ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

19.08.2016 08:56
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Çin Renminbisi'nde değer kaybı ve Dolar güçlenmesi ile zayıf risk
iştahıyla Fitch sabahına uyanıyoruz. Bu sabah Çin Renminbisi'nin
zayıflaması Güney Kore Wonu'nda %1'i geçen değer kaybına neden oluyor.
Won için 1.000 seviyesi telaffuz edilmekteydi. Bizim için Won, 1.150
seviyesinde normal risk iştahını temsil etmekte. 1.100 seviyesine
kadar güçlenen para birimi bu sabahki hareketin ardından 1.120
civarında ve olması gereken yere daha yakın. Türk Lirası bu
gelişmelerden daha dayanıklı çıkmakta. 2,9350 seviyesinde Dolar /
TL'deki kayıp yalnızca %0,3 oranında. Bugün Fitch'in Türkiye'nin kredi
notu ve görünümünü sabit tutarak açıklama yapmasını beklemekteyiz.
Ancak senaryo olasılığı gereği görünümün negatife çekilebileceğini de
hesaba katmak lazım. Fiyatlama açısından Fitch'in görünümü negatife
çekmesinin kurda fiyatlandığını ancak hisse piyasasında fiyatlanmadığı
görüşündeyiz. Eğer görünüm negatife çekilirse 2.90 - 2.95 bandının
Dolar / TL'de geçerli olacağını aksi takdirde Pazartesi günü kurun
2.90'nın altına güçlenebileceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul'da ise
79.300 direncinin geçilip geçilemeyeceğini yine Fitch'in kararı
belirleyecek. CDS, 244 seviyesinde Fitch'in kararını temkinli şekilde
beklemekte. Bugün Borsa İstanbul'da zayıf performans görebiliriz.

ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Alarko Holding 2016
yılının ikinci çeyreğinde 8mn TL ana ortaklık net dönem zararı
açıklamıştır. (2Ç2015 ana ortaklık net dönem zararı 8,8mn TL idi).
Satış gelirleri %12,2 oranında azalan Holding'in brüt karı %55
oranında azalarak 7,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan bu çeyrekte 9,5mn TL
gelir (bir önceki yılın aynı döneminde 13,3mn TL gider kaydedilmişti)
elde edilmesine karşın finansman giderleri 5,4mn TL'den 10,4mn TL'ye
yükselmiş ve şirket 2 .çeyrekte zarar kaydetmiştir. İkinci çeyrekteki
zarar rakamına karşın ilk çeyrekte kaydedilen yüksek kar rakamının
etkisiyle Holding'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı 116,1mn TL
ile bir önceki yılki 1,7mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Negatif): Aksa Enerji 2016 yılının
ikinci çeyreğinde 17,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile piyasa
beklentisi olan 4mn TL'lik zararın üzerinde bir zarar açıklamıştır.
(2Ç2015'te 49,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti) Satış
gelirleri %31 oranında artarak 659,8mn TL'ye yükselen şirketin brüt
karı ise %37 oranında azalarak 75,4mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet
karı da %41 oranında azalmış ve 64,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Bunlara ilaveten finansman giderleri 55,8mn TL'den 73,5mn TL'ye
yükselmiş ve şirketin zarar açıklamasında ana etken olmuştur. İkinci
çeyrekteki zarar rakamıyla Aksa Enerji'nin Ocak-Haziran Dönemi ana
ortaklık zararı 9,8mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki
45,6mn TL'lik zararın altında gerçekleşmiştir.
