ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

30.04.2018 08:56
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Geçen hafta TL'nin pozitif, Borsa İstanbul'un ise negatif
ayrıştığını izledik. TCMB'nin geç likidite penceresinde 75 baz puan
artış yapması TL'yi desteklerken, TL Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ)
kurlarına göre en iyi performans sergileyen para birimi oldu. ABD on
yıllık tahvil faizindeki yükselişe rağmen TL sepet bazında (1USD 1 EUR
ortalaması) %1,5 oranında değer kazandı. BIST100 ise TL bazında %3
oranında değer kaybederken, GOÜ endeksine göre %1,7 oranında negatif
ayrıştı. Cuma günü ABD on yıllık tahvil faizinin %3'ün altına
gerilemesi, şirket bilançolarının iyi gelmesi ve Kore Yarımadası'ndaki
barışçıl görüşmelerle risk iştahı pozitif seyretti. Bu sabaha
baktığımızda Asya borsalarında Cuma günkü pozitif görüntü devam
etmekte. ABD vadeliler de artıda. Cuma günü olumlu küresel risk
ortamında alıcılı bir görüntü sergileyen BIST100 de haftanın ilk işlem
gününe alıcılı bir görüntüyle başlayabilir ve kısmi toparlanma çabası
devam edebilir. Bu hafta yoğun bir veri akışı takip edilecek.
Yurtiçinde Perşembe günü enflasyon verisi önemli. Bugün ise TCMB saat
10:30'da Enflasyon Bilgilendirme Toplantısını gerçekleştirecek.
Yurtdışında ise ABD'de Çarşamba günü piyasa etkisi "nötr" olabilecek
FOMC toplantısı, Cuma günü ise İstihdam Raporu ön plana çıkmakta.
Ayrıca dünya genelinde PMI verileri takip edilecekken, bugün Çin'den
imalat ve imalat dışı PMI verileri beklentilerin hafif de olsa
üzerinde gerçekleşti. Bugün ayrıca Almanya'da enflasyon, ABD'de de ise
PCE enflasyonu ve bekleyen konut satışları takip edilecektir.

ŞİRKET HABERLERİ

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53 oranında artış
göstererek 24,4mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar aynı dönemler
itibariyle %9 oranında artarak 3,9mn TL'ye çıkarken, Şirket'in kambiyo
karları %30 oranında artarak 20mn TL'ye çıkmış ve karı desteklemiştir.
Şirket'in 97,6mn USD ve 6,9mn EUR döviz fazlası bulunmaktadır.
Kurlardaki artış karın artmasında önemli bir etken olmuştur.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in
1Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43
oranında artarak 71,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu
yılın ilk çeyreğinde 66mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer
yandan, Şirket'in teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018'de 65,2mn TL
gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52 oranında artış
göstermiştir.
Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem
karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %80 oranında artarak 32,8mn
TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu yılın ilk çeyreğinde 35mn TL
kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket'in teknik bölüm
dengesi ise 1Ç2018'de 27,7mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı
çeyreğindeki genel teknik bölüm dengesi 9,4mn TL idi.
Afyon Çimento (AFYON, Nötr): Şirket 1Ç2018'de 2,3mn TL ana
ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2mn TL ana
ortaklık zararı kaydedilmişti. Öte taraftan, artan yurtiçi taleple
birlikte yılın ilk çeyreğinde 10,6mn TL brüt kar elde edilmiştir.
Geçen yılın aynı çeyreğinde 1,5mn TL zarar kaydedilmişti. Yılın ilk
çeyreğinde zarar kaydedilmesinde ise 13,5mn TL artan finansman
giderleri etkili olmuştur.
Aksa Akrilik (AKSA, Negatif): Şirket'in 2018 yılının ilk
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %26 oranında azalarak 51,9mn TL'ye gerilemiştir. Satış
gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,4
oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışa
bağlı olarak %17 oranında azalarak 1Ç2018'de 122,1mn TL'ye düşmüştür.
Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %7 ve %15
olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla
%11 ve %24 idi.
Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17
oranında artarak 393,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 381mn TL
yönündeydi. Brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %11 oranında
artarak 1Ç2018'de 1milyar TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net
ve brüt kar marjı ise sırasıyla %13 ve %33 olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %35 idi.
Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif): Tat Gıda 2018 yılının 1.
çeyreğinde 10,3mn TL'lik net dönem karı ile piyasa beklentisi olan
16mn TL'lik karın altında bir kar açıklamıştır. Şirket bir önceki
yılın aynı döneminde 11,6mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirketin
satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 oranında
azalarak 264mn TL olmuştur. Satışların maliyetindeki %1,6'lık düşüş
sonrasında brüt kar %3,7 oranında artmış ve 59,7mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 0,9 puan artışla %22,6 olmuştur.
Operasyonel giderler %7,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden
kaydedilen net 3,6mn TL'lik gelirle beraber faaliyet karı %17,5
oranında azalarak 12,4mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet karı marjı da 1
puan düşüşle %4,7 olmuştur. 3,3mn TL'lik net finansman gideri sonrası
Tat Gıda 10,3mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Net kar marjı 0,5 puan
düşüşle %3,9 olmuştur.
Teknosa (TKNSA, Negatif): Teknosa'nın 1Ç2018 net dönem zararı
4,3mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 1mn TL'lik karın tersi yönünde
gerçekleşmiştir. Teknosa'nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki
yılın aynı dönemine göre %17,3 oranında artarak 808,4mn TL'ye
yükselirken, satışların maliyeti ise %19,5 oranında görece yüksek bir
artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,3 oranında artarak
147mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,5 puan düşüşle
%18,2'ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde
%8,2 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 13,1mn TL gider
kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 9,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı
marjı %1,2'yi göstermiştir. Finansman tarafında 15mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 5,5mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 4,3mn TL olmuştur.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Öneri "EKLE", Sınırlı Negatif):
TAV Havalimanları'nın 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı
33,6mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 73mn TL'nin hem de bizim
beklentimiz olan 105mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki
sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen operasyonel giderler ile
vergi giderleri etkili olmuştur. TAV'ın satış gelirleri ilk çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre, hizmet verilen yolcu sayısındaki
%23,4'lük artışın olumlu katkısıyla %26,6 oranında artarak 1.139,5mn
TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde, maliyetlerdeki görece
düşük artışa bağlı olarak %44,3 oranında artarak 479,2mn TL'ye
yükselmiştir. Operasyonel giderler %31,9 oranında artarken, faaliyet
karı da %41,3'lük artışla 325,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer
taraftan net finansman giderleri ise 1Ç2017'daki 47,5mn TL'den
1Ç2018'de 118,9mn TL'ye yükselmiş ve dönem karının düşük seviyede
gerçekleşmesinde önemli etken olmuştur. Buna ilaveten vergi giderinin
90,8mn TL ile yüksek seviyede gerçekleşmesi de dönem karını olumsuz
etkilemiştir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Nötr): İhalesinin 2. oturumu
21.03.2018 tarihinde yapılmış olan İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi 27.04.2018
tarihinde imzalanmıştır. İhalede, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam
Geliri 1.764mn TL Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam
Geliri 705,5mn TL olmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık
sektörünün uluslararası piyasalardan fon sağlama kabiliyeti ve yurt
dışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisi güçlü şekilde devam
etmektedir" dedi. Türkiye'ye ve Türk bankalarına güvenin sürdüğünü
vurgulayan Akben, nitekim yakın zamanda Akbank, Ziraat Bankası,
Eximbank ve VakıfBank'ın sendikasyon kredisi sağladığını hatırlattı.
Akben, Şubat 2018 itibarıyla sendikasyon kredilerinin yenileme
oranının %111,8 olduğuna dikkati çekerek, "Üstelik söz konusu
kredilerin bir kısmı 2 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Ayrıca
libor ve/veya euribor üzerinden ilave spread ile alınan bu kredilerde
spread'lerde de bir miktar iyileşme sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Dyo Boya (DYOBY, Pozitif): Şirket 1Ç218'de 12,3mn TL kar
açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 7,5mn TL zarar kaydedilmişti.
