ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Oyak Yatırım Menkul Değerler)

11.05.2017 09:34
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Oyak Yatırım Menkul Değerler)


Oyak Yatırım Menkul Değerler ( http://www.oyakyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güçlü şirket karları ve ABD ekonomisine ilişkin olumlu veriler
küresel büyümeye dair algıyı desteklemeye devam ediyor. Ham petrol
fiyatında, ABD stok verisinde analist beklentilerinin 2.5 katını aşan
düşüş yaşanmasının etkisiyle Aralık ayından bu yana en hızlı yükseliş
meydana geldi. Küresel siyasi risklerin azaldığı dönemde gelişen ülke
hisse senedi fiyatları son iki yılın zirve seviyelerinde hareketini
sürdürüyor. Yurtdışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD
enflasyon, yurtiçinde ise Mart ayı cari açık verileri izlenecek.
BİST’de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.

AÇIKLANAN 1.ÇEYREK KARLARI

VAKBN: Vakıfbank yılın ilk çeyreğinde 1,225 milyon TL net kar
açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,027 milyon TL’yi aşmış
oldu.
Gelirlerdeki artış ilk çeyrek rakamlarını desteklemiş oldu. TÜFE
bazlı varlıklardan gelirler ilk çeyrekte 539 milyon TL seviyesine
ulaşırken bir önceki çeyrek 179 milyon TL seviyesindeydi. Banka’nın
kredileri ise kredi garanti fonundan kredilerin 1.3 milyar TL’lik
katkısı ile bir önceki çeyreğe göre %4.5 artış gösterdi. Vakıfbank’ın
net faiz marjı ise bir önceki çeyreğe göre 69 baz puan artış
göstererek 5.20 seviyesine ulaştı. Böylelikle özsermaye getirisi bu
çeyrek %24.5 seviyesinde gerçekleşti. Banka’nın sermaye yeterlilik
rasyosu ile sermaye benzeri kredi ihracı ile %15.45 seviyesine ulaştı.
SELEC: Selçuk Ecza’nın 1Ç17 finansalları gerek ciro gerek gerekse
net kar olarak beklentileri %9, %22 ve %30 oranında aşmıştır. İlk
çeyrekte %24’lük ciro büyümesi kaydeden şirketin FAVÖK marjı %4’le
geçen seneki %4.2’nin hafif gerisindedir. Şirket Pazar payını %41.53’e
yükseltmiştir (4Ç16: %40.8, 1Ç16: %38.86)
DOAS: Doğuş Otomotiv, 1Ç17’de piyasa beklentisi olan 12mn TL’nin
oldukça üzerinde 28mn TL net kar açıkladı. Şirketin bu çeyrekte toplam
satış hacmi %27 oranında daralırken satış gelirlerindeki düşüş %7 ile
sınırlı kalmıştır. Satış dağılımındaki değişim, yeni model ve kur
farkının yansıtılması ile artan fiyatlar satış gelirlerindeki düşüşü
yavaşlatmıştır. DOAS’ın brüt kar marjı geçen yılın aynı dönemine göre
değişmeyerek %11.2 olarak gerçekleşirken FAVOK marjı %4.1’den %3.8’e
gerilemiştir. Şirketin karlılık odaklı yaklaşımı sayesinde satışların
gerilemiş olduğu çeyrekte faaliyet giderlerini %1 oranında azaltmayı
başarmıştır. DOAS’ın FAVOK’ü %13 oranında gerileyerek 80mn TL olarak
gerçekleşmiş ve piyasa beklentisi olan 68mn TL’nin üzerinde gelmiştir.
USAK: Uşak Seramik yılın ilk çeyreğinde 1,1mn TL net kar açıkladı.
Geçen yılın aynı döneminde 0,8mn TL kar vardı. Satış gelirleri granit
satışlarındaki %43’lük büyümenin katkısıyla %15 artarak 58mn TL olarak
gerçekleşti. Granit satışları ilk çeyrekte toplam satışların %41’ini
oluşturdu. Şirketin yurtdışı pazarlardaki etkinliğini artırmak
amacıyla yaptığı çalışmaların ve Turquality Program’ının katkılarıyla
ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı geçen yılın aynı
döneminde %14 iken bu yılın ilk çeyreğinde %20 olarak gerçekleşti.