Alcatel (ALCTL, Pozitif): Alcatel'in 2016 yılı ikinci çeyrek ana
ortaklık karı 11,9mn TL olmuştur. Şirketin geçen sene aynı dönem ana
ortaklık zararı 329bin TL idi. Brüt kar %188,4 artışla 29,2mn TL,
faaliyet karı ise geçen seneki 436bin TL zararın aksine 18,9mn TL
olmuş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Finansmandan geçen sene 4,7mn
TL gelir elde edilirken bu sene 2. çeyrekte 1mn TL gider
kaydedilmiştir. Bu kar rakamı ile birlikte Şirketin Ocak-Haziran
dönemi ana ortaklık karı 16,4mn TL'ye yükselmiştir.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Negatif): Doğuş Otomotiv'in 2016
yılı ikinci çeyrek ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %20,2
gerilemeyle 65,8mn TL olmuştur. Piyasa'nın kar beklentisi ise 70mn TL
seviyesindeydi. Brüt kar %10,5 artışla 302,3mn TL, faaliyet karı ise,
operasyonel giderlerdeki yüksek artış sebebiyle, %4,9 düşüşle 96,3mn
TL olmuştur. Finansman giderleri geçen sene 2. çeyreğin 2 katına
çıkarak net kar artışını sınırlandırmıştır. Bu kar rakamı ile birlikte
Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme
göre %47,4 düşüşle 112,9mn TL'ye gerilemiştir.
Doğan Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Doğan Holding 2016 yılının
ikinci çeyreğinde 531bin TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve
bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 47,3mn TL'lik zarara göre
iyi bir görüntü sergilemiştir. Holding'in Ocak-Haziran dönemi zararı
ise 29,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde
ana ortaklık net zararı 90,2mn TL idi.
Ege Endüstri (EGEEN, Sınırlı Negatif): Şirketin 2.çeyrek net dönem
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3 oranında azalarak
20,4mn TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri %7 oranında artan şirketin
brüt karı %10 oranında azalmış ve 26,8mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin
faaliyet karı da %15 oranında azalmıştır. İkinci çeyrekteki kar rakamı
ile birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi net karı 41,1mn TL'ye
ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,5 oranında
gerilemiştir.
Migros (MGROS, Sınırlı Negatif): Migros'un 2016 yılı ikinci çeyrek
ana ortaklık zararı 25mn TL olmuştur. Piyasa'nın kar beklentisi ise
2mn TL seviyendeydi. Şirketin geçen sene aynı dönem ana ortaklık
zararı 119bin TL idi. Brüt kar %18,6 artışla 723,5mn TL, faaliyet karı
%27,8 artışla 60,4mn TL olmuştur. Bu dönemde kaydedilen 35,1mn TL'lik
yatırım gideri net zararın artmasına neden olmuştur. Bu zarar rakamı
ile birlikte Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık zararı geçen
sene aynı döneme göre %53,5 düşüşle 52,9mn TL olmuştur.
Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Negatif): Tekfen Holding'in
2.çeyrek net dönem karı 72,6mn TL ile piyasa beklentisi olan 78,7mn
TL'nin altında, bizim beklentimiz olan 67mn TL'nin ise biraz üzerinde
gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada tarımsal sanayi grubu karının
beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin
satış gelirleri 2. çeyrekte %12 artışla 1,06 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan brüt kar maliyetlerdeki iyileşmeye
bağlı olarak %54 oranında artmış ve 149,8mn TL'ye yükselmiştir. Ayrıca
diğer faaliyet giderlerinin 24,3mnTL'den 3,9mn TL'ye gerilemesi de net
faaliyet karını desteklemiş ve net faaliyet karı 30,7mn TL'den 84,1mn
TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman gelirleri 26,7mn TL'den
18,3mn TL'ye düşerek karlılığı sınırlandırmış ancak yine de 2. Çeyrek
ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 29,1mn
TL'den 72,6mn TL'ye çıkarak iyi bir görüntü sergilemiştir. Tekfen'in
Ocak-Haziran dönemi net karı da 221mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir
önceki yılın aynı dönemine göre %95,8 oranında artarak iyi bir
performans kaydetmiştir.
