ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

10.03.2021 09:01
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:
"MAKROEKONOMİ
Nasdaq endeksinde dün kasım ayından bu yana en güçlü toparlanma
gözlenirken endeks %4'e yakın artış kaydetti, Dow Jones'daki artış ise
sınırlı kaldı. Bugünkü 10 yıllık tahvil ihalesi öncesi ABD 10
yıllıkların faizi, %1,53 seviyelerine gevşemiş durumda. Çin'de devlet
destekli fonların müdahalesi Çin borsalarını desteklemeyi sürdürüyor.
Bu arada Senato'dan bazı değişikliklerle geçen 1,9 trilyon dolarlık
teşvik paketi teklifinin yeniden nihai oylaması Temsilciler
Meclisi'nde bugün gerçekleştirilecek, sonrasında teşvik paketinin bu
hafta içerisinde imzalanması için Biden'a sunulması bekleniyor.
Çin TÜFE'nin şubat ayında gıda fiyatlarının (domuz eti
fiyatlarındaki keskin düşüş) etkisiyle düşüş sergilemesi bekleniyordu,
TÜFE yıllık bazda -%0,3 düşüş beklenirken -%0,2 geriledi, ÜFE ise
yıllık %1,5 artış beklentisine karşın başta bakır olmak üzere emtia
fiyatlarının desteğiyle %1,7 arttı. ÜFE'deki artış iki anlama geliyor,
birincisi Çin'in dış ticaretteki rolü düşünülünce dışarıya enflasyon
ihraç edebileceğini gösteriyor, ikincisi ise ÜFE'deki artış sanayi
karlarını destekleyerek Çin ekonomisine olumlu yansıyor.
Almanya'da ocakta dış ticaret fazlası aylık bazda 16,4 milyar Euro
seviyesinde yatay seyretmesi beklenirken, 22,2 milyar Euro seviyesine
yükselerek beklentileri aştı. Almanya'da ocakta dış ticaret fazlasının
artışında, ihracatın aylık bazda -%1,2 düşmesi beklenirken %1,4
oranında artması ve ithalatın ise -%0,5 gerilemesi beklenirken -%4,7
oranında daralması etkili oldu. Ayrıca Euro Bölgesi'nde geçen yılın
son çeyreğine ilişkin GSYH büyüme nihai verileri takip edildi. Euro
Bölgesi ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde -%0,7 oranında
daralırken, yıllık bazda ise -%4,9 oranında daralma sergiledi.
Böylece, 2020 yılının tamamında Euro Bölgesi ekonomisi -%6,6 oranında
daralmış oldu.
Dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Görünüm
raporunu yayınladı. Bir önceki rapora göre küresel ekonomi açısından
daha iyimser tahminler görülmekte. Ekonomik toparlanma umutlarının
ticaret ve sanayi üretimindeki seyirle birlikte arttığı belirtilmekte.
2021 yılı küresel ekonomi büyüme tahmini de %4,6'dan %5,6'ya
yükseltildi ve salgın öncesi seviyelere, aşılanma sürecine bağlı
olarak 2021 ortalarında ulaşılabileceği beklenmekte. Raporda aşılama
sürecinin hızlanmasının ve etkinliğinin önemine dikkat çekilmekte.
Aşılama sürecinin momentum kazandığı, mali teşviklerin özellikle
ABD'deki teşvik paketinin, ekonomik aktiviteyi hızlandırıcı etkide
bulunacağı belirtilirken, büyümenin ülkeler ve sektörler arasında
farklılaşacağına vurgu yapılmakta.
OECD raporunda Türkiye'nin bu yıl ki büyüme tahminini de %2,9'dan
%5,9'a belirgin iyileştirdi, 2022 yılı büyüme tahminini ise %3,2'den
%3'e hafif aşağı çekti. Raporda mali ve yarı mali önlemler ve inşaat
ve imalat sanayindeki toparlanma ile ekonomik aktivitenin pandemi
öncesi seviyelerin üstüne çıktığı belirtilirken, olumsuz bir nokta
olarak yüksek emtia fiyatlarının net emtia ithalatçısı olan Türkiye
için enflasyonu artıracağı vurgulanmakta. OECD'nin raporunda, Fransa,
İtalya, Çin, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Rusya hariç tüm
ülkelerde bu yıla ilişkin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, TSİ 16.30'da şubat ayına ilişkin TÜFE verileri
açıklanacak, yıllık bazda TÜFE'nin, %1,4'ten %1,7 seviyesine
yükselmesi bekleniyor. Son dönemde enflasyon beklentilerinde
yükselişle uzun vadeli ABD tahvillerinde yukarı yönlü hareket
görmekteyiz, fakat Powell ve diğer Fed üyeleri bu sene artan iç
talebin enflasyonu yukarı çekebileceğini ama bu durumun geçici
olacağını belirtmekte. Geçen seneki düşük baz etkisi de özellikle mart
ayı itibarıyla enflasyon verilerinde geçici yukarı yönlü bir etkiye
sebep olacak. Ayrıca Kanada Merkez Bankası'nın politika faiz oranını
%0,25 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10'da aralık dönemine (kasım, aralık ve
ocak aylarına kapsayan döneme) ilişkin işsizlik oranı verisi takip
edilecek. Kasım dönemi mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı
%12,9 seviyesinde yatay seyretmiş ve iş gücüne katılım oranı ve
istihdam oranında sınırlı gerileme görülmüştü. Arındırılmamış işsizlik
oranı %12,7 seviyesinden %12,9 seviyesine sınırlı yükselirken, iş
gücüne katılım oranı ve istihdam oranı aylık %0,7 gerilemişti. Kasım
döneminde toplam istihdam kaybı artış hızı artarak aylık 260 bin
kişiden 381 bin kişiye çıkmıştı. Sektörel bazda bakıldığında sanayi
sektörü istihdama katkı sağlamaya devam etmişti. Ocak ayı imalat PMI
raporunda üretimdeki artışla firmaların istihdamını artırdığı ve
istihdam artış hızının Aralık 2017'den beri en yüksek oranda olduğu
tespiti yer almaktaydı. Bu açıdan aralık döneminde sanayi istihdamında
artış görmemiz olası. Salgınla birlikte yüksek miktarda istihdam
kaybına uğrayan hizmet sektöründe ise kısıtlamaların ocak ayında da
sürdüğü göz önüne alınırsa hizmet istihdamında azalma olası
gözükmekte. İnşaat istihdamında ise kasım dönemine ilişkin veride
nisan sonrası ilk kez aylık bazda istihdamda azalma görmüştük.
Finansal koşullardaki sıkılaşmanın devam etmesi konut satışlarındaki
güçlü yükselişin hız kesmesine neden oluyor, bu da inşaat istihdamına
aşağı yönlü risk oluşturmaya devam etmekte.

