ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

13.03.2018 09:30
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"(Gübre Fabrikaları haberinin ilk cümlesinde sehven 4. çeyrek ana
ortaklık net dönem karı yerine 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı
yazılmıştır. Düzeltilmiş yazı aşağıdadır. )
Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü istihdama karşın ortalama saatlik
kazançların beklentilerin altında kalması risk iştahını desteklemişti.
Bu sabaha ise günün önemli verisi olan ve TSİ 15:30'da ABD'de
açıklanacak olan enflasyon (beklenti aylık %0,2 çekirdek %0,2) verisi
öncesinde nötr risk iştahı ile başlıyoruz. Küresel borsalardaki yatay
hareket de BIST100'ün güne yatay bir başlangıç yapabileceğinin
işaretini vermekte. Hatırlayacak olursak, geçtiğimiz yıl pozitif
büyüme - düşük enflasyon teması piyasaları desteklemişti. Cuma günkü
veri de bunu tekrar gündeme getirmiş ve hisse senetlerinde yükseliş
gözlemlenmişti. Bu yıl ise enflasyon ile ilgili verilerin iyi gelmesi
oynaklığı artırmış ve hisse senetleri sert satışlarla karşılaşmıştı.
Dolayısıyla bugün ABD'de açıklanacak veri de risk iştahının devamı
açısından önemli olabilir ki güçlü bir veride hisse senetleri
piyasası tekrar baskı altında kalabilir. Aksi durumda oynaklıktaki
hatırı sayılı düşüşle (VIX 15 seviyesine kadar gerilemiş durumda)
beraber risk iştahı sürebilir. Endeksin de veriye kadar yurtdışı
piyasalara paralel yatay hareket edebileceğini düşünüyoruz. İyi bir
veride dünkü kazançlar geri verilebilir ve 117bin seviyesine kadar bir
geri çekilme görülebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda ise
119.000/200 ara direnç bölgesinin üzerinde 120bin hedef olabilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 281,2mn TL ana
ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde
kaydedilen 278,4mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir
görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %7 oranında artan şirketin brüt karı ise %91,8
oranında artarak 103,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da
49,2mn TL'den 99,4mn TL'ye yükselirken, şirket yatırım
faaliyetlerinden 4Ç2016'da kaydedilen 84,5mn TL'lik gidere karşın
4Ç2017'de 380mn TL gelir kaydetmiştir. Buna bağlı olarak finansman
öncesi kar 479,5mn TL olmuştur. Diğer taraftan şirket 224mn TL
finansman gideri kaydetmiştir.
Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana
ortaklık net dönem karı 357,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2016
yılında 363,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Alarko Holding: (ALARK, Pozitif): Holding 4Ç2017'de 31,7mn TL ana
ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde
kaydedilen 55,6mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir
görüntü sergilemiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Holding'in
2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 197,9mn TL'ye yükselmiş bir
önceki yıla göre %75,1 oranında artış kaydetmiştir.
Çelebi Hava (CLEBI, Pozitif): Çelebi Hava'nın 4Ç2017 ana ortaklık
net dönem karı 7,7mn TL olmuştur. 2016 son çeyrekte şirket 5,4mn TL
ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Çelebi Hava'in satış
gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,7
oranında artarak 226,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
%26 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %68,7
oranında artarak 51,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
4,7 puan artışla %22,6'ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri
aynı dönemde %4,6 oranında artmış ve 30mn TL olmuştur. Faaliyet karı
21,5mn TL atarak 21,8mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 9,4 puan
artarak %9,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 18,2mn TL'lik
gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar
7,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 0,3mn TL'lik vergi geliri sonrası
ana ortaklık net dönem karı da 7,7mn TL olmuştur. Net kat marjı ise
%3,4'ü göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017
yılı net dönem karı 2016'ya göre %218 artışla 85,4mn TL seviyesine
ulaşmıştır.
Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Negatif): Şirket 4Ç2017'de 19,3mn TL ana
ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 46,5mn
TL kar açıklanmıştı. Şirket'in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki
yıla göre %21 oranında azalarak 146,1mn TL'ye gerilemiştir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif): Gübre Fabrikaları'nın 4.
