ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

07.08.2019 09:44
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)


Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne dün tepki alımları ile başlayan BIST-100 endeksi banka
hisselerine gelen alımlar öncülüğünde bu seyrini sürdürürken günü
%0,92 yükselişle 99.584 seviyesinden tamamladı. Çin Merkez Bankası’nın
Yuan’daki düşüşü sınırlamak için atmış olduğu adımlar sert düşüş
gösteren yurt dışı piyasaların kısmen toparlanmasını sağlarken,
yurtiçi piyasaları da olumlu etkiledi. Ticaret savaşlarının
kızışmasıyla Em para birimlerden güçlü değer kayıpları oluşurken, Türk
lirasının gelişmekte olan piyasalara göre güçlü seyri devam etti. ABD
ile Çin arasında ticaret savaşının kur savaşına dönüşeceğine yönelik
endişeler devam ederken, güne dün yükselişle başlayan Avrupa borsaları
günü düşüşle tamamlarken, haftaya çok sert satışlarla başlayan ABD
borsaları kayıplarının bir kısmını geri aldı. ABD, Çinli yetkililerin
Eylül ayında ABD’ye geleceklerini ve ticaret müzakerelerinin
süreceğini belirtirken, ticaret savaşlarına yönelik endişelerle bu
sabah Asya borsalarında aşağı yönlü seyirler hakim. ABD ve Çin
tarafından gelecek açıklamaların piyasaların seyri üzerinde etkili
olmaya devam etmesini bekliyoruz. BİST’in güne yurtdışına paralel
hafif satıcılı bir seyirle başlamasını ve günün devamında dalgalı bir
seyir izlemesini beklemekteyiz. Veri tarafında bugün önemli bir veri
akışı bulunmazken, açıklanmaya devam eden 2Ç19 finansalları takip
edilecek.
Aselsan’ın (ASELS) 2Ç19’da net kar rakamı yıllık bazda %19
çeyreksel bazda %12 artışla 704 mn TL seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa beklentisi olan 698
milyon TL net kar rakamı ve beklentimiz olan 720 milyon TL net kar
rakamına paralel geldi. Özellikle 2Ç19’da pozitif operasyonel sonuçlar
(artan net satış gelirleri ve FAVÖK) ve kaydedilen 52mn TL net
finansman gelirleri (artan faiz gelirleri) (2Ç18’de 66 mn TL’ye
finansman giderine karşılık) net kar rakamını destekleyen en büyük
etkenler oldu. Öte yandan 2Ç19’da kaydedilen 52,6mn TL ertelenmiş
vergi geliri de (2Ç18’de 0,5mn TL) net kar rakamını pozitif etkiledi.
Net satış gelirleri 2Ç19’da 2Ç18’ye göre güçlü dolar ve artan sipariş
büyüklüğüne bağlı olarak yıllık bazda %37 ve çeyreksel bazda %31
artışla 2.626mn TL seviyesinde (Piyasa ve Şeker T: 2.757mn TL)
gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri sayesinde yıllık
bazda %32 ve çeyreksel bazda %40 artışla 552mn TL seviyesine yükseldi
(Piyasa: 570mn TL, Şeker: 571mn TL). Ancak artan FAVÖK ve net satış
gelirlerine rağmen artan maliyetler nedeniyle 2Ç18’de %25,5 ve %21,9
seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç19’de sırasıyla %25,1 ve
%21,0 seviyesine geriledi. Şirket’in net kar rakamı ve operasyonel
sonuçların piyasa beklentisine paralel gelmesi nedeniyle sonuçlara
piyasanın tepkisinin nötr olmasını beklemekteyiz. Şirketin 2Ç19
sonuçları sonrası Aselsan için 24.00 TL hedef pay fiyatımız ile AL
önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %29
prim potansiyeli taşımaktadır.
Toplam sipariş tutarı 10.2 milyar dolar ile tarihi seviyelerine
yükseldi– Aselsan 2019 yılının ilk yarısında toplam 1.8 milyar dolar
yeni sipariş almış ve böylece uzun vadeli sipariş miktarı 10.2 milyar
dolar seviyesine yükselmiştir (2018:9.1 milyar dolar).
Net Nakitlerdeki azalma dikkat çekici – Aselsan’ın 1Ç19’da 1.498
milyon TL seviyesinde bulunan net nakdi, 1Ç19’da 165 milyon TL
seviyesine gerilemiş görünüyor. Ayrıca Şirket’in işletme
sermayesindeki bozulmanın bu çeyrekte de devam ettiği görülürken bu
durumu olumsuz olarak değer-lendiriyoruz.
2019 Beklentilerini korudu Aselsan hatırlanacağı üzere 2019
yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 olmasını
beklerken FAVÖK marjının %19-21 seviyesinde gerçekleşmesini
hedeflemektedir. Şirket 2018 yılında toplam yatırım harcamasının 1
milyar TL (Şirket 1Y19 itibariyle 324mn TL yatırım harcaması
gerçekleştirmiştir) seviyesinde olmasını planlamaktadır.