ŞİRKET HABERLERİ

Bizim Toptan (BIZIM, Nötr): Şirketin 2020 yılı 4. çeyrek ana
ortaklık net dönem karı 12mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde
18,7mn TL olarak açıklanmıştır. 4Ç2019'da Şirket 11,3mn TL net dönem
karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 4Ç2020'de bir önceki yılın
aynı dönemine göre %27,5 oranında artarak 1.475mn TL olmuştur.
Satışların maliyeti ise %26,7 oranında artarak 1.304mn TL'ye
yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 4Ç2019'a göre %34,2 oranında
artarak 170,9mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2019'un
4.çeyreğine göre %32,2 oranında artmış ve 109,6mn TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 25,9mn TL gider kaydedilmiştir.
Böylece esas faaliyet karı 35,4mn TL olmuştur. Yatırım
faaliyetlerinden 11,2mn TL gelir yazılırken, finansman tarafında ise
22,7mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı
24mn TL olmuştur. 5,2mn TL'lik vergi gideri sonrası 4Ç2020 ana
ortaklık net dönem karı 18,7mn TL olmuştur.
4. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı
2019'a göre %15,5 artışla 38,2mn TL seviyesine gerilemiştir.
Şirket 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre yıl
sonunda ulaşılması hedeflenen mağaza sayısı 178 olup, sigara ve şeker
kategorileri hariç satış büyümesi beklentisi %23-25 aralığındadır.
FAVÖK marjının %4,8 olması öngörülürken, net kar beklentisi ise 43mn
TL'dir. Buna ek olarak, Seç Marketlerin 2021 yıl sonunda ulaşılması
hedeflenen mağaza sayısı 1.800 adet seviyesindedir. Seç Marketler'den
elde edilmesi hedeflenen satış geliri de 1,4 milyar TL'dir.
Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,3207 TL kar payı
dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son
hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,2 olarak
hesaplanmaktadır.
Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO 4Ç2020'deki net dönem
karı (konsolide) yıllık %20,5 oranında azalarak 737,4mn TL'ye
gerilemiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi 808mn TL iken, bizim
beklentimiz 458mn TL kar yönündeydi. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin
değer artışından elde edilen gelirin beklentimizin üzerinde gelmesi
tahminimizdeki sapmada ana faktör olmuştur. Torunlar GYO'nun
4Ç2020'deki satış gelirleri 329,5mn olarak gerçekleşmiş ve yıllık
%10,2 oranında artış göstermiştir. Şirket'in kira gelirleri pandemi
etkisiyle yıllık %15,8 oranında azalarak 135,6mn TL'ye düşerken, konut
ve ofis satış gelirleri %58,1 oranında artmış ve 161,2mn TL'ye
yükselmiştir. Şirket'in brüt karı ise 4Ç2020'de 231,8mn TL
gerçekleşerek yıllık %11,8 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK de aynı
dönemler itibarıyla %11,4 oranında artış kaydetmiş ve 198,4mn TL'ye
(Beklenti: 182mn TL) yükselirken, FAVÖK marjı 0,6 puan artarak %60,2
olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, yatırım amaçlı gayrimenkullerin
değer artışından bu çeyrekte 743,9mn TL gelir (4Ç2019: 954,1mn TL)
kaydeden Şirket, 179,4mn TL net finansman gideri yazmıştır.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılındaki net dönem
karı 293mn TL olmuştur. Şirket, 2019 yılında 865,8mn TL kar elde
etmişti.

Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Vestel Elektronik'in 4Ç2020
ana ortaklık net dönem karı 800mn TL ile 501mn TL olan ortalama piyasa
beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı
döneminde 175,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış
gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,8
oranında artan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük
artışa bağlı olarak %64,8 oranında artarak 2.037,5mn TL'ye ulaşmıştır.
Aynı dönemde operasyonel giderler %44,5 oranında artarken, diğer
faaliyetlerden 4Ç2019'da kaydedilen 137,8mn TL'lik gidere karşın
4Ç2020'de 218,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı
%222,6 oranında artarak 1.211,9mn TL'ye yükselmiştir. 231,3mn TL'lik
finansman gideri ve 20,1mn TL'lik vergi giderinden sonra ana ortaklık
net dönem karı 800mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Son eyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2020 yılı
ana ortaklık net dönem karı 1.772,6mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in 2019
yılı ana ortaklık net dönem karı 324mn TL idi.
Yataş (YATAS, Nötr): Şirket'in 4Ç2020 net dönem karı bir önceki
yıla göre %273,2 oranında artarak 71,4mn TL'ye ulaşmış ve ortalama
piyasa beklentisi olan 66mn TL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.
Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,4
oranında artan Şirket'in brüt karı ise %83,1 oranında artarak 253mn
TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde operasyonel giderler %47,5 oranında
artarken, diğer faaliyetlerden 11,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece
faaliyet karı %140,1 oranında artarak 96mn TL'ye yükselmiştir.
Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2020 yılı lık net
dönem karı 170,1mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık
net dönem karı 86,2mn TL idi.
Zorlu Enerji (ZOREN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Rotor
Elektrik Üretim AŞ'nin bünyesindeki 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ
Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 15,6
MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak
tadil edilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Özelleştirme: Özelleştirme İdaresi Başkanığı(ÖİB), Denizli ilinde
bulunan Çal Hidroelektrik Santrali, Erzincan ilinde bulunan Girlevik
II ve Mercan Hidroelektrik Santralleri, Sivas ilinde bulunan
Koyulhisar Hidroelektrik Santrali, Kars ilinde bulunan Dereiçi
Hidroelektrik Santrali ile bu santraller tarafından kullanılan
taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar
verdi. ÖİB'in konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna
göre, belirtilen hidroelektrik santralleri "İşletme Hakkının
Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilecek. Belirtilen hidroelektrik
santralleri tarafından kullanılan taşınmazların 'İşletme Hakkının
Verilmesi" ve/veya "Kullanım İzni Devri" yöntemi ile
özelleştirilmesine karar verildi. Özelleştirme işlemleri 31.12.2025
tarihine kadar tamamlanacak. Kaynak: Foreks

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket 09.03.2021 tarihinde
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından
gerçekleştirilen "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini"
ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 7 şirket iştirak etmiş olup
3,1mn USD ile en uygun teklifi firma vermiştir.
Karel Elektronik (KAREL): Firma son 5 yıldır otomotiv alanındaki
faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi
üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da
görüşüp üzerinde çalıştığı çeşitli projelerini TOGG'la paylaşmıştır.
Dün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken
elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirilen bagaj kapağı
kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmanın tercih
edildiğine dair "Letter of Nomination" şirkete ulaşmıştır. Bu tercih,
aynı zamanda firmanın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi
listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.
Yonga Mobilya (YONGA): Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt
0,1353 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar
vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi
08.04.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,4
olarak hesaplanmaktadır.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17 seviyesinde
değişmeyerek yatay seyretti. TCMB toplamda piyasayı 362 milyar TL ile
haftalık repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı ve tüm
fonlama haftalık repo ihaleleriyle sağlandı. TCMB sadeleşme
politikasıyla uyumlu olarak dün 66 milyar TL'lik (%17'den, 7 gün
vadeli) haftalık repo ihalesi açtı ve diğer kanallardan fonlama
yapılmadı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,59
seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,52-%1,59 bandında
hareketin ardından, %1,53 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde kısa vadeli
tarafta faizlerde görece yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli
tarafta ise faizlerde 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. "******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.062
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2093 31,2164 % 0,05  
Euro 33,9210 33,9422 % 0,26  
Sterlin 39,4129 39,6106 % 0,07  
Frank 35,3765 35,5896 % 0,02  
Riyal 8,2976 8,3392 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,52 % 0,66  
Platin 884,97 887,77 % 0,66  
Paladyum 938,02 941,83 % 0,66  
Brent Pet. 82,06 82,06 % 0,66  
Altın Ons 2.035,04 2.035,37 % 0,66