ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

02.03.2018 09:01
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Küresel ekonominin seyrini belirleyecek temel kararların alınacağı
hafta sonuna giriyoruz.
İtalya'da Pazar günü genel seçimler gerçekleşecek. Bildiğimiz,
Euro ya da Avrupa Birliği karşıtı bir hükümet ortaya çıkmayacağı.
Ancak İtalya'daki siyaseti kritik haline getiren konu, ülkenin kamu
borcu. İtalya, Avrupa'nın Almanya ve Fransa'nın ardından üçüncü büyük
ekonomisi. %130 oranındaki kamu borçluluğu ciddi bir risk unsuru. Kamu
borcunun azaltılıp, sürdürülebilir seviyelere ulaşabilmesi için siyasi
istikrar gerekiyor. Siyasi istikrar tesis edilemedikçe kamu borcunun
azalma şansı yok. Kamu borcu azalmadığı sürece, İtalya, Avrupa'nın
geleceğine yönelik bir risk faktörü. Seçimlerden sonra istikrarlı bir
yapı görünmüyor. En azından ülkenin siyasi tablosu belirginleşecek.
Almanya'da Pazar günü muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti,
koalisyon ortaklığı yapıp yapmayacağını açıklayacak. Euro'daki güncel
geri çekilmenin içerisinde Avrupa siyasetinin payını göz önünde
bulundurmak gerekiyor. Euro / Dolar'daki 1,22 seviyesinin altını
deneyen hareket yalnızca FED Başkanı Jerome Powell'ın, Meclis'deki
savunmasıyla ilgili değil. Eğer siyasi belirsizliği arttıran
sonuçlarla karşılaşırsak, Euro'nun 1,16 - 1,17 seviyesine doğru
gerilediğini görebiliriz. Yine de Euro konusunda senenin ilerleyen
dönemi için iyimserliğimizi koruyoruz. Çünkü Euro'nun ana
belirleyicisi küresel ekonomi. Senkronize büyüme sürüp, ticaret
elverişli seyrettikçe Euro, değer kazanma eğilimini koruyacaktır.
Çin'de Komunist Parti çalıştayı başlayacak. Çalıştayın ardından
merkez bankası başkanı dahil, ekonomi yönetimi konusunda kilit
atamalarla karşılaşabiliriz. Devlet Başkanı Şi Jinping'in de görev
süresini 2023 yılının ötesine uzatmak için adımlar attığını
görebiliriz.
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması'nda (NAFTA) yedinci tur
görüşmeler başlayacak. NAFTA konusu ABD'nin küreselleşmeye bakışının
fiiliyata dönüştüğü yer. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tur görüşmeler
öncesi korumacı söylemini güçlendirdi.
Pakistan'da Cumartesi günü Senato seçimleri gerçekleşecek.
Pakistan, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol (OBOR) projesinde kritik koridor
özelliğinde. Çin, Pakistan ile sahip olduğu kara sınırı üzerinden
Umman (Arap) Denizi'ne doğrudan ulaşmaya çalışıyor. Pakistan'daki
siyasi istikrar, Çin - Hindistan ilişkileri ve genel anlamı ile
OBOR'un geleceği açısından belirleyici konumda. Daha önceki süreçte
Anayasa Mahkemesi, Başbakan Nawaz Sharif'in görevini sürdüremeyeceğini
ve parti başkanlığı yapamayacağını açıklamıştı.
Bugün, sabahtan Almanya'da perakende satışları ve ithal mal
fiyatları endeksini izleyeceğiz. Perakende satışlarda toparlanma
görmeyi bekliyoruz. Aksi takdirde küresel ekonomi görünümüne ilişkin
soru işaretleri artacaktır (Şekil 1).
Öğleden sonra ise ABD'de Mişigan Üniversitesi'nin beklenti anketini
izleyeceğiz. S&P500, vadeli işlemlerde yatay, Dolar / TL kotasyonları
3,8113 seviyesinden geçiyorlar.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 194,5mn TL ana
ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 157mn TL ana
ortaklık net dönem zararıydı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde
435mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri
4Ç2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artan şirketin brüt
karı ise %39,7 oranında artarak 1.089mn TL'ye ulaşmıştır. Anadolu Efes
4Ç2016'da kaydedilen 8,2mn TL'lik faaliyet karına karşın 4Ç2017'de
169,9mn TL faaliyet karı elde etmiştir. Şirketin zarar açıklamasındaki
ana etken 364,6mn TL'lik net finansman gideri olmuştur. Bu rakam
4Ç2016'da 611,7mn TL idi. Son çeyrek zarar rakamına karşın Şirket 2017
yılı toplamında 149,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir.
