ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

16.08.2016 08:42
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
" Sağlıklı risk iştahının sürdüğü bir sabaha uyanıyoruz. Bu sabah
MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksi ayın zirvesinde ve %0,1 değer
kazanıyor. Türk Lirası da dün akşam seans kapanışına göre %0,2
oranında değerli. Asya piyasaları ise dünkü değer kazançlarının
ardından bugün soluklanıyorlar. Güne 78.480 seviyesinden yatay
başlangıç yapabiliriz. Bugün TSİ 12:00'de Almanya'da ZEW anketini
takip edeceğiz. Beklentiler hem bugünkü hem de geleceğe dönük alt
endekslerin artması yönünde. Şimdiki durum endeksinin 50,2 geleceğe
dönük endeksin ise 2,0 değerlerine yükselmesi beklenmekte. Günün
kritik verisi ise öğleden sonra TSİ 15:30'da ABD'de açıklanacak
enflasyon. FOMC üyelerinin FED'in enflasyon hedeflemesiyle ilgili
görüşleri marjinalleşmeye başladı. Pek çok üye artık %2 enflasyon
hedefinin ya kaldırılması ya da yükseltilmesi gerektiği konusunda
görüş belirtiyorlar. Temmuz ayında ABD'de enflasyonun değişmeyerek
yıllık enflasyonu %0,9 oranına düşürmesi bekleniyor. Çekirdek
enflasyon da %0,2 oranında ve %2 hedefinden bir hali uzak! Son olarak
da ABD'de TSİ 16:15'de sanayi verilerini takip edeceğiz.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif): Anadolu Sigorta'nın 2016
yılının Ocak - Temmuz dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre %31,1 oranında artarak 2,71milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Temmuz ayındaki prim üretimi ise bir önceki yılın
aynı dönemine göre %38,6 oranında artarak 421mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Şirketin 2016 yılının Ocak - Temmuz dönemindeki prim
üretiminin yaklaşık %38'i kara araçları sorumluluk branşından
gelirken, onu %20 ile kara araçları ve %15 ile yangın ve doğal afetler
branşı takip etmektedir.
Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam'ın 2016 yılı ikinci
çeyrek ana ortaklık karı %226 artışla 129,3mn TL olmuş ve piyasa
beklentisi olan 101mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar %10,
satışların maliyeti %9 artış kaydetmiştir. Brüt kar %11 artışla
116,3mn TL, brüt kar marjı ise 0,2 puan artışla %23,8 olmuştur.
Operasyonel giderler %21 artışla 81,1mn TL olurken, diğer faaliyet
gelirleri 1,6mn TL ile geçen seneki 7mn TL'lik diğer gelirin altında
kalmıştır. Faaliyet karı %18 gerilemeyle 36,9mn TL, faaliyet kar marjı
ise 2,6 puan düşüşle %7,5'i göstermiştir. Şirketin yatırım
faaliyetlerinden gelirlerini geçen seneye göre 78mn TL artırarak
80,6mn TL'ye yükseltmiştir. Bu rakam karı destekleyen ana unsur
olmuştur. Finansman tarafında geçen seneki 24mn TL'lik giderin aksine
26mn TL gelir kaydedilmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan
net kar marjı 17,6 puanlık artış ile %26,4'ü göstermektedir. Anadolu
Cam'ın 2016 yılı 6 aylık karı 382,7mn TL ile geçen seneki 116,5mn
TL'lik karın 3,3 kat üzerindedir.
Trakya Cam (TRKCM, Sınırlı Pozitif): Trakya Cam'ın 2016 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık karı geçen seneye göre yaklaşık 11 katına
çıkarak 321,3mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 322mn TL'ye paralel
gerçekleşmiştir. Satışlar gelirleri %37,7 artış kaydetmiştir.
Satışların maliyeti ise hasılat artışından daha düşük %30,5 oranında
yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar %58,8 artışla
212,1mn TL, brüt kar marjı ise 3,9 puan yükselişle %29,3 olmuştur.
