ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

21.02.2019 09:37
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Günlük Bülten:
"FED bilanço küçültmesini bu yıl bitirebilir (GOÜ ler içim olumlu)
Dün geç saatlerde açıklanan FED tutanaklarında en belirgin nokta
FOMC üyelerinin ağırlıklı kısmı bilanço küçültülmesinin bu yıl bitmesi
gerektiğine olan inancı. Tutanaklar açıklandıktan sonra ABD hisse
piyasası hiç tepki vermedi. Bu sabah itibarı ile Asya piyasaları ise
artıda seyrediyor. Dünkü işlemlerde MSCI Türkiye endeksi, GOÜ
endeksinin gerisinde kalmaya devam etti (%1.5 civarında negatif
ayrışma). TL/dolar ise 5.33 civarında düne göre zayıf seyrediyor. Dün
akşam açıklanan Turkcell'in son çeyrek karı beklentilere oldukça
yakın, Vestel Beyaz Eşya'da ise son çeyrekte FAVÖK marjında daralmaya
rağmen net kar rakamındaki artış oldukça güçlü. Temettü verimi
açısından olumlu, fakat hissenin son dönemdeki hızlı yükselişini
dikkate almakta fayda var. Beklentilerin çok altında 4Ç kar rakamı
açıklayan Çimsa'da da satış görebiliriz. Son olarak, kuvvetli faaliyet
sonuçları açıklayan Enerjisa'da olumlu ayrışma görebiliriz. Yurtiçi ve
Yurtdışında önemli bir haber akışı olmadığı günde BIST'de yatay bir
açılış görebiliriz.

Haberler & Makro Ekonomi

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye AB üyeliği ile ilgili tasarısı
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki
üyelik müzakerelerin askıya alınmasını öneren karar tasarısı
parlamentonun Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Tasarıda
Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması ve gümrük
birliğinin güncellenmesinin demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü alanlarında ilerlenmeye bağlanması maddeleri öne çıkıyor.
Taslak metin 12 Mart'ta AP genel kurulunda tartışılacak ve 13 Mart'ta
oylanacak.

Tüketici Güveninde Düşüş Devam Ediyor

Şubat'ta mevsimsellikten arındırılmış tüketici güven endeksi
önceki aya kıyasla %0,7 gerileyerek 57,8 değerini aldı.Tüketici güven
endeksinde son 3 aydır düşüş devam ediyor. Ancak alt detaylar Şubat'ta
karışık sinyaller veriyor. Bir tarafta ekonominin gidişatında bozulma,
hane halkının maddi durumunda kötüleşme, dayanıklı tüketim malları
satın alma ihtimalinde düşüş var (Ocak ayında teşviklerin uzatılması
sonrasında artan ihtimal tekrar azaldı). Öte yandan hanenin içinde
bulunduğu mali durum, otomobil satın alma ve konut tamiratı ihtimali
artıyor. Ancak genel olarak gidişata bakıldığında iktisadi
faaliyetteki zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. Haftaya Pazartesi
açıklanacak reel sektör güven endeksi ile resme üretim tarafından
bakacağız. İlk çeyrekte büyümede daralma beklentimizi koruyoruz.

