ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

28.07.2017 10:52
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)


Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Beklentimize paralel olarak güne alımlarla 107.800 seviyelerinden
başlayan BİST, yükselişini hedef seviyemiz olan 108.600 seviyesine
kadar sürdürdü. Bu seviyelerde kar satışları ile karşılaşarak geri
çekilmeye başlayan BİST, günü yeni kapanış rekoru olan 108.392
seviyesinden tamamladı.
ABD'de Boeing ve Verizon'un bilançolarının etkisi ile yükseliş
gösteren Dow Jones endeksi günü rekor seviyede tamamlarken, teknoloji
hisselerinde satış baskısının artması nedeniyle Nasdaq ve S&P 500
endeksleri değer kaybetti. Avrupa'da ise yakından izlenen bilançolar
ile beraber borsalar karışık bir görünüm sergilerken, gösterge endeks
dün satıcılı kapandı. Yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında
ise Avro Bölgesi tüketici güveni, Almanya TÜFE ve ABD 2Ç17 büyüme
verileri bugünün izlenecek veri akışları olacaktır. Bugün ayrıca, İş
Bankası ile Türk Traktör’ün 2Ç17 finansallarını açıklaması
beklenecektir. Avrupa ve ABD’de dün gözlenen satış eğilimi ardından bu
sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasaları satıcılı seyrediyor.
Avrupa vadelileri, Avrupa piyasalarının güne %0,6 gerileyerek
başlayacağına işaret ederken, ABD vadeliler de satıcılı
seyretmektedir. Yurt dışındaki negatif havanın paralelinde BİST’in
güne 107.500-107.800 aralığına gerileyerek başlamasını bekliyoruz.
2Ç17 finansalları güçlü gelen Turkcell’deki pozitif hareketler,
açılışta BİST üzerindeki satış baskısını sınırlandırabilir
görüşündeyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

Bugün İş Bankası (ISCTR) 2Ç17 finansal sonuçlarını açıklayacak (=)
İş Bankası (ISCTR)’nın 2017 yılı ikinci çeyrekte 1,11 mlr TL (Y/Y
-%32,7, Ç/Ç: -%16,1) net kar açıklamasını öngörmekteyiz. Artan swap
maliyetleri ile birlikte 534 mn TL civarında beklediğimiz net ticari
zarar, çeyreksel bazda gerileyen temettü gelirleri ve daha yüksek
beklenen personel giderleri nedeniyle faaliyet giderlerinin artmasının
net karı olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.
Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına göre 2Ç17’de ortalama
olarak İş Bankası’nın 1,29 mlr TL net kar açıklaması bekleniyor.

İş GYO (ISGYO) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel net
kar (=)

İş GYO, 2Ç17 döneminde piyasa beklentisi olan 31 mn TL’ye paralel
31,5 mn TL net kar açıkladı. 2Ç17 net kar rakamı, 2Ç16’daki 56,7 mn
TL’lik net kar rakamına göre %44 gerileme göstermiştir. Net kardaki
gerilemede, Ege Perla projesindeki satışlarının önemli bir bölümünün
2Ç16 finansallarına yansıması, Ankara İş Kulesi ve Kule 3 ile birlikte
geçen yıl içerisinde satılan Sirkeci Ofis Binası’ndan kira geliri
kaydedilmemesi önemli rol oynamıştır. Geçen yıl kaydedilen 21 mn
TL’lik finansman giderinin bu dönemde 0,8 mn TL’ye gerilemesi ise net
kardaki daha yüksek gerilemenin önüne geçmiştir. Toplamda şirketin net
karı, yılın ilk yarısında 52 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 2016
yılının ilk yarısında kaydedilen 107 mn TL’ye göre %51 düşüş
kaydetmiştir.
Şirketin 2Ç17 cirosu 63 mn TL ile 61 mn TL’lik piyasa beklentisine
paralel oluşurken, 196,7 mn TL’lik 2Ç16 cirosuna göre %68 daralmıştır.
FAVÖK tarafında ise 2Ç17’de ulaşılan 40 mn TL’lik FAVÖK rakamı piyasa
beklentisi olan 36 mn TL’yi aşmıştır. Yıllık bazda ise FAVÖK rakamı,
2Ç16’daki 45 mn TL’ye göre %11 daralmıştır. Toplam FAVÖK rakamı ise
yılın ilk yarısında 77 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 85 mn TL’lik
2016 ilk yarı yılı FAVÖK rakamına göre %10 düşüş göstermiştir.
Yorum: Şirketin 2Ç17 verileri piyasa beklentilerine paralel
gerçekleşmelere işaret ediyor. Şirket hisseleri son 1 ayda, piyasa
getirisine göre %6 daha negatif bir getiri performans sergiledi.
Açıklanan finansalların şirket hisselerine nötr yansımasını
bekliyoruz.

