ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

16.02.2018 08:48Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Haftanın sonuna ulaştığımızda ekonomi gündemi sakin. S&P500,
vadeli işlemlerde %0,07 oranında değer kazanırken, Dolar / TL
kotasyonları 3,7678 seviyesinden geçiyorlar. S&P500, dün 50 günlük
hareketli ortalamasına dönerek, piyasadaki risk iştahını toparlamayı
sürdürdü. Türkiye ETF'i de %2,5 oranında değer kazandı. Enflasyondaki
artışa karşın tüketim talebinin sakin seyretmesi, piyasadaki
fiyatlamayı etkiledi. Çünkü ABD ekonomisi, 2008 Küresel Finans Krizi
sonrasındaki iktisadi döngüsünün ileri aşamasında. Döngülerin ileri
aşamalarındaki politika tepkileri farklılaşabiliyor. İktisadi faaliyet
yeterli hıza ulaşamadığı takdirde, enflasyonda gözlemlenen kısmi
artış, FED'in faiz arttırımlarında ciddi bir değişiklikle
sonuçlanmayacaktır. Kaldı ki, "arttığından" bahsettiğimiz enflasyon,
FED'in hedefine tam anlamı ile ulaşabilmiş değil.
Gelişmiş Ülkeler'de tüketim talebi bu yıl daha yakından
izleneceğe benziyor. O yüzden bugün TSİ 12:30'da İngiltere'de
açıklanacak perakende satışlar önemli. Dün ABD'de açıklanan sınai
üretim ve kapasite kullanım verileri, bu yıl imalatın trendine doğru
düzeltme gerçekleştirebileceğinin işaretlerini verdi. Geçtiğimiz yıl
tüketim talebindeki artış, beraberinde imalat sanayisindeki
hareketliliği getirmişti. Eğer tüketiciler 2018 yılında, geçen seneki
kadar paralarını harcamaya istekli davranmazlarsa sınai üretim
endekslerindeki artış oranının normalleşebileceğini söyleyebiliriz.
Bahsettiğimiz dinamiğin ortaya çıkıp çıkmayacağını zirve seviyelerdeki
PMI değerlerinin önümüzdeki aylarda nasıl seyredeceği belirleyecek.
TSİ 10:00'da Avrupa'da, öğleden sonra TSİ 16:30'da ABD'de dış
ticaret fiyat istatistiklerini izleyeceğiz. Aynı anda ABD'de konut
verileri açıklanacak. Günün son verisi de TSİ 18:00'de Michigan
Üniversitesi'nin beklenti anketi. Diplomasi tarafında ise NATO
toplantısının tamamlanmasını takiben, Münih Güvenlik Zirvesi'ni
izleyeceğiz. Zirve, üç gün sürecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Negatif): Holding'in 2017 yılı 4.
çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%3 oranında artarak 1.077,2mn TL yükselmiş ancak piyasa beklentisi
olan 1.242mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar rakamı
beklentilerin altında kalmasına karşın, Holding'in 2017 yılı ana
ortaklık net dönem karı 4.908,7mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın
aynı dönemine göre %41,9 oranında artış kaydetmeyi başarmıştır.
Turkcell (TCELL, Öneri "EKLE", Nötr): Turkcell'in 2017 yılı 4.
çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 215,9mn TL ile 505mn TL olan
piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Grup net karında, 7061
numaralı kanun kapsamındaki vergi uzlaşması sebebiyle 500mn TL'lik
olumsuz bir etki oluşmuş ve bu durum karın beklentilerin altında
gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı
döneminde 350,6mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2017 4. çeyrek
toplam hasılatı 2016 4. çeyreğe göre %15,4 artışla 4.666mn TL olmuş ve
güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler
data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell
Türkiye'nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri
bazındaki artışlar olmuştur. Toplam maliyetler %15,6 artarken brüt kar
%14,9 artışla 1.650mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,1 puan
gerileyerek %35,4 olmuştur. 4Ç2017 operasyonel giderleri 2016'nın aynı
dönemine göre %8,6 gerilemiş ve faaliyet karı oluşumunu
desteklemiştir. Operasyonel giderlerin azalmasında iyileşen tahsilat
performansına bağlı olarak şüpheli alacak karşılığı varsayımında
yapılan değişiklik etkili olmuştur. Buna karşın, diğer faaliyetlerden
2016 4. çeyrekte 545,5mn TL gelir kaydedilirken, 2017 4. çeyrekte
348,3mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 4Ç2017
faaliyet karı 4Ç2016'ya göre %47,4 düşüşle 690,1mn TL'ye gerilemiştir.