Bizim Toptan (BIZIM) ikinci çeyrekte 7mn TL net kar elde etti.
Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 5mn TL net kar açıklamıştı.
Açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan
7mn TL ile uyumlu geldi. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da
eklenmesiyle şirketin 1Y19’de kümüle net kar rakamı 11mn TL seviyesine
ulaşmış oldu (1Y18: 6mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı
2Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %18,7 oranın-da artarak
1,12mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç18: 947mn TL). Piyasadaki ortalama
satış gelirleri beklentisi 1,13mlr TL seviyesindeydi. İkinci çeyrekte
FAVÖK 70,0mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 32,0mn TL), FAVÖK marjı
ise yıllık bazda 2,9 puan artarak %6,2 olarak gerçekleşti. Piyasanın
ortalama FAVÖK beklentisi 63mn TL seviyesindeydi.
Coca Cola İçecek’in (CCOLA) bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç19
sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Piyasada ortalama beklentilerine
göre, 2Ç19’da Coca Cola'nın 3,811 milyon TL (Şeker Yatırım: 3,787
milyon TL) net satış geliri açıklaması beklenmektedir. FAVÖK
seviyesinde ortalama piyasa beklentisi yıllık bazda yaklaşık 749mn TL
iken bizim beklentimiz 772mn TL’dir. Piyasa, CCİ’ın 2Ç19’da 343mn TL
net kar açıklamasını beklerken bizim beklentimiz Şirket’in 341mn TL
net kar açıklaması yönündedir.
Halkbank (HALKB) yurtiçinde 25 milyar Türk Lirası'na kadar farklı
tür ve vadelerde ve vadesi 10 yılı aşmayacak şekilde finansman bonosu
ve/veya tahvil ihraç edilmesi konusunda genel müdürlüğü
yetkilendirmiştir (Nötr).
Kardemir (KRDMD) 2Ç19’da yıllık bazda %49.7 gerileme, ancak bir
önceki çeyreğe göre %51.8 oranında artışla, kur farkı giderlerinin
görece ola-rak iyileşmeye devam etmesi ve bu dönemde 5.7mn TL
tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmesine bağlı olarak, piyasa
ortalama beklentisi olan 76.6mn TL’nin üzerinde ve 96.3mn TL olan
tahminimize yakın olarak 102.6mn TL net kar açıklamıştır. Kardemir’in
2Ç19 satış gelirleri bir önceki çeyreğe benzer seviyede, yılık %30.1
oranında artışla piyasa ortalama beklentisi olan 1,651mn TL’nin ve
tahminimiz 1,684mn TL’nin paralelinde, 1,639mn TL olarak
ger-çekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, bir önceki çeyreğe göre %20.1
artış ve yıllik bazda %46.9 oranında azalışla, piyasa ortalama
beklentisi olan 239mn TL’nin paralelinde, ancak 221mn TL olan
tahminimizin üzerinde, 244mn TL olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’in
2Ç19 FAVÖK marjı yıllık bazda oldukça belirgin bir ölçekte, 21.6 y.p.
gerilemeye devam ederken, bir önceki çeyreğe kıyasla 2.5 y.p. artarak
%14.9 olarak gerçekleşmişt ir. Şirket, bu dönemde, bilançosundaki
ABD doları ve EUR açık pozisyonuna bağlı olarak, görece olarak daha
düşük kur farkı giderleri kaydetmiş ve net finansal giderleri yıllık
bazda %60.0 ve çeyreklik %29.9 oranlarında azalarak 81mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Kardemir’in bu dönemde 5.7mn TL ertelenmiş vergi
geliri kaydetmiş olması ile de net karı, yıllık bazda %49.7 azalışla
ancak bir önceki çeyreğe göre %51.8 oranında yükselişle 102.6mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net borcu dönem sonunda 1.4mlyr
TL’ye gerilemiştir. Açıklanan sonuçların Kardemir payları kısa dönem
performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekte-yiz. Ancak
sonuçların açıklanmasından sonra Şirket için değerlememizi gözden
geçirerek KRDMD payları için 12 aylık hedef fiyatımızı 2.30 TL olarak
gün-cellemekte ve tavsiyemizi TUT olarak revize etmekteyiz.
Migros (MGROS) ikinci çeyrekte 150mn TL net zarar elde etti.
Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 290mn TL net zarar
açıklamıştı. Açıklanan net zarar rakamı piyasadaki ortalama net zarar
beklentisi olan 163mn TL’den daha iyi gerçekleşti. İkinci çeyreğe
ilişkin net zarar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’de kümüle
net zarar rakamı 381mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 536mn TL net
zarar). Şirketin satış gelirleri rakamı 2Ç19’da, geçen yılın aynı
dönemine göre %28,4 oranında artarak 5,81mlr TL olarak gerçekleşti
(2Ç18: 4,52mlr TL). Piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi
5,65mlr TL seviye-sindeydi. İkinci çeyrekte FAVÖK 557,0mn TL olarak
gerçekleşirken (2Ç18: 236,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4,4
puan artarak %9,6 olarak ger-çekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK
beklentisi 488mn TL seviyesindeydi.
