ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

29.04.2016 08:45
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Dün Japonya Merkez Bankasının hamle yapmamasının ardından ABD
büyümesinin zayıf açıklanması ile küresel büyümeye ilişkin endişelerin
artmasıyla nötr risk sabahına uyanıyoruz. MSCI Gelişmekte Olan Ülke
Endeksi bu sabah %0,6 değer kaybediyor. ABD vadeliler ise yatay.
BIST100 güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Daha sonra
veri akışı ve küresel risk iştahına göre piyasa yön bulabilir.
Haftasonu öncesinde ikinci seansta pozisyon azaltmaları da
görülebilir. Veri ajandasına baktığımızda, TSİ 12:00 Avro Bölgesi
büyüme verisi yurtiçi piyasayı etkileyebilir. EuroStat ilke defa 30
gün içinde geçici büyüme verisi açıklayacak. TSİ 10:00 Ticaret Dengesi
ise ikinci planda kalacağını düşünüyoruz. Zira Türkiye'nin dış dengesi
iyileşme eğiliminde, dış ticaret turizmi içermemekte (yalnızca mal
alış-verişi) ve Avrupa'ya olan ihracatımız artmakta

Ford Otosan (FROTO, Öneri "EKLE", Nötr): Ford Otosan'ın 2016
1.çeyrek net dönem karı %13 gerilemeyle 203mn TL olmuştur. Bu rakam
hem piyasa beklentisi olan 223mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan
213mn TL'nin hafif altındadır. Tahminimizdeki sapmada vergi gideri
etkili olmuştur. Ford Otosan'ın satışları 1.çeyrekte %17,5 artışla 4
milyar 185 TL'ye ulaşmıştır. Bu artışta %33 yükseliş kaydeden yurtdışı
satışlar belirleyici olmuştur. Yurtiçi satışlar %8 gerilemiştir.
Satışlar adetsel olarak %9 artışla 93.643'e yükselmiştir. Satışların
maliyeti %17 artmış ve buna bağlı olarak brüt kat marjı 0,3 puan
iyileşmeyle %11,1'e yükselmiştir. Operasyonel giderler %22 artışla
213mn TL olmuştur. Bu grupta özellikle araştırma ve geliştirme
giderlerinin %44 artması etkili olmuştur. Şirket esas faaliyetlerden
geçen sene 1. çeyrekte 3,6mn TL'lik diğer gelir kaydederken, 2016'ta
ticari faaliyetlere ilişkin kur farkı sebebiyle 15mn TL'lik gider
yazmıştır. Ford Otosan'ın 1. çeyrek faaliyet karı %10 artışla 237mn TL
olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,4 puan gerilmeyle %5,7'ye düşmüştür.
Finansman tarafında geçen sene 27mn TL gider kaydeden şirket, 2016'da
yine 26mn TL'lik gider kaydetmiştir. Buna ek olarak 2015'teki 44mn
TL'lik vergi gelirine karşın, 2016'da 9mn TL'lik vergi gideri
kaydedilmiştir. Net kar marjı 1,7 puan kötüleşmeyle %4,9 olmuştur.
Şirketin 2016 yılına ilişkin toplam satış beklentisi 400bin adetten
385bin adete gerilerken ve 215mn Euro'luk yatırım harcaması öngörüsü
değişmemiştir.
Petkim (PETKM, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Petkim'in net dönem
karı 2016 yılının ilk çeyreğinde 49,6mn TL'den 146,5mn TL'ye yükselmiş
ve hem bizim beklentimiz olan 130mn TL'nin hem de piyasa beklentisi
olan 117mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü
sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada şirketin satış miktarının
beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ve yüksek brüt kar marjı etkili
olmuştur. 2016 yılının ilk çeyreğinde Petkim'in satış miktarı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artmış ve buna bağlı
olarak da satış gelirleri %18'lik artışla 1,1 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Buna ilaveten etilen-nafta marjının ilk çeyrekte olumlu seyrine bağlı
olarak brüt kar %151 oranında artarak 211mn TL'ye yükselmiş ve brüt
kar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki %9'dan %19'a çıkmıştır.
Operasyonel giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyetlerden geçen
yılın aynı döneminde kur kaynaklı yazılan 29mn TL'lik gidere karşın bu
çeyrekte 24,4mn TL gelir kaydedilmesi de net dönem karını
desteklemiştir. Petkim geçen yılın aynı döneminde 17,2mn TL vergi
geliri yazarak ancak 49,6mn TL'lik net kar rakamına ulaşmasına karşın
bu yılın ilk çeyreğinde 25,8mn TL'lik vergi giderine karşın 146,5mn
TL'lik net kar rakamına ulaşmış ve iyi bir performans sergilemiştir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB'nin net dönem
karı bir önceki çeyreğe göre %15,2 oranında artarak 132,3mn TL olarak
gerçekleşmiş ve 130mn TL olan beklentimiz ile 127mn TL olan piyasa
beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. gelmiştir. Banka'nın net
faiz gelirleri çeyreksel bazda %9,2 oranında artarak beklentimizin
üzerinde gerçekleşirken, ticari zarar da 12,6mn ile beklentimizden
yüksek gelmiştir. Bankanın özsermaye karlılığı ilk çeyrekte %21,3
olarak gerçekleşmiştir.
Turkcell (TCELL, Pozitif): Turkcell'in ilk çeyrek ana ortaklık
karı %298 artışla 563mn TL oldu. Piyasa beklentisi 498mn TL
seviyesindeydi. Hasılattaki artış %8, maliyetlerdeki artış %10
seviyesindedir. Brüt kar %5 atış göstermiştir. Brüt kar marjı ise 1,2
puan artışla %37,5'e yükselmiştir. Faaliyet karı %30 gerilemeyle 767mn