çeyrek ana ortaklık net dönem karı 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket 2016'ın aynı döneminde 50,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı
açıklanmıştı. Dördüncü çeyrekte satış gelirleri %33,5 oranında artan
şirketin brüt karı ise %60,1 artarak 174,9mn TL olmuştur. Operasyonel
giderler %6,5'lik artışla 119mn TL olmuştur. Gübre Fabrikaları diğer
faaliyetlilerinden 4Ç2016'da 17,4mn TL'lik gider kaydederken 4Ç2017'de
4,6mn TL gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı
60,4mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet zararı 19,9mn TL idi.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2016 son çeyrekteki 2,3mn TL'den
2017 4. çeyrekte 6,7mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin finansman öncesi
karı 87,9mn TL olmuştur. 2016'ın aynı döneminde finansman öncesi
faaliyet zararı 19,8mn TL idi. Finansman gideri ise 4Ç2016'daki 44,3mn
TL'den 4Ç2017'de 79,5mn TL'ye yükselmiştir. Vergi öncesi kar ise 8,4mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemde şirket 64,1mn TL
vergi öncesi zarar açıklamıştı. 4Ç2016'teki ana ortaklık zararı 50,7mn
TL idi. Dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2017 yılı 33,3mn TL ana
ortaklık net dönem karı ile sonuçlanmıştır. 2016'daki ana ortaklık net
dönem zararı 68,7mn TL idi.
Göltaş Çimento (GOLTS, Pozitif): Şirket'in 4Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı 7,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir
önceki yılın aynı çeyreğinde 14,3mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise
4Ç2017'de 30,8mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 5mn
TL brüt zarar kaydedilmişti. Son çeyrek sonrasında Şirket'in 2017 yılı
ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %1 oranında artarak 8,9mn TL'ye
yükselmiştir.
Odaş Elektrik (ODAS, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 118,2mn TL ana
ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde
Şirket 16,1mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Şirketin son çeyrek yüksek kar açıklamasında kaydedilen 186,8mn TL'lik
vergi geliri ana etken olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir
önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 oranında artan şirketin brüt
karı ise %19 oranında artarak 25,1mn TL'ye yükselmiştir. Son çeyrek
yüksek kar rakamı ile birlikte şirketin 2017 yılı ana ortaklık net
dönem karı 99,8mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 9,4mn TL
ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 23,2mn TL ana
ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde
Şirket 122,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. 4Ç2016'da
kaydedilen yüksek karda 92,9mn TL'lik vergi geliri önemli etken
olmuştur. Şirket 4Ç2017'de sadece 30,5mn TL'lik vergi geliri
kaydetmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte yeni alınan dağıtım
faaliyetlerinin de dahil olmasıyla 357,5mn TL'den 1.265,5mn TL'ye
yükselirken, brüt kar da 60,9mn TL'den 158,5mn TL'ye yükselmiştir.
Şirketin faaliyet karı da 43,1mn TL'den 91,9mn TL'ye yükselmiştir.
Diğer taraftan, şirket yatırım faaliyetlerinden 4Ç2016'da kaydedilen
2,7mn TL'lik gelire karşın 4Ç2017'de 59,9mn TL'lik gider kaydetmiş bu
da karın bir önceki yıla göre düşük gerçekleşmesinde önemli
etkenlerden biri olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin
2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 51,9mn TL'ye yükselmiştir.
Şirket 2016 yılında 4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Elektrik'in
4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı %44,1 yükselişle 31,2mn TL
olmuştur. Ulusoy Elektrik'in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki
yılın aynı dönemine göre %67,6 oranında artarak 148,2mn TL'ye
yükselirken, satışların maliyeti ise %90,4 oranında artış kaydetmiş ve
buna bağlı olarak brüt kar %30,9 oranında artarak 44,4mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 8,4 puan düşüşle %30'a
gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %18,3
oranında artmış ve 6,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı %31 atarak 36,5mn
TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 6,9 puan gerileyerek %24,6
olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 0,5mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 36,1mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, 5mn TL'lik vergi gideri sonrası ana
ortaklık net dönem karı da 31,2mn TL olmuştur. Net kat marjı ise 3,4
puan düşüşle %21'i göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte
şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016'ya göre %139 artışla 87mn TL
seviyesine ulaşmıştır.
Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 52,7mn TL zarar
kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki zarar 52,4mn TL idi.
Brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 oranında artarak
4Ç2017'de 26mn TL'ye yükselirken bürt kar marjı %19 olmuştur. Geçen
yılın aynı çeyreğinde brüt kar marjı %9 idi. Şirket 2017 yılında 87mn
TL zararla kapatmıştır. Bir önceki yıl 79,7mn TL zarar kaydedilmişti.
Turcas Petrol (TRCAS, Pozitif): Şirket 4Ç2017'de 41,3mn TL ana
ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde
kaydedilen 12,1mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir
görüntü sergilemiştir. Son çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte
şirketin 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 65,5mn TL'ye
yükselmiştir. Şirket 2016 yılında 18mn TL ana ortaklık net dönem karı
kaydetmişti.
Tümosan Motor (TMSN, Negatif): Şirket'in 4Ç2017'de 6mn TL zarar
kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 4,1mn TL kar
kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2017'de 31,7mn TL gerçekleşerek bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %1 oranında artış göstermiştir. Son
olarak, Şirket 2017 yılında 13,1mn TL zarar elde etmiştir. Bir önceki
yıl 40mn TL kar kaydedilmişti.
Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı
Şubat ayına ait trafik verileri yayınlandı. THY'nin yolcu sayısı,
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,7 artarak 5,1mn kişi
olurken, yolcu doluluk oranı 6,4 puanlık artışla %79,7 seviyesine
yükselmiştir. Böylelikle, yılın ilk ayında yolcu sayısı %31,1 artışla
10,8mn kişiye ulaşırken, yolcu doluluk oranı 6,9 puan artışla %79,7
olmuştur. Dün THY hisseleri %5 oranında artış kaydetti.
Türk Tuborg (TBORG, Pozitif): Türk Tuborg 4Ç2017'de 91,1mn TL net
dönem karı açıklamıştır. Şirket 2016'nın aynı döneminde 55,9mn TL net
dönem karı kaydetmişti. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in
2017 yılındaki net dönem karı 307,8mn TL oluştur. 2016 yılındaki kar
236,9mn TL idi.

SEKTÖR HABERLERİ

Kredi Derecelendirme: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı
Hüseyin Aydın, "Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu kurma projesine
başladık." dedi. Aydın, ulusal ve uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşlarının incelenerek iyi uygulamaların belirlendiğini ifade
etti. Aydın, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
yönlendirmesini aldıktan sonra somut adımları atmaya başlayacağız."
dedi. Kaynak: Business HT

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Gersan Elekrik (GEREL, Nötr): Dubai Route 2020 Metro Extension
projesinin ilk etabı için, Şirket ile Alstom Transport SA Dubai Branch
arasında kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma
sağlanmıştır. Sözleşme bedeli ilk etap için 2.996.649 USD (11.457.088
TL)'dir.
Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket 4Ç2017'de 4,3mn TL kar elde
etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1,4mn TL zarar
kaydetmişti. Brüt kar ise 4Ç2017'de 28,4mn TL gerçekleşerek bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında artış göstermiştir. Son olarak,
Şirket'in 2017 yılındaki ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %207
oranında artarak 31,4mn TL'ye yükselmiştir.
Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif): Şirket 4Ç2017'de 34,6mn TL ana
ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 19,7mn
TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2017'de 5mn TL
gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 oranında artış
göstermiştir. Son olarak, Şirket 2017 yılında 35,6mn TL ana ortaklık
zararı kaydetmiştir. Bir önceki yıl ana ortaklık zararı 25,1mn TL idi.
Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Kütahya Porselen
4Ç2017'de 3,4mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2016'nın aynı
döneminde 1,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Son çeyrek kar rakamı
ile birlikte Şirket'in 2017 yılındaki net dönem karı 32,2mn TL
oluştur. 2016 yılındaki kar 35,6mn TL idi."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3374 32,1464 % 2,50  
Euro 34,0164 34,9548 % 2,69  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66