ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)

09.11.2016 09:41
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(İş Yatırım)


İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Günlük Bülten:
"Piyasalar allak bullak. Trump’un başkanlık yarışında sürpriz
galibiyeti piyasalarda deprem etkisi yarattı. ABD ve İngiltere vadeli
borsaları %4, Nikkei %5, Hong Kong %3 değer kaybı ile Brexit şoku
sonrası benzeri bir tablo çiziyor.
Küresel risk iştahına duyarlı yüksek betalı Borsa İstanbul’un %3
civarı kayıp ile açılmasını bekliyoruz. Türk lirasının döviz sepetine
karşı %2 değer kaybını hesaba kattığımızda Türk hisse senetlerinin
döviz sepeti cinsinden değer kaybı %5 civarı olacak. Darbe
girişimindeki %9’luk kayıptan sonra görülen en sert gerilemelerden
biri ile karşı karşıyayız.
Borsadaki düşüş alış fırsatı mı yoksa uzun vadeli bir ayı
piyasasının devamı mı? Geçmiş verinin incelenmesi hisse senetlerindeki
sert düşüşlerin bir kaç gün içinde yerini sert yükselişlere
bıraktığını gösteriyor. Tarih tekerrür edere oynamak isteyenler için
tarihi bir fırsat ile karşı karşıyayız.
Piyasalar kötü haberleri önce reddeder, öfkelenir, sonunda
kabullenir ve iyi taraflarını görmeye başlar. Vakit kaybetmek yerine
kabullenmek ve iyi taraflarını göstermeye çalışalım.
Trump’ın ABD başkanı seçilmesi Türkiye için üç iyi gelişmeye
kapıyı açabilir: (i) Fed faiz artışında çok daha yavaş hareket eder
(ii) ABD 10 yıllık faizleri uzun süre %2,0’nin altında kalmaya devam
eder (iii) İç meselelerine odaklanan ABD Ortadoğu’yu daha az
karıştırır.

Sirket Haberleri

Aksa Enerji
Kapanış (TL) : 2.73 - Hedef Fiyat (TL) : 3.32 - Piyasa Deg.(TL) :
1674 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.97 -
AKSEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.63 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
AKSEN 3Ç16:
Aksa Enerji 3Ç16’da 74mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl
aynı dönem 191mn TL zarar söz konusuydu. Yıllık bazdaki iyileşme bu
yıl geçtiğimiz yıla göre daha düşük gerçekleşen net kur farkı
giderlerinden kaynaklandı. Açıklanan rakam bizim 40mn TL piyasanın
29mn TL olan net zarar beklentisine göre daha kötü gerçekleşti.
Şirketin gelirleri yıllık bazda %21 artış göstererek 910mn TL’ye
yükselirken beklentilerin üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 750mn TL,
piyasa: 731mn TL). FAVÖK ise yıllık bazda %2 daralarak 121mn TL’ye
gerilerken beklentilerin az miktarda üzerinde gerçekleşti (İş
Yatırım:110mn TL, piyasa:116mn TL). Özetle operasyonel karın
beklentilerin hafif üzerinde olması ancak diğer taraftan net karın
beklentilerin altında kalması nedeni ile piyasanın sonuçlara önemli
bir tepki vermesini beklemiyoruz.

