ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

15.08.2018 08:54
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Kurdaki yükseliş sonrası piyasayı rahatlatan koordineli
tedbirlerin etkisiyle TL'de değer kazançları gözlemledik. Dün, %7,5
oranında gerileyen Dolar / TL günü 6,36 seviyesinden kapattı. Bu sabah
ise dünkü sert düşüş sonrasında yukarı yönlü tepki hareketi
gözlemleniyor. Diğer yandan, TL'deki toparlanma ile birlikte dün
küresel risk iştahı da olumlu bir tablo çizdi. Bugün ise Asya
borsaları ve ABD vadelilerde geri çekilmeler yaşanıyor. Gelişmekte
Olan Ülke (GOÜ) kurları da hafif satıcılı bir seyir izlerlerken,
Dolar'ın güçlü bir görüntü sergilemeye devam etmesiyle ve bir süredir
zayıf bir görüntü sergileyen Yuan'la birlikte, Dolar /Yuan 6,90'ın
üzerinde seyrediyor. Paritenin 7'ye yaklaşması halihazırda kırılgan
bir görüntü sergileyen GOÜ kurları üzerinde baskı oluşturabilir. Olası
haber akışı ile beraber yine TL'nin seyri de yakından takip
edilecektir.

MAKROEKONOMİ

Yetkililerden gelebilecek olası açıklamaların ve adımların takip
edileceği bugün yurtiçinde işsizlik ve bütçe rakamları öne çıkıyor.
TSİ 10'da Türkiye'de işsizlik rakamları takip edilecek. Nisan
döneminde işsizlik oranı, Mayıs 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye
gerilemiş ve %9,6 gerçekleşmişti. Geçtiğimiz sene istihdam yaratarak
büyüyen Türkiye ekonomisi, bu yılın geri kalanında büyümenin
dengelenme patikasına girmesiyle istihdam piyasasında süregelen
iyileşmesini kısmen sınırlayabilir. Neticede bugün mayıs döneminde
(Nisan-Mayıs-Haziran aylarını içermekte) işsizlik oranının nasıl
seyrettiğini takip edeceğiz. Büyümenin dengeli ve güçlü seyrettiği
dönemlerde işsizlik oranları da düşüş göstermekte ve genelde ekonomi
istihdam yaratarak büyümekte (Şekil 1).
TSİ 11'de Türkiye'de Temmuz ayına ait bütçe rakamları açıklanacak.
Emeklilere sağlanan ikramiyelerle artan harcamalar neticesinde Haziran
ayında bütçe dengesi 25,6 milyar TL açık vermiş ve 12 aylık kümülatif
bütçe açığı da 56 milyar TL'den 68 milyar TL'ye çıkmıştı. Bütçe
açığı/GSYH oranı da %1,7 seviyesinden %2,1 seviyesine yükselmişti.
Yeniden yapılandırma ve imar barışından gelecek gelirlerin, artan
harcamaları telafi etmesi beklenmekte. Ayrıca Temmuz ayında köprülerin
geçiş ücretine ve alkollü içeceklere yapılan zam bütçe tarafını
destekleyecektir.
İngiltere'de bugün TSİ 11.30'da Temmuz ayına ait enflasyon
rakamları açıklanacak. Çekirdek TÜFE'nin yıllık olarak %1,9 artış
sergilemesi bekleniyor. Dün ülkede işsizlik oranı %4,2 olan
beklentilerden de iyi gerçekleşti ve 1974'ten bu yana en düşük seviye
olan %4'e geriledi. Haftalık saatlik ücretlerde ise beklentiler
doğrultusunda artış görüldü.
ABD'de TSİ 15.30'da Temmuz ayına ait perakende satışlar verisi ile
16.15'te sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Pozitif): Aselsan'ın 2018 yılı ikinci çeyrek ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %193,9
oranında artarak 590,4mn TL'ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan
567,5mn TL'nin hafif, piyasa beklentisi olan 443,8mn TL'nin ise
oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde
gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri ikinci
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,3 oranında artarak
1.914,6mn TL'ye yükselirken, brüt kar ise %84,1 oranında artarak
488,2mn TL'ye ulaşmıştır. Böylece brüt kar marjı %23,3'ten %25,5
seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan, faaliyet giderleri aynı
dönemde sadece %26,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden
2Ç2017'deki 34,5mn TL'lik gidere karşın, 2Ç2018'de kurların
katkısıyla 279,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da
faaliyet karı 2Ç2017'deki 143mn TL'den 2Ç2018'de 657mn TL'ye
yükselmiştir. Bu çeyrekte şirket 65,6mn TL finansman gideri
kaydederken, 2Ç2017'de kaydedilen 88,6mn TL'lik vergi gelirine karşın
sadece 464 bin TL'lik vergi geliri kaydedilmişti.
İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Aselsan'ın Ocak Haziran
dönemi ana ortaklık net dönem karı 941,8mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki
yılın aynı dönemine göre %72,9 oranında artış kaydetmiştir. Aselsan'ın
bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin
katkısıyla, Mart ayı sonundaki 7,5 milyar dolarlık seviyesinden
Haziran ayı sonunda 8,1 milyar dolara yükselmiştir. Aselsan 2018 yılı
Haziran sonundan itibaren de yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yeni
sözleşmeler imzalamıştır.
Aselsan, olumlu ilk yarı sonuçları ardından 2018 yılı
beklentilerini de güncellemiştir. Buna göre Aselsan 2018 yılında satış
gelirlerinde %25-35 arası olan büyüme beklentisini %40'ın üzerine
çekerken, FAVÖK marjı beklentisini de %18-20'den %19-21'e
yükseltmiştir. Şirket 2018 yılı 650mn TL'lik yatırım harcaması
beklentisini ise aynen korumuştur.
Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2018 yılının
ikinci çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %42,3 oranında azalarak 48,2mn TL'ye gerilemiştir.
Düşüşün sebebi finansman tarafındaki yüksek giderdir. Satış gelirleri
2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,2 oranında artan
şirketin brüt karı ise %52 oranında yükselerek 2Ç2018'de 186,7mn TL
olmuştur. Brüt kar marjı ise 2,3 puan artışla %20,7'ye yükselmiştir.
Aksa Akrilik'in operasyonel giderleri aynı dönemde %30,4 oranında
artmış ve 40,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 41,7mn TL gelir
kaydedilmesi ardından faaliyet karı %106,5 yükselişle 188,1mn TL
