ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

01.03.2018 08:49
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"PMI gününe FED Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da
söyleyeceklerini bekleyerek uyanıyoruz. S&P500, vadeli işlemlerde
%0,26 oranında değer kaybederken, Dolar / TL kotasyonları 3,8050
seviyesinden geçiyorlar. Gün boyu sürecek PMI veri akışı, sabahın
erken saatlerinde Asya ülkeleri ile başladı. Türkiye'nin PMI verisi
TSİ 10:00'da, ABD'de ISM verisi (PMI karşılığı) TSİ 18:00'de
açıklanacak.
Dün, SAMEKS endeksinin hizmet sektöründe 2,1 puan artışla 53,7
değerine artarken, imalat sanayisinde ise 3,1 puan azalışla 56,8
değerine gerilediğini gözlemledik (Şekil 1). Muhtemelen görece sıcak
seyreden hava koşulları hizmet sektöründe canlılığın korunmasını
sağladı. İmalat sanayisi ise uç seviyelere ulaştıktan sonra hızını
düzeltme eğiliminde. Buna istinaden bugün imalat sanayisinde PMI
değerinde sınırlı bir geri çekilme görebiliriz. Küresel iktisadi
faaliyetteki sağlıklı seyri bu sabah Güney Kore'de açıklanan Şubat ayı
ihracat verisi teyit etti. %4 oranındaki yıllık artış, Ocak ayının
%22,2 oranındaki güçlü artışının üzerine eklenirken, %0,5 oranındaki
piyasa beklentisinden yüksekti. İlaveten Çin'de KOBİ ağırlıklı Caixin
PMI verisi de gücünü korurken, beklentilerin üzerinde açıklanmayı
başardı.
Her Perşembe günü gibi yurt-içinde döviz tevdiat hesaplarını (DTH)
ve sermaye hareketlerini TSİ 14:30'da izleyeceğiz. Yurt-dışında
İspanya (TSİ 11:00) ve İtalya (TSİ 13:00) büyüme verilerini
güncelleyecekler. ABD'de Ocak ayı kişisel harcama raporu TSİ 16:30'da
yayımlanacak. Ocak ayında kişisel tüketim harcamalarının (PCE) hangi
ölçüde arttığı enflasyon fiyatlaması açısından kıymetli bir veri.
FED Başkanı Jerome Powell'ın Meclis savunması bugün Senato ile
devam edecek. Önceki akşam milletvekillerinin sorularına verdiği
yanıtla piyasadaki risk iştahını kısmen azaltan Powell'ın bugün
senatörlere vereceği cevaplar bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Carrier (ALCAR, Nötr): Şirket'in 4Ç2017'deki net dönem karı
17,5mn TL ile bir önceki yılına aynı çeyreğine göre önemli bir değişim
göstermemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı
dönemine göre %18,3 oranında artan şirketin brüt karı da %19,5
oranında artarak 45,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyet
gelirlerinin 4Ç2016'daki 11,5mn TL'den 8,1mn TL'ye gerilemesine bağlı
olarak faaliyet karı 21,5mn TL ile sabit kalmıştır. Son çeyrek kar
rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılı karı 51,8mn TL ile bir önceki
yıla göre %36 oranında artış göstermiştir.
Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 2,6TL (net 2,21)
nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %4,4 temettü verimine
denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 15
Mayıs'tır.
Bizim Toptan (BIZIM, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 210bin TL net dönem
karı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 570bin TL zarar
açıklaması yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 10,2mn
TL net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %20,8 oranında
artarak 829,7mn TL olan şirketin brüt karı ise %62,5 oranında artarak
79mn TL olmuştur. Operasyonel giderlerdeki %30,1'lik artışın ve diğer
faaliyetlerden kaydedilen 15,8mn TL'lik giderin etkisiyle 4. çeyrekte
879bin TL faaliyet karı oluşmuştur. 6,3mn TL'lik yatırım
faaliyetlerinden gelir ile 7,9mn TL'lik finansman giderleri sonrası
vergi öncesi zarar 715bin TL'ye ulaşmıştır. Net dönem karı 210bin TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte
şirketin 2017 net dönem zararı 30,4mn TL olmuştur. Şirket 2016 yılında
1,4mn TL net dönem karı kaydetmişti.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Negatif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı 41mn TL ile piyasa beklentisi olan 76mn TL'nin altında
gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net kar 95,3mn TL
idi. Doğuş Otomotiv'in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %19 oranında artarak 4.718mn TL'ye yükselirken,
satışların maliyeti de %18,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı
olarak brüt kar %20,6 artarak 414mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt
kar marjı ise 0,1 puan artışla %8,8'i göstermiştir. Doğuş Otomotiv'in
operasyonel giderleri aynı dönemde %8,9 oranında artmış ve 259,5mn TL
olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 3,9mn TL gider kaydedilmesinin
ardından faaliyet karı 150,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki
faaliyet karı 163,2mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 1,9mn TL gider
kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da
15,1mn TL'lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar
163,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında 99,4mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 64,3mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 41,4mn TL olmuştur.
Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 41mn TL'dir. 4. çeyrek kar
rakamı sonrasında Şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı
183,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem
karı da 237,7mn TL seviyesindeydi.
Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt 0,65 TL (net 0,5525
TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %7,6 temettü verimine
denk gelmektedir.
Goodyear (GOODY, Pozitif): Goodyear'ın 4Ç2017 net dönem karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %46,7oranında artarak 39,9mn TL'ye
yükselmiştir. Goodyear'ın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %38,9 oranında artarak 515,1mn TL'ye yükselirken,
satışların maliyeti ise %35,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı
olarak brüt kar %55,2 oranında artarak 89,3mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,8 puan artışla %17,3'e
yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %39,7
oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 13,3mn TL gelir
kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 61,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı
marjı 1,7 puan artarak %12'ye yükselmiştir. Finansman tarafında 14,9mn
TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi
net kar 47,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 39,9mn
TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net
dönem karı 2,2 kat artışla 102,3mn TL'ye ulaşmıştır.
Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa'nın 4Ç2017 net dönem karı 11,1mn
TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 2,1mn TL'lik net kara göre 5,4 kat
artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa'nın satış
gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,9
oranında artarak 79,9mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
%76,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %127,6
oranında artarak 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
3,3 puan artışla %17,2'ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri
aynı dönemde 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de
3,4 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 10,5mn TL olmuştur.
Faaliyet karı marjı 3 puan artarak %13,1'e ulaşmıştır. Yatırım
faaliyetlerinden 2,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında
2,6mn TL'lik gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi
net kar 12,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 11,1mn
TL olmuştur. Net kat marjı 9,2 puan artışla %13,9 seviyesine
yükselmiştir. 4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin 2017 yılı
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 kat artarak
41,9mn TL'ye yükselmiştir.
Katmerciler (KATMR, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1mn TL artarak
2,9mn TL'ye yükselmiştir. Katmerciler'in satış gelirleri 4. çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 61,7mn TL'ye
yükselirken, satışların maliyeti ise %4,1 oranında düşüş kaydetmiş ve
buna bağlı olarak brüt kar %100,9 oranında artarak 29,6mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 17,4 puan artışla %48'e
yükselmiştir. Katmerciler'in operasyonel giderleri aynı dönemde %29,6
oranında artmış ve 12,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 4,7mn
TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %70,6 yükselişle 22mn
TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 8,9 puan artarak %35,7 olmuştur.
Finansman tarafında 18,1mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 4,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken,
net dönem karı da 2,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 3 puan artışla %4,7
olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Katmerciler'in 2017 yılı ana
ortaklık net dönem karı 11,7mn TL'ye ulaşmıştır. 2016 yılındaki ana
ortaklık net dönem karı 9,6mn TL idi.
Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif): Yataş'ın 4Ç2017'deki net
dönem karı 17,8mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 5,4mn TL
kara göre %230 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri bir önceki
yılın aynı dönemine göre dördüncü çeyrekte %37,6 oranında artan
Şirketin brüt karı da 4Ç2017'de 85,7mn TL seviyesinde gerçekleşerek
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,3 oranında artış
sergilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirketin 2017 yılı
net dönem karı 69,3mn TL olmuş ve geçen yılın aynı dönemindeki 17,5mn
TL'lik kara göre iyi bir görüntü sergilemiştir.
Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO'nun 4Ç2017 net dönem karı
340,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklenti 365mn TL kar elde edeceği
yönündeydi. Bir önceki yılın son çeyreğinde ise net dönem karı 856,7mn
TL idi. Şirket'in kira gelirleri 4Ç2017'de 110,3mn TL gerçekleşerek
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24 oranında artış göstermiştir.
Konut satışları ise yine bir öneki yılın aynı çeyreğine göre 172mn TL
artış göstererek 217,2mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da 4Ç2017'de
193mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110
oranında artış göstermiştir. Şirket'in 2017 yılının son çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine göre karının düşük gelmesinde ise önemli
ölçüde yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından kaynaklanmıştır.
