ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

15.08.2016 08:40
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Petrol fiyatlarında toparlanma ile birlikte sağlıklı risk
sabahına uyanarak haftaya başlıyoruz. Piyasada oynaklık çok düşük
seviyelere geldi. VIX 11,5 MOVE da 64,3 seviyelerinde. FED'in hiç
istemediği olay oynaklığın bu kadar düşmesi. Bu nedenle her fırsatta
Eylül ayını canlı tutma çabası göreceğiz. Özellikle Eylül ayının
başında oynaklığın yükselmesi için ek açıklamalarla karşılaşmamız
mümkün. Düşük oynaklık konjonktüründe gözler Yellen'ın 26 Ağustos günü
yani önümüzdeki Cuma yapacağı Jackson Hole konuşmasına çevrilmekte. Bu
hafta da Çarşamba günü FED, son FOMC toplantısının tutanaklarını
açıklayacak. Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch'in kredi notumuza ilişkin değerlendirmesi var. Fitch, tahminen
Cuma akşamı konuşacaktır. Açıklamada artan risklere dikkat çekerek
Fitch'in not ve görünümü sabit tutması temel senaryomuz. Ancak
büyümeye yönelik vurguyla görünümün negatife çekilmesini de olasılık
senaryosunda bulundurmak gerekiyor. Bu sabah MSCI Gelişmekte Olan Ülke
Endeksi %0,1 oranı da değer kaybediyor. FED baskısı Gelişmekte Olan
Ülke rallisinde yeni hamleleri zorlamakta. BİST100 de 78.200'den güne
yatay başlayabilir.
Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Şirketin 2Ç2016'daki net dönem karı bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli bir değişim göstermeyerek
53,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %8,6 oranında artarak
2Ç2016'da 118,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %25
olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki %20'nin
üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-
Haziran 2016 dönemindeki kar rakamı 83,1mn TL olmuştur. Bir önceki
yılın aynı döneminde 104,4mn TL kar elde edilmişti.
Anadolu Isuzu (ASUZU, Negatif): Anadolu Isuzu 2016 yılının ikinci
çeyreğinde 7,9mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı
döneminde 8,8mn TL kar açıklanmıştı. 2. çeyrek yurtdışı satış
gelirlerinin geçen sene aynı çeyreğe göre 2,6 katına çıkmasına rağmen,
yurtiçi satışların %45 azalması satış gelirlerinin %32 düşmesine sebep
olmuştur. Brüt kar %29,6 gerilemeyle 29,8mn TL, brüt kar marjı ise 0,5
puan artışla %16,8 olmuştur. Şirketin 2. çeyrek operasyonel giderleri
geçen seneye göre %11 gerilemiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Öte
yandan, kurlardaki hareketlere bağlı olarak, esas faaliyetlerinden
11mn TL gider kaydeden Anadolu Isuzu, 6,1mn TL faaliyet zararı
yazmıştır. Şirket geçen sene aynı dönemde 1mn TL diğer faaliyet geliri
ve 14,4mn TL faaliyet karı kaydetmişti. Finansman giderleride geçen
senenin %11 üzerinde gerçekleşmiş ve 4,6mn TL olmuştur. Geçen sene 2.
çeyrekte kaydedilen 1,1mn TL vergi giderine karşın, bu sene 2.çeyrekte
3,2mn TL vergi geliri kaydedilmesine rağmen, net dönem zararı 7,9mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi satış adetlerinin geçen senenin
altında kalması, döviz piyasalarında görülen yüksek dalgalanma ve
özellikle Japon Yeni'nin 2016 yılında aşırı değer kazanması şirketin
karlılığı ile finansal sonuçlarını olumsuz etkilemiştir. Yılın ikinci
yarısında Türkiye ticari araç pazarında yılın ilk yarısında yaşanan
daralmanın yavaşlaması beklenmektedir.
Ak Enerji (AKENR, Negatif) Şirket 2016 yılının 2. Çeyreğinde
84,5mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı
dönemindeki 3,9mn TL'lik net dönem karına göre olumsuz bir görüntü
sergilemiştir. Şirketin satış gelirleri 2016 yılının 2. çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine göre %32,6 oranında gerileyerek 310mn TL'ye
gerilemiştir. Diğer taraftan brüt kar %79 oranında azalmış ve 18,8mn
TL'ye inmiştir. Faaliyet gelirleri ise diğer faaliyet gelirlerinin
26,3mn TL'den 28,4mn TL'ye yükselmesi ve operasyonel giderlerdeki
azalmanın olumlu katkısıyla %66,7 oranında görece daha düşük bir
gerileme kaydetmiş ve 33,4mn TL olarak gerçeklemiştir. Ancak 98,5mn
TL'lik finansman giderine ek olarak bir önceki yılın aynı döneminde
kaydedilen 17,5mn TL'lik vergi gelirine karşın 2016 yılının ikinci
çeyreğinde 24,3mn TL vergi gideri kaydedilmesi zararın daha yüksek
olmasına neden olmuştur. İkinci çeyrekteki zarar rakamı nedeniyle
şirket Ocak-Haziran dönemi 31,5mn TL net zarar kaydetmiş ancak bu
zarar bir önceki yılın aynı dönemindeki 170,1mn TL'nin oldukça altında
kalmıştır.
