ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

06.05.2016 08:54
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Bugün TSİ 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (beklenti: 200bin) verisi
öncesinde zayıf riskin sürdüğü bekleme sabahına uyanıyoruz. Bugün
normal şartlarda küresel piyasalar için riskten kaçış günü olsa da
Türkiye'de pozitif tepkiler görülebilir. Dün akşam Türkiye ETF'i %2,1
oranında değer kazanarak BIST100'ü yakaladı ve piyasa dengelendi.
Kurun yüksek kalması da (>2,90) TL bazda fiyatları tutmakta. Sanayi
endeks de dün hafif değer kazanmaya başardı. Mevcut siyasi riskin şu
anda fiyatlarda tamamlandığını düşünüyoruz. Tarım dışına tekrar
bakacak olursak, ücret artışları takvim etkisi nedeniyle güçlü
çıkabilir. Bu durumda zayıf (örneğin 175bin civarı) bir veride bile
Dolar güçlenmesi yaşanabilir.
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank'ın net dönem karı 2016 yılının
ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %21,2 oranında düşerek 516,7mn
TL'ye gerileyerek beklentimiz olan 560mn TL'nin altında piyasa
beklentisi olan 511mn TL'ye paralel gelmiştir. Tahminimizdeki sapmada
temettü gelirlerinin beklentimizden düşük karşılık giderinin ise
beklentimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için
tıklayınız.
Aygaz ( AYGAZ, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Aygaz'ın ilk çeyrek
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,8 oranında
artarak 65,4mn TL'ye yükselmiş ancak beklentimiz olan 105mn TL'nin
altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin Tüpraş'ın düşük kar
rakamının etkisiyle beklentimiz olan 49mn TL'ye karşın 17,5mn TL
olarak gerçekleşmesi ve operasyonel giderlerindeki yüksek artış etkili
olmuştur. Şirket'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı
dönemine göre %5,9 oranında artarak 1.524,7mn TL'ye ulaşmış brüt kar
ise marjlardaki iyileşmeyle %19,7 oranında artarak 175,1mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet karı ise diğer faaliyetlerden bir
önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 5,7mn TL'lik zarara karşın bu
yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 1,5mn TL'lik gelirin önemli katkısıyla
%68,5 oranında artarak 66,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin finansman
giderlerinin 4,2mn TL'den 9,5mn TL'ye yükselmesi karı baskılamış ve
özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirler ise
bir önceki yılla aynı seviyede 17,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Öneri "TUT", Sınırlı Pozitif):
Bim'in ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%31,2 oranında artarak 162mn TL'ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan
149,5mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Koç Holding (KCHOL, Negatif): Koç Holding'in ilk çeyrek ana
ortaklık net dönem karı 515,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa
beklentisi olan 840mn TL'nin oldukça altında kalarak olumsuz bir
görüntü sergilemiştir. Beklentilerin altında gelen kar rakamında grup
şirketlerinden Tüpraş'ın çok düşük kar açıklaması önemli etkenlerden
biridir.
Tüpraş (TÜPRS, Öneri "AL", Negatif): Tüpraş'ın net dönem karı 2016
yılının ilk çeyreğinde 78,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve hem piyasa
beklentisi olan 465mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 543mn
TL'nin çok altında kalarak olumsuz bir görüntü sergilemiştir.
Tüpraş'ın karının beklentilerin altında gerçekleşmesinde bir önceki
çeyreğe göre Akdeniz net rafineri marjlarında ufak çaplı iyileşme
olmasına karşın (3,54 $/varil'den 3,84$/varile) Tüpraş'ın net rafineri
marjının ise 5,17$/varil'den 2,81$/varil'e gerilemesi etkili olmuştur.
Bir önceki yılın aynı döneminde de Tüpraş'ın net rafineri marjı
4,69$/varildi. Özellikle dizel ve jet yakıtı üretim marjlarının, düşük
talep ve yüksek arz nedeniyle çok düşük seviyelere gelmesi bunda ana
etken olmuştur. Ürün üretim marjlarının azalmasının bir önceki yılın
aynı dönemine göre yaklaşık 480mn TL olumsuz etkisi olmuştur. Şirket
rafineri marjlarında önümüzdeki dönemde toparlanma beklemektedir.
Ayrıca ilk çeyrekte RUP'un kaza nedeniyle Şubat ayı başından Mart ayı
başına kadar, bakım ve mekanik aksaklıklar nedeniyle de Mart başından
Nisan başına kadar durması da kapasite kullanımını olumsuz
etkilemiştir. Ancak yine de %99,7 kapasite kullanımına
ulaşılabilmiştir. Tüpraş, tüm olumsuzluklara karşın 6,59mn ton
üretimle tarihindeki en yüksek ilk çeyrek üretim rakamına ulaşmıştır.
Tüpraş'ın net dönem karının bu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine
göre %71 oranında gerileyerek 78,9mn TL'ye gerilemesinde bir önceki
yılın aynı döneminde yapılan yatırımlara bağlı olarak kaydedilen
307,6mn TL'lik vergi gelirine karşın bu yılın ilk çeyreğinde Tüpraş'ın
12,8mn TL vergi gideri kaydetmesi ana etken olmuştur.
