ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

12.08.2020 09:42
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)


Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Dün güne pozitif eğilimle başlangıç yapan BİST-100 Endeksi tepki
yükselişini bankacılık endeksi öncülüğünde güçlendirirken, artan risk
iştahı ve TL’deki oynaklığın düşmesiyle günü %3,21 yükselişle 1.110
seviyesinden kapattı. Rusya’nın Covid-19 için kullanılabilir bir aşıyı
tescil edildiğini açıklamasıyla global risk iştahı güçlenirken, güveli
liman olarak görülen altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. Artan
risk alma iştahı ile birlikte Avrupa borsaları günü güçlü yükselişle
kapatırken, ABD borsaları ise ek teşvik paketine yönelik oluşan
anlaşmazlık haberleriyle günü düşüşle tamamladı. TCMB’nin fonlama
maliyetini yükseltirken, likiditeyi kısması ve BDDK’nın aktif
rasyosunda yaptığı iyileştirme sonrasında kurlarda gevşeme yaşanırken,
oynaklık bir miktar düştü. TL’deki oynaklığın azalmaya devam etmesi
durumunda endekste tepki yükselişinin momentum kaybetse de devam
etmesi beklenir. Ancak, TL’deki değer kaybı ve oynaklığın tekrar
yükselmesi, tepki yükselişinin sınırlı kalarak tekrardan satış baskısı
oluşmasına neden olacaktır. Yurtdışında ABD teşvik paketine ilişkin
belirsizlik ve ABD-Çin arasındaki gerilimin yükselmesi kısa vadede kar
satışlarını tetikleyebilir. VIX endeksinin 25 seviyesi üzerine
yükselmesi kar satışlarının güçleneceğine işaret edecektir. Yurtiçinde
piyasalar ağırlıklı olarak Akdeniz’deki gelişmeler ile kurlardaki
eğilime odaklanmaya devam edecektir. ABD ve Almanya vadeli endeksleri
BIST kapanışına göre satıcılı seyir izlerken, Asya borsalarında
karışık bir görünüm var. Endeksin dünkü hızlı yükselişin ardından güne
sınırlı negatif eğilimle başlamasını ve geri çekilmeler görülse de
kurlarda yükseliş olmaması durumunda kısa vadeli tepki yükselişi
sürecini düşük momentumla devam ettirmesini bekliyoruz.
Kardemir (KRDMD), 2Ç20 sonuçlarını bugün, piyasa kapanışından
sonra açıklamayı planlamaktadır. Şirket’in satış gelirlerinin 1,707mn
TL, FAVÖK’ünün 163mn TL ve net zararının 57mn TL seviyesinde
gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Piyasa ortalama beklentileri
ise, Kardemir’in satış gelirleri için 1,709mn TL, FAVÖK’ü için 155mn
TL ve net zararı için 71mn TL seviyesindedir.
Migros (MGROS) 2Ç20’de piyasa beklentisinin (45mn TL net zarar) ve
bizim beklentimizin (82mn TL net zarar) altında 154mn TL net zarar
açıkladı (2Ç19: 151mn TL net zarar). Net zarar rakamının temel nedeni
ise Şirket’in ağırlıklı olarak EUR bazlı finansal borcu nedeniyle
oluşan kur farkı giderlerinden kaynaklanmıştır. Satış gelirleri
tarafında ise piyasa beklentisinin (7,187mn TL) ve bizim beklentimiz
(7,191mn TL) altında 6,980mn TL net satış geliri elde edilmiştir
(2Ç19: 5,08mn TL). Şirket, satış gelirlerini yıllık %20,2 oranında
artırmıştır. Şirket’in net satış gelirlerindeki artışlar ise temel
olarak Covid-19 salgını sonrası temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine olan
talebin artmasına paralel Şirket’in operasyonel olarak online satış
kanallarında (Sanalmarket - (x3), Migros hemen (x10)) online hizmet
veren mağaza sayısında (x3,5) ve müşteri sayısında (x2,5) gözlemlenen
büyümeden kaynaklanmaktadır.
