ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

12.05.2020 10:13
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"İkinci dalga endişesi…
Dünya piyasaları salgında ikinci dalga korkusuyla haftaya satıcılı
bir başlangıç yaptı. Salgını kontrol altına alan Güney Kore ve Çin'de
yeni vakaların görülmesi ikinci dalga korkusunu artırarak risk
iştahını bozuyor.
Asya verileri, salgının yayılma hızı azalan ve ekonomisini açmaya
başlayan Avrupa'da ikinci dalganın görülebileceği tartışmasını
alevlendirdi. Almanya'nın Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan
ve virüsün yeniden üreme hızını 1,1 olarak hesaplayan rapor da
salgının henüz kontrol altına alınamadığını gösteriyor.
Söz konusu gelişmeler, Avrupa'nın salgın döngüsünü iki-üç hafta
geriden izleyen Türkiye'yi iki kanaldan etkileyebilir: (i) Avrupa'da
işlerin kötüye gitmesi durumunda ekonominin yeniden açılma süreci
ertelenebilir (yavaşlayabilir). (ii) İkinci dalga korkusuyla küresel
risk iştahı bozulursa tüm dünya ile birlikte Türkiye varlıklarında da
yeni bir satış dalgası görülebilir.
Ancak enseyi hemen karartmayın. Modern sağlık sistemi, genç nüfusu
ve bilimsel yaklaşımı sayesinde Türkiye bugüne kadar salgına karşı
çoğu gelişmiş ülkeden daha başarılı bir mücadele verdi. Bundan
sonrasında da kötümser olmak için bir neden yok.
ABD vadelilerinde ve Asya borsalarındaki satışlar, doların
güçlenmeye başlaması ve gelişmekte olan ülke paralarındaki satış
baskısı Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyre işaret ediyor.
Günün haberi, kamu bankalarında tahsisli satış yöntemiyle sermaye
artırımı yapılması. Sermaye artışı Türkiye Varlık Fonu'nın, Hazine
tarafından ikrazen ihraç edilecek devlet iç borçlanma senetlerini
bankalara satarak elde edeceği nakitle karşılanacak. Diğer bir deyişle
bankalara doğrudan bir nakit girişi olmayacak.
Sermaye artışına yönelik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı.
Ancak tahsisli sermaye artırımında kullanılacak fiyatın küçük
ortakları korumak adına piyasa fiyatından veya üzerinden
belirleneceğini öngörüyoruz.
Beklentilerin altında kar açıklayan Pegasus hisselerinde negatif
bir piyasa tepkisi öngörüyoruz. Beklentiler doğrultusunda kar
açıklayan Alkim tavsiyemizi fiyat çok yükseldiği için SAT olarak
güncelliyoruz.

Haberler & Makro Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) resmi açıklamasında üç kamu bankasının
sermayelerinin toplamda TL 21 milyar arttırılması sürecinin
başlatıldığını açıkladı.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) resmi açıklamasında üç kamu bankasının
sermayelerinin toplamda TL 21 milyar arttırılması sürecinin
başlatıldığını açıkladı. TVF açıklamasında üç kamu bankasının çekirdek
sermayelerinin güçlendirme hedefi doğrultusunda ve daha önce bütçede
belirtilen TL 32 milyarlık kayak sınırları içinde gerçekleştirileceği
belirtildi. Bu işlemin finansmanı için Hazine özel tertip tahvil ihraç
edecek bu tahviller fona bir ikraz sözleşmesiyle devredilecektir. Bu
tahvilleri bankalar rayiç değerinden satın alacak, TVF is elde ettiği
bu kaynağı kamu bankalarına çekirdek sermaye olarak koyacak. İşlemin
tahsisli bedelli sermaye artırımı şeklinde yapılacağını anlıyoruz.
Burada azınlık hissedarlardan herhangi bir nakit çıkışı olmayacak ama
azınlık paylarının toplamı sermaye artırımının sonunda bugünkü payına
göre düşüş gösterecek. Tahsisli bedelli sermaye artırım sürecinde
işlemin hangi fiyattan yapılacağı önem kazanıyor. Burada baz fiyat
başvuru tarihinden itibaren son 10 günlük ortalama fiyatının +/- %20
si bandında hesaplanıyor. Biz azınlıkların çıkarının da gözetileceği
fiyatların kullanılacağını düşünüyoruz. Hatırlanacağı üzere
Vakıfbank'ın ödenmiş sermayesi TL 2.5 milyar ve bu sermayede %25.1
oranında azınlık payı bulunuyor. Halkbank'ın ise TL 1.25 milyar
ödenmiş sermayesi var ve bu sermayede %48.9 oranında azınlık payı
bulunuyor. Bu işlemle kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi
hem bu bankalar hem de sistem için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca
hesaplamalarımıza göre sermaye artırımından sonra kamu bankalarının
sermaye yeterlilik oranları yaklaşık 200 baz puan yukarı gidecek.