Gübre Fabrikaları

Kapanış (TL) : 4.77 - Hedef Fiyat (TL) : 6.59 - Piyasa Deg.(TL) :
1593 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.45 v
GUBRF TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 38.16 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
GUBRF 3Ç16
Gübre Fabrikaları 3Ç16’da 33mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz
yıl aynı dönem 12mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan rakam bizim
beklentimiz 15mn TL zarar ve piyasa beklentisi 12mn TL zarara göre
daha kötü gerçekleşti. Bizim beklentimizden daha kötü gerçekleşmesi
operasyonel sonuçların beklentimizin altında kalması ve ertelenmiş
vergi giderinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı.
Şirket’in gelirleri bizim beklentimiz 530mn TL ve piyasa beklentisi
516mn TL’nin üzerinde 541mn TL açıklandı. Ancak gelirler hem Türkiye
ve İran operasyonlarında satış fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi hem
de Türkiye operasyonlarında hacim daralmasının etkisi ile yıllık bazda
%27 daraldı. FAVÖK ise 3Ç16’da beklentilerin altında (İş Yatırım:25mn
TL, piyasa:20mn TL) 17mn TL olarak gerçekleşti. Özellikle Razi
operasyonlarında ürün satış ve girdi fiyatlarındaki aleyhte gelişen
durumun devam etmesi FAVÖK’ün yıllık bazda %78 daralmasına sebep oldu.
Zayıf açıklanan sonuçlara piyasanın olumsuz tepki vermesini
bekliyoruz.

Alarko Holding
Kapanış (TL) : 3.78 - Hedef Fiyat (TL) : 5 - Piyasa Deg.(TL) : 845
- 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.39 v
ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.35 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
ALARK 3Ç16
Alarko Holding 3Ç16’da 53mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl
aynı dönem 58mn TL zarar kaydetmişti. Karşılaştırma yapmak için
herhangi bir piyasa tahmini bulunmuyor ancak bizim 13mn TL net kar
beklentimizden yüksek gerçekleşti. Beklentimizin altında kalan
operasyonel karlılığa rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan
iştiraklerinin (büyük bir kısmını Meram elektrik dağıtım oluşturuyor)
güçlü katkısı nedeni ile net kar beklentimizi aştı. Öz sermaye yöntemi
ile konsolide olan iştiraklerin geçtiğimiz yılki negatif 17mn TL’lik
katkısı 3Ç16’da artıya geçerek 54mn TL’ye yükseldi. Holding’in
gelirleri enerji üretim segmentinin zayıf katkısı nedeni ile yıllık
bazda %10 düşüş göstererek 200mn TL’ye gerilerken 205mn TL olan
beklentimize paralel gerçekleşti. Holding’in FAVÖK’ü geçtiğimiz yılki
36mn TL seviyesinden 3Ç16’da 1mn TL’ye geriledi ve bizim beklentimiz
42mn TL’nin oldukça altında gerçekleşti. Taahhüt ve elektrik üretim
işlerinin operasyonel karlılığındaki daralma düşüşün altında yatan
temel sebepler olarak öne çıkıyor. Özetle net kar elektrik dağıtım
segmentinin güçlü katkısı nedeniyle artış göstermiş olmasına rağmen
elektrik üretim ve taahhüt segmentlerinin zayıf operasyonel
performansları nedeni ile piyasanın sonuçlara hafif olumsuz tepki
verebileceğini düşünüyoruz.

