ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

09.08.2016 08:39
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Asya'da istikrarlı veri akışı ile birlikte pozitif risk iştahının
sürdüğü bir sabaha uyanıyoruz. Bu sabah Çin'de açıklanan enflasyon
verileri haftasonu takip ettiğimiz istikrarlı rezerv verisiyle uyumlu
gerçekleşti. Güney Kore'nin de kredi notunu S&P bir kademe yükseltti.
Böylece bu sabah Asya piyasalarında yeşil renk hakim ve son bir yılın
zirvesindeler. Bugün ciddi bir veri akışı söz konusu değil. Yalnızca
öğleden sonra ABD'de TSİ 15:30'da birim işçilik ücretleri takip
edilecek. Doğrudan piyasa etkisi beklemiyoruz. Diğer taraftan, dün
açıklanan sınai üretim yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinde
çıktı açığının arttığına işaret ediyor (detaylar Güne Başlarken'de).
Geçmişe ait bir veri olduğu için piyasanın fiyatladığı görüşündeyiz.
Mevcut risk konjonktüründe yılın ilk yarısındakinin aksine bankaların
önde seyrettiğini gözlemliyoruz. Tahminen kaynak maliyetine yönelik
içeride açıklanabilecek tedbirler ve iç talebi destekleyebilecek
makro-ihtiyati adımlar (zorunlu karşılık ayarlaması, kredi taksit
düzenlemesi, vb.) bankacılık endeksinde fiyatlanıyor. XBANK dün %3,6
oranında değer kazandı. Sınai üretim verisine rağmen XUSIN da günü
%1,2 değer kazancıyla tamamladı. Bugün 77.800'den yatay başlangıcın
ardından yukarı yönlü hareketin sürmesini beklemekteyiz. Takip
edilecek gelişme ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya
gezisi olacaktır.
Türk Traktör (TTRAK, Pozitif): Türk Traktör'ün 2016 yılı 2. çeyrek
net dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %95,8 artışla 133,8mn TL
oldu. Piyasa beklentisi 84mn TL idi. Satışlar %17,5, satışların
maliyeti %15,6 artış kaydetti. Şirketin brüt karı %25,5 artışla
189.7mn TL oldu. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 1,3 puan iyileşmeyle
%20,2'ye yükseldi. Operasyonel giderlerdeki artış %30,7 olurken, esas
faaliyetlerden diğer gelirler geçen seneki 3,9mn TL'nin üzerinde 5,3mn
TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karı geçen seneye göre %23,5 artışla
129,5mn TL oldu ve faaliyet kar marjı 0,7 puan iyileşmeyle %13,8'i
gösterdi. 2Ç2016'da finansman giderleri geçen sene aynı dönemin %17,2
aşağısında 21,6mn TL seviyesinde gerçekleşti. Net kar marjı 5,7 puan
yükselerek %14,3 oldu ve oldukça olumlu bir görüntü çizdi. Türk
Traktör'ün ikinci çeyrek sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi
karı 214,1mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre
%90,4 artış kaydetmiştir.
Brisa (BRISA, Sınırlı Negatif): Brisa'nın 2016 yılı 2. çeyrek net
dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %45,5 düşüşle 18,7mn TL oldu.
Piyasa beklentisi 30mn TL idi. Satışlar %6,7, satışların maliyeti %4,1
artış kaydetti. Şirketin brüt karı %12,9 artışla 145,1mn TL oldu. Buna
bağlı olarak brüt kar marjı 1,7 puan iyileşmeyle %31,4'e yükseldi.