Sirket Haberleri

Pegasus Hava Taşımacılığı

Kapanış (TL) : 51 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
5217 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 48.02
PGSUS Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
Beklentilerden kötü 1Ç20 sonuçlar
Pegasus Havayolları 1Ç20'de bizim 461 milyon TL net zarar
beklentimizden daha iyi ancak piyasanın 302 milyon TL net zarar
beklentisinden daha kötü 1Ç19'deki 214 milyon TL net zarar rakamına
kıyasla 402 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Net zarardaki
artışının temel nedeni olarak kur farkı giderlerindeki artışın neden
olduğu yüksek finansman giderleri ve operasyonel marjlardaki gerileme
öne çıkıyor. Pegasus Havayolları beklentilerle uyumlu 1Ç20'de yıllık
bazda %6 artışla 1.88 milyar TL satış geliri elde etti. Şirket 1Ç20'de
bizim beklentimizin ve piyasa beklentisinin sırasıyla %10 ve %8
altında 228 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti.
Yorum: PGSUS'un beklentilerden kötü açıklanan 1Ç20'de sonuçlarına
piyasanın olumsuz tepki verebileceğini düşünüyoruz. Hisse son bir
haftada ve sene başından bu yana endeksin sırasıyla %7 ve %31
gerisinde kaldı. Şirket 1Ç20 yatırımcı ilişkileri sunumunda sene
başında paylaştığı 2020 hedeflerinin geçerliliğini yitirdiğini, ancak
Covid-19 ile ilgili süregelen belirsizlik nedeniyle revize 2020
hedefini paylaşamadığını belirtti. Şirketin bugun saat 17:00'de
yapacağı telekonferans sonrası tahminlerimizin ve tavsiyemizin
üzerinden geçeceğiz.

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 40.74 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
2023 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.76
MAVI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Mavi mağazalarının geri açılış takvimini açıkladı.
Mavi mağazalarının geri açılış takvimini açıkladı. Buna göre
şirketin Türkiye'deki perakende ve bayi mağazalarından 13 cadde
mağazasının 12 Mayıs 2020'de, ağırlığı cadde mağazası olan 83
mağazanın 14 Mayıs 2020'de, cadde ve avm olmak üzere 40 mağazanın 20
Mayıs 2020'de ve geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde
açılarak faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Mavi'nin Türkiye'de
toplam 314 mağazası bulunuyor. Ek olarak, pazardaki gelişmeler ve AVM
yönetimlerinin kararları mağaza açılış tarihlerinde bazı küçük
değişikliklere neden olabilir.
Mavi'nin Avrupa'daki bir adet perakende mağazası açılmış olup
Kanada ve Rusya için yerel otoritelerin yönlendirmeleri beklenmekte.
Haberin Mavi için hafifi olumlu olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan
mağazaların trafiğinin ve satışlarının Covid-19 öncesi döneme
dönenmesinin zaman alacağını düşünüyoruz.

