ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

26.04.2018 09:27
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)


Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne hafif pozitif başlayan ve TCMB faiz kararı sonrası
dalgalanma yaşanan BIST -100 Endeksi günü yükselen hacimle %2,41
düşüşle 107.401 seviyesinden tamamladı. ABD tahvil faizleri 2014 yılı
Ocak ayından beri en yüksek seviyesi %3,03 seviyesini test ederken,
başta ABD borsaları olmak üzere global borsalarda satış baskısı ve
riskten kaçış var. DXY endeksi de yükselişine devam ederken EM’ler
üzerinde satış baskısına neden oluyor. TCMB’nin GLP’yi 75 baz puan
artırarak %13,50’ye yükseltmesi sonrası BIST ilk etapta kayıplarını
geri almayı denese de sonrasında yurtdışındaki satışların da etkisiyle
düşüşünü hızlandırarak günü yüksek bir işlem hacimliyle sert düşüşle
kapattı. TCMB faiz kararı sonrası TL’de kısa süreli güçlenme olsa da
sonrasında değer kayıpları EM kurlarındaki eğilime paralel hızlanarak
devam etti. ABD borsalarında başlayan satışlar genele yayılırken,
riskten kaçış hızlandı. VIX endeksinin tekrar yükselişe geçmesi de bu
eğilimin devam edebileceğine işaret ediyor. BIST’in negatif eğilimden
çıkması için hem global risk alma iştahının hem de EM’lere yönelik fon
akımlarının devam etmesi gerekiyor. Şuan % 63,90 ile Mart 2017’den
beri en düşük seviyesine gerileyen yabancı payı BIST’te yabancı
çıkışının devam etiğine işaret ediyor. Son üç aydaki bu görüntü
BIST’te yükseliş trendinin orta vadede sona ermiş olabileceğine,
tekrardan güçlü yabancı girişi oluşmadıkça yükselişlerin tepki
niteliğinde kalacağına ve satış baskısının önümüzdeki dönemde devam
edeceğine işaret etmektedir. Mayıs ve Haziran ayında yapılması
planlanan halka arzlar ve erken seçim de BIST üzerinde negatif baskı
oluşturmaya devam ediyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve
ABD dayanıklı mal siparişleri verisi günün takip edilecek gelişmeleri
olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde ve para politikasında bir
değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kısa vadede BIST’te dalgalanmanın
devam etmesi, yükselişlerin tepki niteliğine kalmaya ve satış
baskısının genel olarak devam etmesi beklenmektedir. Endeksin güne
alıcılı bir seyirle başlamasını ve günün devamında yurtiçinde önemli
bir gündem olmaması nedeniyle yurtdışı piyasalara paralel dalgalı bir
seyir izlemesini beklemekteyiz.
Akbank (AKBNK) 1Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,709 milyon TL net
kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 12.1% artış). Açıklanan net kar rakamı
bi-zim 1,578 milyon TL olan tahminimizin ve 1,587 milyon TL olan
piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık
karı geçen yıla göre %18 artarak %17.8 oranında ortalama öz kaynak
getirisine işaret etmektedir. 1Ç18 finansal sonuçlarının
açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozi-tif bir etki
bekliyoruz.
Kredi mevduat makasındaki güçlü artış, yabancı para kredilerdeki
güçlü büyüme çeyreğin öne çıkan unsurları oldu. Net faiz marjı 11 baz
puan azalarak 4.19% olarak gerçekleşti. Hisse için AL tavsiyemizi
koruyoruz. Ek olarak, TL11.28 olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef
fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2018T 5.3x F/K
(Benzerlerine göre %13 primli) ve 0.79x F/DD çarpanlarıyla ve 2018
için %15.7 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir.
Albaraka Türk (ALBRK) 245 milyon dolar ve 60 milyon Euro olmak
üzere 370 gün vadeli murabaha sendikasyon kredisi sağlamıştır.