Turkcell (TCELL) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Son 10 yılın en yüksek
gelir ve FAVÖK büyümesi, net kara yansıdı (+)

Turkcell, yılın ikinci çeyreğini 704 mn TL net kar ile
tamamlarken, piyasa beklentisi olan 542 mn TL net kar beklentisini %30
aşmış oldu. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemindeki 416 mn
TL’ye göre %69 artış göstermiş oldu. Net kar tarafındaki büyümede,
güçlü gelir artışına göre giderler tarafındaki kontrollü seyir ve
geçen yıl 103 mn TL’lik net finansman giderinin bu çeyrekte 40 mn TL
finansal gelire dönmesi önemli rol oynamıştır. Şirketin ilk altı ayda
toplamda konsolide net karı ise 1,16 mlr TL gerçekleşerek, geçen yılın
ilk altı ayındaki 979 mn TL’lik net kara göre %19 artış göstermiştir.
2Ç17 döneminde şirketin cirosu yıllık %28,5 artarak 4,32 mlr TL’ye
ulaşırken, 4,08 mlr TL’lik piyasa beklentisini de aşmıştır. Grubun
gelirlerinin %88’inin oluşturan Turkcell Türkiye’nin gelirlerinde
gözlenen %26,5’lik büyüme ciroda yaşanan artışın itici gücü olmuştur.
Şirketin toplam abone sayısı ise 2Ç16’daki 34,5 mn seviyesinden,
2Ç17’de 36,6 mn seviyesine yükselmiştir. Şirketin FAVÖK rakamı ise
2Ç17’de 1,45 mlr TL seviyesine ulaşarak, 2Ç16’daki 1,02 mlr TL’ye göre
%42 yükseliş göstermiştir. 2Ç17 dönemindeki FAVÖK rakamı aynı zamanda
piyasa beklentisi olan 1,37 mlr TL’yi de aşmıştır. FAVÖK marjı ise 4,1
puan iyileşerek 2Ç16’daki %30,7 seviyesinden 2Ç17’de %34,8 seviyesine
yükselmiştir. Toplamda ise şirketin konsolide FAVÖK rakamı yılın ilk
yarısında 2,85 mlr TL’ye yükselerek, 2016 yılının ilk yarısındaki 2,01
mlr TL’ye göre %41 yükseliş kaydetmiştir.
Yorum: 2Ç17 rakamları, şirketin güçlü gelir, FAVÖK ve net kar
büyümesine işaret etmektedir. Piyasa beklentileri aşan 2Ç17
verilerinin desteğiyle Turkcell, 2017 yılı gelir büyümesi beklentisini
%21-%23 (önceki %16-%18), FAVÖK marjı beklentisini de %32-%34 (önceki
%33-%35) bandına yükseltmiştir. Şirket hisseleri son 1 ayda piyasa
getirisine göre %4 daha iyi bir performans sergiledi. 2Ç17 verileri ve
hedeflerdeki yukarı yönlü revizyon sonrasında kısa vadede hissede
pozitif hareketin devamını bekliyoruz.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

