ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

09.08.2017 09:48
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)


Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne yeni rekorla 110.000 seviyelerinden başlayan BİST, yurt dışı
piyasalardaki negatif görünüme karşın açılış sonrasında da 110.300
seviyelerini test etti. Bu seviyelerden itibaren satış baskısında
kalan BİST, 109.400 seviyelerine kadar gerilese de kapanışını 109.639
seviyesinden gerçekleştirdi.
Çin ve Almanya'da beklentinin altında gelen dış ticaret
verilerinin ardından parite 1,18 düzeyinin altına gerilerken, borsalar
ise değer kazandı. ABD'de ise artan jeopolitik gerilimin de etkisi ile
borsalar düşüşler gösterdi.
Bugün yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri akışı
görünmemektedir. Sabah Çin’de açıklanan TÜFE rakamları beklentilerin
altında artış gösterirken, enflasyon rakamları ardından Çin
piyasalarında satıcılı seyir görüyoruz. Japonya piyasalarında da satış
baskısı sürüyor. Avrupa ve ABD vadelilerinde de satıcılı seyirler ön
plandadır. Yurt dışı piyasalarda artan satış baskısı nedeniyle BİST’in
güne 109.300-109.000 aralığına gerileyerek başlamasını bekliyoruz.
Satış baskısının günün devamında derinleşip derinleşmeyeceği yakından
izlenmelidir.