Kredinin toplam maliyetleri LİBOR +1,25 ve Euribor + 1,15 baz puan’
dır (Hafif pozitif).
Aselsan (ASELS), Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ATAK Programı
Alt yüklenicilik Sözleşmesi Sözleşme Değişikliği-11 ile ilgili olarak,
toplam bede-li 132.8mn TL ve 35.8mn doları tutarında, ilave helikopter
aviyonik ekipman kitleri tedariki için sözleşme değişikliği
imzaladığını açıkladı Söz konusu sözleş-me kapsamında teslimatlar
2020-2021 yıllarında gerçekleştirilecek (Hafif Pozitif).
Cemtas (CEMTS) 1Ç18’de 24mn TL net kâr açıkladı. (1Ç17: 14mn TL).
Şirket, 31mn TL FAVÖK rakamına ulaşırken, geçtiğimiz senenin aynı
döne-mine ait olan 21mn TL’nin bir hayli üzerine çıktı. Öte yandan
FAVÖK marjında ise brüt kârlılıkta görülen azalmaya bağlı olarak düşüş
gözlendi. Düşen marj-lara rağmen satışlarda görülen 73% yıllık bazda
büyüme ise dikkat çekici. Şirket 1Ç18’de 171mn TL net satış rakamına
ulaşırken, 1Ç17’de bu rakam 99mn TL idi. Sonuçların hisse performansı
üzerinde oldukça olumlu etki edeceğini düşünsek de son bir haftalık
zaman diliminde yaklaşık 10% artan hisse fiyatla-rında kısa vadeli
realizasyon riskinin bulunduğunu ise göz ardı etmemek gerek (Pozitif).
Garanti Bankası'nın (GARAN) 1Ç18 finansal sonuçlarını bugün
açıklaması bekleniyor. Banka için 1Ç18 net kar beklentimiz TL1,596mn,
piyasa beklentisi ise TL1,656mn’dur. Çeyreksel bazda karlılıkta 6%
azalma modelliyoruz. Garanti Bankası’nın, çeyreksel bazda azalan
enflasyona endeksli men-kul kıymet gelirleri nedeniyle net faiz
marjında 84 baz puan daralma bekliyoruz (Nötr).
Türk Hava Yolları (THYAO) Basın açıklamasına göre Şirket,
hâlihazırda 326 uçaktan oluşan filosunu 2023 yılına kadar 500'ün
üzerinde yolcu ve kargo uçağına çıkarmayı hedeflemektedir. Şirket’in
büyüme yönündeki bu vizyonunu olumlu karşılamakta ve pay performansı
üzerindeki olumlu algıyı des-teklemesini beklemekteyiz.
Tofaş (TOASO)’ ın bugün piyasa kapanışının ardından 1Ç18
sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Şirket, 27 Nisan 2018, Cuma günü
Istanbul saati-ne göre (GMT +3) 16:30’da telekonferans
gerçekleştirecek. Genel olarak zayıf bir çeyrek geçirdiğini
düşündüğümüz Tofaş için, piyasa beklentileri de bu yönde. Net Satışlar
’da yaklaşık 7% büyüme ile 4,393mn TL hasılat elde etmesi beklenen
Şirket’in, FAVÖK seviyesinde ise geçen senenin düşük bazına göre
iyileşme göstermesi ve yaklaşık 16% büyüme ile 504mn TL seviyesine
ulaşması bekleniyor. Net kâr seviyesine gelindiğinde ise operasyonel
tarafta görülmesi beklenen iyileşmenin finansal giderler ile
törpülenmesi bekleniyor ve 5% büyüme ile 276mn TL net kâr bekleniyor.
Biz ise Net Satışlarda 4,166mn TL, FAVÖK seviyesinde 502mn TL ve net
kârda ise 297mn TL seviyesine ulaşılmasını bekliyoruz.