Şirket’in FMCG Pazar payı gelişimine bakıldığında modern FMCG
pazarında Şirket 1Y20’de %16,9’luk (1Y19: %16,7), toplam FMCG
pazarında ise % 8,8’lik (1Y19: %8) Pazar payına sahip olmuştur. Ek
olarak Şirket’in mağaza sayısı 1Y19’a göre 134 adet artış göstererek
1Y20’de 2.278 adet olmuştur. Bu gelişmeye paralel olarak Şirket’in
satış alanı %3,1’lik yükseliş gösterse de Covid-19 salgını dolayısıyla
müşteri trafiğinde düşüş devam etmekte ve AVM gelirlerine olumsuz
yansımaktadır. Şirket, 2Ç20’de yıllık %12,2’lik düşüşle piyasa
beklentisi olan 575mn TL ve bizim beklentimiz olan 581mn TL’nin
oldukça altında 489mn TL FAVÖK rakamı açıklamıştır (2Ç19: 557mn TL).
Bunun sonucunda Şirket’in 2Ç20’de elde etmiş olduğu FAVÖK marjı da
2Ç19’daki %9,6’dan %7,0’a gerilemiştir.
2020 Beklentileri: Şirket, yaşanmakta olan Covid-19 salgını
sonrasında 2020 yılı beklentilerinde net satış büyümesini %19-%21
aralığından %20-%22’e revize etmiş olup FAVÖK marjı büyümesini TFRS 16
etkisi dahil %8-%8,5 olarak korumuştur. Aynı zamanda Migros 2020 yılı
sonunda 120 yeni mağaza açma hedefini 160 ve yatırım harcaması planını
da 400mn TL’den 440mn TL’ye yükseltmiştir.
Pegasus’un (PGSUS) 2Ç20 finansal sonuçlarının bugün piyasa
kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Şirket’in satış
gelirlerinin, COVID19 önlemleri kapsamında uçuşların kısıtlanmış
olması nedeniyle yıllık TL bazında %96.3 oranında azalarak 98mn TL
olarak gerçekleşmesini tahmin etmekteyiz. Pegasus’un bu dönemde FAVÖK
seviyesinde 247mn TL tutarında zarar kaydedebileceğini ve böylelikle
net zararının 758mn TL tutarında gerçekleşebileceğini tahmin
etmekteyiz. Piyasa ortalama beklentileri, Şirket’in satış gelirleri
için 116mn TL, FAVÖK’ü için -266mn TL ve net zararı için 779mn TL
civarındadır. Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Temmuz 2020 trafik
verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket, COVID-19
salgınına karşı alınan önlemler ve uçuş kısıtlamalarının etkisiyle,
Temmuz 2020’de, özellikle dış ve bunun yanında iç hat yolcu
sayısındaki belirgin gerilemelere bağlı olarak, yıllık %64.5 oranında
azalışla toplam yaklaşık 1.04mn yolcu taşımıştır. Pegasus, Temmuz
2020’de yıllık %42.0 azalışla yaklaşık toplam 0.81mn iç hat yolcusu
taşımıştır. Şirket’in Temmuz 2020’de toplam yolcu sayısının yaklaşık
%22’sini oluşturan tarifeli dış hat yolcu sayısı ise, yıllık %85.0
oranında azalarak 0.23mn olarak gerçekleşmiştir. Pegasus’un Temmuz
2020’de dış hat kapasitesi koltuk.km bazında önceki yılın aynı ayına
kıyasla %77.6, iç hat kapasitesi ise % 23.9 düşük gerçekleşmiştir.
Böylelikle Temmuz ayında Şirket’in toplam kapasitesi yıllık %64.4
oranında azalış göstermiştir. Bununla birlikte, belirgin kapasite
azalışına rağmen, Şirket’in Temmuz ayı dış hat yolcu doluluk oranında
yıllık 24.6 y.p. azalış gerçekleşmiştir. İç hat doluluk oranı da
önceki yılın aynı ayına kıyasla 14.4 y.p. gerileme göstererek %82.0
olarak gerçekleşmiştir. Pegasus, böylelikle Temmuz 2020’de yıllık 14.8
y.p. azalışla %77.1 toplam yolcu doluluk oranı elde etmiştir.