Anadolu Efes (AEFES) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Net kar
beklentilerin altında (-) ? Anadolu Efes, 2Ç17 dönemini 175 mn TL net
kar ile tamamladı. Açıklanan net kar, piyasa beklentisi olan 256 mn
TL’nin altında gerçekleşirken, yıllık bazda ise %2 artışa işaret
etmiştir. Net karın aynı zamanda, en düşük piyasa beklentisi olan 189
mn TL’nin de altında geldiğini belirtelim.
Şirketin 2Ç17 cirosu 3,76 mlr TL ile yıllık bazda %21,6 artış
gösterirken, 3,71 mlr TL’lik piyasa beklentisine yakın
gerçekleşmiştir. Konsolide satış hacminde yıllık bazda %3,3’lük artış
yaşanması, fiyat artışları ve uluslararası operasyonların yerel para
birimlerinin TL’ye karşı değer kazanması ise birlikte, ciroda bu
seviyede bir artış gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri ve operasyonel
giderlerdeki yükselişe bağlı olarak şirketin 2Ç17 FAVÖK’ü, yıllık
bazda %9 yükselerek 676,9 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Piyasa
beklentisi şirketin 2Ç17’de 707 mn TL FAVÖK açıklaması yönünde yer
alıyordu. FAVÖK marjı ise 2Ç17 döneminde %18 gerçekleşerek, 2Ç16’ya
göre 2 puan daralmıştır.
2017 yılında şirketin, konsolide bazda satış hacminde orta-tek
haneli büyüme (önceki: düşükorta tek haneli büyüme), satış
gelirlerinde tüm segmentlerde satış hacimlerinin üzerinde performans
ve FAVÖK tarafında ise konsolide bazda yatay performans beklentisi
bulunmaktadır. Yorum: 2Ç17 finansalları, FAVÖK tarafında beklentiye
yakın, net kar tarafında ise beklentilerin altında gerçekleşmeye
işaret etmektedir. Şirket hisseleri son 1 ayda, piyasa getirisine göre
%10 daha negatif bir getiri performans sergilemiştir. Net kar
tarafında beklentilerin altında kalınması, hisse performansında kısmen
fiyatlansa da negatif yönlü fiyatlamaların devam edebileceği
görüşündeyiz.
Bagfaş (BAGFS) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Tahminlerin oldukça
altında sonuçlar (-) ? Bagfaş 2Ç17’de sınırlı düzeyde de olsa kar
beklentilerinin aksine 15 mn TL (2Ç16: -3 mn TL, 1Ç17: +7 mn TL)
zarar açıkladı. Net karın yıllık bazdaki düşüşü, finansal giderlerin
geçen seneki seviyesine göre artışından kaynaklandı. Şirketin cirosu
piyasa tahminlerinin %22, FAVÖK’ü ise %55 altında gerçekleşti.
Bagfaş’ın 2Ç17’de yurtiçi satış gelirleri yıllık %4 artarken,
çeyreklik %53 gerileyerek 74 mn TL olarak açıklandı. Bu dönemde önceki
çeyreğin ve geçen yılın aksine ihracat geliri kaydedemedi. Böylece
Şirketin 2Ç17’de net satış gelirleri 95 mn TL olan Research Turkey
beklentilerinin %22 altında, yıllık %1 çeyreklik %62 azalarak 74 mn TL
seviyesinde oluştu.
Brüt kar marjı 2Ç17’de yıllık bazda 3,8 puan iyileşse de, amonyak
fiyatlarındaki artışın etkisiyle önceki çeyreğin oldukça altında %5,4
düzeyinde oluştu. Bagfaş’ın faaliyet giderlerinin net satışlara oranı
%11,6 ile geçen yılki seviyesinin 0,3 puan altında gerçekleşti.
Şirketin 2Ç17’de FAVÖK’ü 13 mn TL olan Research Turkey beklentilerinin
%55 altında 6 mn TL, FAVÖK marjı ise %7,8 (2Ç16: %11,4) seviyesinde
oluşmuştur. Brüt kar marjı ve faaliyet giderlerinin satışlara
oranındaki yıllık iyileşmeye rağmen FAVÖK marjındaki gerilemede CAN
tesisinin kullanım ömrüyle ilgili amortisman hesaplama farkı etkili
olmuştur.
Yorum: Bagfaş hissesi son 3 ayda BIST100’e kıyasla %4 kötü
performans göstermesine rağmen, tüm kalemlerin tahminlerin oldukça
altında gerçekleşmesinin hisse üzerinde negatif fiyatlanacağı
kanaatindeyiz.
Bizim Toptan (BIZIM) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilere paralel
sonuçlar (-) ? Bizim Toptan, yılın ikinci çeyreğini 9,7 mn TL net
zarar ile tamamladı. Şirketin net zararı, piyasa beklentisi olan 10
mn TL’ye paralel gerçekleşti. 2Ç16’da ise şirket 3,6 mn TL net kar
açıklamıştı. 2Ç17’de kaydedilen net zararda, 2Ç16’ya göre artan satış
maliyetleri, operasyonel giderler ve finansal gider önemli rol
oynamıştır. Ciroda 2Ç17’de yıllık bazda %2,5 artış gözlenirken, hem
ana kategori hem de tütün satış gelirlerinde artış gerçekleşmiştir.
Ciro, 713 mn TL’lik piyasa beklentinin hafif üzerinde gerçekleşerek
727 mn TL seviyesine ulaşmıştır.
Şirketin 2Ç17’de ulaştığı 8 mn TL’lik FAVÖK, 5 mn TL’lik piyasa
beklentisine yakın bir seviyede oluşurken, 21 mn TL’lik 2Ç16 FAVÖK’e
göre yıllık bazda %62 daralma göstermiştir. Aynı zamanda, FAVÖK marjı