Türk Telekom (TTKOM), 1Ç18’de, büyük ölçüde operasyonel
karlılığının UFRS 15 uygulamaları ve diğer maliyet önlemleri ile
beklentiler üzerinde artış göstermiş olması nedeniyle, yıllık %14.3
oranında azalış ile, piyasa ortalama beklentisi 30mn TL’nin ve
tahminimiz olan 47mn TL’nin üzerin-de, 56mn TL tutarında net kar
açıklamıştır. Şirket’in satış gelirlerindeki artış 1Ç18’de de
sürekliliğini korumuş, görece olarak artan rekabete rağ-men FAVÖK
marjı artış göstermeye devam etmiştir. Ancak net kar, yüklü kur farkı
giderleri baskısı altında kalmıştır. Türk Telekom’un konsolide satış
gelirleri yıllık %8.8 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 4,733mn
TL (Şeker Yatırım T.: 4,704mn TL) paralelinde, 4,686mn TL olarak
gerçekleşmiş-tir. Grup’un FAVÖK’ü ise, büyük ölçüde UFRS 15
uygulamasının ve diğer maliyet önlemlerinin etkisiyle yıllık %29.1
artarak 1,972mn TL olarak, piyasa orta-lama beklentisi olan 1,722mn
TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,724mn TL) üzerinde gerçekleşmiştir. UFRS
15 uygulamasının etkisi hariç tutulduğunda da, TL 1,832mn olarak
gerçekleşen Grup’un FAVÖK’ü, piyasa ortalama beklentileri üzerinde
gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK marjı, 1Ç18’de belirgin, yıllık
6.6 y.p. yükseliş göstererek %42.1’e ulaşmıştır. Bilançosundaki ABD
doları ve Euro cinsinden açık pozisyonları ve TL’nin değer kaybı
nedeniyle Grup, 1Ç18’de de yüklü, net 954mn TL tutarında net finansal
gider kaydetmiştir. Böylelikle Grup, 56mn TL tutarında net kar
açıklamıştır. Türk Telekom’un 1Ç18 operasyonel performansını,
özellikle ivmesini artıran geniş bant ve kuvvetli mobil abone alımları
ve bununla birlikte mobil abone başına elde edilen aylık gelirlerdeki
artış sağlanmış olması, ve bu gelişmelerin operasyonel karlılık
üzerinde belirgin bir baskı yaratmamış olması nedeniyle olumlu
değerlendirmek-teyiz. Türk Telekom, 1 Ocak 2018’den itibaren UFRS 9 ve
15 uygulamalarına başlamış olması itibariyle, 2018 yılı beklentilerini
revize etmiştir. Buna göre Grup, konsolide satış gelirlerindeki %11
artış beklentisini korumuş, ancak FAVÖK’ünün daha yüksek, 7.6mlyr TL –
7.8mlyr TL aralığında gerçekleşebi-leceğini öngörmüştür (önceki
beklenti: 7.0mlyr TL – 7.2mlyr TL). Türk Telekom, ayrıca 2018 yılı
yatırım harcaması tahminini de 4.1mlyr TL’ye >>> yükseltmiştir (önceki
beklenti: 3.5mlyr TL). Türk Telekom payları, UFRS 15 uygulamalarına
göre revize ettiğimiz yakın dönem tahminlerimize göre 2018T 4.7x ve
12.4x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Yurt dışı
eşlenikleri ise, 2018T 6.3x ve 18.0x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla
işlem görmektedirler. Grup, bugün bir telekonferans ve 2 Mayıs
Çarşamba günü bir analist toplantısı düzenleyecektir. Tahminlerimizi
bu görüşmelerden sonra gerektiği takdirde yeniden gözden
geçirebileceğiz. Grup’un 2018 yılı hedeflerini piyasada rekabetin
oldukça yoğunlaşmayacağı varsayımıyla gerçek-leştirilebilir bulmakta
ve halihazırda Grup için pay başına 8.55 TL olan hedef fiyatımızı ve
“AL” tavsiyemizi sürdürmekteyiz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66