Zorlu Enerji
Kapanış (TL) : 1.6 - Hedef Fiyat (TL) : 1.65 - Piyasa Deg.(TL) :
1200 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.21 ^
ZOREN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 2.83 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
ZOREN 3Ç16
Zorlu Enerji 3Ç16’da TL67mn net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl
aynı dönem 174mn TL zarar söz konusuydu. Karşılaştırma yapmak için
piyasa beklentisi bulunmuyor ancak bizim beklentimiz 110mn TL zarara
göre daha az zarar kaydetti. Operasyonel karın beklentimizden bir
miktar daha iyi olması ve kur farkı giderlerinin tahmin ettiğimizden
daha düşük gerçekleşmesi beklentimizden sapmanın ana nedenleri. Diğer
taraftan yıllık bazdaki iyileşme yine operasyonel karın iyileşmesi ve
daha düşük net kur farkı gideri yazılmasından kaynaklandı. Şirket’in
gelirleri yıllık bazda %52 artış göstererek 311mn TL yükselirken bizim
beklentimiz 300mn TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Satışlarda
yıllık bazdaki güçlü büyüme hem satış hacmindeki %45’lik artıştan hem
de yeni kapasitelerin devreye girmesi ile piyasa fiyatına göre daha
yüksek fiyatlara sahip YEKDEM (yenilenebilir enerji destekleme
mekanizması)’den daha yüksek satış yapılmasından kaynaklandı.
Şirket’in FAVÖK’ü yıllık bazda %46 artış göstererek 117mn TL’ye
yükselirken bizim beklentimiz 110mn TL’nin bir miktar üzerinde
gerçekleşti. Yeni yenilenebilir kapasitenin devreye girmesinin de
katkısı ile artan YEKDEM satışları ve kapatılan verimli olmayan
doğalgaz santrallerinin azalan zararları operasyonel karın yıllık
bazda güçlü artış göstermesinin temel nedenleri. Özetle Şirket’in
gelirlerindeki güçlü artış ve karlılığın iyileşmesi nedenleriyle
piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Migros
Kapanış (TL) : 17.26 - Hedef Fiyat (TL) : 23.5 - Piyasa Deg.(TL) :
3073 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.5 ^
MGROS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.13 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
MGROS 3Ç16
Migros 3Ç16’da beklentilere paralel 4mn TL zarar açıkladı (İş
Yatırım: 5mn TL zarar, piyasa: 11mn TL zarar). Geçtiğimiz yıl aynı
dönem 342mn TL zarar açıklanmıştı. 3Ç16 net karının içerisinde iptal
edilen vergi cezası karşılığı nedeni ile 37mn TL tek seferlik gelir
bulunmaktadır. Net karda yıllık bazda yaşanan iyileşme operasyonel
karlılıktaki iyileşme ve bu çeyrek daha düşük gerçekleşen net kur
farkı zararından kaynaklandı. Şirket’in gelirleri beklentilere paralel
yıllık bazda %16,5 artış göstererek 3.079mn TL’ye yükseldi (İş
Yatırım: 3.065mn TL, piyasa: TL3.058mn TL). Zorlu piyasa koşullarına
rağmen yurt içi gelir büyümesi daha yüksek %18,5 oranında gerçekleşti.
Şirket’in FAVÖK’ü beklentilerin üzerinde yıllık bazda %16,2 artış
göstererek 207mn TL’ye yükseldi (İş Yatırım: 190mn TL, piyasa: 193mn
TL). Açıklanan güçlü sonuçlar sonrası Şirket yıl sonu öngörülerini
değiştirmezken yeni mağaza açış hedefini 150-200 mağazadan 220+
mağazaya yükselti. Özetle güçlü gelir büyümesi ve karlılıktaki
iyileşme nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki vereceğini
düşünüyoruz.

Aselsan
Kapanış (TL) : 9.52 - Hedef Fiyat (TL) : 9.9 - Piyasa Deg.(TL) :
9520 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.63 -
ASELS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 4.01 Analist:
esirinel@isyatirim.com.tr
3Ç16 net karı piyasa beklentisinin üzerinde
Aselsan 3Ç16’de piyasa beklentisinin üzerinde bir önceki yılın
aynı döneminde açıklanan kar rakamının iki katında daha fazla artış
ile 153 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki güçlü büyümeyi satış
gelirlerindeki kuvvetli artışla birlikte iyileşen marjlara, 3Ç15’deki
5 milyon TL net finansman giderine karşın 3Ç16’deki 35 milyon TL net
finansman gelirine ve vergi gelirindeki artışa bağlayabiliriz. Aselsan
3Ç16’de beklentilerin altında yıllık bazda %37 artışla 735 milyon TL
satış geliri elde etti. Şirket piyasa beklentisine genel olarak
paralel yıllık bazda %45 büyüme ile 136 milyon TL FAVÖK rakamı elde
etti. FAVÖK marjı ise 3Ç15’deki %17.4’den 3Ç16’deki %18.5’e yükseldi.
Aselsan 2016 yılı için TL bazında %16-%20 ciro büyüme ve %18-%20 FAVÖK
marjı hedefini koruyor.
Yorum: Aselsan’ın beklentilerin üzerinde gerçekleşen 3Ç16 net
karının ana nedeninin düşen kur farkı giderleri olduğunu düşünüyoruz.
Diğer taraftan şirketin değiştirmediği 2016 yılı hedefleri güçlü 4Ç16
çeyreğe işaret ediyor.