Operasyonel giderler %43,7 artışla 152,8mn TL olurken, diğer faaliyet
gelirleri 4,9mn TL ile kara katkı sağlamıştır. Faaliyet karı %62,2
artışla 64,2mn TL, faaliyet kar marjı ise 1,3 puan artışla %8,9'u
göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 286,3mn TL ile bu
çeyrekte karın çok yüksek derecede artmasında ana etken olmuştur.
Finansman tarafında ise giderler geçen senenin 2 katına çıkarak 15,2mn
TL olmuştur. Ana ortaklığa ait net kar geçen sene 2. çeyreğe göre 11
kat artmıştır. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı 39
puanlık artış ile %44'ü göstermektedir. Trakya Cam'ın 2016 yılı 6
aylık karı 386,1mn TL ile geçen seneki 71mn TL'lik karın 5,5 kat
üzerindedir.
Soda Sanayi (SODA, Nötr): Şirketin 2Ç2016'daki net dönem karı bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre ufak çaplı bir artış yaşamış ve 111mn
TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte
şirketin Ocak - Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki
yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüşle 197,7mn TL olmuştur.
Diğer taraftan, şirketin brüt karı ise 2Ç2016'da bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %13,6 oranında artarak 143,5mn TL olarak
gerçekleşirken, brüt kar marjı %29,4 ile bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre önemli bir değişim yaşamamıştır.
Alkim Kimya (ALKIM, Pozitif): Alkim Kimya 2016 yılının 2.
çeyreğinde, 12,7mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirketin geçen
sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 9,3mn TL idi. Satış gelirleri
geçen seneye göre %17,8 artışla 74,7mn TL, satışların maliyeti ise %17
yükselişle 51,7mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar geçen sene
aynı dönemin %19,8 üstüne çıkarak 23mn TL olmuş ve olumlu bir görüntü
çizmiştir. Operasyonel giderler %10 artışla 8,5mn TL'ye yükselmiştir.
Geçen sene 2 çeyrekte faaliyetlerinden 9,4mn TL diğer gider kaydeden
Alkim Kimya, bu çeyrekte sadece 4bin TL zarar kaydetmiştir. Alkim
Kimya'nın 2. çeyrek faaliyet karı, geçen senenin 6,2 katı, 14,4mn
TL'dir. Finansman tarafında da 843bin TL gelir kaydeden şirket, 2,9mn
TL vergi gideri yazmasına karşın 12,7mn TL ana ortaklığa ait kar elde
etmiştir. Alkim Kimya'nın 2016 yılı 6 aylık karı 21,3mn TL olup geçen
sene aynı döneminin %54,5 yukarıdadır. Şirketin brüt kar marjı geçen
senenin 0,5 puan üzerinde %30,8, faaliyet kar marjı 16,2 puan
yükselişle %19,3 ve ana ortaklık kar marjı 2,3 puan artışla %17
olmuştur.
Borusan Mannesmann Boru (BRSAN, Pozitif): Şirket'in 2.çeyrek ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %139
oranında artarak 50,2mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü
sergilemiştir. Satış gelirleri %3,9 oranında artan şirketin satış
maliyetleri ise %5,5 oranında gerilemiştir. Buna bağlı olarak şirketin
brüt karı %68,5 oranında artarak 104,5mn TL'ye yükselmiştir. Ayrıca
operasyonel giderlerdeki görece düşük artış ve yatırım
faaliyetlerinden gelirlerin 5,7mn TL'den 11mn TL'ye yükselmesi de karı
desteklemiştir. İkinci çeyrekteki yüksek kar rakamı ile birlikte
Borusan Boru'nun Ocak- Haziran dönemi karı 67,3mn TL'ye ulaşmış ve bir
önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 9,7mn TL'nin çok üzerinde
gerçekleşmiştir.
