ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

02.01.2019 08:50
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Yılın ilk işlem gününde risk iştahı zayıf. Çin'de açıklanan imalat
PMI'ın eşik 50 seviyesinin altında gerçekleşmesi piyasalar üzerinde
etkisini hissettiriyor. Halihazırda önümüzdeki dönemde global büyümede
yavaşlama endişelerinin başında Çin yer alıyor. Verinin zayıf gelmesi
sürpriz değil ancak endişelerin de haklı çıktığına işaret ediyor.
Asya genelinde satıcılı bir görüntü varken, ABD vadeliler %1'e yakın
değer kaybediyorlar. BIST100 endeksi de güne %0,5 civarında satıcılı
bir görüntüyle başlayabilir. Bugün yurtiçinde ve global tarafta PMI
verileri odakta olacak. Verilerin zayıf gelmesi durumunda endekste
olası baskı gün içerisinde devam edebilir.

MAKROEKONOMİ

Küresel imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verilerini
takip ederek 2019 yılının ilk işlem gününe başlangıç yapıyoruz.
Veriler aralık ayına ait olup, ekonomilerinin 2019 yılına da nasıl bir
başlangıç yapabileceğine işaret edecek.
Asya seansında Çin Caixin imalat PMI ve Singapur büyümesini takip
ettik. Veriler küresel büyümedeki zayıflama endişelerini destekleyici
yönde açıklandı.
Çin imalat PMI verisinin 50,2 seviyesinde açıklanması beklenirken
veri 49,7 ile büyüme ve küçülme arasındaki eşik değer olan 50
seviyesinin altına geriledi. İmalat sektöründe daralmaya işaret eden
veri Mayıs 2017'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Pazartesi günü
ülkede resmi imalat PMI verisinin de ilk defa Temmuz 2016'dan bu yana
50 seviyesinin altına gerilediğini görmüştük.
İhracata dayalı bir ekonomiye sahip olan Singapur ekonomisi ise
dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış %3,6 büyüme beklentisine karşılık
%1,6 büyüdü. Bir önceki çeyrekte ekonomi %3,5 büyümüştü. Veri neticede
ticaret gerilimlerinin sadece Çin ekonomisinde etkili olmadığını
gösterdi.
Bugün TSİ 11.55'te Almanya, TSİ 12'de Euro Bölgesi imalat PMI
verisi açıklanacak. TSİ 17.45'te ABD imalat PMI verisi de takip
edilecek verilerden.
Yurtiçinde de saat 10'da 2018 yılının son ayına ait görünüme ışık
tutması açısından önemli olacak imalat PMI verisi paylaşılacak. İmalat
PMI, kasımda 44,3 seviyesinden 44,7'ye yükselmişti ancak veri 8 aydır
daralma bölgesine işaret eden 50 eşik değerinin altında seyretmeye
devam etmişti. Aralık ayında ise endeksin detaylarında üretim ve yeni
siparişlerdeki gerilemenin yavaşlamasını bekleyebiliriz. Ayrıca
TL'deki kademeli toparlanma ve yetkililerin enflasyonda düşüşü
destekleyici adımları da girdi ve nihai ürün fiyatlarının güç
kaybetmesine katkı sağlamış olabilir.
Yarınki aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasını beklerken
dün enflasyon verisi öncesi takip etmeye aşina olduğumuz İstanbul
Ticaret Odası'nın açıkladığı İTO enflasyon verilerini izledik.
Enflasyonda düşüş beklentisi doğrultusunda İTO enflasyonunda da düşüş
görüyoruz. İTO verilerine göre perakende fiyatlar bir önceki aya göre
%0,14 azaldı. Sağlık harcamaları bir önceki aya göre %1,6, kültür,
eğitim ve eğlence harcamaları %1,1, gıda harcamaları %0,2 artış
kaydetti. Giyim harcamalarında -%0,9, konut ve ev eşyası
harcamalarında -%0,8, ulaştırma kaleminde -%0,7 azalış gözlendi.
Perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre %17,7 arttı.