2Ç17’de %1,1 gerçekleşerek yıllık bazda 1,8 puan daralmıştır. Yorum:
2Ç17 sonuçlarının piyasa beklentilerine paralel oluştuğunu ancak,
hisse performansının son 1 ayda piyasa getirisine göre %4 daha pozitif
bir seyir izlediğini görüyoruz. 2Ç17 finansalları ardından bu pozitif
fiyatlamada ivme kaybı oluşabileceği görüşündeyiz.
Erdemir (EREGL) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin altında
FAVÖK marjı (=) ? Erdemir, 2Ç17’de 811 mn TL olan Research Turkey
beklentilerinin %7 üzerinde 867 mn TL (yıllık+%173, çeyreklik -%4)
net dönem karı açıklarken, sonuçlar 850 mn TL seviyelerindeki
beklentilerimize paralel gerçekleşti. Genel olarak hem operasyonel hem
operasyonel olmayan sonuçlar beklentilerimiz dahilinde oluşurken
2Ç17’de satış gelirleri, satış hacminin ve fiyatların tahminlerimizin
hafif üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülerimizin %5 yukarısında,
maliyetlerin tahminlerimizin üzerinde oluşmasıyla FAVÖK
beklentilerimizin %2 altında gerçekleşti. Erdemir’in 2Ç17 satış hacmi
geçen yılın %6, önceki çeyreğin %11 üzerinde 2,3 mn ton olarak
gerçekleşirken, ağırlıklı ortalama satış fiyatı 546 $/ton olan
beklentilerimizin yukarısında 561 $/ton (yıllık +%35, çeyreklik +%4)
seviyesinde oluştu. Böylece Erdemir’in satış gelirleri artan hacmin,
fiyatların ve kurların etkisiyle, 4,45 mlr TL olan tahminlerimizin %5
üzerinde 4,68 mlr TL yıllık+%76, çeyreklik +%12) olarak açıklandı.
2Ç17 döneminde FAVÖK bizim beklentilerimize ve piyasa tahminlerine
paralel 1,2 mlr TL düzeyinde oluşurken, FAVÖK marjı ise %25,8 ile
%27,6 seviyelerindeki beklentilerimizin 1,8 puan gerisinde
gerçekleşti. Piyasa tahmini %27,3 düzeyindeydi. Diğer taraftan şirket
için ton başına FAVÖK beklentimiz 2Ç17’de 154 $ iken, 147 $ ile geçen
yılın aynı çeyreğindeki 89 $’ın hayli üzerinde, önceki çeyrekteki 172
$’ın ise altında oluştu.
Şirket 2Ç17’de operasyonel olmayan tarafta ağırlıklı olarak kur
farkı kaynaklı 41 mn TL net faaliyet dışı gider kaydetmiş, öte yandan
vergi gideri 85 mn TL’ye (Efektik vergi oranı- 2Ç17:%8,7, 1Ç17:
%23,7, 2Ç16: %27) gerilemiştir.
Erdemir’in 2Ç17’de 1,44 mlr TL düzeyinde temettü dağıtmasına, 46
mn $ net borç ödeyicisi konumda olmasına ve yükselen hammadde
maliyetleri rağmen, düşük yatırım harcamaları ve işletme
sermayesindeki güçlü performansına bağlı, 282 mn $ düzeyinden
gerilemekle birlikte hala 64 mn $ net nakdi bulunmaktadır.
Yorum: FAVÖK marjının beklentilerimizin altında açıklanmasına
rağmen, 2Ç17 sonuçlarını hisse için pozitif buluyoruz. Öte yandan
2Ç17’de işletme sermayesindeki olumlu performans ve düşük yatırım
harcamaları nedeniyle nakit yaratma kabiliyetinin önceki çeyreğe göre
yükseldiğini gözlüyoruz. Erdemir için hedef fiyatımız 7,0 TL/hisse
olmakla birlikte 2Ç17 sonuçları sonrası gözden geçireceğiz.
Torunlar GYO (TRGYO) 2Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilere yakın
sonuçlar (=) ? Torunlar GYO, yılın ikinci çeyreğinde 130,4 mn TL net
kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 127 mn
TL’ye paralel gerçekleşirken şirketin net karı, 2Ç16 dönemindeki 174,6
mn TL’ye göre %25 gerileme göstermiştir. 2Ç16 finansallarında yer alan
gayrimenkul değerleme farklarının bu çeyrekte olmaması, şirketin net
karında gözlenen gerilemede etkili olmuştur. Ancak, 2Ç16’da kaydedilen
37 mn TL’lik finansal giderin, 2Ç17 finanallarında 35 mn TL finansal
gelire dönmesi, net kardaki düşüşü sınırlandırmıştır.
Şirketin satış gelirleri, 2Ç17’de yıllık %24 gerileyerek 129 mn
TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2Ç17’de kira gelirleri ile ortak alan
gelirleri, 2Ç16’ya göre paralel seyrederken, konut ve ofis satış
gelirlerindeki gerileme, cirodaki düşüşün ana nedeni olmuştur. FAVÖK
tarafında ise 2Ç17’de kaydedilen 82,7 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda
değişim göstermemiştir. Ancak, FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 93
mn TL ve en düşük piyasa beklentisi olan 86 mn TL’nin altında
kalmıştır.
Yorum: Şirketin 2Ç17 rakamlarının, net kar ve ciro tarafında
piyasa beklentilerine yakın gerçekleştiği, FAVÖK tarafında ise
beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Şirket hisseleri, son 1
ayda piyasa getirisinin %2 altında bir getiri performansı sergiledi.
2Ç17 finansallarının şirket performansına nötr yansıması beklenebilir.


