ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

20.04.2020 09:55
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Yeni bir ekonomi politika aracı olarak “Aktif rasyosu”
Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık uygulamasının arkasından
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaları aktif dağılımında
kredinin ve devlet kağıtlarının ağırlığını artırmaya zorlayan bir
düzenlemeyi hayata geçirdi.
Yeni düzenlemeye göre bankaların “Aktif rasyosunu” (krediler *
%100+ Türkiye devlet tahvilleri * %75 + Merkez Bankası ile SWAP
işlemleri * %50) / (Türk lirası mevduat * %100 + yabancı para mevduat
* %125) %100’ün üzerinde tutması gerekiyor.
Olağanüstü dönemlerde olağanüstü önlemlerin alınmasını
anlayabiliyoruz. Korona salgınına karşı alınan önlemler yüzünden
ekonomi tahminen üç aylık bir . süre için kısmen kapalı olacak. Bu
süreçte şirketlerin finansmanının kesilmemesi ve genişleyici maliye
politikası uygulayan devletin finanse edilmesi gerekiyor.
Piyasa koşulları içinde yapılsa verim eğrisinin dikleşmesine
(faizlerin yükselmesine) yol açacak bu süreç aktif rasyosu vasıtasıyla
yönetilerek tasarruf sahibinden ve bankalardan borçlu şirketlere ve
kamuya bir kaynak transferi yapılıyor.
Piyasa etkisi nasıl olur kestirmekte zorlanıyoruz. Borsada işlem
gören bankaların büyük çoğunluğu Aktif rasyosu sınırını tutturuyor.
Tutturamayan az sayıda banka muhtemelen kredi veya devlet kağıdını
arttırarak veya DTH azaltarak rasyoyu tutturacak.
Kısa vade için iyimser yorum. Aktif oranı %100’ün altında kalan
bankaların devlet tahvili almasıyla kısa ve orta vadeli devlet iç
borçlanma senetleri ve eurotahvil faizleri geriler. Küresel risk
iştahı da iyileştiği için Borsa İstanbul tepki alışlarıyla yükselmeye
devam eder. Döviz kuru Aktif rasyosundan bağımsız bizim için sorun
olmaya devam eder.
Orta vade için kötümser yorum. Piyasa ekonomisinden
uzaklaşılmasını sevmeyen yabancı yatırımcı banka hisselerini ve devlet
iç borçlanma senetlerini satmaya devam eder. Sattıkları tutar yerleşik
yatırımcılar tarafından karşılanır. Portföy çıkışı kur üzerinde
sınırlı da olsa baskı yapmaya devam eder.
Umarız salgının kontrol altına alınması ve ekonominin açılmasıyla
birlikte uygulanan ekonomi politikaları da normalleşir. Türkiye’nin
uzun vadeli büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yabancı sermayeye
(portföy girişi de dahil) ihtiyacı var.

Haberler & Makro Ekonomi

İlave gümrük vergileri

Cumartesi günü alınan kararlar ile pek çok ürünün ithalatında
gümrük vergileri %5 ile %50 arası oranlarla artırıldı. Slab, kütük,
yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac
gibi demir çelik ürünleri ithalatına uygulanan gümrük vergisini 15
Temmuz tarihine kadar 3 ay süreyle geçici olarak %5 puan artırıldı.
Ayrıca virüs salgını ile nüfusun eve kapanması sonucu satışları artan
oyun konsolları ve birçok sanayi ürününe ilave gümrük vergileri
getirildi. Öte yandan gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve
konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük
vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarıldı. Söz konusu
düzenlemelerle yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın
korunması amaçlanıyor.
Cumartesi günü alınan kararlar ile pek çok ürünün ithalatında
gümrük vergileri %5 ile %50 arası oranlarla artırıldı. Slab, kütük,
yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac
gibi demir çelik ürünleri ithalatına uygulanan gümrük vergisini 15
Temmuz tarihine kadar 3 ay süreyle geçici olarak %5 puan artırıldı.
Ayrıca virüs salgını ile nüfusun eve kapanması sonucu satışları artan
oyun konsolları ve birçok sanayi ürününe ilave gümrük vergileri
getirildi. Öte yandan gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve
konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük
vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarıldı. Söz konusu
düzenlemelerle yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın
korunması amaçlanıyor.
Turizmde ’koronasız alan’ sertifikasyonu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmde ’koronasız alanları’
sertifikalandıracak sistem getireceklerini açıkladı . "Geliştirdiğimiz
model dünyaya da örnek olacak" diyen Ersoy, sistemi mayısın ilk
haftası sonuçlandırmayı hedeflediklerini, mayıs sonuna kadar da
aşamalı şekilde tesisleri sertifikalayacaklarını kaydetti. Araç
sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personelin
pandemi eğitimi alması, otel, havalimanı restoran, acente, müze ve
ören yerinde alan sterilizasyonu gibi kriterlerin öne çıktığını
kaydeden Ersoy uluslararası otoritelerin kararıyla yolcuların
bağışıklık belgeleri isteneceği ile ilgili bir mutabakat sağlanacağını
da belirtti.
BDDK banka kaynaklarının daha çok krediye dönüşümü için yeni bir
adım attı.
BDDK banka kaynaklarının daha çok krediye dönüşümü için yeni bir
adım attı. Buna göre yeni uygulanacak aktif oranında bankaların kredi
plasmanları, ellerinde tuttukları menkul kıymetlerin yüzde yetmiş beşi
ve TCMB ile yapılan swapların toplamının yarısının yekûnu, bankaların
TL mevduatları ve döviz mevduatlarının 1.25 ile çarpımının toplamına
bölünecek ve elde edilecek oranının 1’i geçmesi istenecek. Yaptığımız
çalışmalara göre kamu bankaları şu anda bu oranın oldukça üzerinde bir
seviye ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yine tahminlerimize göre özel
büyük bankalardan büyük kısmı istenen oranın üzerinde bir kısmı ise bu
orana yakın bir seviyede bulunuyor. Bu seviyenin altında ama yakın bir
düzeyde oranı olan bankaların çok kısa sürede söz konusu istenilen
oranı yakalayacaklarını düşünüyoruz. Burada bazı orta ve küçük ölçekli
özel bankalar sıkıntı yaşayabilir.
Söz konusu oranı yakalayamayan bankalar için ihlal edilen nominal
kısmın %5’i kadar veya en az TL 500 bin ceza söz konusu olabilecek.
TSKB’nin söz konusu düzenlemeden etkilenmediğini belirtelim. Bu
düzenlemenin kısa vadede banka hisselerinde bir baskı yaratacağını
düşünmekle beraber orta vadede etkisinin daha nötr olacağını
öngörüyoruz. Özellikle istenilen oranın altında kalan büyük ölçekli
bir bankanın bu açığını çok kısa bir sürede kapatma kapasitesine sahip
olduğunu düşünüyoruz. Düzenleme 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girmiş
olacak.
Demir - çelik ithalatında gümrük vergisi geçici olarak 5 puan
artırıldı
Resmi Gazetede slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı
ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde
uygulanan gümrük vergileri 15 Temmuz 2020 tarihine kadar geçici
süreyle 5 puan artırıldı. Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş
sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz
eşya ğreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak
uygulanacak. Demir-çelik üreticileri için olumlu. EREGL’nin KRDMD’ye
göre daha olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. ?