TL seviyesindedir. Faaliyet kar marjı 13 puan artışla %24'ü
göstermiştir. Finansman giderleri %94 azalan şirketin net kar marjı
%17 ile geçen senenin 13 puan yukarısındadır.
Ülker (ULKER, Pozitif): Şirketin 1. çeyrek ana ortaklık karı %134
artışla 86mn TL olmuştur. Brüt kar %14 artışla 210mn TL, faaliyet karı
%24 artışla 113mn TL'ye yükselmiştir. Finansman giderleri 1Ç2015'teki
110mn TL'den 1Ç2016'da 11mn TL gelire dönmüştür. Dönem vergi gideri
%121 artan Ülker'in net kar marjı değişimi 4,5 puan olmuştur.
Bizim Toptan (BIZIM, Sınırlı Pozitif): Şirketin net dönem karı 10
katına çıkarak 1Ç2016'da 3.5mn TL olmuştur. Satışlar %17, SMM %18
artmış ve brüt kar %13 artışla 62mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet
karındaki artış %118, net kar marjı ise 0,5 puan artışla %0.6'ya
ulaşmıştır.
Goodyear (GOODY, Negatif): 1Ç2016'da şirketin net dönem karı %59
gerilemeyle 9,9mn TL olmuştur. Hasılat %11, SMM %13 artış
kaydetmiştir. Brüt kar %1,5 artışla 48mn TL olmuştur. Pazarlama
giderleri ve esas faaliyetlerden diğer giderlerin önderliğinde
faaliyet karı %49 gerilmeyle 14,7mn TL'ye düşmüştür. 1,6mn TL
finansman gideri kaydeden şirketin net kar marjı 5 puan gerilemeyle
%3,1 olmuştur.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Negatif): Anadolu Sigorta 1Ç2016'da 2,1mn
TL kar rakamı açıkladı. Şirket geçtiğimiz yıl 23,6mn TL kar rakamı
açıklamıştı. Hayat dışı teknik gelir ise geçtiğimiz yılın ilk
çeyreğindeki 40mn TL'den 1Ç2016'da 7,7mn TL'ye gerilemiştir.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket'in 1Ç2016'daki net
dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 oranında artarak
39,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin genel teknik bölüm dengesi
ise bir önceki yılına aynı dönemine göre önemli bir değişim
göstermeyerek 28,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in
1Ç2016'daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4
oranında artarak 19,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin genel
teknik bölüm dengesi ise aynı dönem itibariyle %15 oranında artarak
2016 yılının ilk çeyreğinde 15,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Afyon Çimento 1Ç2015'te
4,1mn TL kar açıklarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 32bin TL
zarar açıklamıştı.
Alarko Carrier (ALCAR, Sınırlı Negatif): Şirket'in net dönem karı
2016 yılının ilk çeyreğinde 6,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki
yılın aynı dönemine göre %11 oranında gerileme kaydetmiştir. Satış
gelirleri %6,8 oranında artarak 101,3mn TL'ye yükselen şirketin
faaliyet giderlerindeki %11,9'luk görece yüksek artış karın düşük
gelmesinde ana etken olmuştur.
İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif): İş GYO'nun 2016 yılının ilk
çeyreğindeki net dönem karı 50,3mn TL ile 39mn TL olan beklentilerin
üzerinde geldi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 9,4mn TL kar
rakamı açıklamıştı.
Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirket mevcut üretim
kapasitesi ve pazar payını artırması amacıyla yaklaşık 110mn USD
değerinde İkinci Faz Elyaf Üretim proje çalışmalarına başlanmasına
karar verildiğini duyurmuştur. Proje şirketin mevcut üretim
kapasitesinde 200bin ton/yıl artış gerçekleştirecek, ham petrol varil
fiyatının 40-50 USD aralığında olduğu ekonomik şartlarda da ciroya
yıllık 230mn USD civarında katkı sağlayacaktır. Projenin
tamamlanmasını takiben bu proje ile birlikte 2019 yılında şirketi
toplam elyaf kapasitesi 510bin ton/yıl seviyesine ulaşacaktır.
Ereğli Demir Çelik (EREGL, Öneri "TUT", Nötr): İtalyan çelik
üreticisi Ilva S.p.A.'nın özelleştirme sürecine ilişkin incelemelerin
devam etmekte olduğu ve konuyla ilgili bağlayıcı herhangi bir teklif
verilmediği duyurulmuştur.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Nötr): İstanbul Ataşehir'de
Şirket mülkiyetinde bulunan eski genel müdürlük binası, 27.04.2016
tarihinde KDV Hariç 21.7mn TL (KDV Dahil 25.65mn TL) peşin satış
bedelinden satışı gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Bankası: 25 Nisan 2016 tarihinde duyurusu yapılan ve Banka
tarafından yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci
tamamlanan, 5 yıl vadeli, 500mn USD nominal değerli tahvil ihracına
ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 25 Nisan 2016
tarihinde imzalanmıştır. '

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0745 31,0852 % 0,31  
Euro 33,6589 33,7038 % 0,19  
Sterlin 39,2432 39,4400 % 0,33  
Frank 35,1729 35,3848 % 0,31  
Riyal 8,2615 8,3029 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,77 % 0,66  
Platin 901,85 903,53 % 0,66  
Paladyum 968,58 972,90 % 0,66  
Brent Pet. 83,44 83,44 % 0,66  
Altın Ons 2.024,63 2.024,97 % 0,66