Bir önceki yıl Şirket 70,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı
kaydetmişti.
Alkim Kimya (ALKIM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8
oranında azalarak 15,4mn TL'ye gerilemiştir. Alkim Kimya'nın satış
gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3
oranında artarak 107,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
%60,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,6
oranında azalarak 21,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
10,7 puan düşüşle %20,3'e gerilemiştir. Alkim Kimya'nın operasyonel
giderleri aynı dönemde %23,9 oranında azalmış ve 8mn TL olmuştur.
Diğer faaliyetlerden de 9,4mn TL gelir kaydedilmesinin ardından
faaliyet karı %14,4 düşüşle 23,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı
13,6 puan azalarak %21,7 olmuştur. Finansman tarafında 1,9mn TL'lik
gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar
21,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 4,3mn TL'lik vergi gideri
etkisiyle net dönem karı da 17,1mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına
düşen net kar ise 15,4mn TL'dir. Net kat marjı 6,9 puan düşüşle %14,3
olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Alkim Kimya'nın 2017 yılı
ana ortaklık net dönem karı 63,6mn TL'ye ulaşmıştır. 2016 yılı net
dönem karı 46,9mn TL idi.
Gözde Girişim (GOZDE, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 2.062mn TL net
kar açıklamıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki net kar 148,6mn TL idi.
Yüksek kar açıklanmasında borsada işlem görmeyen nitelikteki Şok
Marketler hisselerindeki değer artışı etkili olmuştur. Şirketin 2017
yılı karı ise 1.990mn TL ile 2016 yılındaki 116,8mn TL karın oldukça
üzerinde gerçekleşmiştir.
Kardemir (KRDMD, Pozitif): Kardemir'in 4Ç2017 ana ortaklık net
dönem karı 61mn TL'lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 71,1mn TL
olmuştur. Kardemir'in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %51,2 oranında artarak 1.154mn TL'ye yükselirken,
satışların maliyeti ise %30,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı
olarak brüt kar 3,1 kat artışla 273,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Brüt kar marjı ise 12,2 puan artışla %23,7'ye yükselmiştir. Şirketin
operasyonel giderleri aynı dönemde %3,7 oranında azalmış ve 18,4mn TL
olmuştur. Diğer faaliyetlerden 65,5mn TL'lik gider kaydedilmesi
ardından faaliyet karı 8,6 kat artışla 189,6mn TL olmuştur. Faaliyet
karı marjı 13,5 puan artışla %16,4'e yükselmiştir. Finansman tarafında
137,2mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi
öncesi net kar 53,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 17,7mn TL'lik
vergi geliri ile birlikte ana ortaklık net dönem karı da 71,1mn TL
olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki ana ortaklık net zararı 135mn TL
idi. 4. çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 2017 yılı ana ortaklık
net karı 251,5mn TL olmuştur. Şirket, 2016 yılında 123,8mn TL ana
ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Petkim (PETKM, Öneri "EKLE", Pozitif): Petkim'in 4Ç2017 ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69
oranında artarak 365,1mn TL'ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan
357mn TL'ye paralel, piyasa beklentisi olan 300mn TL'nin ise oldukça
üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin satış
gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,4
oranında artarak 1.962mn TL'ye yükselirken, brüt kar da %65,5'lik
artışla 479mn TL'ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da %22,6'dan
%24,4'e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %50,9 oranında
artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2016'da kaydedilen 47,1mn TL'lik
gidere karşın 4Ç2017'de 10,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece,
şirketin faaliyet karı 193,2mn TL'den 415,5mn TL'ye ulaşmıştır. Buna
ilaveten finansman tarafında 4Ç2016'da kaydedilen 16,4mn TL'lik gidere
karşın 4Ç2017'de 13,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer taraftan
4Ç2016'da kaydedilen 26,9mn TL'lik vergi gelirine karşın 4Ç2017'de
71,4mn TL'lik vergi gideri kaydedilmesi karın daha yüksek artış
kaydetmesine engellemiştir. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte
Petkim'in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.402mn TL'ye ulaşmış
ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %93 oranında artarak iyi bir
görüntü sergilemiştir.
Adel Kalemcilik (ADEL, Sınırlı Negatif): Şirket'in net dönem
zararı 4Ç2017'de 16,2mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler
itibariyle %66,3 oranında artarak 7,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son
çeyrek kar rakamı ile birlikte 2017 yılı net dönem karı bir önceki
yıla göre %42,5 oranında artarak 26,9mn TL'ye yükselmiştir.
