ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

03.04.2020 09:36
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Dalgalı seyir devam ediyor
Dünya borsalarında enerji hisseleri önderliğinde bir yükseliş
yaşanıyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşına son vereceği ve
OPEC'in büyük kesintiye gideceği beklentisi ile petrol fiyatlarında
%25'e varan bir yükseliş görülüyor. Londra swap piyasasında
faizlerdeki yükseliş sonrası Türk lirasındaki satış baskısı bir parça
hafifledi.
Borsa İstanbul'da ABD vadelilerine paralel hafif satıcılı bir
açılış öngörüyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi
Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için iyi bir haber değil.
Makro cephede Mart ayı enflasyonu (tahmin %0,5) ve ABD tarım dışı
istihdam verisi izlenecek.

Haberler & Makro Ekonomi
Mart ayında yurtiçi hafif araç satışları %1.6 arttı
Mart ayında yurtiçi hafif araç satışları yıllık bazda %1.6 artışla
50,008 adete ulaştı. Mart ayında binek araç satışlarında %3.6 artış
görülürken, hafif ticari araç satışlarında %4.5 düşüş yaşandı. 1Ç20'de
ise hafif araç satışları güçlü Ocak ve Şubat ayı araç satışları
sayesinde %41 artışla 124,403 adete ulaştı. Covid-19 salgının olumsuz
etkileri nedeniyle özellikle Nisan ve Mayı aylarında yurtiçi hafif
araç talebinde sert düşüş bekliyoruz. ?
Anadolu ve Güneş Sigorta Covid 19 ile ilgili masrafların istisnai
olarak sağlık sigorta limit kapsamına alındığını bildirdi.
Anadolu ve Güneş Sigorta Covid 19 ile ilgili masrafların istisnai
olarak sağlık sigorta limit kapsamına alındığını bildirdi. Normal
olarak salgın ile ilgili giderler sağlık sigorta teminat kapsamında
bulunmuyor. Ancak sigortalıların bu masrafların sağlık sigorta poliçe
teminat kapsamı altına alınması konusunda baskıları vardı. Sigorta
şirketlerinin salgının başlamasından bu yana özellikle oto ve sağlık
segmentleriyle ilgili hasarlarında bir düşüş olduğunu ve Covid 19
teminatları için bir alan açıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle
şirketlerin teknik karlarına ek bir baskı geleceğini öngörmüyoruz.

Sirket Haberleri
Koç Holding
Kapanış (TL) : 13.25 - Hedef Fiyat (TL) : 23.5 - Piyasa Deg.(TL) :
33601 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.97 ?
KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 77.36 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Koç Holding 531mn TL temettü dağıtacak
Koç Holding Genel Kurulu, Yönetim kurulunun teklif ettiği brüt
1.04 milyar TL nakit temettü dağıtım teklifini Covid_19 salgını nedeni
oluşan belirsizlikler nedeni ile reddederek tutarı 531.3mn TL'ye
(hisse başı brüt: 0.2095 TL) düşürdü. Temettü dağıtım tarihi ise
Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği gibi 8 Nisan olarak belirlendi.
Revize edilen tutar dağıtılabilir karın %12.1'ine, temettü verimi ise
dünkü kapanışa göre %1.6'ya denk gelmektedir

TAV Holding
Kapanış (TL) : 16.27 - Hedef Fiyat (TL) : 37.07 - Piyasa Deg.(TL)
: 5911 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.88 ?
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 127.85 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Hisse geri alımı
TAV piyasadan 1.87 milyon TL değerinde 115 bin nominal hissesini
ortalama 16,26TL fiyattan dün satın aldı. Bu rakam hissenin piyasa
değerinin halka açık ksımının %0.06'sini oluşturuyor. Şirket 12
Mart'ta 36.3 milyon adet hisseye ve TL200mn'a kadar geri alım programı
açıklamıştı.?

