ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

30.12.2020 08:55
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"Dün ABD'de Senato'nun, nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı
öngören tasarıyı engellemesi sonrası ABD borsaları hafif düşüşle günü
sonlandırdı. Ancak nakit desteğinin artırılmasına ilişkin beklentiler
tamamen rafa kalkmadığından piyasada belirgin bir etki görmüyoruz.
Tasarıyı bloke eden Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri, nakit desteğini
artıran yeni bir tasarı sunmayı planladıklarını belirtti. Mutasyona
uğrayan koronavirüs ABD'de görüldü. Yılın son günlerinde veri takvimi
sakinliğini koruyor. ABD tarafında, TSİ 17.45'te aralık ayına ilişkin
Chicago PMI verisi takip edilecek. Ayrıca TSİ 18'de kasım ayına
ilişkin bekleyen konut satışları verisi de açıklanacak.
Dün İngiltere ile tarım ve sanayi ürünlerini içeren serbest
ticaret anlaşması imzalandı. Eğer anlaşma imzalanmasaydı İngiltere'nin
AB'den ayrılması sonrası Gümrük Birliği kuralları devre dışı kalacak
DTÖ kuralları geçerli olacaktı ki bu da üreticiler açısından ek tarife
yükü anlamına gelmekteydi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan zararın
anlaşma imzalanmaması durumunda tahmini 2,4 milyar USD olacağını
belirtti. Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmine
baktığımızda ekim ayı verilerine göre 12 aylık kümülatif ihracat
miktarı 10,9 milyar USD iken, ithalat ise 5,7 milyar USD. İhracat
açısından son 12 aylık miktara baktığımızda ise İngiltere'nin toplamda
payı %6,5 ve 2.sırada.
Foreks anketine göre aralık ayında aylık enflasyonun %0,95 artış
sergilemesi bekleniyor, böylece yıllık enflasyonun %14,2 civarında bir
kapanışa denk gelmesi bekleniyor. Bu arada TÜRK-İŞ araştırmasına göre
gıda fiyatları aralıkta aylık %2,91, yıllık %19,75 arttı. TÜİK
verilerine göre aralık aylarının gıda ve alkolsüz içecek kalemi
ortalamasına baktığımızda %1 artışa denk gelmekte.
Ekonomik güven endeksi hesaplamalarımız doğrultusunda açıklanarak
aralık ayında kısmi düşüşe işaret etti. Ekonomik güven endeksi, 89,5
seviyesinden 86,4 seviyesine geriledi ve tarihsel ortalamasının
altındaki seyrini sürdürdü. Aralık ayında reel kesim güven endeksi
olumlu gelmişti ve tüketici güven endeksi de yatay seyretmişti. Bunun
doğrultusunda gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum
beklentisi, gelecek 3 aya yönelik üretim hacmi ve ihracat sipariş
miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi olumlu anlamda
etkileyen ana kalemlerden bazıları oldu. Ancak perakende, inşaat ve
hizmet sektörü endeksinin alt kalemlerindeki gerileme manşet endeksi
aşağı çekti.
Ocak ayına göre güven endekslerinin seyrine baktığımızda sadece
reel kesim güven endeksinin yılın başlangıcına göre daha iyi durumda
olduğu görülüyor. Pandemi ile birlikte hizmet ve perakende ticaret
sektör güven endeksleri en çok etkilenenler. İnşaat ve tüketici güven
endeksinde yılın başlangıcına göre düşüş daha sınırlı kalmış.