Sirket Haberleri

Kordsa Teknik Tekstil

Kapanış (TL) : 10.11 - Hedef Fiyat (TL) : 14.6 - Piyasa Deg.(TL) :
1967 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.14
KORDS Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.41 Analist:
uonder@isyatirim.com.tr
Kordsa telekonferansından önce çıkanlar
- Şirket 2018'i güçlü kapattı. Satış gelirleri yıllık bazda % 60
artarak yaklaşık 4 milyar TL'ye ulaştı.
- 2018'de yeni satın alınan ABD'deki şirketlerin toplam gelirlere
katkısı beklentilerden çok daha iyi gerçekleşti (ilk beklenti 2018
yılı için 40 milyon ABD doları idi). Yeni satın alınan şirketlerin
bulunduğu sektörde şirketlerin FAVÖK marjları % 8-14 aralığında
- Kompozit segmenti 2019'dan başlayarak ayrıca rapor edilecek
- Yeni birleşme ve satın alma hedefleri var ve şirket inorganik
büyüme stratejisine devam edecek. Yeni şirket alımları tamamen borçla
finanse ediliyor. Ancak Net borç / FAVÖK oranı en fazla 3,5x seviyede
tutulacak.
- Şirket hammadde fiyatlarındaki artışları satış fiyatlarına
gecikmeli olarak aktarabiliyor. Müşteriye bağlı olarak 3 ila 6 ay
gecikmeyle yansıtılıyor. Hammadde fiyatlarındaki gecikmeli geçişkenlik
etkisi 2019'un 1. veya 2. çeyreğinde görülecek
- Vergi oranlarında 2017 yılında %14,7'den 2018 'de %17,8'e 3 baz
puan artış yaşandı ve bunun devam etmesi bekleniyor. Kordsa farklı
ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor ve bazı ülkelerde vergi teşviki
alıyor.
- Yeni satın alım hedefi olan Axiom şirketi hakkında bazı bilgiler
paylaşıldı: Şirket 2009 yılında kuruldu. Havacılık ve uzay endüstrisi
için prepreg üretiyor. 100 çalışanı var. Kaliforniya'da satın alınan
TPI şirketine çok yakın ve bu iki şirket ile mevcut bir
müşteri-tedarikçi ilişkisi bulunuyor. Axiom için en erken kapanışın
2019 Haziran ayı ortasında gerçekleşmesi bekleniyor ve bu yılki mali
tablolara yılın üçüncü çeyreğinde katkı sağlamaya başlayacak. Axiom
çift haneli büyüme geçmişine sahip.
- Temettü kararı Mart ayının 3. haftasında onaylanacak
- 2019 yılına ait beklentiler Mart ortasında açıklanacak.

Brisa

Kapanış (TL) : 6.97 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
2127 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34
BRISA TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
uonder@isyatirim.com.tr
Brisa telekonferansından önce çıkanlar
- Şirketin önümüzdeki dönem öncelikleri ihracat, işletme sermayesi
döngüsü ve 2019'daki net borcu azaltma olacak.
- 4Ç18'de, yurt içi lastik pazarında, çoğunlukla ticari tarafta
bir daralma yaşandı. Ticari lastik segmentinde altyapı ve inşaat
projelerindeki düşüş nedeniyle bir daralma gözleniyor. 2019 yılının
ilk iki ayındaki eğilim de aynı şekilde devam ediyor, 4.Çeyrek'in son
çeyreğine çok benziyor. Daha ucuz lastiklerine doğru kayma eğilimi var.
- Aksaray fabrikası vergi indirimi 4. Çeyrek'te 2,5 yıl uzatıldı.
Şirket% 2 civarında çok düşük vergi oranından yararlanmaya devam
edecek.
- 2019 için şirket şu aşamada herhangi bir gelir öngörüsü
paylaşılmamayı tercih etmiyor
- Toplam ihracat hedefi: toplam gelirlerin en az % 40'ı olması
hedefleniyor (2018: 36%). Küresel yavaşlama nedeniyle ihracatın
zayıflaması beklenmiyor. Avrupa için geçerli olsa da BDT-Orta Doğu ve
Afrika hala iyi potansiyel sunuyor.
- 2019 için yatırım harcamaları: toplam 45 milyon ABD doları.
Aksaray fabrikası için bu yıl 17 milyon Dolar lık yapılarak yılda 2
milyon lastik üretim hacmine ulaşılacak. İzmit İçin de idame
yatırımlar olacak.

Brisa

Kapanış (TL) : 6.97 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
2127 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34
BRISA Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
uonder@isyatirim.com.tr
Brisa 2019 yılında temettü dağıtmayacağını açıkladı
Brisa dün piyasa kapanışı sonrasında KAP'ta yaptığı açıklamada
2019'da temettü dağıtmayacağını açıkladı. Şirket 93,4 milyon TL
tutarındaki net dağıtabilir dönem karını şirketin mali yapısını
güçlendirmek ve yatırımların finansmanında ilave kaynak olarak
kullanacak.
Piyasa bu habere olumsu tepki verebilir.

Kordsa Teknik Tekstil

Kapanış (TL) : 10.11 - Hedef Fiyat (TL) : 14.6 - Piyasa Deg.(TL) :
1967 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.14
KORDS Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 44.41 Analist:
uonder@isyatirim.com.tr
Beklentimize paralel 2019 yılı temettü ödemesi
Kordsa beklentimiz olan 67 milyon TL'ye paralel 2019 yılında 68
milyon TL brüt temettü ödemesi açıkladı (hisse başına brüt 0,35 TL).
Temttü şirket genel kurulunda 20 Mart'ta onaya sunulup, 25 Mart'ta
dağıtılacak. Temettü verimi %3,5'e tekabül ediyor. Olumlu.