Ülker Bisküvi
Kapanış (TL) : 18.84 - Hedef Fiyat (TL) : 22.5 - Piyasa Deg.(TL) :
6443 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.51 -
ULKER TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.43 Analist:
iurganci@isyatirim.com.tr
ULKER 3Ç16: Sonuçlar beklentilere paralel
Bizim beklentimizin altında, fakat piyasa beklentisi TL55mn’ye
paralel olarak, Ülker 54 mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimizin
altında net rakamı açıklamasının nedeninin faaliyet dışı gelirler
olduğunu söyleyebiliriz. 3.çeyrekte konsolide satış hacmi %9,4
geriledi. Türkiye satış hacimleri %6,3 gerilerken, uluslararası
faaliyetler satış hacmi %14,8 geriledi. Buna rağmen fiyat artışları
ile birebir olarak bakıldığında satış gelirlerinde %2,2 büyüme
yakalandı. Satış gelirleri beklentilere paralel 812 mn TL gerçekleşti.
FAVÖK marjı 3Ç16’da %12,7 gerçekleşti. Brüt kar marjı 1.4 bp
gerilemesine rağmen, FAVÖK marjı sıkı faaliyet gideri yönetimi
sayesinde 1.2 bp artarak %12,7 oldu. Böylece beklentilere paralel
olarak 104 mn TL FAVÖK kaydedildi.
Sonuçlar genel olarak piyasa beklentilerine paralel. Satış
hacimlerindeki sert düşüş 3.çeyrekte dikkat çekici. Satış hacimlerinin
4.çeyrekte nasıl olduğu ve 2017 görünümü ile ilgili soruların cevabını
bu akşam düzenlenecek telekonferansta arayacağız. Sonrasında
tahminlerimizi güncelleyebiliriz.

İndeks Bilgisayar
Kapanış (TL) : 7.67 - Hedef Fiyat (TL) : 12.04 - Piyasa Deg.(TL) :
430 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.41 -
INDES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 56.92 Analist:
ekalkandelen@isyatirim.com.tr
INDES 3Ç16 Mali Sonuçlar: Brüt marj toparlamaya başladı
Indeks 3Ç16’da 8,8 milyon TL net kar, 764 milyon TL satış geliri
ve 18,7 milyon TL FAVÖK açıkladı.Brüt marjda toparlama başladı ancak
gelirler yıllık bazda sabit kaldı. Piyasaların sonuçlara kısmen
olumsuz tepki vereceğini öngörüyoruz.
Şirketin 3Ç16 gelirleri yıllık bazdasabit kalarak 764 milyon TL
olarak gerçekleşti. Gelirlerin büyümemesinin ardındaki başlıca sebep
Datagate tarafında gelen katkının az olması Indes tarafında da
satışların büyümemesi gösterilebilir. Diğer bir yandan, brüt kar 0,2
yüzdesel puan daralarak %2,4’e geriledi. Burada da Datagate’in brüt
kar marjının halen Türk Telekom Grup’un maliyet azaltıcı politikaları
sonrasında Datagate’in kar marjinin istenilen seviyelere ulaşamaması
ve Master dağıtım kapsamın satılan Appe ürünlerinin karlılığının düşük
olması etkili oldu. Şirketin FAVÖK marjı da 0,2 yüzdesel puan gerileme
ile %2,6’ya geriledi. Net kar %12 oranında artarak 8.8 milyon TL’ye
düşerken net kar marjı da 0.1 yp azalarak %1.2’ye geriledi.

