ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

10.11.2016 09:13
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)


Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"ABD başkanlık seçimlerinin sürpriz bir sonuçla Donald Trump
tarafından kazanılması, yurt dışı piyasalara benzer olarak BİST
tarafında da satıcılı bir açılışa neden oldu. Ancak, güne 74.500
seviyesinden başlaması ardından yurt dışı piyasalara göre daha hızlı
toparlanan BİST, ilk aşamada 75.800 seviyelerine kadar yükselişine
devam etti. Bu seviyelerde gelen satışları karşılayan BİST, günün
kapanışını da 76.209 seviyesinden gerçekleştirdi.
ABD'de başkanlık seçimleri ardından dün güne satış baskısı ile
başlayan küresel hisse senedi piyasaları daha sonra kayıplarını
toparlayarak günü yükselişlerle tamamladı. Trump'ın altyapı
harcamaları politikasına yönelik açıklamalarının etkisi ile gün
içerisinde rekor seviyeleri aşan Dow Jones endeksi günü 18.589,69 puan
ile 15 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyede tamamladı.
Bugün veri takvimi olarak nispeten daha rahat bir gün olarak göze
çarparken, yurt dışında Fed üyelerinden gelecek açıklamalar takip
edilecek. ABD seçim sonuçlarına ilişkin ilk fiyatlamaların ardından
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda hareketliliğin bugün de devam
edeceğini düşünüyoruz. Dün seçim sonuçlarını ilk fiyatlamalarda %5
gerileyerek fiyatlayan Japonya piyasalarında bugün %7 yükseliş
gözleniyor. Çin piyasaları da alıcılı seyretmekte. Yurt dışı
piyasalarda dün gözlenen alımların bugün de devam etmesine bağlı
olarak BİST'in de güne alımlarla başlayacağını, yükselişini de 77.000
üzerine taşımaya çalışacağını düşünüyoruz.

Şirket Haberleri

Anadolu Cam (ANACM) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin
üzerinde ancak...(=)

. Şirket 3Ç16’da 24 mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 36,6
mn TL net kar açıkladı. 3Ç15 döneminde ise şirket 8 mn TL net kar
açıklamıştı. Operasyonel taraftaki iyileşmelerin yanısıra finansman
giderlerinde geçen yıla göre gözlenen gerileme, net kar tarafındaki
iyileşmeyi beraberinde getirmiştir.
. Ciro tarafında piyasa beklentilerine paralel olarak 491 mn
TL’lik satış gelirine ulaşılırken, FAVÖK tarafında ise 113 mn TL ile
99 mn TL’lik piyasa beklentisi aşılmıştır. FAVÖK marjı tarafında ise
hem çeyreklik hem de yıllık bazda 4 puana yakın iyileşme görülmüştür.
Yorum: Net kar beklentileri aşarken, operasyonel verileri de olumlu
değerlendiriyoruz. Ancak, son 1 aylık dönemde hisse getirisi piyasa
performansının %12 üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, pozitif 3Ç16
verilerinin fiyatlara yansıdığını düşünüyoruz.

Doğuş Otomotiv (DOAS) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentilerin
altında sonuçlar (-)