(=) Aksa Enerji (AKSEN): Şirketin Madagaskar Cumhuriyeti'nde
kurmakta olduğu HFO yakıtlı enerji santralinin kurulu gücü 25 MW'tan
36 MW'a yükselmiş olup devreye alınan ekipmanın geçici kabulü 25
Temmuz 2017 tarihinde Bakanlık heyeti tarafından tamamlanmıştır.
Toplam 66 MW kurulu güçteki ilk fazın kalan 30 MW gücündeki bölümü
Ağustos ayı içinde peyderpey devreye alınmaya devam edilecektir.
(+) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2017 yılı ikinci çeyrekte net
dönem karı bir önceki çeyreğe göre %40 oranında artarak 34,2 mn TL ile
piyasa beklentisine paralel düzeyinde gerçekleşti. (Research Turkey
beklenti anketi: 33 mn TL) Ayrıca Şirket’in 2016 yılının ikinci
çeyreğinde 10,2 mn TL net zarar açıkladığını hatırlatalım. Hayat dışı
branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %18 düşüş, yıllık bazda
%7 artışla 502,5 mn TL olarak gerçekleşirken, Şirket’in 2017 2Ç’de
çeyreksel bazda %26 artışla 55,2 mn TL teknik kar (hayat dışı)
açıklaması net karı olumlu etkiledi. Ayrıca Aksigorta 2017 yılında
"TFRS" (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mali tablolarında 130
- 135 mn TL, "UFRS" (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
mali tablolarında 150 - 155 mn TL net kar öngördüğünü açıkladı. Yorum:
Şirket hisseleri son 1 ayda endeks getirisinin %4,7 altında bir
performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların bugün hisse
performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
(-) Anadolu Sigorta (ANSGR): Şirket’in 2Ç17’de net dönem karı bir
önceki çeyreğe göre %60,7 azalarak 24,2 mn TL ile piyasa beklentisinin
%38 altında gerçekleşti. Şirket 2016 yılının ikinci çeyreğinde ise
44,4 mn TL net kar açıklamıştı. 2Ç17’de hayat dışı branşında teknik
karın çeyreksel bazda %99,5 gerilemesi net karı olumsuz etkilerken,
önceki çeyrekte 4,7 mn TL olan net yatırım giderinin 2Ç17’de 32,4 mn
TL gelire dönüşmesi net kardaki düşüşü sınırladı. Ayrıca Şirket’in
toplam prim üretimi bir önceki çeyreğe göre %7,9 gerileme gösterdi.
Öte yandan, Fitch, Anadolu Sigorta'nın kredi notlarını teyit ederken,
not görünümünü ise trafik poliçelerindeki tavan fiyat uygulamasının
belirsiz etkisi nedeniyle "Negatif" olarak revize ettiğini açıkladı.
Yorum: Son 1 ayda Anadolu Sigorta hisseleri BIST 100 getirisine
kıyasla %2,8 daha kötü performans göstermiştir. Beklentinin altında
gelen net karın bugün hisse performansına olumsuz yansıyabileceğini
düşünüyoruz.
(=) Ford Otosan (FROTO): Ford Otosan, yıllık izin dolayısıyla,
Yeniköy Fabrikasında 27 Temmuz'dan itibaren, Gölcük ve İnönü
Fabrikalarında 14 Ağustos'tan itibaren üretime ara verecek. Kurban
Bayramı tatili sonrası 6 Eylül 2017 Çarşamba günü tüm fabrikalarda
üretime başlanacak. Yorum: Şirket bilindiği üzere, Transit ve Custom
modellerini Gölcük fabrikasında, Courier modelini Yeniköy
Fabrikası’nda, kamyonlarını ise İnönü’de üretmektedir. Zayıf seyreden
kamyon pazarı göz önüne alındığında Yeniköy fabrikasında, 1,5 ay
üretime ara verilmesini nötr olarak değerlendiriyoruz. İhracat
pazarlarında talebi yüksek Transit modelinin yanı sıra Courier’in
üretiminin yapıldığı fabrikalarda üretime ara verme süresinin ise
beklentilerimiz dahilinde geçen yıla paralel olduğunu görüyoruz.
(+) Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD): Kardemir 12 Temmuz’da
yayınladığı listeye göre, yuvarlak ve nervürlü demir fiyatlarında %0,5
ile %2,1 arasında, profillerde %4,3 ile %5,0 arasında değişen
oranlarda, kangalda ise %1,9 oranında artırıma gitti.
(=) T.S.K.B (TSKB): Banka’nın 2Ç17’de net karı bir önceki çeyreğe
göre %7,0, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artış ile 151 mn TL
ile beklentilere paralel gerçekleşti. (Research Turkey beklenti
anketi: 152 mn TL) 2Ç’de bankanın bir önceki çeyreğe göre %7,8 artış
ile 241 mn TL düzeyine ulaşan net faiz gelirleri ve %39 oranında
gerileyen karşılık giderleri net karı olumlu etkilerken, artan net
ticari zarar net kardaki yükselişi sınırladı. Yorum: Banka hisseleri
son 1 ayda BIST 100 getirisinin %3,1, BIST Banka getirisinin %3,6
üzerinde performans sergilemiştir. Banka’nın açıklanan 2Ç finansal
sonuçlarının piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmesi nedeniyle
hisse performansı üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz."

Analizin tamamı için:

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_28856.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1725 32,1839 % -0,10  
Euro 34,9132 34,9557 % 0,34  
Sterlin 40,6040 40,8075 % 0,22  
Frank 35,3036 35,4806 % 1,07  
Riyal 8,5035 8,5462 % -0,02  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,07 31,11 % 0,66  
Platin 1.025,73 1.027,60 % 0,66  
Paladyum 950,73 953,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,92 81,92 % 0,66  
Altın Ons 2.341,72 2.342,09 % 0,66