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S
Kapanış (TL) : 33.28 - Hedef Fiyat (TL) : 62 - Piyasa Deg.(TL) :
1653 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.39 ?
MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 86.3 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Mavi güncel gelişmeler ile alakalı bir bilgilendirme notu
paylaştı
Mavi güncel gelişmeler ile alakalı bir bilgilendirme notu
paylaştı. Önemli bulduğumuz noktaları aşağıda paylaştık.
Beklendiği gibi Mavi 2020 yılında temettü dağıtmayacağını açıkladı.
Mavi'nin 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının
çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri üzerindeki etkilerini en aza
indirgemek için Türkiye, Kanada ve Almanya'daki tüm perakende
mağazalarını geçici olarak kapatmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Şirketin Rusya'daki mağazaları da 29 Mart'tan bu yana, Rus
Hükümeti'nin verdiği karar nedeni ile geçici olarak kapalı. Mevcut
durumda Mavi'nin tüm faaliyet gösterdi pazarlarda perakende
faaliyetleri geçici olarak durmuş durumda. Buna ek olarak Mavi, 29
Mart itibarıyla Türkiye'deki tüm online operasyonlarını askıya aldı.
Şirketin yalnızca yurtdışı operasyonlarında (Kuzey Amerika, Almanya ve
Rusya) online ve toptan satışları devam ediyor. Durdurulan
operasyonlar Mavi'nin 2019 yılı satışlarının yaklaşık %85'ini
oluşturuyor.
Mavi, tedarik, planlama ve kategori yönetimi ekiplerinin, yıl için
verilen siparişlerde iptal ve ertelemeler için tedarikçileri ile tam
iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Mavi'nin envanterinin
%70'i, mevsimselliği görece düşük olan ve bir sonraki sezonda değer
kaybı olmadan satılabilen mallardan oluşuyor. Şirketin kot ürünleri,
şirketin satışlarının yaklaşık %50'sini oluşturuyor.
Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) açıklamasına paralel olarak,
Mavi, perakende sektörünün pandemi nedeniyle, mücbir sebep altında
olduğunu düşünüyor. Bu, şirketin kira yükümlülüklerinin çoğunu gözden
geçirmesi için alan yaratıyor. Şirketin amacı, mağazaları kapalı
olduğu sürece kira ödememek. Kira giderleri, tahminlerimize göre
Türkiye perakende satışlarının yaklaşık%18-%19'unu oluşturuyor. Ek
olarak, Mavi, zorunlu olmayan tüm operasyonel maliyetleri ve sermaye
harcamalarını elimine ettiğini açıkladı.
Mavi daha önce bu süre zarfında tüm çalışanlarının haklarını
koruyacağını açıklamıştı. Bu nedenle şirket, 1 Nisan- 30 Haziran 2020
dönemi için hükümetin "kısa süreli çalışma ödeneği" desteğine
Türkiye'deki tüm çalışanları başvurduğunu ve ilgili kuru onayını
beklediğini açıkladı. Mavi'nin çalışanlarının %90'ından fazlası
Türkiye'de bulunuyor. Kısa süreli çalışma ödeneği, faaliyetlerini
durdurmak veya çalışma saatlerini azaltmak durumunda kalan şirketlerin
çalışanlarının brüt maaşlarının %60'lık kısmının, en fazla üç ay kadar
süreyle devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Türkiye perakende
personel gideri, Mavi'nin en büyük ikinci sabit gider kalemi. Bu
açıdan mağazaların kapalı kaldığı süre zarfında bu tarz bir destek
alabilecek olması olumlu.
Şirket likiditesini korumak için bankalarla gerekli kredi
kanallarını temin ettiğini açıkladı. Mavi'nin yıl sonu finansallarına
göre sadece 9mn TL net borcu var.
Mavi 12 Mart tarihiden açıkladığı 2020 yılı hedeflerinin mevcut
şartlarda geçerli olmadığını açıkladı.
Genel olarak şirket yönetimin tüm önemli konularda hızlı şekilde
aksiyon almasını ve bunu yatırımcılar ile paylaşmasını olumlu
buluyoruz. Sonuçları kesinleşmemekle beraber, şirketin en büyük sabit
gider kalemi olan kira ve personel harcamalıyla alakalı gelişmelerin,
mağazaların kapalı olduğu süre zarfında şirketin elini bir miktar
rahatlatacağını düşünüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, mevcut
durumun şirket üzerindeki etkisi günlük yaşamın ne zaman normale
döneceğine göre değişiklik gösterecektir.

Şişe Cam
Kapanış (TL) : 4.19 - Hedef Fiyat (TL) : 5.8 - Piyasa Deg.(TL) :
9428 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 50.09 ?
SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 38.42 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Şişecam Halka açık iştiraklerinde geri alım yapmaya devam
etti
Şişecam Halka açık iştiraklerinde geri alım yapmaya devam etti
Şişecam, 2,63 TL-2,71 TL fiyat aralığından 4.02m lot Trakya Cam
hissesi geri aldı. Söz konusu paylar, Traya Cam'ın sermayesinin
%0,3'üne ve piyasada işlem gören hisselerin %1,1'ine karşılık geliyor.
Şişecam 30 Mart'tan bu yana toplam 7,2 lot milyon Trakya Cam hissesini
(sermayenin%0,9'u ve halka açık hisselerin %3,0'ü) piyasadan geri aldı.
Şişecam, 5,25 TL-5,28 TL fiyat aralığından 1,98m lot Soda hissesi
geri aldı. Söz konusu paylar, Soda'nın sermayesinin %0,2'sine ve
piyasada işlem gören hisselerin %0,53'üne karşılık geliyor. Şişecam 30
Mart'tan bu yana toplam 7,2 lot Soda hissesini (sermayenin%0,7'si ve
halka açık hisselerin %1,9'u) piyasadan geri aldı. "

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20200403092542711_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
14:2310.873
Değişim :  -0,20% |  -22,20
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.863
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:23
ORCAY 14,85 280.172.864 % 10,00  
BJKAS 32,78 2.247.022.248 % 10,00  
TETMT 10.795,00 33.095.803 % 9,98  
OZRDN 65,60 46.181.160 % 9,97  
CMBTN 3.510,00 222.563.190 % 9,95  
14:23 Alış Satış %  
Dolar 32,1778 32,1828 % 0,09  
Euro 34,8296 34,9158 % -0,15  
Sterlin 40,6973 40,9013 % 0,18  
Frank 34,9875 35,1628 % -0,29  
Riyal 8,5332 8,5760 % 0,12  
14:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,81 31,85 % 0,66  
Platin 1.057,30 1.058,78 % 0,66  
Paladyum 1.017,50 1.021,70 % 0,66  
Brent Pet. 82,45 82,45 % 0,66  
Altın Ons 2.413,97 2.414,32 % 0,66