. Doğuş Otomotiv’in 3Ç16 net karı 46 mn TL olan Research Turkey
beklentisinin altında 29,4 mn TL mn TL (2Ç16: 66 mn TL, 3Ç15: 47 mn
TL) olarak açıklandı. Şirketin 3Ç16 net karının 55 mn TL olan
beklentimizden sapmasında tahminlerimizin altında gerçekleşen brüt
marj etkili oldu.
. Doğuş Otomotiv satış gelirleri 3Ç16’da toptan satış hacminin
yıllık %14,1 düşmesine rağmen, ağırlığı yüksek binek satışlarının daha
az gerilemesinin sınırlandırıcı etkisi ve Euro/TL desteğiyle, yıllık
bazda %13 azalarak 2,6 mlr TL (VKY Beklentisi: 2,6 mlr TL, Research
Turkey Beklentisi: 2,7 mlr TL) düzeyinde gerçekleşmiştir. 3Ç16’da
çeyreklik bazda hacim %8,7 gerilerken, satışlar %16 düşüş göstermiştir.
. Şirket’in 3Ç16’da brüt kar marjı geçen yılın 0,3, önceki
çeyreğin ise 0,1 puan üzerinde %9,8 (hedef %10-11 aralığı) olarak
gerçekleşmiştir. Detayda ise binek araçların brüt kar marjı 3Ç16’da
%7,6 (3Ç15: %7,4 2Ç16: %%7,6), ticari araçların brüt kar marjı ise
%8,4 (3Ç15: %8,7 2Ç16: %9,3) düzeyinde oluşmuştur.
. Faaliyet giderleri/satışlar oranı 3Ç16’da %7,2 (2Ç16: %7,1) ile
Şirketin konsolide maksimum %8,0 hedefinin altında seyretmiştir.
. Şirketin FAVÖK’ü 3Ç16’da yıllık %37, çeyreklik %23 gerileyerek
84 mn TL (Research Turkey Beklentisi: 102 mn TL) ile 105 mn TL olan
beklentimizin %20 altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 3Ç16’da
%3,2 ile yıllık 1,3 puan, çeyreklik 0,3 puan gerilemiş, tahminimizin
0,8 puan gerisinde oluşmuştur.
. Şirketin finansal borçları (3Ç16: 2,7 mlr TL) 2Ç16’ya göre 354
mn TL, yılbaşına göre 770 mn TL artış göstermiştir. Yükselen finansal
borçların etkisiyle finansman giderleri 3Ç16’da 71,7 mn TL (2Ç16: 70
mn TL) olarak kaydedilmiştir.
Yorum: Zayıf operasyonel performansın yanında hükümetin ÖTV
oranlarında yapacağı olası değişiklikler, Doğuş Otomotiv’in satışını
yaptığı araçlarda fiyat artışları doğurarak Şirketin rekabet gücünü
zayıflatmasına neden olabileceği beklentimiz nedeniyle 3Ç16 sonuçların
bugün hisse üzerinde negatif fiyatlanacağını düşünmekteyiz

Anel Elektrik (ANELE) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentinin
üzerinde net kar (+)

. Anel Elektrik (ANELE) 3Ç16 döneminde 6,6 mn TL net dönem karı
kaydetmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 3 mn TL net
kar elde etmişti. Genel olarak yıllık bazda bir önceki yıla paralel
gelen satış gelirlerine karşın operasyonel performanstaki
yavaşlamanın, operasyonel olmayan kalemlerdeki iyileşme ile telafi
edildiği görülmektedir.
. Şirketin satış gelirleri yıllık %2 artarak 139 mn TL olarak
gerçekleşmiştir, FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %23 gerilemeyle 13 mn
TL seviyesine düşmüştür.
. Yıllık bazda FAVÖK marjındaki gerileme ise 310 baz puan olmuş ve
şirket 3Ç16 döneminde %9,5 FAÖK marjı kaydetmiştir.
. Şirketin net karındaki iyileşmede net faaliyet dışı giderlerin
azalması ve kısmen de artan ertelenmiş vergi gelirleriydi.
Yorum: Şirket karlılığındaki büyümeye karşın, operasyonel
taraftaki zayıflama ve son dönemde (3 ay) endeksin üzerinde gösterilen
performans nedeniyle finansalların hisseye sınırlı olumlu etki
edeceğini düşünüyoruz.

Pegasus (PGSUS) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentinin üzerinde net
kar (+)

. Pegasus 3Ç16 için 202 mn TL olan piyasa beklentisinin %20
üzerinde 242,8 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam yıllık bazda %3,9
artışa işaret ederken, Şirket 2Ç16’da 13,6 mn TL zarar açıklamıştı.
Bir önceki çeyreğe göre operasyonel karlılıktaki iyileşmenin yanı sıra
47,4 mn TL’lik finansman geliri net karı olumlu etkiledi.
. 3Ç’de Pegasus’un toplam gelirleri yan gelirler ve hacimsel
etkinin katkısı ile yıllık bazda %3,9, çeyreksel bazda %71,9 artarak
1,37 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. (Research Turkey anketi
beklentisi: 1,28 mlr TL)
. 2Ç’de 43,3 mn TL olan FAVKÖK’ü 3Ç’de 512,4 mn TL’ye ulaşırken,
bu rakam 3Ç15’e göre sınırlı değişime işaret etmektedir.
Yorum: 3Ç16’da Pegasus’un net karının piyasa beklentisinin
üzerinde gerçekleşmesinin hisseye olumlu etkisinin olabileceğini
düşünüyoruz.

Şişe Cam (SISE) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin
altında (=)

. Şişe Cam, 3Ç16 dönemini 162 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan
net kar rakamı yıllık bazda %13 gerilemeye işaret ederken, piyasa
beklentisi olan 179 mn TL’nin de altında kalmıştır.
. Satış gelirleri ve FAVÖK tarafına baktığımızda, ciro piyasa
beklentisine paralel olarak 2 mlr TL seviyesinde gelirken, FAVÖK de
413 mn TL’lik piyasa beklentisine paralel 409 mn TL olarak
açıklanmıştır.
Yorum: Operasyonel veriler piyasa beklentilerine paralel
gerçekleşirken, net kar tarafında piyasa beklentilerinin altında
kalınmıştır. Son 1 aylık hisse getirisi ise piyasa performansına
paraleldir. 3Ç16 verilerinin hisse performansına kayda değer bir etki
yapmasını beklemiyoruz.

