ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

22.01.2021 08:57
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"Asya'da da artmaya başlayan koronavirüs vakaları ile kısıtlama
haberleri piyasalarda belirleyici oluyor. Hong Kong'un kısıtlamaları
artıracağı görülürken bu da Asya borsalarını bugün baskı altında
bırakıyor. İngiltere'de de kısıtlamaların yaz aylarına kadar
sürebileceği görülüyor. ABD tarafında dikkatler 1,9 trilyon USD'lik
teşvik paketi teklifine çevrilmiş durumda ve teklifin şubat ayı
başında oylamaya sunulması beklenmekte. ECB beklentiler doğrultusunda
para politikasında bir değişikliğe gitmedi, ECB Başkanı Christine
Lagarde, Avrupa'da artan kısıtlamaların bu yılın ilk çeyreğinde
ekonomik büyümeye olumsuz yansıyacağını ve aşağı yönlü riskler
olduğunu belirtti. Lagarde, değerli Euro'nun enflasyona sorun
oluşturduğunu belirtmeyi sürdürdü, bununla birlikte pandemi
hafifleyince orta vadede enflasyonda yukarı yönlü baskıların
olabileceğini ifade etti.
Trump dönemi son haftalık işsizlik maaşı başvuruları sayısı 900
bine inmesine rağmen yüksek seviyelerini korudu. Özellikle
kısıtlamalara tabi olan restoran, otel vb gibi sektörler kaynaklı
işten çıkarmalar bu rakamın son zamanlarda artmasına sebep olurken,
başka bir sebep olarak işsizlik yardımlarındaki artış gösterilmekte.
Dün ABD'de ocak ayına ilişkin Philadelphia Fed iş dünyası endeksi 12
seviyesine yükselmesi beklenirken 26,5 seviyesinde gerçekleşerek
beklentileri aştı.
Yurt dışı tarafta bugünkü veri takvimine bakıldığında,
ABD'de TSİ 17.45'te ocak ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörleri
öncü PMI verileri takip edilecek. Ayrıca TSİ 18'de aralık ayına
ilişkin mevcut konut satışları verisi açıklanacak.
Avrupa tarafında da ocak ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörleri
öncü PMI verileri takip edilecek.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10'da TOBB tarafından aralık ayına
ilişkin kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri takip edilecek.
Kasım ayında açılan şirket sayısı sıkılaşan finansal koşulların ve
kısıtlamaların da etkisiyle aylık %15,7 düşerken, yıllık ise %12,1
artmıştı. Ayrıca S&P'nin Türkiye ile ilgili değerlendirmesini
yayınlaması bekleniyor. S&P'nin Türkiye için mevcut durumda kredi notu
'B+' seviyesinde ve görünümü ise 'Durağan' bulunuyor.

Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini
beklentiler doğrultusunda %17 seviyesinde sabit bıraktı, ancak karar
metnindeki ifadeler dezenflasyon süreci konusunda kararlı ve şahin bir
TCMB'yi işaret etti. TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefine
atfını sürdürürken, enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar sıkı para
politikası duruşunun uzun bir müddet sürdürülmesine karar verildiğini
vurguladı. TCMB, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma
yapılacağını da metne ekleyerek para politikasında sıkı duruşunu sözlü
olarak da güçlendirmiş durumda.

Dikkat Çeken Noktalar:
İç talep koşullarının, döviz kuru başta olmak üzere birikimli
maliyet etkilerinin, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki
yükselişin ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin (önceki
metinde enflasyon beklentilerindeki bozulma şeklindeydi, ocak ayında
enflasyon beklentilerinde iyileşme gördük.) fiyatlama davranışları ve
enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulanmış.
Geçen ayki metne göre enflasyonu etkileyen faktörlerde bir değişiklik
gözlemlemiyoruz.
TCMB, bir nevi politika faizini neden sabit tuttuğunu da şu
cümlelerle açıklamış: Kasım ve Aralık PPK toplantılarında
gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep
üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi
beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve
maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmekte.
Bununla birlikte TCMB parasal sıkılaşmanın uzun bir süre
korunacağına yer vermiş, bunda belirleyici olan bazı unsurlar ise
uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde
belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen
fiyat ayarlamalarının, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki
önemini koruması olarak değerlendirilmiş.
İktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği vurgulanırken, salgına bağlı
kısıtlamaların etkisinin, 2020 yılı ikinci çeyreğine göre sınırlı
olduğu ancak başta hizmetler sektörü olmak üzere hizmet ve bağlantılı
sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturduğu
yinelenmiş.
Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli
etkileriyle güç kazanan iç talebin, cari işlemler dengesi üzerindeki
olumsuz etkisinin sürdüğü vurgulanmakta. Bununla birlikte sıkılaşan
finansal koşullarla son dönemde kredi büyümesinin yavaşlamaya
başladığına değinilmiş.
Yıl sonu enflasyonuna yönelik atfın sürmesiyle birlikte piyasa
katılımcıları 28 Ocak'taki Enflasyon Raporu'nu bekleyecek. Bir sonraki
PPK toplantısı 18 Şubat'ta gerçekleşecek.