Satış gelirleri %59,2 oranında artan şirketin brüt karı da 1Ç2018'de
83,9mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %73
oranında artış göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar
marjı ise sırasıyla %5 ve %32 olmuştur. Geçen yılın ilk çeyreğinde
brüt kar marjı %29 idi.
Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018 net
dönem karı 7,6mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 3,8mn TL'lik net karın
%103,3 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 1. çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 oranında artarak 21,4mn
TL'ye yükselirken brüt kar ise %71,2 oranında artarak 6,6mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,9 puan artışla %31'e
yükselmiştir. Faaliyet karı 6,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,1
puan artarak %28,3'e yükselmiştir. Vergi öncesi net kar 9,8mn TL
seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 7,6mn TL olmuştur. Net
kar marjı 12,4 puan artışla %35,7 seviyesine yükselmiştir.
Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018'de 1,3mn TL
kar açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki net dönem karı
2,4mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in teknik bölüm dengesi ise
1Ç2018'de 2,8mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki
genel teknik bölüm dengesi 13,9mn TL idi.
İzocam (IZOCM, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem karı
4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde
1,6mn TL kar elde etmişti. Satış gelirleri %55 oranında artan şirketin
brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %49 oranında artarak
1Ç2018'de 28,3mn TL'ye yükselmiştir.
Jantsa (JANTS, Nötr): Jantsa'nın 1Ç2018 net dönem karı 10,9mn TL
olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 9,6mn TL'lik net kara göre %13,2 artış
kaydetmiştir. Jantsa'nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın
aynı dönemine göre %67,5 oranında artarak 92mn TL'ye yükselirken,
satışların maliyeti ise %71,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı
olarak brüt kar %57 oranında artarak 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %25,4'e gerilemiştir. Şirketin
operasyonel giderleri aynı dönemde 8,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer faaliyetlerden de 2,3 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı
geçen sene aynı döneme göre %57,3 artarak 17,6mn TL olmuştur. Faaliyet
karı marjı 1,2 puan gerileyerek %19,1'i göstermiştir. Finansman
tarafında giderler geçen seneye göre 1,6mn TL artarak 2,8mn TL'ye
yükselmiş ve net kar oluşumunu olumsuz etkilemiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 14,3mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 10,9mn TL olmuştur. Net kat marjı
5,7 puan düşüşle %11,8 seviyesine gerilemiştir.
Pınar Et ve Un (PETUN, Nötr): Şirket'in 1Ç2018'de net dönem karı
bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,7 oranında artarak 19,5mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %5,1 oranında artan şirketin
brüt karı %1,2 oranında düşerek 25,4mn TL olmuştur. Operasyonel
giderler %29,7 oranında artarken faaliyet karı %25 oranında
gerileyerek 19mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan
iştiraklerden elde edilen gelirler 2,2mn TL'den 7,4mn TL'ye çıkaran
karın bir önceki yıla göre artış kaydetmesinde ana etken olmuştur.
Pınar Su (PINSU, Nötr): Şirket 1Ç2018'de 7,3mn TL zarar
açıklamıştır. Satış gelirleri %8,7 oranında artan şirketin brüt karı
%16 oranında artarak 20,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %13,4
oranında artarken faaliyet zararı 1,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Buna ilaveten net finansman giderleri 3,4mn TL'den 6,3mn TL'ye
yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 7,5mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 7,3mn TL olmuştur.
Pınar Süt (PNSUT, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 21,8mn TL kar
açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 24mn TL kar
açıklamıştı. Satış gelirleri %25,6 oranında artan şirketin brüt karı
%22 oranında artarak 66,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %23,6
oranında artarken faaliyet 37mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm
bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 23,6mn TL seviyesinde
gerçekleşirken net dönem karı 21,8mn TL olmuştur.

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1937 32,2042 % 0,07  
Euro 34,9328 34,9868 % 0,38  
Sterlin 40,7356 40,9398 % 0,06  
Frank 34,9869 35,1623 % 0,08  
Riyal 8,5360 8,5788 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,27 30,30 % 0,66  
Platin 1.021,15 1.022,68 % 0,66  
Paladyum 984,52 987,51 % 0,66  
Brent Pet. 81,33 81,33 % 0,66  
Altın Ons 2.357,99 2.358,37 % 0,66