Petkim’in (PETKM) 2Ç19 sonuçlarını yarın, 8 Ağustos 2019, Perşembe
günü, piyasa açılışından önce açıklaması beklenmektedir. Şirket’in
2Ç19 satış gelirlerinin 3,044mn TL, FAVÖK’ünün 492mn TL ve net karının
353mn TL seviyesinde gerçekleşmiş olabileceğini tahmin etmekteyiz.
Piyasa ortalama tahminlerine göre, Petkim’in 2Ç19’da 3,022mn TL satış
gelirleri, 518mn TL FAVÖK ve 319mn TL net kar elde etmesi
beklenmektedir.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Temmuz 2019 trafik verilerini
paylaşmıştır. Açıklanan verilere göre, Grup’un yurt içi ve yurt
dışında faaliyet gösterdiği tüm havalimanlarındaki toplam yolcu
sayısı, işletmekte olduğu en büyük operasyonu olan Istanbul Atatürk
Uluslararası Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcu
trafiğine kapatılmış olması ile, beklenildiği üzere sert, %34 oranında
düşüş göstermiştir. Ancak Istanbul Atatürk Uluslararası Ha-valimanı
verileri hariç tutulduğunda Grup’un Temmuz 2019’daki toplam yolcu
sayısı, büyük ölçüde dış hat yolcu sayısındaki artış ile yıllık %3
oranında artış gösterebilmiştir. Açıklanan verilerin Grup payları
performansını hafif olumsuz etkileyebileceğini düşünmekteyiz. TAV
Havalimanları Holding, Mayıs 2018’de Antalya Havalimanı’nı işleten
şirkette eşit kontrol hakkına sahip olacak şekilde pay satın almıştır
bu havalimanındaki yolcu sayısındaki artış, Temmuz 2019’da
yavaşlayarak yıllık bazda %11.1 olarak gerçekleşmiştir (Haziran 2019:
%+12.7). Grup’un faaliyet göstermekte olduğu diğer yurt içi
havalimanların-da (Ankara, İzmir, Gazipasa) hizmet verilen yolcu
sayısı ise, büyük ölçüde iç talepteki gerilemeye bağlı olarak yıllık
bazda %13.8 oranında azalmış (Haziran 2019: %-9.1) Bodrum-Milas
Havalimanı yolcu trafiğindeki büyüme ise, güçlü dış hat yolcu
trafiğine rağmen yıllık bazda ancak %1.4 oranında gerçekleşebil-miştir
(Haziran 2019: %+11.5%). TAV Havalimanları Holding’in faaliyet
göstermekte olduğu yurt dışı havalimanlarında hizmet verilen yolcu
sayısındaki büyüme ise, Rusya’nın Temmuz ayında Gürcistan'a yönelik
direkt uçuş yasağı başlatması ile Gürcistan yolcu sayısındaki belirgin
gerilemeye rağmen, esas itibariyle Medine’ye seyahat eden yolcu
sayısında kaydedilen yükseliş sayesinde Temmuz 2019’da hafif
hızlanarak yıllık bazda %11.1 olarak gerçekleşmiş-tir (Haziran 2019:
%+9.2).
TSKB (TSKB) 0,79 TL fiyattan TSKB GYO (TSGYO) payları ile ilgili
olarak 0,275 milyon nominal hisse alış işlemi gerçekleştirmiştir.
Böylelikle TSKB’nin TSKB GYO’daki payı %87,94 seviyesine ulaşmıştır
(Nötr).
Tüpraş’ın (TUPRS) 2Ç19 sonuçlarını bugün, piyasa kapanışından
sonra açıklanması beklenmektedir. Piyasa ortalama tahminlerine göre
Şirket’in 2Ç19T satış gelirlerinin 24.3mlyr TL (Şeker Yatırım T.:
25.4mlyr TL), FAVÖK’ünün 1.3mlyr TL (Şeker Yatırım T.: 1.1mlyr TL) ve
net karının yıllık tahmini %47 oranında gerileme ile (1Ç18: -375mn TL
Şeker Yatırım 2Ç19T: 490mn TL ) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.345
Değişim :  1,62% |  148,56
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9073 30,9177 % 0,02  
Euro 33,4290 33,4502 % 0,01  
Sterlin 38,9098 39,1050 % 0,01  
Frank 34,9205 35,1309 % -0,04  
Riyal 8,2184 8,2596 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,01 % 0,66  
Platin 906,15 907,82 % 0,66  
Paladyum 976,27 983,03 % 0,66  
Brent Pet. 82,57 82,57 % 0,66  
Altın Ons 2.023,85 2.024,12 % 0,66