TCMB dünkü toplantısında iç talep koşullarının enflasyonu
etkilemeye devam ettiğini, fakat uygulanan güçlü parasal
sıkılaştırmanın iç talebi yavaşlatmasını beklediklerini vurguladı.
İç talebin seyri açısından TCMB'nin haftalık banka ve kredi kartı
harcamaları verisini de takip etmekteyiz. Veride her ne kadar haftalık
bazda nominal artış görsek de aralık ayında gördüğümüz reel harcama
miktarındaki azalışın ocak ayında da sürdüğünü görmekteyiz. Bu durum
finansal sıkılaşmanın iç talep üzerinde etkili olmaya devam ettiğine
işaret etmekte.
Tüketici güven endeksi, sıkılaşan finansal koşullara karşın risk
primi göstergemizdeki iyileşme, TL varlıklardaki olumlu görünüm ve
aşılanma süreci gibi faktörlerin etkisiyle geleceğe yönelik pozitif
beklentilerin desteğiyle yıla yükselerek başladı. Ocak ayında aylık %4
artış gösteren güven endeksi, 83,3 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 12
aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde
genel ekonomik durum beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı
tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksin yükselişinde
belirleyici oldu.
2020 yılında beyaz eşya sektöründeki toplam satışlar, pandemi
koşullarının evde geçirilen süreyi uzatması ve ihtiyaçların da buna
göre şekillenmesinin yanında konut satışlarındaki artışın da
desteğiyle 2019 yılının %4 üzerinde artış kaydetti. Avrupa'da zorlu
koşullara rağmen ihracatta 2019 yılının hemen üzerinde yılı
sonlandırdı. Bununla birlikte aralık ayı özelinde baktığımızda beyaz
eşya sektöründe üretim, yurt içi satış ve ihracatın aylık bazda düşüş
sergiledikleri ve düşüşlerini ikinci aya taşıdıkları gözlendi.
Aralıkta adet bazında toplam beyaz eşya üretimi %4 daralırken, yurt
içi satışlar %19 azaldı ve ihracat ise %3 geriledi. Özellikle, aralık
ayında yurt içinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında
kısıtlamaların sıkılaştırılması ve en büyük ihracat pazarı olan Avrupa
ülkelerinde kısıtlamaların sert artırılmasıyla beyaz eşya sektörünün
baskılandığı görülüyor. Ayrıca TCMB'nin sıkılaştırma adımlarıyla kredi
faizlerinin yükselmesi ve BDDK'nın aralık ayında beyaz eşya ve
elektrikli eşya satışlarında taksit sayısını azaltması da yurt içi
talebi sınırlandıran diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): 21 Ocak 2021 tarihi
itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa
Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire
şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl
süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır.
Bahsi geçen anlaşma çerçevesinde, 50 MW kurulu güç, Aksa Energy
Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a
çıkarılacaktır. Doğalgaz tedarikinin Kongo'dan çıkarılan yerli
doğalgazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise mevcut
iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç
edilmesi planlanmaktadır.

Öte yandan, Şirket tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Özel
Durum Açıklaması'nda, Kongo Cumhuriyeti'nde doğal gaz kaynaklı enerji
üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi
kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bahsi geçen projelerle ilgili çalışmalar
yapılmakta olduğu, gelişmeler oldukça kamuoyuyla bilgi paylaşımı
yapılacağı belirtilmiştir.

