ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)

25.02.2021 09:57
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Şeker Yatırım)


Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"BİST: Güne satıcılı başlangıç yapan BIST-100 endeksi gün içinde
kayıplarını geri almayı denese de tekrar güçlü satışlarla karşılaşarak
günü %2,23 düşüşle 1.483,02’den tamamladı. Yurtdışı borsalar özellikle
BIST kapanışı sonrası gelen güçlü alımlarla günü yükselişle
kapatırken, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ediyor.
Fed Başkanı Powell’ın dünkü açıklamalarına ek olarak enflasyonun bir
gecede değişmeyeceğini, para politikası değişikliği konusunda net
şekilde sinyal vereceklerini ve enflasyonda yükseliş eğilimi oluşsa da
kalıcı olmayacağını açıklaması sonrası ABD borsaları güçlü yükseliş
gerçekleştirdi. BIST bankacılık endeksi öncülüğünde güçlü negatif
ayrışırken, TL’de uzun süre sonra benzer şekilde sert bir değer kaybı
yaşadı. BIST kapanışı sonrası TL kayıplarının bir kısmını geri alırken
üç günlük değer kaybı yaklaşık %4 oldu. CDS’ler ise TL varlıklardaki
negatif ayrışmaya rağmen günü 292 ile 300 puanın altında kapattı. Fed
başkanı Powell’in açıklamaları sonrası global risk iştahı güçlenmeye
devam etse de ABD tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi ve
enflasyonda yükselişe işaret eden verilerin gelmesiyle yurtdışı
borsalarda kar satışları tekrar tetiklenebilir. Yabancı çıkışlarının
özellikle banka hisselerinde devam ettiğini gözlemlediğimiz endekste
tepki alımları oluşsa da yükselişlerin tekrar satış fırsatı olarak
kullanılacağını ve kar satışlarının aralıklarla devam edeceğini
düşünüyoruz. Yurtiçi siyasi gelişmeler, TL varlıklarda kısa vadede
dalgalanmanın devam etmesine neden olabilir. BIST kapanışına göre ABD
vadeli endeksleri %1,5 üzeri, Almanya Dax vadeli endeksi ise %1 üzeri
yükselişle seyrederken, Asya borsalarında Powell açıklamalarıyla güçlü
alıcılı seyir var. Endeksin güne güçlü tepki alımlarıyla başlaması
beklenirken, tepki yükselişlerinin belli seviyelerde tekrar satış
fırsatı olarak kullanılacağını ve endekste kar satışı baskısının
ilerleyen günlerde aralıklarla devam edeceğini düşünüyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları:

Dün, 7,1734-7,2042 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki
gün sonuna göre % 1,58 oranında değer kazanarak gün sonunu, 7,1793
seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise Lira %1,48 oranında değer
yitirdi. Dün, borçlanma araçları piyasasında % 13,09-%13,20 seviyeleri
arasında hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi, önceki
kapanışa göre 11 baz puan artışla günü, %13,17 seviyesinden tamamladı.


Şirket Haberleri:

Arçelik (ARCLK) Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde satışa
sunulmaksızın Türkiye dışında satılmak üzere 1 yıllık dönem içerisinde
çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde
gerçekleştirilecek toplamda 1,000,000,000 ABD Doları veya muadili
yabancı para tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak
belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu veya
benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu ihraçlara
ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın
tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler
nezdinde gerekli tüm başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası
Kurulu'nca onaylı toplu ihraç limitinin geçerlilik süresi boyunca
yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek
getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların
belirlenmesi, aracı kurumun seçimi, ihraçların gerçekleştirilmesi,
dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, ihraç, satış ve
yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında
gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Hakan Hamdi
Bulgurlu, Polat Şen, Özkan Çimen 'den herhangi ikisinin birlikte
imzası ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır (Nötr).
Coca Cola İçecek (CCOLA), 4Ç20’de konsolide 163mn TL net zarar
açıklamıştır (4Ç19: 1mn TL net kar) (Piyasa Ort. beklentisi: 53mn TL
net kar, Şeker Y.: 185mn TL net kar). Bizim ve piyasadaki ortalama net
kar beklentisinin aksine Şirket’in 4Ç20’de net zarar açıklamasını 1)
Yedek parça amortismanındaki değişikliğin 122mn TL’lik gayri nakdi
olumsuz etkisinin brüt kara yansıması (yedek parça faydalı ömrünün 20
yıldan 10 yıla düşürülmesi), 2) Irak operasyonunun satım opsiyonu
değerlemesinden kaynaklanan 127mn TL’lik gayri nakdi etkisine, 3)
Beklentilerimizden daha yüksek gerçekleşen ve kur farkı giderlerindeki
artıştan kaynaklı olarak kaydedilen 179mn TL’lik net finansman
giderine bağlıyoruz.
CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç20’de yıllık %11,7 artışla 227mn
ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket gazlı içecekler
kategorisinde 4Ç20’de konsolide yıllık %20,2 artış, gazsız içeceklerde
4Ç19’daki yüksek baz etkisi kaynaklı konsolide yıllık %1,1 daralma
elde etmiş su kategorisinde yıllık %23,2’lik düşüş kaydetmiştir.
Mağaza içi aktivasyonları, pandemi nedeniyle evde tüketim & çoklu
paket satışlarına odaklanan stratejisi ile TR operasyonlarında Şirket,
4Ç20’de yıllık %7,3’lük (106mn ünite kasa) satış hacmi büyümesine
ulaşmıştır. Uluslararası operasyonlarda Şirket’in satış hacmi,
Pakistan operasyonlarındaki güçlü büyüme (4Ç20: +%32,1) & tüm
ülkelerin büyümeye pozitif katkısıyla yıllık %15,8 büyümüştür (121mn
ünite kasa).
Şirket’in 4Ç20’de konsolide net satış gelirleri yıllık %48,1’lik
artışla 3.184mn TL seviyesine yükselirken (Piyasa: 3.083mn TL Şeker
Y.: 3.184mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 4Ç20’de 504mn TL seviyesinde
gerçekleşmiştir (Piyasa: 486mn TL Şeker Y.: 514mn TL). Net satış
gelirlerindeki artış, 4Ç19’a göre gazlı içecekler kategorisinin toplam
satış hacmindeki payının yükselmesi, ünite kasa başına net satış
gelirindeki artış ve kur çevrim farkının olumlu etkisinden
kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, yedek parça
amortismanındaki değişikliğin birlikte 4Ç20’de %32,8 olarak
gerçekleşmiştir (4Ç19: %35,5). CCİ’in 4Ç20’de konsolide FAVÖK rakamı
ise %65.4’lük yükseliş gerçekleştirerek 504mn TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise güçlü operasyonel karlılık sayesinde
4Ç20’de %15,8 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in konsolide borcu 2019
yıl sonu ile kıyaslandığında %9,2’lik düşüş kaydederek 839mn USD
olmuştur. Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı (12A19: 1,12) ise güçlü nakit
akışı ve kuvvetli operasyonel karlılık sayesinde 12A20’de 0,47’ye
gerilemiştir. Şirket, düşük yatırım harcamaları (666mn TL, net
satışlara oranı %4,6) ve başarılı işletme sermayesi yönetimi ile 2020
yılında 1.987mn TL’lik serbest nakit akışı yaratmıştır (2019: 1.081mn
TL). 2021 Beklentileri - Şirket, faaliyet gösterdiği pazarların
yüksek potansiyeli ve güçlü ve dengeli portföyü ile 2021 yılında
konsolide satış hacim lerinin, 2020 yılının bazı da dikkate
alındığında, %4 ile %6 aralığında büyümesini beklemektedir. Şirket
tarafından Türkiye operasyonlarındaki büyümenin düşük tek haneli
olması beklenirken, uluslararası operasyonlar için büyüme beklentisi
yüksek tek hanelidir. Şirket, kur çevrim farkının etkisinden
arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesini ise yüksek onlu
yüzdelerde gerçekleşmesini beklemektedir. FAVÖK marjı açısından da
Şirket’in beklentileri 2021 yılında paraleldir. Ayrıca Şirket,
konsolide net satış gelirinin %6 - %8 seviyesinde olmasını
beklemektedir. Ek olarak Şirket, pay başına 1,97 TL’ye karşılık gelen
brüt nakit kar payı dağıtım teklifinin Şirket’in Genel Kurulu’na
sunulmaya karar verildiğini duyurmuştur. Teklif edilen nakit kar payı
hak kullanım tarihi ise 27 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir.
Dağıtılması planlanan temettü, %2.73 temettü verimine işaret
etmektedir.
Türk Telekom (TTKOM) Yönetim Kurulu, Şirket’in 2020 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı'nın 19.03.2021 tarihinde yapılmasına karar
vermiştir. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirket Yönetim
Kurulu’nun kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı
içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde
bırakılan 601.370.000,00 TL'lik tutarın hissedarlara dağıtılması
kararının onaylanması, ve 2020 yılı net dağıtılabilir karından
dağıtılacak olan kar paylarının Genel Kurul tarafından belirlenmesi
beklenmektedir. Yapı Kredi Bankası'nın (YKBNK) Yapı Kredi Koray GYO
(YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO sermayesinin %30,45'ini
temsil eden payların Koray Gayrimenkul ve Yatırım'a devri için
sözleşme imzalandı. Payların 18.270.000,00 TL'si devir aşamasında
peşin ve 11.875.500,00 TL'si YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası
(Taşınmaz) üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın
satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilmek üzere toplam
30.145.500,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. Satış
bedelinin ikinci taksiti için payların devri aşamasında gayrikabili
rücu senet alınacak olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili
taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporunda belirlenen rayiç
bedelinin %30,45'i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5102 32,5350 % 0,07  
Euro 34,8413 34,8698 % 0,59  
Sterlin 40,3068 40,5089 % 1,24  
Frank 35,5109 35,6889 % 0,46  
Riyal 8,6325 8,6758 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,28 27,32 % 0,66  
Platin 912,03 913,90 % 0,66  
Paladyum 1.019,36 1.024,06 % 0,66  
Brent Pet. 88,42 88,42 % 0,66  
Altın Ons 2.321,51 2.321,98 % 0,66