olmuştur. Faaliyet karı marjı 7,2 puan yükselerek %20,8 olmuştur.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,1mn TL, özkaynak yöntemiyle
değerlen yatırımlardan zarar 16,1mn TL olmuştur. Finansman tarafında
107,8mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Geçen sene aynı dönemde 14,2mn TL
finansman geliri kaydedilmişti. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi
net kar 66,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 48,2mn
TL olmuştur. Net kar marjı finansmandan gider yazılmasına bağlı olarak
7,2 puan düşüşle %5,3 olmuştur. Şirketin 6 aylık net dönem karı
2017'nin aynı dönemine göre %35 düşüşle 100,1mn TL olarak
gerçekleşmiştir.
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Pozitif): Şirketin 2Ç2018'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5 oranında artarak
293,3mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa
beklentisi 265mn TL, bizim beklentimiz ise 241mn TL idi. BİM'in satış
gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,5
oranında artarak 7.799mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
%24,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,6
oranında artarak 1.376mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise
0,7 puan artışla %17,6'ya yükselmiştir. BİM'in operasyonel giderleri
aynı dönemde %28,4 oranında artmış ve 1.018mn TL olmuştur. Diğer
faaliyetlerden de 4,5mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı
%37,2 yükselişle 362,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,4 puan
yükselerek %4,7 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler %31,2
artışla 3,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 17,9mn TL'lik gelir
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 384,5mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 293,9mn TL olmuştur.
Net kar marjı 0,3 puan artışla %3,8 olmuştur. Şirketin 6 aylık net
dönem karı 2017'nin aynı dönemine göre %27,3 artışla 527,5mn TL'ye
ulaşmıştır.
Borusan Mannesmann (BRSAN, Sınırlı Negatif): Şirketin 2Ç2018'deki
ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,8
oranında azalarak 61,2mn TL'ye gerilemiştir. Borusan'ın satış
gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında
artarak 911,6mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %23,6
oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %10,9 oranında
azalarak 133,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,6
puan düşmüş ve %14,7'yi göstermiştir. Borusan'ın operasyonel giderleri
aynı dönemde %12,6 oranında artmış ve 55,6mn TL olmuştur. Diğer
faaliyetlerden de 12,6mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı
%19,4 gerilemeyle 90,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,5 puan
azalışla %9,9 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler %19,5
artışla 31,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 34,5mn TL'lik gider
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 87,6mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 61,2mn
TL olmuştur. Net kar marjı 6,3 puan düşüşle %6,7 olmuştur. Şirketin 6
aylık net dönem karı 2017'nin aynı dönemine göre %37,8 oranında
gerilemeyle 74,1mn TL'yi göstermiştir.
Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding'in 2018 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.418,4mn TL ile piyasa
beklentisi olan 1.275mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Yapı Kredi
Bankası, Tüpraş, Aygaz ve Ford Otosan'ın beklentilerden yüksek gelen
karları bunda ana etken olmuştur. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde
Holding 1.417,1mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı. İkinci çeyrek kar
rakamıyla birlikte Holding'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı
2.559,6mn TL'ye ulaşmıştır.
Sabancı Holding (SAHOL, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Sabancı
Holding'in 2018 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %46,2 oranında artarak 1.155,3mn TL'ye
yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 884mn TL'nin, hem de piyasa
beklentisi olan 831mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü
sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada Çimento ve Sanayi Grubu
karlarının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.
İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Sabancı Holding'in Ocak-Haziran
dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%52,2 oranında artarak 2.221,7mn TL'ye ulaşmıştır.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket'in Temmuz 2018 brüt prim
üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 oranında artarak 417mn
TL'ye yükselmiştir. Temmuz ayı prim üretimi ile birlikte Şirket'in
Ocak - Temmuz 2018 dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre %22,7 oranında artarak 3.277mn TL'ye yükselmiştir.
Avivasa Emeklilik (AVISA, Pozitif): Şirket'in Temmuz 2018 toplam
prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %23,2 oranında artarak
44mn TL'ye yükselmiştir. Temmuz ayı prim üretimi ile birlikte
Şirket'in Ocak - Temmuz 2018 dönemine ait prim üretimi bir önceki
yılın aynı dönemine göre %23,4 oranında artarak 329mn TL'ye
yükselmiştir.
Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirket Temmuz ayına ilişkin
trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayındaki yolcu sayısı
%7,6 artışla 2,93mn kişiye ulaşırken, yolcu doluluk oranı 2,5 puan
artışla %89,2 oldu. Temmuz ayı sonuçlarıyla beraber ilk 7 aydaki
toplam yolcu sayısı 2017'in aynı dönemine göre %12,8 oranında artarak
17,32mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 2,8 puan artarak %86'yı
gösterdi.