ŞİRKET HABERLERİ

Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Nakden (Bedelli) sermaye
artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri
açıklanmıştır. Buna göre yeni pay alma hakları, 03.01.2019 ile
17.01.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır
Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Şirket ile DowAksa ve DowAksa Advanced
Composites Holdings B.V. arasındaki 31 Aralık 2014 tarihindeki anlaşma
gereği finansal kiralama modeline uygun olarak DowAksa'ya teslim
edilen Solvent Geri Kazanım Ünitesi tesisinin kullanım durumu gözden
geçirilerek, iki şirket arasında yeni bir anlaşmaya varılmıştır.
Taraflar, söz konusu Tesis'in kapasitesinin büyük bir bölümünün Aksa
tarafından kullanılıyor olması gelecekte de bu şekilde devam etmesi
sebebiyle 31 Aralık 2018 itibarıyla Aksa'ya devredilmesi konusunda
anlaşmaya varmışlardır.
İpek Doğal Enerji Kaynakları (IPEKE): Şirketin sahip olduğu Batman
ile Kozluk ilçesinde bulunan ARİ/İPK/L47-d1-3 numaralı ruhsatına komşu
sınırda yer alan ARI/TPO/K/L47-D1-2 ve AR/TPO/K/4458 numaralı
ruhsatlara sahip Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ("TPAO")
arasında, her iki şirketin ham petrol üretimi yaptığı rezervuarın
ortak olduğu göz önünde bulundurularak gerekli değerlendirmeler
yapıldıktan sonra, petrol işlemlerinin birleştirilmesi ile israfın
önleneceği, üretimin ve verimin artacağı ve maliyetlerin azalacağı
sonuçlarına varılmıştır. Konuya ilişkin, Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü'nün de uygunluk vermesine istinaden TPAO ile Şirketimiz
arasında bir operatörlük anlaşması imzalanmasına ve petrol
işlemlerinin birleştirilmesine karar verilmiştir.
Üretilecek her birim petrolden İpek Doğal Enerji Kaynakları
Araştırma ve Üretim A.Ş. için %9,6 ve TPAO için %90,4 olmak üzere
belirlenmiş olup söz konusu paylaşım, kuyu lokasyonu ayırt
edilmeksizin Şirketimize ait 2 adet ve TPAO'ya ait 6 adet olmak üzere
toplam 8 kuyudan alınacak tüm ham petrol gelirleri ve işletme
giderleri dikkate alınarak yapılacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörü Kasım ayı net dönem karı bir önceki
aya göre %5,1 oranında artarak 4,8 milyar TL olmuştur. Genel olarak
TÜFE endeksli menkul kıymetlerden alınan faiz gelirleri net faiz
gelirini desteklerken, bu kalemden elde edilen gelir %44 oranında
artan karşılık giderlerini telafi etmiştir. Kredilerden alınan faiz
gelirlerinde hem TL hem YP de düşüş gözlemlerken, mevduata verilen
faizlerde görece düşüş daha az oranda gerçekleşmiştir. Diğer yandan,
net ücret ve komisyon gelirlerinde %4,5 oranında artış olurken,
kurlardaki gevşemenin de olumlu katkısıyla operasyonel giderlerdeki
%12,6'lık düşüş karı desteklemiştir. Diğer faaliyet gelirleri ise bir
önceki ay yaşanan yüksek artışın ardından tekrar gerileyerek normal
gelir seviyelerinde gerçekleşmiştir. Ticari kar zarar kaleminde bir
önceki aya göre önemli bir değişim olmamıştır. Kasım ayı karı ile
birlikte bankacılık sektörünün 2018 yılı ilk 11 ayındaki net dönem
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında artarak
50.695mn TL'ye yükselmiştir. Böylelikle yılın ilk on bir ayındaki net
kar, 2017 yılı karı olan 49.083mn TL'yi aşmıştır. Kasım ayında döviz
kurlarında gerileme sürerken, buna bağlı olarak da YP krediler ve
mevduatlarda düşüş devam etmiştir. TL kredilerde de düşüş devam etmiş
ve aylık bazda %1,1 oranında gerilemiştir. TL mevduatlar ise yatay
kalmıştır. Sonuç olarak toplam krediler ve mevduatlar aylık bazda
sırasıyla %3,1 ve %3,2 oranında gerilemişlerdir. Kredi / mevduat oranı
da değişmeyerek %119,5 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü
sermaye yeterlilik oranı bir önceki aya göre önemli bir değişim
göstermeyerek %18,21 olmuştur. Kasım ayında takipteki krediler artmaya
ederken, sorunlu kredi rasyosu kredilerdeki gerilemenin de etkisiyle
%3,48'den %3,71 seviyesine yükselmiştir.
ÖTV ve KDV İndirimleri: Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
(TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay
uzatılmasının enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracağını
belirtti. Doğan, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına
ilişkin yazılı açıklamasında, alınan kararın ekonomiye dinamizm
katacağını belirtti. 2019 yılının enflasyonla topyekun mücadele yılı
olacağını belirten Doğan, "2018 yılında Türkiye, ekonomik alanda
yaşanan sıkıntıları aşma adına çok önemli kararlar aldı ve bu
kararları istikrarlı bir şekilde sürdürdü. 2019'da Türkiye ekonomisi
adına altı çizilecek unsurlar enflasyonla mücadele, tasarruf,
istihdam, ihracat ve daha çok üretim olacaktır." değerlendirmesinde
bulundu. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Denizli Cam (DENCM, Sınırlı Negatif): Şirket 6mn TL ödenmiş
sermayenin 9mn TL (%150) bedelli olarak karşılanmak sureti ile 15mn
TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay
alma haklarının kısıtlanmamasına bedelli sermaye artırımında hisse
senetlerinin yeni pay alma (rüçhan) hakkı döneminde 1 TL nominal
değerli bir payın 1 TL' den ihraç edilmesine karar verildiğini
duyurulmuştur.
Despec Bilgisayar (DESPC, Sınırlı Negatif): Şirket ile Samsung
Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi arasında,
Samsung marka akıllı cep telefonu ve aksesuar ürünlerinin dağıtıcı
bayilik faaliyetlerinin verilmesi konusunda İzmir, Aydın, Muğla,
Manisa, Antalya, Denizli, Uşak, Afyon, Isparta ve Burdur illerini
içeren distribütörlük sözleşmesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Kahramanmaraş İl Sağlık
Müdürlüğü ile 6 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı
işi sözleşmesi 981.808 TL bedelle 31.12.2018 tarihinde imzalanmıştır.