Tüpraş özellikle dizel ve jet yakıtındaki marjların düşük seyrinin
etkisiyle 2016 yılı hedeflerinde değişikliğe gitmiştir. Buna göre
Tüpraş net rafineri marjı beklentisini 5,8-6,3 dolar/varilden 5,5-6,0
dolar/varile güncellerken, Akdeniz rafineri marjı, brend petrol,
üretim, kapasite kullanımı ve yatırım beklentilerini ise korumuştur.
Tekfen Holding (TKFEN, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Tekfen'in net
dönem karı 2016 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %77 oranında artarak 148,9mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim
beklentimiz olan 123mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 111mn
TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada yüksek satış gelirleri ve düşük faaliyet
giderleri etkili olmuştur. Toplam satış gelirleri hem taahhüt grubu
hem de tarımsal sanayi grubunun olumlu katkısıyla ilk çeyrekte bir
önceki yılın aynı dönemine göre %25,9 oranında artarak 1.373mn TL'ye
yükselmiştir. İlk çeyrekte özellikle tarımsal sanayi grubu karı 112mn
TL ile net karın yüksek çıkmasında ana etken olmuştur. Taahhüt grubu
da net dönem karına 34mn TL'lik katkı sağlamıştır.
Çimsa (CIMSA, Öneri "EKLE", Nötr): Çimsa'nın 1Ç2016'deki net dönem
karı 47,5mn TL olarak gerçekleşirken, net kar beklentimiz olan 50mn TL
ve piyasa beklentisi olan 49mn TL'nin hafif altında gerçekleşmiştir.
Şirket 1Ç2015'te 42,7mn TL kar rakamı açıklamıştı. Diğer taraftan,
brüt kar rakamı 2016 yılının ilk çeyreğinde 78,3mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Söz konusu rakam geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde
58,4mn TL olmuştu.
Deva Holding (DEVA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 1Ç2016 ana ortaklık
karı %21 artışla 19,9mn TL'ye ulaşmıştır. Öte yandan, şirketin brüt
kar, faaliyet karı ve net kar marjları sırasıyla 2, 2,3 ve 0,9 puan
gerilemeyle %41, %19 ve %10 olmuştur.
İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): Şirketin 1Ç2016'daki ana
ortaklık karı 31,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç2015'te
106,3mn TL zarar rakamı açıklamıştı. Brüt kar %35 artışla 36,7mn
TL'ye, faaliyet karı %694 artışla 38,7mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ve
faaliyet kar marjı sırasıyla 2,5 ve 6,8 puan yükselerek %7,2 ve %7,6
olmuştur. Geçen sene 127mn TL finansman gideri yazan İzmir Demir
Çelik, 2016 yılı ilk çeyrekte 5,8mn TL finansman geliri yazmıştır.
Geçen seneki 10mn TL'lik vergi gelirine karşın, 1Ç2016'da 10,3mn TL
vergi gideri yazılmıştır. Net kar marjı %6,2 olarak hesaplanmaktadır.
İş Bankası (ISCTR, Öneri "AL", Nötr), İş Finansal Kiralama (ISFIN,
Sınırlı Pozitif): 05.05.2016 tarihinde İş Finansal Kiralama payları
ile ilgili olarak 0,89-0,90 TL fiyat aralığından 50.775 adet alış
işlemi İş Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Bankanın İş Finansal Kiralama sermayesindeki payları %29,36 seviyesine
ulaşmıştır.
Diğer taraftan, İş Bankası EUR ve USD cinsinden olmak üzere iki
ayrı kredi diliminden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi
sağlamak üzere uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verildiğini
duyurmuştur. Ek olarak, Banka 10 Aralık 2013 tarihinde yurtdışında
sermaye benzeri borçlanma niteliğinde ihraç edilmiş olan tahvil, 20
Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik"in 31 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında
özkaynak hesaplamalarına katılmamaya başlamıştır. İş Bankası 10 yıl
vadeli 400mn USD tutarındaki tahvilin ilgili mevzuat kapsamında katkı
sermaye olarak dikkate alınabilmesini teminen Basel III
gereksinimlerine uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların ve
gerekli merciler nezdinde başvuruların yapılması konusunda Genel
Müdürlüğe yetki vermiştir.


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:509.581
Değişim :  -1,02% |  -98,54
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:48
MAGEN 18,37 574.950.522 % 10,00  
KCAER 63,25 1.825.654.403 % 10,00  
UFUK 379,50 27.411.772 % 10,00  
DNISI 19,61 77.726.720 % 9,98  
GSRAY 7,62 655.124.414 % 9,96  
17:48 Alış Satış %  
Dolar 32,4950 32,5011 % 0,28  
Euro 34,5891 34,6025 % 0,31  
Sterlin 40,4261 40,6288 % 0,39  
Frank 35,5813 35,7596 % 0,23  
Riyal 8,6587 8,7021 % 0,37  
17:48 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,11 28,15 % 0,66  
Platin 963,23 964,75 % 0,66  
Paladyum 1.023,49 1.027,79 % 0,66  
Brent Pet. 89,67 89,67 % 0,66  
Altın Ons 2.374,04 2.374,44 % 0,66