ŞİRKET HABERLERİ

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Kocaeli yerleşkesinde yer alan Yeniköy
Fabrikasında, fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen
yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4
Ocak 2021'den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir.
Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup,
üretim ve satış adet öngörülerini etkilemeyecektir.
Halkbank (HALKB, Nötr): Banka iştiraki olan Türk P ve I Sigorta
A.Ş. sermayesinin %16,6667'sini temsil eden hisselerin Türkiye Sigorta
(TURSG, Nötr) devri amacıyla, alıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta ve
satıcı sıfatıyla Banka arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir
sözleşmesi imzalanmış olup hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla
tamamlanmıştır.
Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirket'in büyüme sürecinin sürdürebilir
bir şekilde devam edebilmesi için 227,57mn TL olan ödenmiş
sermayesinin 400mn TL bedelli, 232,43mn TL bedelsiz olmak üzere 860mn
TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'ye
yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Şirket satış prosedürüne
göre Ocak-Mart 2021 döneminde fiyat listeleri üzerinden aşağıda
belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirketin Karapınar projesi
tahmini kaynağını UMREK ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı. Şirketin
Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları
tamamlanmıştır. JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların
incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons
(5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı
sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesi
öngörülmektedir. Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj
faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin
2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.
Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Nötr): Şirketin %100 oranında bağlı
ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına
yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas
Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarih ve
E-29833736-110.03.03-13446 sayılı yazısı ile onaylanmış ve şirkete dün
tebliğ edilmiştir. İştirakin halka arzına yönelik süreçleri kapsamında
takip edilecek diğer adımlar ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün Kasım ayı net dönem karı bir
önceki aya göre %94,9 oranında artarak 7,3 milyar TL'ye yükselmiştir.
Kurlardaki gerileme ile ticari zarardaki düşüş ve karşılık
giderlerindeki azalış karın yükselmesinde ana faktörler olmuşlardır.
Faizlerdeki artışla birlikte net faiz gelirleri %11,1 oranında
gerileyerek 14,6 milyar TL'ye düşerken, net ücret gelirleri sadece
%2,1 oranında artış kaydetmiştir. Düşük temettü geliri ve diğer
faaliyet gelirlerindeki düşüş karı baskılasa da, ticareti zararın
1.235mn TL azalarak 902mn TL'ye, karşılıkların da 9,9 milyar TL'den
%70,6 oranında azalarak 2,9 milyar TL'ye gerilemesi karın artmasında
önemli katalizörler olmuştur. Öte yandan, Ekim ayındaki 4,22 milyar TL
ticari zarardan Kasım ayında 3,56 milyar TL ticari kara geçen kamu
bankaları bu ay 4,44 milyar TL net kar açıklarken (Ekim ayında 330mn
zarar), özel bankaların karı ise aylık bazda %29,8 oranında azalarak
2,86 milyar TL'ye düşmüştür. Kasım ayı ile birlikte, bankacılık
sektörünün 2020 yılının ilk on bir ayındaki net dönem karı yıllık
%23,1 oranında artarak 57,3 milyar TL'ye yükselmiştir. Bankacılık
sektörü 2019 yılında 49 milyar TL net dönem karı kaydetmişti. Kasım
ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık
bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,7
olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %2,1 oranında düşüş
yaşanmıştır. Bankalar, artan mevduat maliyetleri sonrasından ağırlıklı
olarak repo piyasasından fonlamasını sağlamıştır. Bankacılık
sektörünün kredi/mevduat oranı ise 230 baz puan artarak %101,6 olarak
gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı, yüksek
aylık karın etkisiyle 50 baz puan artarak %12,2'ye çıkarken, aktif
karlılık yatay kalmış ve %1,1 olmuştur. Mevduat maliyetlerindeki
artışla birlikte Net faiz marjı 12 baz puan düşerek %3,95 olmuştur.
Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise yatay kalarak %3,92 olarak
gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı da yine yatay kalarak %19,38
gerçekleşmiştir.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye
alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KARTN.E,
LINK.E paylarında 30/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından)
13/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas
uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer
nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından
ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın
30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay
Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi
dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
İşten Çıkarma Yasağı: Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı
kararına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen işten
çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'den itibaren olmak üzere iki ay daha
uzatıldı.

DİĞER SİRKET HABERLERİ

Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina
Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ
ORTAKLIĞI arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari
Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları
İnşaatı işine ait Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve
Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri
işlerine dair ticari sözleşme 2,8mn TL + KDV bedel üzerinden dün
(29.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 6 Aydır. İşin kapsamı
Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel
montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron
Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 840bin TL
avans ödemesi yapılacaktır.
İttifak Holding (ITTFH): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Seha İnşaat
Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'nin, gayri faal durumdaki %100 bağlı
ortaklığı Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleriyle
bir kül halinde devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle
birleşmesine dönük her iki şirketin yönetim kurullarınca alınmış
karara istinaden, birleşme işlemi tamamlanmış ve 29.12.2020 tarihi
itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15,96 seviyesinden
%16,42 seviyesine yükseldi. TCMB toplamda piyasayı 247 milyar TL ile
haftalık repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı ve tüm
fonlama hatfalık repo ihaleleriyle sağlandı. TCMB sadeleşme
politikasıyla uyumlu olarak salı günü 57 milyar TL (%17'den, 7 gün
vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Sadeleşme politikası ile uyumlu
olarak diğer kanallardan fonlama yapılmadı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,92
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,93-%0,95 bandında
hareketin ardından, %0,94 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa
vadeli tarafta düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta
faizlerde görece yatay seyir gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa
vadeli tarafta faizlerde 30 baz puana varan düşüşler görülürken, orta
ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde sınırlı değişimlerle görece yatay
seyir gözlendi. "******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.657
Değişim :  -0,18% |  -19,69
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.585
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 58,85 245.805.345 % 10,00  
BURCE 327,25 368.858.925 % 10,00  
ORCAY 17,18 333.293.021 % 9,99  
IHEVA 3,64 550.165.581 % 9,97  
DERHL 8,83 111.410.367 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0983 32,1155 % -0,05  
Euro 34,9670 35,0328 % 0,19  
Sterlin 40,7491 40,9534 % 0,06  
Frank 34,9631 35,1383 % 0,16  
Riyal 8,5039 8,5465 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,76 31,79 % 0,66  
Platin 1.056,90 1.058,23 % 0,66  
Paladyum 990,54 996,96 % 0,66  
Brent Pet. 82,97 82,97 % 0,66  
Altın Ons 2.354,29 2.354,60 % 0,66