ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

21.02.2018 08:52
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"PMI gününü FED'in toplantı tutanaklarıyla tamamlayacağız. S&P500,
vadeli işlemlerde %0,16 oranında değer kazanırken, Dolar / TL
kotasyonları 3,7991 seviyesinden geçiyorlar. Sabahtan Avrupa
ülkelerinde Şubat ayı PMI değerleri açıklanacak. TSİ 11:00'de Fransa
ile başlayacak akış, yarımşar saat ara ile Almanya ve Euro Bölgesi
verileriyle sürecek. ABD'nin PMI verisi de TSİ 17:45'de açıklanacak.
Bugünkü verilerin özelliği, yılın ilk çeyreğine ilişkin görüntüyü
şekillendirecek olmaları.
Gelişmiş Ülkeler'de tüketici talebi kısmen hız kesiyor. Dün
Avrupa'da tüketici güven endeksi 1,4 değerinden 0,1 değerine gerileme
kaydetti (Sabah Stratejisi, 20 Şubat 2018). Tüketim talebindeki ivme
kaybının üretim tarafının imalat sanayisinde belirmesi mümkün (Şekil
1). Zirve seviyelerde seyreden Avrupa PMI değerlerinin, kısmen geri
çekilmesini bekliyoruz. Kış mevsiminin etkisiyle hizmet sektörü
değerlerinde hafif gerilemeler bekleyebiliriz. Şunu eklemeliyiz ki
zirve seviyelerden çekilmeler, Küresel büyüme görünümüne ilişkin
olumsuzluk içermiyor. Özellikle Avrupa'da, büyüme güçlü seyrediyor.
Yurt-içinde sabahtan TSİ 10:00'da Ocak ayı konut satışları
açıklanacak. Borçlanma maliyetlerindeki yükseliş, yılın başında konut
kredisi talebini azaltmakta (Kredi Monitörü, 16 Şubat 2018). Yılın ilk
çeyreğinde konut piyasası sakin seyredebilir. Öğleden sonra ise ABD'de
konut piyasası verileri açıklanacak (TSİ 18:00).
Merkez bankaları tarafında 1) FED, Ocak ayı toplantısının
tutanaklarını TSİ 22:00'de açıklayacak. 2) İngiltere Merkez Bankası
(BoE) Başkanı Mark Carney, meclis komisyonuna katılacak. 3) Hindistan
Merkez Bankası (RBI), toplantı tutanaklarını yayımlayacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Öneri "TUT", Sınırlı Pozitif): Aselsan'ın 2017
yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %37,9 oranında artarak 559,7mn TL'ye yükselmiş ve hem
bizim beklentimiz olan 463mn TL'nin altında, piyasa beklentisi olan
437mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjı ile vergi gelirinin
beklentimizin üzerinde (beklentimiz 35mn TL vergi geliri idi)
gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri son çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 oranında artarak 1.912mn
TL'ye yükselirken, brüt kar ise %38,1 oranında artarak 312,2mn TL'ye
ulaşmıştır. Böylece brüt kar marjı %23,6'dan %27,6 seviyesine
yükselmiştir. Diğer taraftan, faaliyet giderleri aynı dönemde
özellikle araştırma giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle %66
oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2016'daki 172mn TL'lik
gelire karşın, 4Ç2017'de 124,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara
bağlı olarak faaliyet karı sadece %6,1 oranında artarak 472,8mn TL'ye
yükselmiştir. Şirketin FAVÖK'ü ise %27,5 oranında artarak 385,2mn
TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı da %18,7'dan %20,1'e yükselmiş ve iyi
bir görüntü sergilemiştir. Şirketin 4Ç2016'deki 28mn TL'lik vergi
gelirine karşın bu çeyrekte 99,7mn TL vergi geliri kaydetmesi de karın
yüksek gelmesinde önemli etken olmuştur.
Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan'ın 2017 yılı ana
ortaklık net dönem karı 1.387,8mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın
aynı dönemine göre %74,5 oranında artış kaydetmiştir. Aselsan'ın
bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin
katkısıyla, Eylül sonundaki 6,4 milyar dolarlık seviyesinden Aralık
ayı sonunda 6,8 milyar dolara yükselmiştir. Aselsan 2018 yılı başından
itibaren yaklaşık 850mn dolarlık yeni sözleşmeler de imzalamıştır.
Aselsan 2018 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Aselsan 2018
yılında satış gelirlerinde %25-35 arası büyüme beklerken, FAVÖK
marjının %18-20 arasında olacağını öngörmektedir. Şirket ayrıca 2018
yılında 560mn TL'lik yatırım harcaması planlamıştır.
Şirketin Yönetim Kurulu, 2017 yılı karından hisse başına toplam
brüt 0,0846 TL (0,07191 TL net) üç eşit taksitte (her taksitte brüt
0,0282TL) temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar
verdi. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihleri 19 Haziran, 13
Eylül ve 13 Aralık'tır.
Akçansa (AKCNS, Öneri "EKLE", Nötr): Akçansa'nın 4Ç2017'deki net
dönem ana ortaklık karı bir önceki yılına aynı çeyreğine göre %14
oranında azalarak 45,8mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 47mn
TL, hem de piyasa beklentisi olan 46mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir.
Şirket'in brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %2,4 oranında
düşerek 93,6mn TL'ye gerilemiştir. Net ve brüt kar marjları 4Ç2017'de
sırasıyla %11 ve %22 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 2017 yılı net
dönem ana ortaklık karı ise son çeyrek kar rakamı ile birlikte 148,7mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılda 268,4mn TL ana ortaklık
karı elde edilmişti. Bir önceki yıl 26,2mn TL iştirak satış karı, daha
yüksek brüt kar elde edilirken, daha az faiz gideri kaydedilmişti.
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Pozitif): Banka'nın
4Ç20172deki net dönem karı 96mn TL ile bir önceki çeyrekteki 9,8mn
TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi olan 86mn
TL idi. Banka'nın net kar payı gelirleri çeyreksel bazda %40 oranında
artarak 369,9mn TL'ye çıkmış ve karı desteklemiştir. Diğer yandan,
Banka'nın 2017 yılı net dönem karı %9 oranında artarak 237,1mn TL'ye
yükselmiştir. Son olarak Banka'nın 2017 yılı özsermaye karlılığı %10
olmuştur
Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 oranında artarak
35,5mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 32mn TL net dönem karı elde
edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %17,8
oranında artarak 53,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2017 yılı net
dönem karı ise son çeyrek kar rakamı ile birlikte 116,8mn TL
gerçekleşerek bir önceki yıla göre %10 oranında artış göstermiştir.
Kordsa Teknik (KORDS, Nötr): Şirketin 2017 yılı son çeyrek ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3
oranında artarak 43,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri
%28,1 oranında artan şirketin, maliyetlerdeki yüksek artışa bağlı
olarak brüt karı ise %4,5 oranında gerilemiş ve 106,3mn TL'ye
inmiştir. Faaliyet karındaki gerileme ise %15,8 olarak
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan finansman giderlerindeki düşüş ve
vergi giderinin 11,8mn TL'den 1,1mn TL'ye gerilemesine bağlı olarak
son çeyrek karında artış kaydedilmiştir. Son çeyrek kar rakamıyla
birlikte 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı %15,4'lük artışla
165,1mn TL'ye yükselmiştir.
Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): Teknosa'nın 4Ç2017 net dönem
karı 1,9mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 10,2mn TL'lik karın altında
gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 6mn TL kar açıklaması
yönündeydi. Teknosa'nın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %26,6 oranında artarak 984,4mn TL'ye yükselirken,
satışların maliyeti ise %28,1 oranında görece yüksek bir artış
kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %19,9 oranında artarak 170,1mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1 puan düşüşle %17,3'e
gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %13,8
oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 24mn TL gider kaydedilmesi
sonucu faaliyet karı 17,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %1,8'i
göstermiştir. Finansman tarafında 14,9mn TL'lik gider kaydedilmiştir.
Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 1,8mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 1,9mn TL olmuştur. 4. çeyrek
sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık karı 19,6mn TL
olmuştur. 2016 yılında şirket 160,6mn TL net dönem zararı kaydetmişti
Şirket ayrıca 2018 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre,
benzer mağaza satışlarında, (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli
veya düşük çift haneli büyüme öngörülmektedir. 2018 yılı cirosunun
2017 yılı cirosunun üzerinde, FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4
aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir. Müşteri odaklı Omnichannel
Stratejisi kapsamında 2018 yılında toplam 60mn TL seviyesinde yatırım
yapılması planlanmaktadır.
Aygaz (AYGAZ, Öneri "EKLE", Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu 2017
yılı karından hisse başına brüt 1,53 TL (1,30 TL net) temettü ödeme
kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit
kar payı kullanım tarihi 29 Mart'tır. Dünkü hisse kapanışına göre
temettü verimi %10,5 olarak hesaplanmaktadır.
Borusan Mannesmann Boru (BRSAN, Nötr): ABD Ticaret Bakanlığı, dış
ticaret koruma önlemlerinden birisi olan ve kısaca Section 232 olarak
da isimlendirilen uygulama kapsamında başlatmış olduğu incelmesinin
sonuç raporunu 16 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayınlayarak ABD
Başkanlık makamına tavsiye nitelikli bir rapor sunmuştur. Söz konusu
tavsiye çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere
yönelik değişik oranlarda gümrük vergi ve kotalarından oluşan farklı
alternatif öneriler sıralanmıştır. Söz konusu önlemlerin her birinin
ABD yerli çelik üretimini ithalat karşısında koruyarak ABD ulusal
güvenliğine katkı sağlayacağı iddia edilmektedir. Bahsedilen rapor,
bir öneri niteliğinde olup ABD başkanlık makamı tarafından
değerlendirilmek üzere sunulmuştur. Bu değerlendirme süreci sonunda,
raporlarda verilen analiz ve tavsiyeler temel alınarak bir dizi eylem
yürürlüğe alınabilir veya herhangi bir işlem yapmayabilir. ABD
Başkanlık makamı, önerilen yüzdeleri değiştirebilir veya önerilen
tedbirleri değiştirebilir.
Halihazırda, Şirketten ABD'ye yapılan satışlara dair Section 232
kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Hem ABD'de
yerleşik bir üretim tesisine sahip olması hem de Türkiye'den ABD'ye
ihracatı olması münasebetiyle Şirket'in konsolide sonuçlarına doğrudan
veya dolaylı olarak farklı etkileri olması muhtemel bu inceleme süreci
ile ilgili gelişmeler şirket tarafından kamuoyu ve yatırımcılarla
ayrıca paylaşılacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Beyaz Eşya: Türkbesd açıklamalarına göre, 4 ana ürünün (buzdolabı,
çamaşı makinesi, bulaşık makinesi, ocak) iç satışları, Ocak ayında
398,558'e geriledi. Beyaz eşya ihracatı, bir önceki yıla göre %7'lik
bir artış göstererek 1,26 milyona ulaştı. Üretim ise yine bir yıl
öncesine kıyasla %8 artarak 1,83 milyona ulaştı."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5760 32,5885 % 0,35  
Euro 34,7734 34,8293 % 0,28  
Sterlin 40,0419 40,2426 % -0,45  
Frank 35,5526 35,7308 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,74 28,77 % 0,66  
Platin 933,68 934,68 % 0,66  
Paladyum 1.017,87 1.024,21 % 0,66  
Brent Pet. 87,33 87,33 % 0,66  
Altın Ons 2.392,48 2.392,81 % 0,66