ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

10.01.2018 09:36
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)


Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"BIST güne 116.300 seviyesinden yatay bir başlangıç yaptı ancak
açılış sonrasında günün devamında satış baskısında kaldı. Günün
kapanışı da 115.023 seviyesinden gerçekleşti.
Almanya'da beklentinin üzerinde gelen makroekonomik veriler olumlu
havayı destekledi ve Avrupa borsaları yükselişini sürdürdü. ABD
borsaları da dün değer kazanmaya devam ederek rekor düzeylere
ulaşırken, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarını artarak %2,55 ile Mart
ayından bu yana en yüksek düzeye çıkması dikkat çekti.
Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Fransa ve
İngiltere'de sanayi üretimi verileri açıklanacak. Çin'de piyasalar
beklentilerin bir miktar altında gelen enflasyon verileri ardından
yatay seyrediyor. Japonya piyasalarında ise satıcılı bir seyir
izliyoruz. Bugün, ABD ve Avrupa piyasalarının yatay başlangıç
yapabileceğini düşünüyoruz. BIST'in de güne yatay başlamasını
bekliyoruz.

Sektör ve Şirket Haberleri

Garanti Bankası (GARAN) ve İş Bankası (ISCTR) 2018 yılı
beklentilerini açıkladı (=)
Yorum: İş Bankası 2018 yılında mevduat tarafında TL olarak %17-18,
dolar cinsinden YP %3-4 büyüme öngörmekle beraber sektör ortalamasının
oldukça üzerinde seyreden TL kredi - mevduat oranında düşüş tahmin
etmektedir. İş Bankası %14-15 olarak öngördüğü kredi büyümesine
rotatif hale gelmesi beklenen KGF kaynaklı büyüme etkisini dahil
etmediğini ve ayrıca YP kredilerdeki büyüme için itici gücün ihracat
kredilerinin olduğunu belirtti. İş Bankası 2018’de temettü
gelirlerinde beklentimizin bir miktar altında %8-9 artış
beklemektedir.Garanti Bankası ve İş Bankası da 2017 yılsonu itibariyle
OTAŞ kredisini Yakın İzlemedeki Kredilerde sınıflandırma kararı
aldıklarnı açıkladı. Bu kararla birlikte 4Ç’de genel karşılık
giderlerinde artış görüleceğini düşünüyoruz. Hem Garanti Bankası hem
de İş Bankası’nın aktif karlılığı oranları ve net ücret komisyon
gelirlerindeki artış tahminleri piyasa beklentilerinin üzerindedir. İş
Bankası 2018 yılı için operasyonel giderlerde %13-14 artış öngörüsü
beklentimizin üzerinde iken, TFRS 9’a geçiş sürecinde aktif kalitesi
açısından her iki bankanın da beklentimize paralel ihtiyatlı olduğunu
gözlemledik. Garanti Bankası temettü dağıtım oranını iyileştirmek
istediğini belirtirken, artan temettü miktarı SYR üzerinde bir miktar
aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca TL kredilerde
2018 yılında %14-15 büyüme öngören Garanti Bankası henüz resmi olarak
açıklanmadığı için rotatif hale gelmesi beklenen KGF kaynaklı etkiyi
dahil etmediğini belirterek, büyümede yukarı yönlü sürprizin
oluşabileceğini ifade etti. Bankanın kredi büyümesi tahmininde
detaylar şu şekildedir: Konut: %11, ihtiyaç: %14, kredi kartları: %13,
TL ticari: %17.

Blue International, Mavi'deki (MAVI) paylarını satışa çıkardı

Blue International Holding, Mavi'de 9,5 mn nominal değerli B grubu
hisselerini (sermayenin %19,1 pay oranına denk gelmektedir)
hızlandırılmış talep toplama yoluyla satışa çıkardı. Söz konusu
payların tamamının satılması halinde, Blue International Holding’in
pay sahipliği oranı %27,4 olacaktır. Şirket dolaylı pay sahiplerinden
Turkish Private Equity’nin şirket sermayesinde herhangi bir dolaylı
payının kalmaması ve dolaylı pay sahiplerinden Akarlılar ailesi
üyelerinin dolaylı pay sahipliği oranı %27,4 olması planlanmaktadır.
Payların satışı 52,25 TL değerden toptan alış satış yoluyla Borsa
İstanbul Yıldız Pazar’da gerçekleştirilecektir. Borsa İstanbul’un
onayına tabi olarak, takas işleminin 16 Ocak 2018’de gerçekleşmesi
beklenmektedir.

Borusan Mannesman (BRSAN) 75 mn $’lık yatırım yapacak

Şirket otomotiv segmentine yönelik müşteri ihtiyaçlarını
karşılamak üzere faaliyet göstermekte olan Bursa tesisinde kapasite
artışı sağlayacak bir yatırım gerçekleştirilmesine Gemlik tesisinde
giderek artan iş hacmi doğrultusundaki ihtiyacını karşılayacak bir
stok alanı tesis edilmesine, bu kapsamda toplam 75 mn $ sabit kıymet
yatırımı yapılmasına karar verildi.