Logo Yazılım

Kapanış (TL) : 72.15 - Hedef Fiyat (TL) : 77.2 - Piyasa Deg.(TL) :
1804 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.41
LOGO Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 7 Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Logo daha önce açıkladığı satın alma işlemini tamamladığını
açıkladı
Logo, ELBA HR İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Anonim
Şirketi'nin (Peoplise) sermayesinin % 86,70'ini temsil eden 255.377
adet şirket payını hisse başına ortalama 6,46 ABD doları bedelle
(toplam: 1.65 milyon dolar) devralınması işlemini tamamladığını
açıkladı. Şirket 2020 Nisan tarihinde satın alma işlemi ile alakalı
pay devir sözleşmesi imzalamıştı. Pay devir bedeline ilave olarak 2021
yılı içinde Şirket tarafından performansa dayalı olmak koşuluyla olası
performans bedeli ödemesi söz konusu.
Peoplise, kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için
tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan Kaynakları
yönetimi platformudur. Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlanan
çözüm, başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe
alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil
uyumlu platforma dönüştürmektedir. Mevcut müşterileri finansal
hizmetler, perakende, üretim ve profesyonel hizmet sektörlerinde
faaliyet göstermektedir. 13 çalışanı olan Peoplise 2013 yılında
kurulmuş olup halihazırda 13 dilde hizmet sunduğu 74 kurumsal
müşteriye sahiptir.
Logo'nun KOBİ'lere yönelik çözümleri içinde İnsan Kaynakları
önemli bir paya sahiptir. Logo geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge
ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bulut
tabanlı teknolojilerle KOBİ'lerden daha büyük bütçeli büyük
kurumsallara geçmeyi ve küresel rekabetçi ürünlerle İnsan Kaynakları
özelinde ihracata açılmayı hedeflemektedir. Peoplise ürünlerinin
değerlendirilmesi sonucunda Logo'daki standart İnsan Kaynakları
çözümlerini tamamlayan özellikte olduğu, Covid-19 sonrası iş
süreçlerini destekleyecek nitelikte olduğu ve Peoplise'dan gelecek
yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurtdışı tecrübesi İnsan
Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital
Management) geçişi sağlayacak, büyük kurumsallara ve sonra da küresel
pazarlara geçişi destekleyecek özellikte olduğu düşünülmektedir.
Peoplise kurucu ortakları ve pay sahipleri Çağatay Güney ve Doruk
Molo ile "Sermayeye İştirak ve Sahipleri Sözleşmesi" ve "Yönetici İş
Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Logo'nun nispeten küçük satin alımlarla yeni iş alanlarındaki
yatırımlarını artırmasının hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bununla
birlikte, yeni satın almanın kısa vadede Logo'nun finansalları
üzerinde öenmli bir etkisi yaratmasını beklemiyoruz. Pay devri
sözleşmesi 20 Nisan tarihinde açıklandığından haberin önemli piyasa
etkisi yaratmasını beklemiyoruz.

İndeks Bilgisayar

Kapanış (TL) : 9.5 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) :
532 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.5
INDES Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist:
kdemirak@isyatirim.com.tr
Indeks Bilgisayar, 2020 yılında temettü dağıtmama kararı aldı.
Indeks, Covid-19 salgınının operasyonları üzerindeki olumsuz
etkisi nedeniyle 2020'de temettü dağıtmamaya karar verdiğini açıkladı.
Anlaşılır şekilde, Indeks, olası ek finansman ihtiyaçlarını karşılamak
için öz kaynaklarını kullanmayı tercih ediyor. Ek olarak, Indeks'in
bağlı ortağı olan Datagate'in, Despec Bilgisayar'ın %49,1 hissesini,
12 Mart tarihinde 52,8 milyon TL'ye satın aldığını hatırlatmak
isteriz. Nötr"

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20200512093850278_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
15:5410.439
Değişim :  -0,38% |  -40,02
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.432
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:54
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
SKYMD 12,81 217.332.910 % 9,96  
SAMAT 52,10 256.584.888 % 9,96  
FENER 114,90 454.135.450 % 9,95  
UZERB 757,00 6.407.530 % 9,95  
15:54 Alış Satış %  
Dolar 32,2391 32,2480 % 0,10  
Euro 34,9988 35,0244 % 0,54  
Sterlin 40,5928 40,7963 % 0,19  
Frank 35,2483 35,4250 % 0,91  
Riyal 8,5061 8,5487 % 0,01  
15:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,33 31,37 % 0,66  
Platin 1.035,94 1.037,58 % 0,66  
Paladyum 946,63 951,67 % 0,66  
Brent Pet. 83,06 83,06 % 0,66  
Altın Ons 2.343,19 2.343,55 % 0,66