisi 121mn TL'nin de oldukça üzerinde
gerçekleşti. Tek seferlik kalemler dışarıda bırakılıp bakıldığında
düzeltişmiş net kar 213mn TL seviyesinde gerçekleşirken geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre %16 büyümeye işaret etmektedir. Şirket'in net
karında yaşanan artış tamamen güçlü operasyonel sonuçlardan
kaynaklanıyor. Şirket'in gelirleri yıllık bazda %52 artarak 4.67
milyar TL'ye FAVÖK ise %60 artış göstererek 835mn TL'ye ulaştı. Net
varlık tabanındaki artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon
büyümenin arkasında yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır.
FAVÖK piyasa beklentisi 647mn TL'nin %29 üzerinde gerçekleşmiştir.
Sonuçların genel olarak beklentilerden iyi olması nedeni ile
piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Anadolu Efes

Kapanış (TL) : 20.28 - Hedef Fiyat (TL) : 33.65 - Piyasa Deg.(TL)
: 12008 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.15
AEFES Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 65.93 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Anadolu Grubu üst yönetiminde görev değişikliği
Anadolu Grubu, Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve İcra Başkanı
(CEO) John Gavin Hudson'ın 31 Aralık 2018 itibari ile pozisyonundan
ayrılacağını, yerine 1 Ocak 2019 itibari ile Anadolu Grubu Mali İşler
Başkanı (CFO) Can Çaka'nın atanacağını açıkladı. Ayrıca Anadolu Efes
Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Onur Çevikel'in de
görevinden ayrılarak, aynı tarih itibariyle Anadolu Grubu Mali İşler
Başkanı olarak atanacağı açıklandı. Şirket değişikliklerinin
Şirket'lerin operasyonları üzerinde önemli bir kırılma yaratmasını
beklemiyoruz.

Petkim

Kapanış (TL) : 5.2 - Hedef Fiyat (TL) : 7.48 - Piyasa Deg.(TL) :
8580 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 79.65
PETKM Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 43.76 Analist:
akumbaraci@isyatirim.com.tr
Petkim dün sonuçlarla ile ilgili telekonferans düzenledi
Petkim dün sonuçlarla ile ilgili telekonferans düzenledi. Şirket
3Ç18'de 45 milyon dolar stok karı kaydetti. 4Ç18'de üretim 3Ç18'e göre
daha az olması bekleniyor ve marjlarında 3Ç18 seviyesinin altında
olması bekleniyor. STAR rafinerisinin 2019 yılının ilk yarısının
sonunda tamamıyla devreye girmesi bekleniyor. Şirket rafinerideki payı
için iki ödeme yapmıştı, bunun 150 milyon dolar'ı nakitten, 50 milyon
dolar alacaklardan ödediğini belirtti."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181106091819547_1.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
15:429.350
Değişim :  0,05% |  5,11
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.290
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
SMART 47,30 414.566.102 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
COSMO 156,30 80.544.405 % 9,99  
OBASE 57,85 128.270.541 % 9,98  
FONET 20,60 449.286.822 % 9,98  
15:40 Alış Satış %  
Dolar 31,0004 31,0037 % 0,30  
Euro 33,4896 33,5178 % 0,21  
Sterlin 38,9888 39,1844 % 0,21  
Frank 35,0735 35,2848 % 0,40  
Riyal 8,2441 8,2854 % 0,32  
15:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,07 23,10 % 0,66  
Platin 898,56 899,87 % 0,66  
Paladyum 971,31 974,19 % 0,66  
Brent Pet. 82,11 82,11 % 0,66  
Altın Ons 2.029,45 2.029,82 % 0,66