Makine ekipmanının proje planı çevresinde 2019 yılından itibaren
peyderpey devreye girmesi planlanıyor.
Şirket söz konusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratmayı,
Avrupa pazarında en büyük üç oyuncu arasına girmeyi planlıyor.
Ayrıca şirketin 2017 yılı konsolide satış rakamının yaklaşık
850.000 ton ve 770 mn $ olmasının beklendiği belirtildi.

Emlak Konut GYO (EKGYO) 2017 satış gerçekleşmeleri ve 2018
hedeflerini açıkladı

Emlak Konut GYO, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen
projelerinde 2018 yılında 829,6 bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV
hariç toplam 7,3 mlr TL satış değerine ulaşmayı hedeflerken, şirketin
net karının ise 1,8 mlr TL olabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
İhale takvimini de açıklayan şirket, 2018 yılında 9 adet gelir
paylaşımı ve 1 adet anahtar teslim ihalesinin planlandığını belirtti.
2017 yılında Şirket, toplamda 7,7 mlr TL (KDV Hariç) değerinde,
6,714 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

(+) Logo Yazılım (LOGO): Şirketin 100% oranında pay sahibi olduğu
bağlı ortaklığı Romanya merkezli TotalSoft S.A. (TotalSoft), büyüme
stratejisinin çerçevesinde Romanya'da faaliyet gösteren perakende,
teknoloji ve outsourcing konularında uluslararası uzmanlığa sahip
danışmanlık şirketi Architected Business Solutions (ABS)'ı satın almak
ve TotalSoft ile birleştirmek amacıyla bir ön anlaşma imzalamıştır.
Satın alma ve birleşme işleminin tamamlanması sonrasında ABS
hissedarlarının TotalSoft'de %20 pay sahibi olması öngörülmektedir.
(=) Migros (MGROS), (=) Kipa (KIPA): Şirketin yaklaşık %96,25
hissesine sahip olduğu Kipa Ticaret’in borsa kotundan çıkarılmasına
ilişkin yapılan ek açıklamada, Kipa’nın dolaşımdaki pay oranı yaklaşık
%3,75 gibi düşük bir oran olduğu ve Kipa'nın bir borsa şirketi olarak
varlığınıdevam ettirmesinin neden olduğu birtakım operasyonel
zorluklar, yasal mevzuatın doğurduğu ek yükümlülük ve külfetler ile
yüksek maliyetler dolayısıyla borsa kotundan çıkarılmasına karar
verildiği belirtildi. Kipa paylarının Borsa kotundan çıkarılmasını
takiben, 31.12.2017 tarihli mali tablolar esas alınarak Kipa'nın devir
alınması suretiyle Migros bünyesinde kolaylaştırılmış usulde
birleşmesi işleminin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, kottan çıkma
kararının, Kipa'nın 02 Şubat tarihinde yapılacak olağanüstü genel
kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı belirtildi.
Genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde, yani
en geç 09 Şubat tarihinde, kottan çıkmak için Kipa tarafından BİST'e
başvurulacağı açıklandı.
Migros tarafından Kipa'nın diğer ortaklarına, her Kipa payı için,
2,56 TL pay alım teklifi fiyatı dikkate alınacak. Pay alım teklifi
sonrasında Migros'un Kipa'da sahip olduğu pay oranının %98'i aşması
halinde hâkim ortak olarak çıkarma hakkını kullanmayı planlayıp
planlamadığı kamuya duyurulacak. Anılan duyuruyu takip eden üç ay
boyunca diğer Kipa ortakları tarafından "satma hakkı"
kullanılabilecek. Migros’un ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmak
istenmesi durumunda, satma hakkı kullanım süresinin bitimini takip
eden üç işgünü içerisinde Kipa'ya başvurulması gerekeceği açıklandı.
Birleşme sürecinin ise 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar
tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
(+) Petkim (PETKM): Hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ)
arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ'tan Rafineri Holding'in
(Rafineri Holding) %30 payının 720 mn $ karşılığında alınması yönünde
bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Rafineri
Holding’in STAR Rafinerisi yatırımını yapan STAR R'üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım'ın %59,99 payına sahip
olduğu belirtilirken, sözleşmeyle Petkim’in STAR'da dolaylı olarak %18
pay sahibi olacağı açıklandı. Rafineri Holding'in sözleşmeye konu
hisselerinin gerekli izinlerin alınmasını müteakip sözleşmede kapanış
tarihi olarak tanımlanan ileri bir tarihte Petkim tarafından
devralınacaktır. Kapanış için belirlenen son tarih 31.03.2019 olduğu
ifade edildi. Rafineri Holding'in %30'luk hissesinin devir bedeli olan
720 mn $’ın üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir
sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin
devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise
hisselerin devir tarihinde yapılacak.
(+) Trakya Cam (TRKCM): Yurtiçi arz- talep dengesi tahmini
paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik
olarak, bağlı ortaklıklarından Trakya Polatlı Cam Sanayii Polatlı
Fabrikasında toplam sabit yatırım tutarı 122,8 mn $, işletme sermayesi
gereksinimi dahil toplam yatırım tutarı 126,6 mn $ olarak öngörülen
"TR 8 Polatlı Düzcam Hat Yatırımı'nın" gerçekleştirilmesine karar
verildiğini bildirdi."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_gb_10012018-636511712816354778.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66