Şirket faaliyet karını (FAVÖK) %16’lık artışla 11,8mn TL’ye
yükseltti. %20,3 olarak açıklanan FAVÖK marjında bir önceki çeyreğe
göre sağlanan yaklaşık 2 puanlık iyileşmeyi doğalgaz indiriminin
etkisi olarak yorumluyoruz. Her ne kadar ilk çeyrekte gelir ve
faaliyet karı büyümesi şirket yönetiminin tüm yıl için beklentisinin
altında gelse de ilk çeyreğin normal bir yılda en zayıf çeyrek
olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Şirketin net borcu 5mn TL
düşüşle 186mn TL oldu. Önümüzdeki çeyreklerde, faaliyetlerden sağlanan
nakit akışının artması ve net borcun düşmesi beklentimiz dahilinde
finansman giderlerinin yükünün bir miktar azalmasıyla birlikte net
karda gözle görülür bir iyileşme bekliyoruz.
GUBRF: Gübretaş yılın ilk çeyreğinde 11 milyon TL net kar
açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 18 milyon TL2nin altında
kalmış oldu. İlk çeyrekteki zayıf performans özellikle İran’daki
iştiraki Razi’nin karlılığının düşmesinden kaynaklandı. GUBRF’nin
konsolide VAFÖK rakamı ise 34 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 78
milyon TL’nin oldukça altında kalmış oldu. Türkiye faaliyetlerinde
satış hacminde %7 artış yaşandığı görülüyor. Yurtiçi VAFÖK rakamı ise
bir önceki yıl seviyesini koruyarak 45 milyon TL olarak gerçekleşti.
İran’da ise gelirlerin %32 atmasına karşılık faaliyet giderlerinde
yaşanan %89 artış karlılığa olumsuz yansıdı. Böylelikle şirketin
İran’daki VAFÖK rakamı -12 milyon TL oldu. Amonyak fiyatlarına
bakıldığında ise ilk çeyrek ortalaması 292 dolar seviyesinde
bulunurken Nisan ayında ortalama 373 dolar seviyesine yükseldiği
görülüyor. Bu artış trendinin devam etmesi ilerideki çeyreklerde
şirketin karlılığına olumlu yansıyacaktır.
ODAS: Odaş yılın ilk çeyreğinde 13.3 milyon TL zarar açıklarken bu
rakam açıklarken geçtiğimiz yıl 10.7 milyon TL net kar bulunmaktaydı.
Şirketin faaliyet karı aynı seviyelerde kalırken özellikle döviz açık
pozisyonu ve borçluluğu nedeniyle artan net finansal giderler
karlılığı olumsuz etkiledi. Şirketin VAFÖK’ü ise 2017 ilk çeyrekte
13.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken 2016 ilk çeyrekte 13.4
milyon TL VAFÖK bulunmaktaydı. Elektrik segmentlerinde görülen
gerilemeye karşın antimuan’da karlılığın oldukça olumlu seyretmesi
şirketin faaliyet karına olumlu yansımış oldu.
NTHOL: Net Holding yılın ilk çeyreğinde 30 milyon TL zarar
açıklarken 2016 ilk çeyrekte zarar 21 milyon TL seviyelerindeydi.
Şirketin zararındaki artış 96 milyon TL’lik net borç ve 108 milyon
TL’lik net döviz açık pozisyonu üzerinden yazmış olunan 18.7 milyon
TL’lik finansal giderden kaynaklanıyor. Şirketin konsolide VAFÖK
rakamı ise ilk çeyrekte %19 artan faaliyet giderleri nedeniyle -1.6
milyon TL olarak gerçekleşirken 2016 ilk çeyrekte 1.6 milyon TL VAFÖK
bulunmaktaydı. Şirketin turizm segmenti VAFÖK’ü 11.5 milyon TL
seviyesine ulaşırken holding VAFÖK’ü -13.2 milyon TL olarak
gerçekleşti.