Son olarak, Şirket'in 2017 yılı karı 455,1mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın net dönem karı 1.172,4mn TL idi.
Şekerbank (SKBNK, Sınırlı Pozitif): Banka'nın 4Ç2017'deki net
dönem karı 38,6mn TL gerçekleşerek bir önceki çeyreğe göre %56
oranında artış göstermiştir. Banka'nın 2017 yılı karı ise bir önceki
yıla göre %8,2 oranında düşerek 114,9mn TL olmuştur.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Şirket'in
gerçekleştirmiş olduğu vadeli satışlarından kaynaklanan alacaklarından
373,1mn TL tutarındaki kısmı "gayri kabili rücu" olarak temlik
edilerek 282,4mn TL nakit tahsilat yapılmıştır.
Söz konusu 373,1mn TL içerisindeki TÜFE'ye endeksli olan
alacakların TÜFE farkı gelirleri temlik işlemine konu olmayıp
vadesinde şirket tarafından tahsil edilecektir.
Kordsa (KORDS, Nötr): Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt
0,3438 TL (net 0,2922 TL) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul
onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış değerine göre bu rakam
%4,5 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı
kullanım tarihi 2 Nisan'dır.
İş Bankası (ISCTR, Öneri "AL", Nötr): İş Bankası, 2017 yılı
karından C grubu hisse başına brüt 0,2948 TL (net 0,2506 TL) nakit
temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir.
Dünkü kapanış değerine göre bu rakam %3,9 temettü verimine denk
gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 3 Nisan'dır.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: TCMB tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin konut fiyat
endeksi verileri açıklandı. Buna göre, Aralık ayında Konut Fiyat
Endeksi yıllık %11,15, aylık %0,71 oranında artış kaydetmiştir.
Pay Piyasası Taraf Bilgilileri: 2018 yılının Mart ayında taraf
bilgisi kapatılacak olan paylar ASELS, PETKM, TAVHL, TOASO, TUPRS ve
ENJSA olarak belirlenmiştir.
Turizm: Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünden
alınan geçici verilerle hazırlanan "Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler,
Yabancı ve Vatandaşlar" istatistiklerine göre, Ocak ayında Türkiye'yi
ziyaret eden yabancı sayısı, 2017'nin aynı ayına göre %38,5 artarak
1,5mn oldu. Türkiye'ye Ocak'ta 154.296 kişiyle en fazla yabancı
ziyaretçi İran'dan geldi. Gürcistan'dan 150.849 kişi Türkiye'yi
ziyaret etti.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA, Sınırlı Negatif): Alkim Kağıt'ın 4Ç2017 net
dönem karı 8,1mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 13,2mn TL'lik net
karın altında gerçekleşmiştir. Alkim Kağıt'ın satış gelirleri 4.
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,2 oranında artarak
62,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %58,8 oranında artış
kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %17,9 oranında azalarak 8,9mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 10,1 puan düşüşle %14,2'ye
gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,5
oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden de 7mn TL gelir kaydedilmesi
sonucu faaliyet karı 13mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 26,2 puan
azalarak %20,6'yı göstermiştir. Finansman tarafında 2,8mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,3mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,1mn TL olmuştur.
Net kat marjı 16,5 puan düşüşle %13 seviyesine gerilemiştir. 4. çeyrek
sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 27,3mn TL
olmuştur. 2016 yılındaki net dönem karı 26,5mn TL idi."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
15:009.044
Değişim :  -0,58% |  -52,98
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
9.035
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:00
SAMAT 67,10 167.878.042 % 10,00  
BSOKE 19,91 159.331.445 % 10,00  
BANVT 181,50 93.787.822 % 10,00  
OZSUB 38,28 54.052.847 % 10,00  
TMSN 160,60 378.355.987 % 10,00  
15:00 Alış Satış %  
Dolar 31,5278 31,5342 % 0,54  
Euro 34,2447 34,2744 % 0,69  
Sterlin 39,8297 40,0295 % 0,64  
Frank 35,5188 35,7327 % 0,43  
Riyal 8,3772 8,4192 % 0,47  
15:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,11 23,14 % 0,66  
Platin 892,24 893,87 % 0,66  
Paladyum 961,86 965,78 % 0,66  
Brent Pet. 83,20 83,20 % 0,66  
Altın Ons 2.082,25 2.082,53 % 0,66