ENKA İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Pozitif): Enka İnşaat'ın
2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %18,5 oranında artarak 506,3mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim
beklentimiz olan 412mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 400mn
TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada taahhüt segmentinin beklentimizin üzerinde iyi
bir performans sergilemesi etkili olmuştur. Şirket'in satış gelirleri
2.çeyrekte enerji segmenti gelirlerindeki düşüşün etkisiyle %18
oranında azalarak 2,72 milyar TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan brüt
kar ise satış gelirlerindeki düşüşe karşın %5,7 oranında artmış ve
560mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in faaliyet karı bir önceki yılın
ayna göre %2,9 oranında artarak 428mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enka
İnşaat'ın yatırım faaliyetlerinden net gelirleri ise bu çeyrekte
60,3mn TL'den 198,5mn TL'ye yükselmiş ve net dönem karındaki yüksek
artışta ana etken olmuştur. İkinci çeyrekteki yüksek kar rakamı ile
birlikte Enka İnşaat'ın Ocak- Haziran dönemi karı 1.046mn TL'ye
ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,9 oranında artarak
iyi bir performans kaydetmiştir.
Ayrıca Enka İnşaat, 2016 yılı karından 140mn TL kar payı avansı
dağıtım kararı kararı almıştır.
İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): İzmir Demir Çelik, 2016
yılının 2. çeyreğinde, 23,8mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır.
Şirketin geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık zararı 1,7mn TL idi.
Satış gelirleri geçen seneye göre %19,3 artışla 611,5mn TL, satışların
maliyeti ise %12,1 artışla 531,7mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt
kar geçen sene aynı dönemin 2 katına çıkarak 79,8mn TL olmuş ve olumlu
bir görüntü çizmiştir. Operasyonel giderler %40 artışla 12,9mn TL'ye
yükselmiştir. Öte yandan diğer faaliyetlerden 14,7mn TL gider
kaydedilmiş ve faaliyet karındaki artış sınırlanmıştır. İzmr Demir
Çelik'in 2. çeyrek faaliyet karı geçen senenin 2 katına yükselerek
52,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında da 26mn TL gider kaydeden
şirket, 6,3mn TL vergi gideri yazmasına karşın 23,8mn TL ana ortaklığa
ait kar elde etmiştir. İzmir Demir Çelik'in 2016 yılı 6 aylık karı
55,2mn TL olup geçen sene aynı dönemindeki zarar 108mnTL'dir. Şirketin
brüt kar marjı geçen senenin 5,6 puan üzerinde %13,1, faaliyet kar
marjı 3,6 puan yükselişle %8,5 ve ana ortaklık kar marjı 4,2 puan
artışla %3,9 olmuştur.
Kardemir (KRDMD, Sınırlı Pozitif). Kardemir 2016 yılının 2.
çeyreğinde net dönem karı 31mn TL ile piyasa beklentisi olan 21mn
TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.
Şirketin geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 2,5mn TL idi.
Satış gelirleri geçen seneye göre %16 düşüşle 531,9mn TL, satışların
maliyeti ise %20 gerilemeyle 455,3mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak
brüt kar geçen sene aynı dönemin %14 üstüne çıkarak 72,8mn TL olmuş ve
olumlu bir görüntü çizmiştir. Operasyonel giderler %14,1 artışla
12,5mn TL'ye yükselmiştir. Öte yandan diğer faaliyetlerden 8,7mn TL
gelir kaydedilmiştir. Kardemir'in 2. çeyrek faaliyet karı geçen
senenin %25 yukarıdadır. Finansman tarafında da 35mn TL gider kaydeden
şirket, 6,8mn TL vergi gideri yazmasına karşın 30,9mn TL ana ortaklığa
ait kar elde etmiştir. İzmir Demir Çelik'in 2016 yılı 6 aylık karı
31,2mn TL olup geçen sene aynı dönemindeki zarar 69,2mnTL'dir.
Şirketin brüt kar marjı geçen senenin 3,8 puan üzerinde %14,4,
faaliyet kar marjı 4,6 puan yükselişle %13,7 ve ana ortaklık kar marjı
5,4 puan artışla %3,9 olmuştur.
Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding'in 2.çeyrek ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4
oranında artarak 918,1mn TL'ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan
839mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
İkinci çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Holding'in Ocak- Haziran
dönemi ana ortaklık karı 1.433,3mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın
aynı dönemine göre %8,4 oranında artış kaydetmiştir.
Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Pegasus 2016 yılının 2.
çeyreğinde, piyasa beklentisi olan 71mn TL zarardan daha düşük, 13,6mn
TL zarar açıklamıştır. Şirketin geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık
karı 35,3mn TL idi. Satış gelirleri geçen seneye göre %4,3 gerilemeyle
797,7mn TL, satışların maliyeti ise %7,3 artışla 827,4mn TL olmuştur.
Buna bağlı olarak brüt zarar 29,7mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü
çizmiştir. Operasyonel giderler %14,4 artışla 82,9mn TL'ye
yükselmiştir. Öte yandan diğer faaliyetlerden 33,1mn TL gelir
kaydedilmiş ve faaliyet zararındaki artış sınırlanmıştır. Pegasus'un
2. çeyrek faaliyet zararı geçen senenin 2 katına yükselerek 79,5mn TL
olmuştur. Finansman tarafında da 3mn TL gider kaydeden şirket, 59,7mn
TL vergi geliri yazmasına karşın 13,6mn TL ana ortaklığa ait zarar
kaydetmiştir. Pegasus'un 2016 yılı 6 aylık zararı 203,8mn TL ile geçen
seneki 39mn TL'lik zararın 5,2 katı seviyesindedir.
Ayrıca, Pegasus'un yolcu sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %1,3 oranında artarak 2,22mn, yolcu doluluk oranı ise
2,03 puan düşüşle %79,1 oldu. Ocak-Temmuz dönemi toplam yolcu sayısı
ise %8,8 oranında artış kaydederken, yolcu doluluk oranı 1,5 puan
gerileyerek %77 olarak gerçekleşti.
Polisan Holding (POLHO, Pozitif): Polisan Holding'in 2.çeyrek ana
ortaklık net dönem karı 33,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki
yılın aynı dönemindeki 9,3mn TL'ye göre oldukça iyi bir görüntü
sergilemiştir. Satış gelirleri %7,6 oranında artarak 283mn TL'ye
ulaşan Holding'in brüt karı ise satış maliyetlerindeki azalmayla %36,5
oranında artmış ve 91mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan operasyonel
giderlerdeki düşük artış ve diğer faaliyet gelirleri ile finansman
giderlerinin 15,5mn TL'den 10,1mn TL'ye gerilemesi de karlılığı
desteklemiştir. İkinci çeyrek yüksek kar rakamı ile birlikte
Holding'in Ocak-Haziran dönemi net karı 43,1mn TL'ye ulaşmış ve bir
önceki yılın aynı dönemindeki 8,4mn TL'nin oldukça üzerinde
gerçekleşmiştir.
Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Şirketin 2016 yılının ikinci
çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24
oranında artarak 60,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı
dönem itibariyle %31,7 oranında artarak 164,2mn TL olarak
gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak -
Haziran 2016 dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre %55 oranında artarak 147,9mn TL olmuştur.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "TUT", Nötr): Banka tarafından
179 gün vadeli 250mn TL nominal değerli bonolar (talep gelmesi halinde
ek olarak satışa sunulabilecek bonolar çerçevesinde toplam tutar 375mn
TL'ye kadar artırılabilecek) halka arz edilecektir. İhraca ilişkin
talep toplama işlemi 23-24-25 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere 700mn TL nominal değerdeki bonolarının
ihraç edilmesinin planlandığını duyurmuştur.
Tümosan (TMSN, Nötr): Şirket, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi
kapsamında, Proje Uygulama Takvimini başlatmak için avans ödemesi
öncesi gerekli işlemleri tamamlamak üzere, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı'ndan 4 aylık ilave süre uzatımı talep etmiştir. 15 Aralık
2016 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştır. "


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6878 13,6924 % -0,19  
Euro 15,4578 15,5127 % -0,15  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 1,20  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,57 22,62 0,05  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,01  
B. Petrol 71,12 71,12 1,21