PGSUS: Pegasus’un 1Ç17 net zarar rakamı TL203mn’la piyasa zarar
beklentisi olan TL147mn’u aşmıştır. %28’lik ciro büyümesi gerek yolcu
verimindeki nisbi düzelme gerekse kiraya verilen uçaklardan gelirler
sayesinde beklentileri aşsa da negatif FAVÖK rakamı TL139mn’la
beklentilere paraleldir. Şirket artan petrol fiyatları ortamında diğer
giderlerin kontrolü için çalışmalarını sürdürmekte ve bu da giderlere
yansımaktadır. Artan borçluluk ve net zararın hisse üzerinde baskı
yaratması muhtemeldir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı
Cuma günü saat 11:00’dedir.
TRCAS: Turcas PEtrol yılın ilk çeyreğinde 2.1 milyon TL zarar
açıklarken geçtiğimiz ılın ilk çeyreğinde 15 milyon TL’lik kar
bulunmaktaydı. İlk çeyrekte özellikle Denizli elektrik santrali
kaynaklı Euro bazlı krediler nedeniyle oluşan 18 milyon TL
seviyesindeki finansal giderler bu zararda etkili oldu. Şirketin Shell
& Turcas iştirakinin VAFÖK rakamı 257 milyon TL seviyesine ulaşırken
geçtiğimiz yıl 188 milyon TL seviyesindeydi. Şirketin karı ise 12
milyon TL seviyesinden 73 milyon TL seviyesine ulaştı. Denizli
elektrik santrali yatırımını içeren RWE & Turcas ise doğalgaz
fiyatlarındaki dördüncü çeyrekteki indirim ve spot fiyatlardaki artış
sonucunda VAFÖK rakamı -4 milyon TL seviyesinden 14 milyon TL
seviyesine ulaşmış oldu. Şirketin karı ise -8 milyon TL’den 2 milyon
TL seviyesine ulaştı.
TRKCM: Trakya Cam’ın ilk çeyrek net karı 115mn TL ile piyasa
beklentisi olan 78mn TL’yi aştı. Güçlü gelir büyümesi, marjlarda
iyileşme ve yeniden değerleme karı net karda geçen yılın aynı dönemine
göre %77’lik artış sağladı. Gelirler %53’lük artışla 956mn TL olarak
gerçekleşti. Yeni satın alınan İtalyan Sangalli operasyonlarının 22mn
Euro’luk katkısı, satış hacmindeki %13’lük büyüme, olumlu kur etkisi
ve ortalama fiyatlardaki yaklaşık %10’luk artış güçlü gelir büyümesini
destekleyen unsurlar oldu. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın
aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artarak 204mn TL olarak
gerçekleşti. Piyasa beklentisi 170mn TL seviyesindeydi. Geçen yıla
göre FAVÖK marjındaki yaklaşık 5 puanlık artış yine Sangalli’nin
katkısı, güçlü gelir büyümesi ve kur etkisi sayesinde yakalandı.
Şirketin net borcu çeyrek sonunda 667mn TL oldu. Beklentilerden yüksek
gelen birinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını
bekliyoruz.
ANACM: Anadolu Cam’ın ilk çeyrek karı piyasa beklentisi olan 26mn
TL’nin üzerinde 41mn TL olarak açıklandı. Her ne kadar geçen yılın
aynı döneminde açıklanan 253mn TL’lik net kara göre %84’lük düşüş
görünse de, geçen yıl SODA hisseleri satışından gelen karı dışarıda
bıraktığımızda ilk çeyrekte 10mn TL zarar bulunmaktaydı. Gelirler %49
artışla 514mn TL olarak gerçekleşti. Satış hacmindeki %18’lik artış ve
hem iç hem de ihracat pazarlarındaki fiyat artışları gelir büyümesini
destekleyen faktörler oldu. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK)92mn TL2lik
piyasa beklentisinin üzerinde 109mn TL olarak gerçekleşti. Anadolu
Cam’ın ilk çeyrek sonunda 784mn TL net borcu bulunmaktadır. Piyasa
beklentilerinin üzerimde gelen birinci çeyrek sonuçlarına piyasa
tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
SODA: Soda Sanayi’nin ilk çeyrek net karı piyasa beklentisi olan
190mn TL’nin altında 168mn TL olarak gerçekleşti. Net kar beklentilere
göre zayıf gelse de gelirler ve faaliyet karı piyasa beklentilerini
aştı. Soda’nın 168mn TL’lik net karı geçen yılın aynı dönemine göre
yaklaşık iki katlık artışa işaret etmektedir. Gelirler %17’lik artışla
559mn TL oldu. Satış hacmindeki artış ve olumlu kur etkisi büyümeyi
destekleyen faktörler olurken, şirketin iç pazardaki en önemli
rakibinin soda kimyasalları segmentinde yapmayı planladığı kapasite
artışı nedeniyle yaşanan fiyat baskısı ortalama satış fiyatlarını
aşağı çekti. Şirketin satış gelirlerinin %77’si uluslararası
satışlardan geldi. Soda Sanayi’nin faaliyet karı (FAVÖK) %38’lik
artışla 162mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 156mn TL idi.