Vestel Beyaz Esya

Kapanış (TL) : 15.47 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
2939 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69
VESBE Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Güçlü 4Ç18 net kar büyümesi
VESBE 4Ç18'de kur farkı gelirlerindeki artış neticesinde yıllık
bazda %85 artışla 159 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin
satış gelirleri kurun ihracat gelirlerine olumlu etkisi neticesinde
yıllık bazda %80 artışla 4Ç18'de 1.85 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK
rakamı ise yıllık bazda %6 düşüşle 131 milyon TL olarak gerçekleşirken
FAVÖK marjı 4Ç17'deki %13.5'den 4Ç17'de %7.1'e geriledi. Şirketin son
dört yıldaki temettü dağıtım oranının ortalamasına benzer %73
tahminle, şirketin 2019'da 2018 yılı karından 456 milyon TL temettü
dağıtacağı beklenebilir. Temettü verim beklentisi de %15.5 olabilir.
Ancak hissenin yılbaşından bu yana endeksi %15 yendiği gözönünde
bulundurulursa, VESBE'nin 4Ç18 yüksek net kar artışına bugün önemli
bir piyasa beklentisi olmayabilir.

Enerjisa Enerji

Kapanış (TL) : 5.69 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
6720 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.84
ENJSA Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Enerjisa 4Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 4Ç18'de 17mn TL net zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönem
534mn TL net kar açıklanmıştı. Piyasa se 160mn TL kar bekliyordu. Net
kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen operasyonel kar ve
serbest nakit akışı oldukça güçlü gerçekleşti. Şirket'in gelirleri
yıllık bazda %56 artarak 5.85 milyar TL'ye, operasyonel kar ise %61
artış göstererek 1.92 milyar TL'ye yükseldi. Net varlık tabanındaki
artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon büyümenin arkasında
yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. Serbest nakit akışı ise
geçen seneki eksi 90mn TL'den bu çeyrek 581mn TL'ye yükselmiş durumda.
Her ne kadar net kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen,
beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme, karlılık ve serbest nakit
akışındaki iyileşme nedeni ile sonuçları olumlu olarak
değerlendiriyoruz.

Çimsa

Kapanış (TL) : 7.6 - Hedef Fiyat (TL) : 9.26 - Piyasa Deg.(TL) :
1027 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.51
CIMSA Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 21.83 Analist:
eakalan@isyatirim.com.tr
4Ç18 Sonuçları: Beklentilerin oldukça altında
Çimsa yılın son çeyreğinde beklentilerin oldukça altında 62 milyon
TL net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz şirketin 10 mn TL net kar,
piyasa beklentisi ise şirketin 12 mn TL net kar açıklaması yönündeydi.
Beklentilerimizdeki sapma, tahminlerimizin altında gerçekleşen
operasyonel karlılığın yanı sıra yüksek net finansal giderler ve
operasyonlardan kaydedilen kur farkı zararlarından kaynaklandı.
Beklentilere paralel, satış gelirleri yıllık bazda %7 oranında
gerileyerek 395 milyon TL gerçekleşti (İş Yatırım: 359 milyon TL
Piyasa Beklentisi: 410 milyon TL). İç talepteki zayıflama nedeniyle
yurtiçi satışları yıllık bazda %64 oranında gerilerken, italat
gelirleri %36 artış gösterdi.
4Ç18'de Favök rakamı beklentilerin altında kalarak 41 mn TL
gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %64 geçtiğimiz
çeyreğe kıyasla ise %66 düşüş kaydetti. Böylece FAVÖK marjı zayıf iç
talep, artan üretim maliyetleri ve yüksek yönetim giderlerinin
etkisiye %10'a geriledi (4Ç17: %25.7).
Yorum: Beklentilerden kötü açıklanan finansallara piyasanın
tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Şirket bugün sonuçları
değerlendirmek için telekonferans düzenleyecek. Hisse için TUT
tavsiyemizi sürdürüyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190221092036990_1.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66