DO-CO (DOCO, Nötr): DO & CO Aktiengesellschaft, 100mn EUR
tutarında paya dönüştürülebilir tahvilleri tedavüle çıkartacağı
açıkladı.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Yönetim Kurulunca, Almanya'da mukim
Volkswagen Financial Servis AG ile Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
(VDF Finans) unvanlı iştirakin hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret
A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi"
ile devir alınmasına karar verilmiştir. Şirketin VDF Finans'ın
sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen
her birine 1 TL nominal bedelli toplam 86,4mn TL tutarındaki
hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile VDF
Servis'e ayni sermaye olarak konulacaktır. Şirketin aktifinden çıkacak
olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirket aktifine
gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketin sermayesinde herhangi bir
azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka, uygun piyasa koşullarının
oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden
fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda 6 milyar ABD Doları
tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için
yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Banka tarafından, toplamda 750mn Euro
veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara
kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek
teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konusunda tüm işlemlerin ikmali
amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Pegasus (PGSUS, Nötr): Pegasus, Antalya'dan direkt uçuşlarının
sayısını artırarak Moldova'nın başkenti Kişinev'e direkt sefer
başlatıyor. Pegasus Havayollarından yapılan yazılı açıklamaya göre,
Antalya'dan Kişinev'e düzenlenecek seferlerin ilki 23 Nisan tarihinde
gerçekleşecek. (Kaynak: DHA)

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY'nin Sofya Müdürü, Bulgaristan
Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede,
Şubat ayından itibaren haftada iki defa olmak üzere İstanbul-Varna
seferlerinin başlayacağını ifade etti.

Türkiye Sigorta (TURSG, Sınırlı Pozitif): Şirket'in Aralık 2020
dönemindeki toplam brüt prim üretimi 1.322mn TL gerçekleşerek yıllık
%28 oranında artış kaydetmiştir. Böylece, aralık ayı prim üretimi ile
birlikte Şirket'in 2020 yılındaki toplam brüt prim üretimi geçen yıla
göre %24 oranında artarak 8.887mn TL'ye yükselmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun temettü
ödeme kısıtlamasını kaldırmayı değerlendirdiği belirtildi.
Bloomberg'in haberine göre bankaların Şubat'ta başlayacak genel
kurulları öncesinde nihai kararın alınacağı ifade edildi.

Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD)
Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer 2020'de 6 ana üründe beyaz eşya
üretiminin %3 artışla 29,2 milyon adet olarak gerçekleştiğini
bildirdi. Dinçer, 2020'de ihracatın hafif yükselişle 22 milyon adede
çıktığı bilgisini verdi. 2020'de beyaz eşya iç satışı %16 arttı.
Aralık ayında altı ana ürün grubunda beyaz eşya üretimi %43, iç satışı
%30, ihracatı ise %37 artış kaydetti.

DİĞER SİRKET HABERLERİ

Adese Alışveriş Merkezleri (ADESE): Şirketin 21.01.2021 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısında, Konya "HERSEK "şubesinin demirbaşlarının
Özçelikkayalar A.V.M. Pet.Tar.ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.'ne devri için
sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere
başlanılmasına ilgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam
etmekte olan diğer mağazalarının devir bedellerine yapacağı etkiler
göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri
tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verildiği
açıklanmıştır.

FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17 seviyesinde
değişmeyerek yatay seyretti. TCMB toplamda piyasayı 251 milyar TL ile
haftalık repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı ve tüm
fonlama hatfalık repo ihaleleriyle sağlandı. TCMB sadeleşme
politikasıyla uyumlu olarak perşembe günü 36 milyar TL (%17'den, 7 gün
vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Sadeleşme politikası ile uyumlu
olarak diğer kanallardan fonlama yapılmadı.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,08
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,08-%1,12 bandında
hareketin ardından, %1,11 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde
düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta
faizlerde 20 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli
tarafta ise faizlerde 15 baz puana varan düşüşler gözlendi."
******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4906 32,4987 % 0,15  
Euro 34,6152 34,6439 % 0,29  
Sterlin 40,4402 40,6429 % 0,20  
Frank 35,6098 35,7883 % 0,10  
Riyal 8,6614 8,7048 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,58 28,61 % 0,66  
Platin 951,19 952,37 % 0,66  
Paladyum 1.025,86 1.027,82 % 0,66  
Brent Pet. 88,64 88,64 % 0,66  
Altın Ons 2.386,01 2.386,32 % 0,66