FAİZ PİYASALARI

2018 yılının son gününde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %24
seviyesinden %24,06 seviyesine yükseldi. Toplam fonlama miktarı 107
milyar TL'den 109 milyar TL'ye yükseldi. Fonlamanın 4 milyar TL'lik
kısmı koridorun üst bandından, geri kalanının tamamı haftalık repodan
karşılandı. 2018 yılını sonlandırmış bulunmakla birlikte ağırlıklı
ortalama fonlama maliyetinin 2017 yılına göre değişimini
incelediğimizde belirgin bir yükseliş görüyoruz. 2017 yılı sonunda
ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12,75 seviyelerinde bulunuyordu.
ABD 10 yıllık tahvilin faizi, 2018 yılını %2,68 seviyelerinde
sonlandırdı. Japonya piyasaları tatil olduğundan 2019 yılının ilk
işlem gününde de %2,68'lerde bulunmakta. Bugün ve yarın Japonya
piyasaları tatil.
Yurtiçi bono piyasasında yarınki aralık ayı enflasyon verisi
bekleniyor. 2,5 ve 10 yıllık gösterge kağıtların bileşik faizi yılı
sırasıyla %19,73, %17,26 ve %16,42 seviyesinden sonlandırdı. TL
varlıkların hareketli bir seneyi arkada bırakmasıyla birlikte 10
yıllık gösterge kağıdın faizinde yıllık 475 baz puanlık artış görüldü. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2017 32,2107 % -0,04  
Euro 34,9635 34,9913 % 0,15  
Sterlin 40,7121 40,9161 % -0,01  
Frank 34,9591 35,1344 % 0,04  
Riyal 8,5226 8,5653 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,50 30,52 % 0,66  
Platin 1.032,45 1.034,37 % 0,66  
Paladyum 967,90 974,35 % 0,66  
Brent Pet. 82,09 82,09 % 0,66  
Altın Ons 2.337,77 2.338,18 % 0,66