Tekfen Holding tarımsal sanayi tarafında özellikle gübre ile
ilgili düzenlemelerin de etkisiyle beklentilerini düşürmesine bağlı
olarak 2016 yılı konsolide beklentilerini güncellemiştir. Buna göre
Holding, 2016 yılı için toplam satış gelirleri beklentisini 4.888mn
TL'den 4.650mn TL'ye indirirken, FAVÖK beklentisi 575mn TL'den 507mn
TL'ye net kar beklentisini de 440mn TL'den 368mn TL'ye çekmiştir.
Torunlar GYO (TRGYO, Öneri "TUT", Nötr): Torunlar GYO'nun
2Ç2016'daki net dönem karı 174,6mn TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz
yılının ikinci çeyreğinde 4mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise
2Ç2016'da 97,2mn TL ile 2Ç2015'teki 76,5mn TL'nin üzerinde
gerçekleşmiştir. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz (120mn TL) ve
piyasa beklentisi olan 75mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci
çeyrek karı ile birlikte Şirketin 2016 Ocak - Haziran dönemindeki net
dönem karı 309mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı
giderinin önemli etkisiyle 158,5mn TL zarar kaydedilmişti.
Tahminimizdeki sapmada yatırım amaçlı gayrimenkul artışından 119,1mn
TL'lik gelirin yanı sıra satış gelirlerindeki sapmadan
kaynaklanmıştır. Şirketin beklentilerin üzerinde kar açıklanmasında,
yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışının önemli bir etken olması
nedeniyle piyasa etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz.
Garanti Bankası (GARAN, Öneri "EKLE", Nötr): Garanti Bankası, 30mn
TL - 92 gün vadeli bono ve 570mn TL - 368 gün vadeli iskontolu tahvil
ihracı ile ilgili başvurunun SPK tarafından onaylandığını duyurmuştur.
İhraca toplam ihraç tutarından daha fazla talep gelmesi durumunda
toplam tutar 900mn TL'ye tutara kadar arttırılabilecektir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Vakıfbank, 91 gün vadeli
300mn TL, 147 gün vadeli 200mn TL ve 210 gün vadeli 100mn TL nominal
değerli bonoların ihraç ve halka arz edileceğini duyurmuştur. Halka
arzına ilişkin talep toplama işlemi ise 22-23-24 Ağustos 2016
tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, fazla talep
gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900mn TL nominal tutara
yükseltilebilecektir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Nötr): Şirket projelerinden
Evora İstanbul'da Yüklenici ile yapılan protokole göre 172mn TL olan
Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, yeni protokole göre artarak 185,5mn
TL'ye çıkmıştır.
Özak GYO (OZKGY): Şirket portföyünde yer alan varlıklardan Hayat
Tepe'de yer alan 51 adet konutun ilişkili şirketlerinden Elif Emlak
Yatırımları'na satılmasına ilişkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
imzalanmasına ve söz konusu bağımsız bölümler için 45mn TL+KDV'nin
13,6mn EUR Euro + KDV olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Satışa
ilişkin 10mn EUR bedelin 30 Eylül 2016 tarihine kadar, 1mn EUR'un
birinci taksit olarak en geç 31/08/2017 tarihinde, geriye kalan
bedelin ise ikinci taksit olarak en geç 31/08/2018 tarihinde olacak
şekilde tahsil edilmesine ayrıca karar verilmiştir. Diğer taraftan,
Şirket 2 yıl vadeli 20mn TL tutarında banka kredisi kullanılmıştır.
Kullanılan bu kredi ile daha önce kullanılan banka kredisine ilişkin
taksit ödemesi yapılacağı duyurulmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik Sektörü: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)
verilerine göre, Türkiye'nin toplam ham çelik üretimi, Temmuz ayında,
geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,5 artışla, 2,66mn ton seviyesinde
gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ham çelik üretimindeki büyüme
Ocak-Haziran döneminde % 3,6 oranınla artışla, geçen seneki 18,49mn
tondan, 19,15mn tona yükseldi.