Datagate
Kapanış (TL) : 4.17 - Hedef Fiyat (TL) : 6.73 - Piyasa Deg.(TL) :
125 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.25 -
DGATE TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 61.47 Analist:
ekalkandelen@isyatirim.com.tr
DGATE 3Ç16 Mali Sonuçlar: Operasyonel karlılık beklentilerimize
paralel
DATAGATE yılın üçüncü çeyreğinde 4.2 milyon TL net kar, 253 milyon
TL satış geliri ve 6 milyon TL FAVÖK açıkladı. Gelirler her ne kadar
beklediğimiz kadar artmasa da operasyonel karlılık beklentilerimize
paralel. Piyasaların sonuçlara kısmen olumsuz tepki vereceğini
öngörüyoruz.
Şirketin gelirleri 3Ç16’da sadece %1 oranında azalarak 253 milyon
TL’ye geriledi. Brüt kar marjı 0.1 yüzdesel puan (yp) artarak %3.4’e
yükseldi. Hatırlatmak isterizki 2Ç16’da Türk Telekom’un uyguladığı
maliyet azaltıcı önlemler dolayısıyla brüt mar marjı yıllık bazda
1.5yp azalmış ve %2.5’e gerilemişti. Brüt kar marjında yıllık oranda
küçük de olsa iyileşme olması bu baskının azaldığını gösteriyor.
Şirketle kar rakamları yapacağımız toplantı sonrasında brüt marjın
gelişimi ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olacağız. FAVÖK marjı
da brüt marjdaki gelişmelere para olarak yıllık bazda sabit kalarak
%2.3 olarak gerçekleşti. Net kar bir önceki yılın aynı döneminde
(3Ç15) açıklanan 5.6 milyon TL’nin altında kalarak 4.2 milyon TL
olarak açıklandı. Burada diğer gelirlerden gelen katkının TL 1mn
azalması ve net finansal gelirlerin düüşmesi önemli rol oynadı.
Şirketin net borç pozisyonu 2015 yılsonu itibariyle 224.4 milyon
TL iken 3Ç16 sonunda 104 milyon TL’ye düştü.Türk Telekom Grubu ile
yapılan anlaşma çerçeveisnde borçların bankadan alınması yerine
faktoringle kırdırılması konusunda yapılan anlaşma borç miktarı
üzerinde olumlu etki sağladı.
Bunlara ek olarak, şirketin çalışma sermayesi gereksinimi azalan
stok ve artan ticari borçlar dolayısıyla bir önceki döneme göre
iyileşti.
öngörüyoruz.
Şirketin gelirleri 3Ç16’da sadece %1 oranında azalarak 253 milyon
TL’ye geriledi. Brüt kar marjı 0.1 yüzdesel puan (yp) artarak %3.4’e
yükseldi. Hatırlatmak isterizki 2Ç16’da Türk Telekom’un uyguladığı
maliyet azaltıcı önlemler dolayısıyla brüt mar marjı yıllık bazda
1.5yp azalmış ve %2.5’e gerilemişti. Brüt kar marjında yıllık oranda
küçük de olsa iyileşme olması bu baskının azaldığını gösteriyor.
Şirketle kar rakamları yapacağımız toplantı sonrasında brüt marjın
gelişimi ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olacağız. FAVÖK marjı
da brüt marjdaki gelişmelere para olarak yıllık bazda sabit kalarak
%2.3 olarak gerçekleşti. Net kar bir önceki yılın aynı döneminde
(3Ç15) açıklanan 5.6 milyon TL’nin altında kalarak 4.2 milyon TL
olarak açıklandı. Burada diğer gelirlerden gelen katkının TL 1mn
azalması ve net finansal gelirlerin düüşmesi önemli rol oynadı.
Şirketin net borç pozisyonu 2015 yılsonu itibariyle 224.4 milyon
TL iken 3Ç16 sonunda 104 milyon TL’ye düştü.Türk Telekom Grubu ile
yapılan anlaşma çerçeveisnde borçların bankadan alınması yerine
faktoringle kırdırılması konusunda yapılan anlaşma borç miktarı
üzerinde olumlu etki sağladı.
Bunlara ek olarak, şirketin çalışma sermayesi gereksinimi azalan
stok ve artan ticari borçlar dolayısıyla bir önceki döneme göre
iyileşti. "


http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20161109092437209_1.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66