Ege Seramik (EGSER, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 oranında artarak
9,4mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan brüt kar ise aynı dönemler
itibariyle %22,1 oranında artarak 28,3mn TL'ye yükselmiştir. Son
çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirketin 2017 yılı net dönem karı bir
önceki yıla göre %64,6 oranında artarak 47,9mn TL olmuştur.
Aksa (AKSA, Nötr): Şirket, 2017 yılı karından hisse başına brüt
1,12TL (net 0,952) nakit temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına
sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi
4 Nisan'dır. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %7,3'e denk
gelmektedir.
Katmerciler (KATMR, Sınırlı Negatif): Şirket'in %46,11 oranlı
hakim hissedarı İsmail Katmerci 01.03.2018 tarihinde toplam 500bin
Adet payı Borsa İstanbul AŞ.' de satmış olup satış sonrası İsmail
Katmerci'nin şirket paylarındaki oy oranı %44,11'e düşmüştür.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik Sektörü: ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin çelik ve
alüminyum ithalatına "ulusal güvenliği korumak için" gümrük vergisi
uygulayacaklarını açıkladı. Trump uygulanacak oranları çeliğe %25,
alüminyuma %10 olarak açıkladı. Trump gelecek hafta içinde gümrük
vergisi kararını imzalayacağını belirterek çelik, alüminyum sektör
temsilcilerine "Uzun bir süre sonra ilk kez korunacaksınız" dedi.
Kaynak: Bloomberg. Çeşitli ülkelerden karara tepkiler gelirken, bu
karar sektör üzerinde baskı oluşturabilir ve korumacı önlemlerin daha
da artmasına neden olabilir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Batısöke Çimento (BSOKE, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2017'de 3,2mn
TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılına aynı çeyreğinde 22mn TL zarar
kaydedilmişti. Diğer yandan, brüt kar ise 4Ç2017'de 13,3mn TL
gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 2,9mn TL
brüt karın üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2017 yılı zararı ise
31,5mn TL ile bir önceki yıl zararı olan 17,3mn TL'nin üzerinde
gerçekleşmiştir.
Çuhadaroğlu Metal (CUSAN, Sınırlı Negatif): Şirket'in 4Ç2017'deki
ana ortaklık net dönem karı 3,3mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı
çeyreğinde 11,4mn TL ana ortaklık kar elde edilmişti. Brüt kar
4Ç2017'de 14mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre
%27 oranında düşmüştür. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in
2017 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %63
oranında azalarak 10,8mn TL olmuştur.
Demisaş Döküm (DMSAS, Pozitif): Demisaş'ın 4Ç2017 net dönem karı
3,8mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 13,7mn TL zarar
açıklanmıştı. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %46,8 oranında artarak 76,6mn TL'ye yükselirken,
satışların maliyeti ise %24,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı
olarak brüt kar 12,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2016'nın aynı
dönemindeki brüt kar 1,1mn TL idi. Şirketin operasyonel giderleri aynı
dönemde %10,8 oranında artmış ve 4,5mn TL olmuştur. Diğer
faaliyetlerden de 1,5mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı
9,8mn TL olmuştur. Finansman tarafında 5,3mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 4,6mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 3,8mn TL olmuştur. 4.
çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 2017 yılı net karı 5,3mn TL
olmuştur. 2016 yılındaki net zarar 14,6mn TL idi.
İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN, Nötr): Şirket, 2017 yılı
karından hisse başına brüt 0,3099TL (net 0,2634) nakit temettü ödeme
kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen
nakit kar payı kullanım tarihi 28 Mart'tır. Dünkü kapanışa göre
temettü verimliliği %12,9'a denk gelmektedir."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
10:4010.866
Değişim :  1,18% |  126,19
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.892
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:36
MNDRS 15,62 54.211.990 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 22.950.432 % 9,98  
KARYE 41,46 55.138.092 % 9,97  
PCILT 15,88 62.863.775 % 9,97  
10:36 Alış Satış %  
Dolar 32,2125 32,2200 % 0,13  
Euro 35,0215 35,0373 % 0,14  
Sterlin 40,7259 40,9300 % 0,08  
Frank 35,1920 35,3684 % 0,07  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
10:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,69 % 0,66  
Platin 1.042,36 1.044,01 % 0,66  
Paladyum 1.021,17 1.025,18 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.419,04 2.419,39 % 0,66