Zorlu Enerji (ZOREN Sınırlı Negatif): Zorlu Enerji 2016 yılının
ikinci çeyreğinde 45,6mn TL net dönem zararı kaydetmiş ancak bu zarar
bir önceki yılın aynı dönemindeki 70,9mn TL'nin oldukça altında
gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2. Çeyrekte %84 oranında
artarak 311mn TL'ye yükselmiş şirketin brüt karı da buna bağlı olarak
%33'lük artışla 76,3mn TL'ye ulaşmıştır. Şirketin faaliyet karı ise
operasyonel giderlerdeki görece düşük artış ve diğer faaliyet
gelirlerinin 1,4mn TL'den 18,2mn TL'ye yükselmesine bağlı olarak %71
oranında artmış ve 80,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan
net finansman gideri 116mn TL'den 105mn TL'ye gerilemesine karşın
yüksek faaliyet karı artışı bu gideri karşılamaya yetmemiş ve zarar
azalmakla birlikte Şirket yine net dönem zararı açıklamıştır. Bu zarar
rakamı ile birlikte Şirketin Ocak-Haziran dönemi net zararı 59,5mn
TL'ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 207,6mn
TL'lik zararın oldukça altında gerçekleşmiştir.
Saf GYO (SAFGY, Nötr): Şirket 2Ç2016'da 53,5mn TL kar
açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 92mn TL kar
açıklamıştı. Brüt kar ise %8,8 oranında artarak 2Ç2016'da 41mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Gelirin önemli kısmını oluşturan Akasya
AVM'den elde edilen kira gelirleri 2Ç2016'da %11,1 oranında artarak
43,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile
birlikte Ocak- Haziran 2016 dönemindeki kar rakamı 32,7mn TL olmuştur.
Bir önceki yılın aynı döneminde 53,3mn TL kar elde edilmişti.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Nötr): Sözleşmesi 05.08.2015
tarihinde imzalanan "Ankara Çankaya Mühye Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Paylaşımı İşi"nde, yapılan imar uygulaması sonucunda sözleşmede
belirtilen emsale esas inşaat alanında azalma olması nedeniyle,
sözleşmenin fesh edilmesine ve işin tasfiye edilmesine karar
verilmiştir. Şirket tarafından Anahtar Teslimi Götürü Bedelli olarak
yeniden ihale edilerek, proje alanında yer alan hak sahiplerine
verilecek bağımsız bölümler ivedilikle hak sahiplerine teslim
edileceği duyurulmuştur.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): 91 gün vadeli 300mn TL
nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK ve
Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Diğer taraftan, Banka'nın GMTN
programı kapsamında hazırladığı 5mn USD tutarındaki borçlama aracı SPK
tarafından onaylanmıştır.
Aselsan (ASLES, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Aselsan ile
Roketsan arasında Karaok Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık
Geliştirilmesi'ne ilişkin olarak toplam bedeli 44mn TL ve 7,5mn EUR
tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında
teslimatlar 2018-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirketin Ocak -
Haziran 2016 dönemine ait prim üretimi: hayat dalı 136,7mn TL, hayat
dışı 32mn TL olmak üzere toplam 168,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık bazda ise toplam prim üretiminde 31mn TL'lik artış sağlanmıştır.
Geçtiğimiz yılın Ocak - Haziran döneminde ise toplam 149,1mn TL prim
üretimi gerçekleşmişti.
Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Banka'nın GMTN programı
kapsamında hazırladığı 5mn USD tutarındaki borçlama aracı SPK
tarafından onaylanmıştır.
Ziraat Katılım: Katılım bankası olarak geçen sene mayıs sonunda
faaliyetlerine başlayan Ziraat Katılım'ın bu haziran sonunda net kârı
2,5mn TL lira olarak açıklandı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman
Arslan açıklamasında, "Birinci yılımızı 2,5 milyon TL kârlılıkla
tamamlayarak, devam etmekte olan yatırım harcamalarına rağmen
kuruluşumuzun ilk yılında kâra geçmeyi başarmış bulunmaktayız" dedi.
Toplam bilanço büyüklüğü 2015 yıl sonunda göre %123 artışla 4,9 milyar
TL'ye ulaşırken toplam fon tutarı da 5,7 milyar TL oldu. Bankanın
haziran sonu itibarıyla toplam şube sayısı 37'ye yükseldi. Açıklamaya
göre, açılıştan bugüne kadar gerçek ve tüzel kişi müşteri sayısı da 90
bine ulaştı. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
11:289.769
Değişim :  0,48% |  46,53
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.785
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:26
MAGEN 23,10 140.515.833 % 10,00  
YGYO 7,50 5.136.788 % 9,97  
NATEN 60,70 156.637.838 % 9,96  
ULAS 34,66 18.190.984 % 9,96  
GOKNR 24,80 121.764.426 % 9,93  
11:26 Alış Satış %  
Dolar 32,5355 32,5434 % 0,01  
Euro 34,9778 35,0092 % 0,52  
Sterlin 40,4593 40,6621 % 0,41  
Frank 35,4089 35,5864 % 0,23  
Riyal 8,6226 8,6658 % 0,04  
11:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,44 27,47 % 0,66  
Platin 909,72 911,50 % 0,66  
Paladyum 1.006,28 1.009,64 % 0,66  
Brent Pet. 88,48 88,48 % 0,66  
Altın Ons 2.327,31 2.327,66 % 0,66