SEKTÖR HABERLERİ

Anti Damping: ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali
yükümlülük uygulanmasına dair kararda yapılan değişiklikler Resmi
Gazete'de yayımlandı. Ayrıca buğday, arpa, mısır ve pirinç tarım
ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin karar
da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yeniden
yapılandırma yönetmeliğini kabul etti ve karar Resmi Gazete'de
yayınlamasıyla yürürlüğe girdi. Buna göre: 1) Düzenleme ile Grup 2
kredilerinin izleme süresi 1 yıldan 3 aya indirildi. 2) Birinci Grup
altında izlenen ve borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin
sözleşme koşullarının değiştirilmesi ve/veya kısmen veya tamamen
yeniden finanse edilmesi, yeniden yapılandırma kapsamında
değerlendirilmeyecek ve bunlar Birinci Grup altında izlenmeye devam
edilecek.
Konut: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gayrimenkul
sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme
koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları
önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Lokman Hekim (LKMNH, Pozitif): Şirketin 2Ç2018'deki ana ortaklık
net dönem karı 1,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana
ortaklık net dönem zararı 0,8mn TL idi. Lokman Hekim'in satış
gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1
oranında artarak 68,3mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %13
oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %126 oranında
artarak 8,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 5,6 puan
artışla %11,9'a yükselmiştir. Lokman Hekim'in operasyonel giderleri
aynı dönemde %12,3 oranında artmış ve 3,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı
4,9mn TL olurken finansman tarafında 3mn TL'lik gider kaydedilmiştir.
Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 2,1mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 3mn TL olmuştur. Bu karın 1,1mn
TL'si kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için ana ortaklığın
payına düşen net dönem karı 1,9mn TL olmuştur. Şirketin 6 aylık net
dönem karı 2017'nin aynı dönemine göre %157,4 artışla 4,4mn TL'ye
ulaşmıştır.
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim (VAKKO, Pozitif): Şirketin 2018 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre 14,8mn TL artarak 20,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Satış gelirleri %34,6 oranında artan şirketin brüt karı ise %29,7
oranında artarak 111,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel
giderler %13,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler de
%57,6 oranında artarak 3,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı
olarak faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 16,8mn TL
artış göstermiş ve 29,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman
giderleri de %25,4 oranında düşüş ile 4,2mn TL olmuştur. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 25,5mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, ikinci çeyrek rakamları sonrasında şirketin 2018
yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yıla göre
17mn TL'lik artışla 20,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Orge Enerji Elektrik Taahhüt (ORGE): Şirket ile "GAMA Türkerler
Kocaeli Adi Ortaklığı" arasında, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü
Projesi'nin "Ana Hastane Binası Baza Katları Elektrik İşleri"
konusunda sözleşme görüşmelerine başlandığı duyurulmuştur.

FAİZ PİYASALARI

TCMB'nin TL'yi destekleyici adımları sürüyor. Önceki günkü gibi
dün de Merkez Bankası politika faizinden piyasayı fonlamadı ve
piyasayı repo ve depo ihalelerinde koridorun üst bandı olan %19,25'e
yönlendirdi. Bu durumda kurdaki gevşemeyi destekledi.
TCMB'nin piyasayı toplam fonlama miktarı 132 milyar TL'den 128
milyar TL'ye geriledi. Fonlamanın yaklaşık 13 milyar TL'lik kısmı
%19,25'ten BAPP ve BİST'ten sağlanırken kalanı %17,75'ten APİ'den
karşılandı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17,77 seviyesinden
%17,91'e yükseldi.
Yurtiçinde özellikle kısa vadeli faizlerde belirgin artış sürüyor.
2 ile 10 yıllık gösterge kağıdın faizi arasındaki fark 538 baz puana
ulaşmış durumda. Hazine ihalesinin de takip edildiği dün 2 yıllık
gösterge kağıdın faizi, %26,75 seviyesinden kapanış yaptı."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66