Operasyonel giderlerdeki artış %24,7 oldu ve faaliyet karını olumsuz
etkiledi. Esas faaliyetlerden diğer gelirler geçen seneki 10,3mn
TL'nin üzerinde 15,3mn TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karı geçen
seneye göre %1,2 artışla 54,8mn TL oldu ve faaliyet kar marjı 0,6 puan
gerilemeyle %11,8'i gösterdi. 2Ç2016'da finansman giderleri geçen sene
aynı döneme göre %43,4 artış gösterdi ve 32,7mn TL seviyesine
yükseldi. Finansman giderlerindeki artış net karı en çok sınırlandıran
faktörlerden biri oldu. Buna ek olarak, geçen seneki 3mn TL'lik vergi
gelirinin aksine bu çeyrekte 2,9mn TL'lik vergi gideri kaydedildi. Net
kar marjı 3,9 puan gerileyerek %4 oldu ve olumsuz bir görüntü çizdi.
Brisa'nın ikinci çeyrek sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi
karı 47,7mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,6
düşüş kaydetmiştir.
Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirketin 2016 yılı ikinci çeyreğindeki
net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli bir eğişim
göstermemiş ve 9,8mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak - Haziran karı
ise 7,2mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 35,2mn TL kar
kaydedilmişti. Şirket geçtiğimiz yılın Ocak - Haziran döneminde 31mn
TL kambiyo karı yazmıştı.
Alkim Kağıt (ALKA, Pozitif): Alkim Kağıt'ın 2016 yılı 2. çeyrek
net dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %272 artışla 5,8mn TL
oldu. Satışlar %23,9, satışların maliyeti %17,3 artış kaydetti.
Şirketin brüt karı %58,8 artışla 9,2mn TL oldu. Buna bağlı olarak brüt
kar marjı 4,5 puan iyileşmeyle %20,3'e yükseldi. Operasyonel
giderlerdeki artış sadece %2,5 oldu ve faaliyet karını oldukça olumlu
etkiledi. Esas faaliyetlerden diğer gelirler geçen seneki 10,6mn
TL'lik zararın aksine 371bin TL olarak gerçekleşti. Şirket 2Ç2015'de
faaliyetlerinden 7,2mn TL zarar kaydederken, bu sene 2. Çeyrekte 7,1mn
TL faaliyet karı yazdı. Faaliyet kar marjı %15,7 oldu. Alkim Kağıt
geçen sene 2. Çeyrekte maddi duran varlık satışından 8,3mn TL yatırım
geliri elde ederken, bu çeyrekte sadece 61bin TL gelir elde etti.
2Ç2016'da finansman gelirleri 171bin TL ile geçen seneki 504bin TL'lik
giderin tersinde pozitife döndü ve net karı pozitif etkiledi. Buna ek
olarak, geçen seneki 1,1mn TL'lik vergi gelirinin aksine bu çeyrekte
1,5mn TL'lik vergi gideri kaydedildi. Net kar marjı 8,6 puan artarak
%12,9 oldu ve olumlu bir görüntü çizdi. Alkim Kağıt'ın ikinci çeyrek
sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi karı 7,8mn TL'ye ulaşmış ve
bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,6 artış kaydetmiştir.
Çimsa (CIMSA, Öneri "EKLE", Nötr): Şirket 2Ç2016'da 85 milyon TL
net kar açıkladı. Sözkonusu kar bizim 78 milyon TL ve piyasanın 74
milyon TL olan hafif üzerinde geldi. FAVÖK ise 2Ç2016'da 108 milyon TL
bizim ve piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Bununla birlikte
beklentilerin altında kalan FAVOK'e karşın daha yüksek net dönem karı
açıklanmasında 2Ç dönemde özkaynak yöntemiyle değerlenen
iştiraklerdeki değerleme farkı etkili oldu. Şirketin 1Y2016 net satış
gelirlerinde büyüme geçen yıl aynı döneme kıyasla %4 ile yıllık
enflasyon seviyesinin altında gerçekleşti. Sözkonusu düşük satış gelir
artışında toplam satışların %28'ini oluşturan ihracat tarafında net
satış gelirlerinin %6 daralması ve toplam satışların %72'sini
oluşturan iç piyasada yıllık büyümenin %6 ile düşük seyretmesidir.