Enerji Sektörü: Benzin fiyatlarında dün gece yarısından itibaren
geçerli olmak üzere litre başına 9 kuruş zam yapıldı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Burçelik (BURCE, Sınırlı Pozitif): Burçelik'in 2016 yılı ikinci
çeyrek ana ortaklık karı 1,4mn TL olmuştur. Şirketin geçen sene aynı
dönem ana ortaklık zararı 1mn TL idi. Brüt kar %35,7 artışla 2,8mn TL,
faaliyet karı ise geçen seneki 272bin TL zararın aksine 1,7mn TL olmuş
ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Bu kar rakamı ile birlikte Şirketin
Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık zararı geçen sene aynı döneme göre
%97 daralarak 39,7bin TL'ye gerilemiştir.
Bossa (BOSSA): Şirketin 2Ç2016'daki net dönem karı bir önceki
yılın ikinci çeyreğine göre %24 oranında azalarak 7,6mn TL'ye
gerilemiştir. Brüt kar rakamı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%5 oranında artarak 27,5mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile
birlikte Şirketin 2016 Ocak - Haziran dönemindeki net dönem karı 11mn
TL olurken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,6mn TL idi.
Çimentaş İzmir Çimento (CMENT): Şirketin 2Ç2016'daki net dönem
karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %20 oranında artarak
21,2mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirketin 2016 Ocak
- Haziran dönemindeki net dönem karı bir önceki yılına aynı dönemine
göre %10 oranında azalarak 15,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Kartonsan (KARTN, Sınırlı Negatif): Kartonsan'ın 2016 yılı ikinci
çeyrek ana ortaklık zararı 219bin TL olmuştur. Şirketin geçen sene
aynı dönem ana ortaklık karı 23,6mn TL idi. Brüt kar %74,8 artışla
9,7mn TL, faaliyet karı %117,1 artışla 2,8mn TL olmuştur. Şirket 2015
2. çeyrekte 23,3mn TL yatırım geliri kaydetmişti. Bu sene bu gelir
kaleminin olmaması ve finansman giderindeki artış dönem zararı
oluşmasının başlıca sebepleridir. Bu zarar rakamı ile birlikte
Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme
göre %69,5 düşüşle 4,9mn TL'ye gerilemiştir.
Çimbeton (CMBTN): Şirketin 2Ç2016'daki net dönem karı 0,5mn TL
olarak gerçekleşirken, bu rakam geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 1mn
TL idi. Brüt kar rakamı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42
oranında artarak 4,1mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile
birlikte Şirketin 2016 Ocak - Haziran dönemindeki net dönem karı 0,8mn
TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 0,15mn TL zarar
kaydedilmişti.
Katmerciler (KATMR, Sınırlı Negatif): Katmerciler'in 2016 yılı
ikinci çeyrek ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %26,8
düşüşle 4,6mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin geçen sene aynı dönem ana
ortaklık karı 6,3mn TL idi. Brüt kar %8,8 gerilemeyle 18mn TL,
faaliyet karı %30,3 artışla 10,8mn TL olmuştur. Bu kar rakamı ile
birlikte Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı geçen sene
aynı döneme göre %7,6 düşüşle 7,2mn TL'ye gerilemiştir."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
17:308.940
Değişim :  0,36% |  31,87
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.815
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:28
BAKAB 51,70 127.455.924 % 10,00  
SMART 59,40 334.144.826 % 10,00  
EUKYO 23,10 19.935.079 % 10,00  
TGSAS 63,80 73.798.925 % 10,00  
EMNIS 220,00 3.141.757 % 10,00  
17:28 Alış Satış %  
Dolar 31,6482 31,6507 % 0,25  
Euro 34,3761 34,4069 % 0,26  
Sterlin 40,0699 40,2709 % 0,32  
Frank 35,6255 35,8401 % 0,26  
Riyal 8,4137 8,4559 % 0,24  
17:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,00 24,04 % 0,66  
Platin 887,81 888,90 % 0,66  
Paladyum 948,10 949,99 % 0,66  
Brent Pet. 82,32 82,32 % 0,66  
Altın Ons 2.132,06 2.132,39 % 0,66