Kısa Kısa Şirket Haberleri:

(+) Erdemir (EREGL): Şirket yüksek katma değerli çeliklerin
üretimine yönelik Isıl İşlem Tesisi için çalışmalara başlama kararı
aldığını açıkladı. İki yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan bu
yatırımla Şirket, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli
çelikleri ürün gamına dahil edecek. Yapılacak tesis Erdemir'de
bulunan, Türkiye'nin ilk ve tek levha haddehanesinin tamamlayıcısı
konumunda olacak.
(+) Tekfen Holding (TKFEN): Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman
Birgili, Afrika’da çeşitli projelerle ilgilendiklerini, Kuveyt’in de
büyük projelere hazırlandığını belirterek bu ülkede ihaleleri
izlediklerini belirtti. Birgili, 2 mlr $’lık yeni projenin
radarlarında olduğunu açıklarken, Holding’in tarıma 300 mn $ yatırım
planladığını bildirdi. Uzun vadede ise Toros Tarım’ın halka
açılmasının hedeflendiği açıklandı. (Kaynak: Businessht)
(=) Şekerbank (SKBNK): Piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte,
Şekerbank’ın 2Ç17’de solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %5,
yıllık bazda %164 artışla 26 mn TL olarak gerçekleşti. 2Ç’de bankanın
net faiz gelirleri çeyreksel bazda %2 artarken, net ticari zararının
yaklaşık 2 kat artması net kardaki yükselişi sınırladı. Banka’nın
2Ç’de Takipteki Krediler Oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puan düşüş
ile %5,7 düzeyinde gerçekleşirken, ortalama özkaynak karlılık oranı
ise %4,1 oldu. Yorum: Banka hisselerinin son 1 ayda BIST 100’e göre
%5,2 daha kötü performans gösterdiği görülmektedir. Açıklanan 2Ç
sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
Vakıfbank (VAKBN): Bugün Vakıfbank (VAKBN)’ın 2Ç17 finansal
sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Research Turkey beklenti anketi
sonuçlarına göre 2Ç17’de ortalama olarak Vakıfbank’ın 843 mn TL net
kar açıklaması bekleniyor. "


Analizin tamamı için

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_997.pdf
******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.062
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2077 31,2239 % 0,07  
Euro 33,8718 33,9062 % 0,16  
Sterlin 39,4270 39,6247 % 0,11  
Frank 35,3882 35,6014 % 0,05  
Riyal 8,2987 8,3403 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,48 22,52 % 0,66  
Platin 885,33 886,99 % 0,66  
Paladyum 937,94 942,81 % 0,66  
Brent Pet. 82,08 82,08 % 0,66  
Altın Ons 2.035,21 2.035,50 % 0,66