Sirket Haberleri
Vestel Elektronik
Kapanış (TL) : 11.3 - Hedef Fiyat (TL) : 12.45 - Piyasa Deg.(TL) :
3791 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.39 ^
VESTL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 10.14 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
S&P Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kredi notunu
"CCC-"ye yükselti.
Vestel Elektronik’in 10.04.2020 tarihli özel durum açıklamasına
istinaden, Standard & Poor’s Vestel Elektronik’in kredi notunu "SD"den
"CCC-"ye yükseltirken, notun görünümünü negatif olarak belirlemiştir.?

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 37.66 - Hedef Fiyat (TL) : 42 - Piyasa Deg.(TL) :
9580 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.66 -
CCOLA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.52 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
Coca-Cola İçecek için Rekabet Kurulu soruşturması
Rekabet Kurulu Coca-Cola İçecek nezdinde Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla
soruşturma açılmasına karar verildiğini duyurdu. Rekabet Kurulu
tarafından soruşturma açılması şirketin kanunu ihlal ettiği
dolayısıyla bununla ilgili cezai yaptırım ile karşı karşıya kalacağı
anlamına gelmiyor. O nedenle bu aşamada haberin hisse üzerinde önemli
bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Şişe Cam

Kapanış (TL) : 4.91 - Hedef Fiyat (TL) : 5.31 - Piyasa Deg.(TL) :
11048 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.87 ^
SISE TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 8.15 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Şişecam Halka açık iştiraklerinde geri alım yapmaya devam
etti
Şişecam, 3,33 TL-3,39 TL fiyat aralığından 2.1m lot Trakya Cam
hissesi geri aldı. Söz konusu paylar, Trakya Cam’ın sermayesinin
%0,17’ine ve piyasada işlem gören hisselerin %0,59’une karşılık
geliyor. Şişecam 30 Mart’tan bu yana toplam 17,5 lot milyon Trakya Cam
hissesini (sermayenin%1,4’ü ve halka açık hisselerin %5,0’i) piyasadan
geri aldı.
Şişecam, 5,69 TL-5,72 TL fiyat aralığından 0,49m lot Soda hissesi
geri aldı. Söz konusu paylar, Soda’ın sermayesinin %0,05’ine ve
piyasada işlem gören hisselerin %0,13’üne karşılık geliyor. Şişecam 30
Mart’tan bu yana toplam 9,2 lot Soda hissesini (sermayenin%0,9’u ve
halka açık hisselerin %2,5’i) piyasadan geri aldı.
Şişecam, 3,48 TL-3,50 TL fiyat aralığından 1,19m lot Anadolu Cam
hissesi geri aldı. Söz konusu paylar, Anadolu Cam’ın sermayesinin
%0,16’sına ve piyasada işlem gören hisselerin %0,73’üne karşılık
geliyor. Şişecam 30 Mart’tan bu yana toplam 6,5 lot Anadolu Cam
hissesini (sermayenin%0,9’u ve halka açık hisselerin %4,0’ı) piyasadan
geri aldı.

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 39.04 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
1939 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.41 ^
MAVI TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Mavi’nin online faaliyetleri yeniden başladı
Mavi, COVID-19 pandemisi kapsamında 29 Mart’ta geçici olarak
faaliyetine ara veren online alışveriş sitesi ve e-ticaret
kanallarını, 17 Nisan’da yeniden açtığını duyurdu. Hafif Olumlu."


Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20200420094333730_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.312
Değişim :  -0,35% |  -32,85
Açılış :  9.393  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.246
En Yüksek
9.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VESTL 91,30 3.752.726.743 % 10,00  
SMART 47,30 425.758.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.691.938 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9989 31,0085 % 0,32  
Euro 33,5509 33,5631 % 0,34  
Sterlin 39,0226 39,2183 % 0,30  
Frank 35,1000 35,3114 % 0,48  
Riyal 8,2418 8,2832 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,01 % 0,66  
Platin 888,38 891,23 % 0,66  
Paladyum 951,97 956,63 % 0,66  
Brent Pet. 82,21 82,21 % 0,66  
Altın Ons 2.028,65 2.028,97 % 0,66