Trakya Cam (TRKCM) 3Ç16 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin
üzerinde (+)

. Trakya Cam, 3Ç16 döneminde 66 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan
net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 45 mn TL’nin %47 üzerinde
gerçekleşti. Yıllık bazda ise net kar tarafındaki artış %106
seviyesinde oluştu. Satış gelirleri ve FAVÖK tarafında piyasa
beklentilerine uyumlu gelen sonuçlara karşın net karda beklentilerin
aşıldığı gözlendi. Faaliyet dışı gelirler net kara pozitif katkı
yaparken, finansman giderleri bu etkiyi nötrlemiştir. Net kardaki
artışta ise asıl rolün, 3Ç15’e göre vergi giderinde gözlenen düşüş
olduğu görülmektedir.
. Şirketin FAVÖK marjında ise hem yıllık bazda hem de çeyreklik
bazda iyileşme görülmektedir. 3Ç15’da %12, 2Ç16’da da %16,5 olan FAVÖK
marjı, 3Ç16 döneminde ise %17,6 seviyesine ulaşmıştır.
Yorum: Operasyonel tarafta piyasa beklentilerine paralel sonuçlara
karşın, vergi giderindeki gerileme net kardaki yükselişin beklentiler
üzerinde kalmasında etkili olmuştur. Son 1 aylık hisse getirisi ise
piyasa performansına paralel görünmektedir. Net kar tarafındaki
yükselişe bağlı olarak bugün hisse pozitif bir performans
sergileyebilir.

Türk Hava Yolları (THYAO) : 3Ç16 Finansal Sonuçları: Beklentiye
yakın net kar (=)

. Türk Hava Yolları 3Ç’de piyasa beklentisi olan 578 mn TL ‘nin %5
altında 548 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı
dönemine göre %59 düşüşe işaret ediyor. Şirket bir önceki çeyrekte 656
mn TL net zarar açıklamıştı.
. Şirket’in 3Ç’de esas faaliyet karında yıllık bazda %62
gerilemesi net karı olumsuz etkiledi. Ancak yıllık bazda net finansman
giderlerinin ve vergi giderlerinin azalması net kardaki düşüşü
sınırladı.
. Şirket’in net satış gelirleri ise 3Ç16’da bir önceki çeyreğe
göre %22 artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 azalarak 8,66
mlr TL ile piyasa beklentisinin %5 altında gerçekleşti.
. Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç16’da yıllık bazda %41 düşüş ile 1,53 mlr
TL’ye geriledi. Piyasa beklentisi 1,67 mlr TL idi.
Yorum: Operasyonel karlılığın ve net karın piyasa beklentisine
paralel gerçekleşmesi nedeniyle açıklanan sonuçların hisse performansı
üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Tümosan (TMSN) 3Ç16 Finansal Sonuçları: FAVÖK marjı ve net kar
tahminlerin altında gerçekleşti (=)

. Tumosan 3Ç16’te 11 mn TL olan Research Turkey beklentilerinin
altında 9 mn TL (3Ç15: 8 mn TL, 2Ç16: 17 mn TL) net kar açıkladı.
. Şirket 3Ç16’da yıllık bazda %7 düşüşle 1,531 adet traktör
üretimi gerçekleştirirken, satış hacmi %14 gerileyerek 1,859 adet
olarak açıklandı. Satış gelirleri fiyat artışlarının etkisiyle yıllık
%14 artarken, çeyreklik %6 düşüşle ile 122 mn TL olarak gerçekleşti.
(Research Turkey Beklentisi: 114 mn TL).
. 3Ç16’da FAVÖK yıllık %14 artış, çeyreklik %14 düşüş ile 17 mn TL
olan Research Turkey beklentilerine paralel açıklandı. FAVÖK marjı ise
yıllık 0,1 puan, çeyreklik 1,3 puan azalışla %14,3 (Research Turkey
beklentisi: %14,9) olarak gerçekleşti.
Yorum: Operasyonel sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine
rağmen, net kar vergi giderlerindeki yükseliş nedeniyle tahminlerin
altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise geçen yılın paralel oluşsa da
piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Sonuçların hisse üzerinde
etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