Şirket’in açıklanan Temmuz ayı trafik verilerinin, beklentiler
dahilinde olmaları nedeniyle, Şirket payları performansı üzerindeki
etkisinin nötr olabileceğini düşünmekteyiz.
Tüpraş’ın (TUPRS) 2Ç20 sonuçlarını bugün piyasa kapanışından sonra
açıklaması beklenmektedir. Şirket’in satış gelirlerinin, piyasa
ortalama beklentilerine göre, esas itibariyle dönem içerisinde ham
petrol fiyatlarındaki belirgin gerileme ve COVID-19 salgını önlemleri
ile azalan jet yakıtı talebi nedeniyle, geçtiğimiz yılın %57 kadar
altında, 10,209mn TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir (Şeker
Yatırım T.: 10,148mn TL). Şirket’in 2Ç20’de piyasa ortalama
beklentilerine göre 406mn TL civarında (Şeker Yatırım T.: 269mn TL)
FAVÖK kaydetmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bunun paralelinde, -
389mn TL ve 281mn TL aralığında olan piyasa tahminlerinin ortalamasına
göre Tüpraş’ın 2Ç20’de 56mn TL civarında net zarar kaydetmiş olması
beklenmektedir (Şeker Yatırım T.: -242mn TL).
Türk Telekom’un (TTKOM) 2Ç20 finansal sonuçlarının bugün piyasa
kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Grup’un bu dönemde
genişbant abone alımlarını sürdürmüş olmasını, ve ön ödemeli mobil
abone sayısında COVID-19 önlemlerinin hareketliliği belirgin olarak
azaltmış olması nedeniyle olası gerilemeye rağmen, abone başına elde
edilen gelirlerinde yıllık bazda artış kaydetmiş olması
beklentilerimizle, konsolide satış gelirlerinin yılık % 14 civarında
artarak 6,564mn TL’ye ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz. Türk
Telekom’un FAVÖK’ünün ise, yıllık bazda yaklaşık olarak %15 oranında
artarak 3,089mn TL’ye ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz. Grup’un
konsolide FAVÖK marjının böylelikle yıllık yaklaşık 1 y.p. artış
göstererek 47.1% civarında gerçekleşmiş olmasını tahmin etmekteyiz.
Türk Telekom’un net karının ise, net karlılık bakımından görece olarak
yüksek kur farkı giderleri ve riskten korunma işlemleri maliyetleri
nedeniyle zayıf bir dönem olan 2Ç19’a kıyasla yaklaşık %70 artarak
740mn TL’ye ulaşmış olabil ceğini tahmin etmekteyiz. Grup’un 2Ç20
satış gelirleri ve FAVÖK’ü için piyasa ortalama beklentileri,
tahminlerimize paralel olarak sırasıyla 6,557mn TL ve 3,046mn TL
seviyesindedirler. Türk Telekom’un 2Ç20T net karı için piyasa ortalama
beklentisi 799mn TL seviyesinde olup, tahminlerimizin üzerindedir.
Tofaş (TOASO), Ford Otosan (FROTO) ve Doğuş Otomotiv (DOAS) -
Rekabet Kurulu tarafından, birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı
pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama
şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.
maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak,
Şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde
soruşturma açılmasına yönelik olarak alınan karar kapsamında
soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. "

https://www.sekeryatirim.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/54610/gb-12.08.20.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1912 32,2083 % 0,08  
Euro 34,9299 34,9759 % 0,35  
Sterlin 40,7260 40,9301 % 0,03  
Frank 34,9965 35,1719 % 0,11  
Riyal 8,5360 8,5788 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,27 30,30 % 0,66  
Platin 1.021,15 1.022,68 % 0,66  
Paladyum 984,52 987,51 % 0,66  
Brent Pet. 81,33 81,33 % 0,66  
Altın Ons 2.357,99 2.358,37 % 0,66