Faaliyet kar marjı 17,7 puanlık düşüşle %14,8 olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan şirket'in 2017 yılı 4. çeyrek FAVÖK'ü 2016'nın aynı
dönemine göre %26,8 artışla 1.739mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı
ise 3,4 puan artışla son 9 yılın en yüksek marjı olan %37,3'e
ulaşmıştır. Şirketin 4Ç2017 net finansman giderleri 396,5mn TL
olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell'in 4Ç2017 ana
ortaklık net dönem karı 2016 4. çeyreğe göre %38,4 düşüşle 215,9mn TL
olmuştur. Net kar marjı da 4 puan gerileyerek %4,6'yı göstermiştir.
4. çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net
dönem karı %30,9'luk artışla 1.979mn TL'ye ulaşmıştır. Turkcell'in
2018 yılı gelir büyümesi hedefi %13-15 aralığında olup, FAVÖK marjı
hedefi %33-35 arasındadır.
Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yılı karında hisse başına 3 taksitte
toplam brüt 0,56 TL (0,48 TL net) temettü ödeme kararını Genel Kurul
onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım
tarihleri 18 Haziran, 17 Eylül ve 17 Aralık'tır. Dünkü hisse
kapanışına göre temettü verimi %3,7 olarak hesaplanmaktadır.
Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %25 oranında azalarak 53,4mn
TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri %27 oranında artarak 422,5mn TL'ye
ulaşan Şirket'in brüt karı da aynı dönemler itibariyle %34 oranında
artarak 4Ç2017'de 98,7mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan diğer
faaliyet gelirlerinin 47,9mn TL'den 15,2mn TL'ye gerilemesi ve
finansman giderlerinin 19,9mn TL'den 23,8mn TL'ye yükselmesi net dönem
karının gerilemesine neden olmuştur. Net kar marjı 4Ç2017'de %13 ile
bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %21'in altında kalırken, Brüt kar
marjı %23 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %22'nin hafif
üzerinde gerçekleşmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in
2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %49 oranında artarak
203,6mn TL olmuştur.
Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirketin Ocak ayı yolcu sayısı
%25,2 artışla 2,36mn kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 6,46 puan
artışla %85,4'e yükselmiştir.
Vestel Elektronik, Vestel Beyaz (VESTL, VESBE, Nötr): Dongbu
Daewoo Electronics Corporation'ın satışına ilişkin satıcılar ile
potansiyel alıcılar arasında yürütülen pazarlık görüşmeleri
tamamlanmış olup, satıcılar sürece Şirketin %94,62 oranında hissedarı
olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ dışında başka bir alıcı
ile devam etmeye karar vermiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

KDV Muafiyeti: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, makine
imalatçılarının uzun zamandır talep ettiği KDV muafiyetini pazartesi
günkü Bakanlar Kurulu'na getireceğini söyledi. Özlü, KDV muafiyetinin
2018 ve 2019 yıllarında tüm makine alımlarında geçerli olması için
çalışma yaptıklarını açıkladı. Özlü, "Şu anda, ancak teşvik belgesi
alan yatırımlarda KDV istisnası uygulanıyor. Yeni düzenlemede,
inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını
kolaylaştırmış olacağız" dedi. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %105 oranında
artarak 19,8mn TL'ye yükselmiştir. Satış gelirleri %53,8 oranında
artarak 287,1mn TL'ye ulaşan Şirket'in brüt karı da %51 oranında
artarak 4Ç2017'de 62,2mn TL'ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile
birlikte Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki
yıla göre %4 oranında azalarak 71,2mn TL olmuştur.
Kartonsan (KARTN, Pozitif): Şirketin 4Ç2017 ana ortaklık net dönem
karı 14,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde
kaydedilen 1,7mn TL'lik ana ortaklık net dönem karına göre iyi bir
görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %38,8 oranında artan Şirket'in brüt karı ise 10,2mn
TL'den 24,2mn TL'ye yükselmiştir. 4. çeyrek karı ile birlikte
Şirket'in 2017 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 38,4mn TL'ye
ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 2,9mn TL ana
ortaklık net dönem karı kaydetmişti."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.407
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
KIMMR 3,85 1.021.621 % 10,00  
YEOTK 60,50 19.104.569 % 10,00  
BERA 10,47 170.596.119 % 9,98  
UNLU 6,39 130.441.516 % 9,98  
FRIGO 19,86 29.252.291 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6582 8,6661 % 0,16  
Euro 10,1340 10,1571 % 0,42  
Sterlin 11,7458 11,8047 % -0,04  
Frank 9,3023 9,3583 % -0,02  
Riyal 2,2990 2,3105 % 0,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -4,58  
Altın Gr. 491 491 -0,87  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 -0,12  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,05  
B. Petrol 76,32 76,32 0,13