ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)

18.09.2017 09:30
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)


Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Güne yatay başlayan, günün genelinde de 108.000 seviyeleri
üzerinde yatay seyreden BİST, gün sonunda artan satış baskısıyla
haftayı 107.742 seviyesinden tamamladı.
Dolar karşında sterlinin yükseliş göstermesi ile birlikte Londra
borsasında görülen %1,0'in üzerinde düşüş, Avrupa'da gösterge endeksi
olumsuz etkiledi ve endeks günü hafif satıcılı tamamladı. Haftanın son
işlem gününde ABD'de ise yükselişler ön plana çıkarken, Dow Jones ve
S&P 500 rekor tazelediler.
Bugünün en önemli veri akışı Avro Bölgesi TÜFE verisi olarak ön
plana çıkmaktadır. Asya tarafında Japonya piyasaları ise bugün işleme
kapalı olacak. Sabah Asya piyasalarında pozitif bir seyir
görünmektedir. Avrupa ve ABD piyasalarının da güne alımlarla başlaması
bekleniyor. BİST’in de yeni haftaya alımlarla 108.200 seviyelerine
doğru hareketlenerek başlamasını bekliyoruz.

Bütçe dengesi Ağustos ayında 874 mn TL açık verdi

2016 yılı Ağustos ayında 3,59 mlr TL fazla veren merkezi yönetim
bütçe dengesi 2017 yılı Ağustos ayında 874 mn TL açık verdi. 2017
yılında bütçe açığındaki artışta ekonominin canlandırılması için
sağlanan desteklerin bütçe giderlerini artırması etkili oluyor. Bütçe
giderleri Ağustos ayında yıllık bazda %22,4 artış göstererek 57,86 mlr
TL olurken bütçe gelirleri %12 artarak 56,99 mlr TL oldu. Faiz dışı
fazla ise, %46,1 azalarak 4,55 mlr TL oldu.
2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde 4,87 mlr TL fazla veren bütçe
dengesi 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 25,18 mlr TL açık verdi.
Böylece 2017 yılı için 46,9 mlr TL olan bütçe açığı hedefinin
%53,7’sine ilk 8 ayda ulaşılmış oldu. Ocak-Ağustos döneminde bütçe
gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 artışla 408,7
mlr TL seviyesinde gerçekleşerek 2017 yılı bütçe hedefinin %68,3’üne,
bütçe giderlerinin ise %19,3 artışla 433,8 mlr TL seviyesinde
açıklanarak hedefin %67,2’sine ulaştığı görülüyor. 2016 yılı
Ocak-Ağustos döneminde 40,31 mlr TL olan faiz dışı fazla 2017 yılının
aynı döneminde ise 12,99 mlr TL oldu.
2016 yılı Kasım ayında uygulamaya konulan yeniden yapılandırma
kanununun desteğiyle 2017 yılında vergi gelirlerinde artış yaşanıyor.
Ancak ekonomiyi desteklemek amacıyla bazı sektörlerde vergi
indirimlerine gidilmesi, vergi gelirlerindeki artışı bir miktar
sınırlıyor. Yılın son çeyreğinde ise ÖTV indirimlerinin bitirilecek
olması, vergi gelirleri üzerindeki söz konusu sınırlamayı
azaltabilecek olmakla birlikte yeniden yapılandırma gelirlerinin
yavaşlayacak olması da gelecek aylara ilişkin göz önünde
bulundurulmalı. Yılın ilk sekiz ayında bütçe giderlerinde, sosyal
güvenlik prim ödemelerinin yılın son üç ayına ertelenmiş olması 9
milyar TL’lik yükseltici etkide bulundu. Ancak yılın son çeyreğinde bu
etki ortadan kalkacak. Öte yandan Türkiye Varlık Fonu’na devredilen
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) 2016 yılına ilişkin temettü
ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesi geliri olarak Hazineye
aktarılmasına karar verilmiş olması, bütçenin gelir tarafını
destekleyebilir.
Cari açık Temmuz’da, piyasa beklentisinin altında 5,1 mlr $ olarak
gerçekleşti (=)
Cari işlemler açığı Temmuz ayında 5,1 mlr $ olarak gerçekleşti. 12
aylık kümülatif toplam cari işlemler açığı Haziran ayındaki 34,4 mlr
$’dan 37,1 mlr $’a yükselirken, enerji ve altın hariç yıllık cari
işlemler açığı da 2,1 mlr $’dan 1,7 mlr $’a geriledi. Temmuz ayında
cari işlemler açığında yaşanan artışta ithalattaki artış kaynaklı dış
ticaret açığındaki genişleme belirleyici olurken, turizm gelirlerinde
yaşanan toparlanma dış ticaret açığının cari açığı arttırıcı etkisini
sınırlandırdı.
Doğrudan yatırımlarda Haziran ayında yaşanan döviz çıkışının
ardından Temmuz ayında 1 mlr $’lık net döviz girişi yaşandı. Portföy
yatırımlarında 570 mn $, diğer yatırımlarda ise 173 mn $’lık sınırlı
döviz girişi yaşandı. Portföy yatırımlarının alt kalemlerinde, 1,8 mlr
$’lık yurtiçi tahvil bono piyasasında yapılan alıma karşılık yurtdışı
tahvillerde 2,2 mlr $’lık geri ödeme gerçekleşti. TCMB nezdinde
tutulan rezerv varlıklarda 2,4 mlr $’lık rezerv azalışı yaşanırken,
net hata noksan kaleminde 911 mn $’lık döviz girişi oldu.
Önümüzdeki dönemde, ekonomik aktivitedeki ivmelenme ve geçen yıla
göre enerji ithalatındaki artış, cari açık üzerinde baskıyı hissetmeye
devam edebileceğimize işaret ediyor.

İşsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı Haziran’da geçen yıla göre %10,2 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı da değişim
göstermeyerek %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş)
işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile %20,6 olurken, 15-64 yaş grubunda
bu oran değişim göstermeyerek %10,4 olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %48 oldu. İstihdam
edilenlerin %20,1’i tarım, %18,8’i sanayi, %7,6’sı inşaat, %53,6’sı
ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı
0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün
payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.
İşgücüne katılma oranı 1 puan artarak %53,4 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne
katılma oranı 0,7 puanlık artışla %73, kadınlarda ise 1,1 puanlık
artışla %34,1 olarak gerçekleşti.

KGF’de kalan tutar, yatırım ve ihracat şartı ile kullandırılacak

Dünya gazetesi haberine göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
250 mlr TL’lik paketin kalan yaklaşık 50 mlr TL’lik kısmının sadece
yatırım ve ihracat şartı ile verileceğini açıkladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2017 Ağustos ayı otomotiv
verilerini açıkladı (=)

2017 yılının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre,
toplam üretim %8, otomobil üretimi ise %4 oranında azaldı. Bu dönemde,
toplam üretim 71.463 adet, otomobil üretimi ise 50.453 adet düzeyinde
gerçekleşti.
2017 yılının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre,
toplam otomotiv ve otomobil ihracatı adet bazında %13 oranında azaldı.
Bu dönemde, toplam ihracat 61.299 adet, otomobil ihracatı ise 44.926
bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2017 yılının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında %11 arttı. Bu dönemde toplam
otomotiv ihracatı 1,9 mlr $ olarak açıklanırken, otomobil ihracatı %10
artarak 645 mn $ seviyesinde gerçekleşti.
(-) Tofaş Oto (TOASO): Tofaş'ın 2017 yılı Ağustos ayı ihracatı
9.080 adet (Ağustos 2016: 14.255, Temmuz 2017: 24.427) düzeyinde
gerçekleşmiştir. Tofaş’ın Ağustos ayı ihracatı geçen yılın ayına göre
%36 oranında azalırken, önceki aya göre %63 düşüş kaydetmiştir.
FCA’nın stok politikası nedeniyle ihracatında zayıf seyrin devamını
bekliyorduk ancak beklentilerimizin altında gerçekleşmeler nedeniyle
negatif seyrin bir süre daha sürebileceğini düşünüyoruz.
(=) Ford Otosan (FROTO): Ford Otosan’ın 2017 yılı Ağustos ayı
ihracatı 10.306 adet (Ağustos 2016: 12.849, Temmuz 2017: 27.095)
düzeyinde gerçekleşmiştir. Ford Otosan’ın Ağustos ayı ihracatı geçen
yılın aynı ayına göre %20 gerilerken, önceki ayın %62 altında
oluşmuştur. Ağustos ayındaki aylık ve yıllık düşüşün geçen yıla göre
bakım çalışmaları süresinin artışı etkili olmuştur.
Yorum: Her iki Şirketin ihracatının önceki aya göre düşüşünde
Ağustos ayı içerisinde 2-3 haftalık üretimin bakım çalışmaları
nedeniyle durdurulması etkili olmuştur.

Türk Hava Yolları (THYAO) Ağustos ayı trafik sonuçlarını açıkladı
(=)

2017 yılı Ağustos ayında Şirket’in toplam yolcu sayısı yıllık
bazda %14,3 artarak 7,4 mn olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış
iç hatlarda %14,0, dış hatlarda %14,6 oranındadır. Şirket’in 2017
yılının ilk 8 ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%6,1 artışla 44,9 mn oldu.
Yolcu doluluk oranı Ağustos ayında yıllık bazda 5,7 puanlık artış
ile %84,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda dış hat seferlerde doluluk
oranı 6,3 puanlık artış göstermiştir.
Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos’ta yıllık bazda %10,1 artarak 14,4
mlr olurken, 2017 yılı Ocak – Ağustos döneminde ÜYK yıllık bazda %5,4
artarak 89,7 mlr olarak gerçekleşti.

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

(=) Pegasus (PGSUS): Pegasus’un 2017 yılı Ağustos ayında toplam
yolcu sayısı yıllık bazda %16,3 artış göstererek 2,79 mn seviyesinde
gerçekleşti. Aynı ayda yolcu sayısı iç hatlarda %7,0, dış hatlarda
%25,6 artış gösterdi. Şirket’in Ağustos ayında yolcu doluluk oranı
yıllık bazda 3,7 puan (iç hatlarda +1,3 puan, dış hatlarda +7,0 puan)
artarak %87,8 seviyesine ulaştı. Ayrıca Şirket’in Ağustos ayında
Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK) yıllık bazda %14,6 artarak 3,37
mlr'a ulaşırken, 2017 Ocak – Ağustos döneminde ise AKK %7,3 artışla
21,7 mlr oldu."

http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_18858.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.657
Değişim :  -0,18% |  -19,69
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.585
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 58,85 245.805.345 % 10,00  
BURCE 327,25 368.858.925 % 10,00  
ORCAY 17,18 333.293.021 % 9,99  
IHEVA 3,64 550.165.581 % 9,97  
DERHL 8,83 111.410.367 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1396 32,1469 % -0,24  
Euro 34,8629 34,9407 % 0,01  
Sterlin 40,7364 40,9406 % 0,05  
Frank 34,9191 35,0941 % -0,07  
Riyal 8,5040 8,5466 % -0,22  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,73 31,77 % 0,66  
Platin 1.053,69 1.056,04 % 0,66  
Paladyum 995,66 1.000,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 2.353,99 2.354,32 % 0,66