Bölgedeki diğer çimento şirketlerinde de gördüğümüz üzere fiyatlar
üzerindeki baskı ve çevre ülkelerde yaşanan zorlukların etkili olduğu
kanısındayız. Düşük büyüme oranları eşliğinde 2Ç2016 döneminde geçen
yıla kıyasla şirketin brüt kar marjında %38,4'den %35,0'a ve FAVÖK
marjlarında ise %37,9'dan %32,4 seviyesine geriledi.
Batısöke Söke Çimento (BSOKE, Sınırlı Negatif): Şirketin 2. Çeyrek
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında azalarak 4,5mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte, satış gelirlerinde azalma,
satış maliyetlerindeki ve faaliyet giderlerinde artış ile finansman
giderlerinin 1,2mn TL'den 5,7mn TL'ye çıkması etkili olmuştur. İkinci
çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak-Haziran dönemi karı 8,2mn TL
olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %55 oranında azalmıştır.
Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Odea Bank
arasında 08.08.2016 tarihinde 10 yıllık münhasır acentelik hükümlerini
içeren Acentelik Sözleşmesi imzalanmıştır. Münhasırlık süresi tam
entegrasyon süresinin tamamlanmasıyla başlayacaktır. Sözleşme ile
birlikte ivedilikle Rekabet Kurulu'na bireysel muafiyet başvurusunda
bulunulacağı duyurulmuştur.
Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Şirket Madagaskar
Cumhuriyeti'nde 120 MW kurulu güçte bir HFO santralinin kurulması ve
üretilen elektriğin 20 yıl süre ile garantili satışının yapılması
amacıyla, %58,35'i Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye, %41,65'i yerel ortağa
ait olmak üzere Mauritius'da yerleşik Aksaf Power Ltd adında bir
şirket kurmuştur. Aksaf Power Ltd, Madagaskar Cumhuriyeti'nin elektrik
ve su hizmetlerini üstlenen devlet şirketi Jiro Sy Rano Malagasy
(Jirama) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde avans ve teminatların
alınmasından sonra projeye başlayacaktır.
Coca-Cola İçecek (CCOLA, Nötr): Şirket ile Tek-Gıda İş Sendikası
arasında yaklaşık 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 5
Ağustos 2016'da uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Söz konusu toplu iş
sözleşmesi 31.03.2012 tarihinde sona ermiş olan sözleşme sonrasında
imzalanan ilk toplu iş sözleşmesi olması itibariyle kapsamlı
iyileştirmeler ve yeni düzenlemeler içermektedir. Sözleşme
1.1.2016-31.12.2017 dönemini kapsamaktadır ve imza sürecindedir.
Karsan (KARSN, Sınırlı Pozitif): Şirket Türkiye'de münhasır
üretim, dağıtım ve satışını yaptığı BredaMenarinibus markalı
otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 4,25mn Euro
sermayeli Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) şirketinin 3mn Euro
ve 2mn Euro tutarlarında iki aşamadan oluşacak toplam 5mn Euro nominal
değerli sermaye artırımına 1,5mn Euro ile katılım sağlanarak %5 ortak
olunmasına söz konusu tutarın tamamının nakden ödenmesine IIA
tarafından ödenecek 850bin Euro karşılığında, Şirketin Hasanağa
Fabrikasında mevcut fabrika kapasitesinin %10'una kadar ulaşabilecek
kısmının 9 yıllığına IIA'ya tahsis edilmesine karar vermiştir."******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.334
Değişim :  -0,43% |  -40,07
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.319
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1141 31,1197 % 0,26  
Euro 33,7901 33,8126 % 0,57  
Sterlin 39,3405 39,5378 % 0,34  
Frank 35,2004 35,4125 % 0,33  
Riyal 8,2729 8,3144 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,48 22,50 % 0,66  
Platin 878,60 879,71 % 0,66  
Paladyum 947,57 952,14 % 0,66  
Brent Pet. 81,26 81,26 % 0,66  
Altın Ons 2.027,37 2.027,83 % 0,66