Şirketin ilk çeyrek sonu itibariyle 618mn TL net nakdi bulunmaktadır.
ADANA: Adana Çimento yılın ilk çeyreğinde 30mn TL net kar
açıkladı. Piyasa beklentisi 29mn TL seviyesindeydi. Şirketin gelirleri
güçlü ihracat talebi sayesinde %8 artışla 94mn TL’ye yükseldi.
Şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde artan rekabet ortamı ve talep
zayıflığı nedeniyle iç pazar satış hacminde %10 ve satış gelirlerinde
%6’lık düşüş gözlendi. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) enerji
maliyetlerindeki artış sebebiyle yaklaşık on puanlık düşüş gösterdi ve
%13 olarak gerçekleşti. Faaliyet kar marjındaki düşüşe rağmen
Çimsa’dan gelen 11mn TL’lik kar payı ve iştiraklerden gelen 9mn TL’lik
katkı net karı destekleyen unsurlar oldu.

ŞİRKET HABERLERİ

NTTUR: Net Turizm ortaklarından Besim Tibuk 10 Mayıs’ta hisse
başına ortalama 1.83TL fiyattan 1 mn adet NTTUR hissesi aldığını
açıkladı. Bu alımla Besim Tibuk’un toplam NTTUR hissesi 102.8 milyon
adet (%29.4) seviyesine ulaştı
ASELS: Aselsan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, 7 anlaşmaya
imza attı. Bunların içerisinde uçak üreticisi Antonov ile aviyonik ve
özel görev ekipmanları alanında işbirliği, Askeri Fabrikalar Genel
Müdürlüğü ile modernizasyon, üretim, entegre lojistik faaliyetleri
kapsamında iş birliğinin arttırılması, TUBITAK ile yeni nesil savunma,
kontrol, güdüm sistem ve kitlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve
entegrasyonuna yönelik anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmaların
ekonomik büyüklüğünün ve kapsamının detayları henüz belli olmadığından
dolayı Aselsan üzerindeki etkisini hesaplamak şu an için mümkün değil.
Fakat haberin Aselsan üzerinde olumlu etki yapmasını bekleriz.
THAYO: THY’nın dün akşam açıklanan Nisan ayı trafik verilerindeki
yolcu büyümesi %8 seviyesindedir. İç hat ve dış hat yolcu büyümesi %4
ve %12 olarak açıklanan şirketin sezonsal olarak önemli aylara güçlü
girmesi önemlidir. Nisan’daki kapasite büyümesi %3 olarak
gerçekleşirken özellikle dış hat doluluk oranlarındaki toparlanmayla
doluluk oranı Nisan 2016’daki zayıf baz olan %73.3’ten %79.3’e
yükselmiştir. Dış hatlarda Avrupa dışında tüm bölgelerde çift haneli
büyüme olumludur."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20170511.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0925 31,1007 % 0,20  
Euro 33,6616 33,6824 % 0,18  
Sterlin 39,2578 39,4547 % 0,13  
Frank 35,1188 35,3303 % 0,10  
Riyal 8,2647 8,3061 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,85 22,87 % 0,66  
Platin 897,47 899,24 % 0,66  
Paladyum 965,66 970,48 % 0,66  
Brent Pet. 80,46 80,46 % 0,66  
Altın Ons 2.032,78 2.033,16 % 0,66