. (+) Aksigorta (AKGRT): Sabancı Holding (SAHOL) , iştiraklerinden
Aksigorta hisse senetlerinin Borsa İstanbul'dan 1 yıl içerisinde
Aksigorta'nın sermayesinin %2'sine kadar satın alınmasına karar
verildiğini duyurdu. Ayrıca, Holding'in Aksigorta'daki ortağı Ageas
Insurance International N.V.' de ortak yönetim prensibi doğrultusunda
Aksigorta'nın sermayesinin %2'sine tekabül eden hisse senetlerini 1
yıl içerisinde Borsa İstanbul'dan satın alacak.
. (=) Çelebi Hava Servisi (CLEBI): Çelebi’nin 3Ç16’da net dönem
karı yıllık bazda %58 düşüş, çeyreksel bazda %299 artarak 21,9 mn TL
ile piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Şirket’in satış
gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18
düşüş göstermesinin yanı sıra esas faaliyet karının ise aynı dönemde
yıllık bazda %53 azalması net karı olumsuz etkiledi. Ayrıca yıllık
bazda %58,6 azalan net finansman giderleri net karlılıktaki düşüşü
sınırladı.
. (-) Eczacıbaşı İlaç (ECILC) : Piyasa beklentisi bulunmamakla
birlikte şirket 3Ç16 döneminde 26,6 mn TL net kar açıkladı. Şirketin
net karı, yıllık bazda %57 gerilerken, çeyreklik bazda ise %65
gerilemiştir. Yıllık bazda ciro ve operasyonel verilerdeki
iyileşmelere karşın, net kar tarafındaki gerileme, kur farkı
gelirlerindeki düşüşten kaynaklanmıştır. Son 1 ayda hissenin piyasa
getirisine göre %13 daha iyi bir performans sergilemiş olması
nedeniyle, net kardaki gerileme hisseye olumsuz yansıyabilir.
. (-) Ihlas Holding (IHLAS): Şirket 3Ç16 döneminde 14 mn TL net
dönem zararı açıkladı. Kaydedilen zararda etken, şirketin en önemli
faaliyet alanı olan inşaat segmentindeki zayıf teslimat
performansıydı. Bir önceki çeyrekte kaydedilen 53 mn TL’ik karın
ardından gelen zararı olumsuz değerlendirmekle birlikte, şirketin 2016
yılını son çeyrekte yapılması beklenen teslimatların etkisiyle tarihi
bir kar seviyesi ile tamamlayabileceği yönündeki beklentimiz devam
etmektedir.
. (-) Netaş (NETAS) : Piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte
şirket 3Ç16 döneminde 5,8 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 3Ç15
döneminde ise 19,8 mn TL net kar açıklamıştı. 3Ç15 döneminde 24,5 mn
TL’lik kur farkı gelirinin, 3Ç16’da 2,7 mn TL finansman giderine
dönmesi de, karın zarara dönmesinde etkilidir. Son 1 ayda hisse,
piyasa getirisine paralel bir performans sergilemiştir. Açıklanan net
zarar rakamı ardından hissede negatif fiyatlama görebiliriz.
. Ziraat Bankası (TCZB): Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrekte solo
net dönem karı yıllık bazda %41 artış, çeyreksel bazda %9 düşüşle 1,62
mlr TL olarak gerçekleşti. Banka’nın 3Ç16’da net faiz gelirleri
çeyreksel bazda %14 artış, net ücret ve komisyon gelirleri ise %4
gerileme gösterdi. Banka’nın 3Ç’de faaliyet giderlerinin bir önceki
çeyreğe göre %2,4 gerilemesi, karşılık giderlerinin ise çeyreksel
bazda %0,7 artış göstermesine karşın, %55 oranında düşüş gösteren
faaliyet gelirleri nedeniyle bankanın net karı çeyreksel bazda sınırlı
düşüş gösterdi.
. Vakıfbank (VAKBN): Vakıfbank’ın 3Ç’de solo net dönem karı yıllık
bazda %81 artış, çeyreksel bazda %39 artışla 817,4 mn TL ile piyasa
beklentisinin %9,8 üzerinde gerçekleşti. "

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_10852.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5491 32,5603 % 0,15  
Euro 34,8035 34,8486 % 0,53  
Sterlin 39,8041 40,0036 % -0,02  
Frank 35,3558 35,5330 % 0,02  
Riyal 8,5948 8,6379 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,93 26,96 % 0,66  
Platin 913,64 915,47 % 0,66  
Paladyum 1.002,70 1.007,22 % 0,66  
Brent Pet. 87,23 87,23 % 0,66  
Altın Ons 2.310,30 2.310,71 % 0,66