ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

03.11.2016 08:44
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"FED'in piyasa beklentileriyle uyumlu karar açıklaması
katalizörlüğünde istikrar kazanmaya çalışan risk iştahı ile enflasyon
sabahına uyanıyoruz. Hafta başında Lira varlıklar için dün akşamki FED
kararını ve bugünkü enflasyon verisini belirleyici kabul etmiştik. TSİ
10:00'da TÜİK, Ekim ayı enflasyonunu açıklayacak. Ekim ayı, vergi ve
enerji fiyat düzenlemeleri nedeniyle yılın diğer aylarından farklı
değerlendirilmesi gereken bir dönem. Enflasyonun Türkiye'de aylar
bazında üç adet karakteristiği bulunuyor: 1)Haziran, taze sebze-meyve
fiyatları nedeniyle yıl içinde en düşük enflasyonun belirdiği hatta
negatif geldiği ay (minimum). 2)Aralık, yıl-sonu indirimleri nedeniyle
enflasyonun düşük geldiği diğer ay. 3)Ekim, vergi ve enerji
fiyatlarındaki düzenleme nedeniyle enflasyonun en yüksek açıklandığı
ay (maximum). Ekim ayının tarihi ortalaması %2. Geçtiğimiz sene petrol
(ve emtia-hammadde bileşkesine bağlı) fiyat hareketi nedeniyle doğal
gaz zammı daha önceki yıllara göre mütevazi oranda gerçekleşmişti.
Bunun sonucu olarak Ekim ayı enflasyonu %1,55 oranında açıklanıp,
tarihi ortalamanın altında kalmıştı. Bu sene doğal gazda indirim söz
konusu. Önceki gün açıklanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından
takip edilen endekste fiyat artışı aylık bazda %1,2 oranında
gerçekleşti. Bu değer seri tarihindeki düşük Ekim enflasyonlarından
birisi. Bu oran, diğer aylara göre yüksek kalabilir. Ancak(!) Ekim
ayını bahsettiğimiz "maximum" karakteristiği nedeniyle kendi şartları
dahilinde değerlendirmek gerektiği görüşündeyiz. İTO enflasyonunun
Ekim ayı özelinde düşük açıklanması TÜFE enflasyonunun da düşük
gelebileceğine (<%1,5) işaret ediyor olabilir. Mevsim geçişi nedeniyle
gıda fiyatlarında aylık %1,5 ila %2 oranında artış gözlemleyebiliriz.
Bunun TÜFE endeksine etkisi 50 baz puan civarında olacaktır. İTO
enflasyonunda gıda %1,6 oranında açıklandı. İTO ve TÜFE madde
sepetlerinin ağırlıklarının da ayrıştığını göz önünde bulundurmalı ve
serileri birbirleri ile karşılaştırırken ağırlıkları düzeltmek
gerekiyor. Her ne kadar sabit katsayılar ile çarpıldığında korelasyon
katsayıları (matematiksel nedenlerle) farklılık göstermese de iki seri
arasında 0,65 değerinde korelasyon söz konusu. Bu değer, iki seri
arasında nedensellik ifade etmese de ilişkinin güçlü olduğunu ve
sapmaların (oynaklık = varyans = standart sapma) birbirine benzer
seviyede gerçekleştiğini bize söylemekte. Bugün gıdaya bağlı %1,05
ila %1,50 arasında bir aylık enflasyon beklemekteyiz. Bu değerler
geçen sene kaydedilen %1,55'in altında kaldığı için yıllık enflasyon
görünümünün olumlu yönde korunmasını sağlayabilirler. İlaveten
geçtiğimiz yılsonunda güçlü enflasyonist baskılarla karşılaşmıştık. Bu
sene enflasyonist baskılar ekonomideki çıktı açığı nedeniyle
görünmüyor. Aralık ayının da düşük enflasyon ayı olması sene sonunda
%7,5'in altında bir değerle karşılaşma şansımızı arttırmakta. Sene
sonu beklentimiz %7,3 için aşağı yönlü riskler de bulunmakta.
Bugün öğleden sonra Türkiye'de sermaye hareketlerini ve kredi
büyümesini takip edeceğiz. Yurt-dışında ABD'de yoğun bir veri seti
bulunuyor. Bunlar arasında en önemlisi TSİ 15:30'da açıklanacak
"verimlilik". Bu sabah Dolar / TL kotasyonları 3,1170 seviyesinden
geçmekte ve seans kapanışına göre %0,16 oranında TL güçlenmekte.
Hindistan'da SENSEX yatay açıldı. Zayıf bir açılışın ardından
enflasyon verisi ile piyasa yönünü bulabilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "TUT", Sınırlı Pozitif): Yapı
Kredi Bankası'nın net dönem karı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %4,4 oranında azalarak 810,7mn TL'ye gerilemiş
ancak hem bizim beklentimiz olan 763mn TL'nin hem de piyasa beklentisi
olan 782mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net
faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.
Ayrıntılar için tıklayınız…
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Sınırlı Negatif): Banka'nın
3Ç2016'daki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %23 oranında
azalarak 50,3mn TL'ye düşmüştür. Beklenti 64mn TL yönündeydi.
Çeyreksel bazda net karın gerilemesinde 14mn TL diğer faaliyet
gelirlerinin düşmesi ve karşılıkların 12mn TL artması etkili olmuştur.
Banka'nın 2016 yılın net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %15,6 oranında azalarak 178,9mn TL olmuştur. Diğer taraftan,
Banka'nın özsermaye karlılığı %9,2'dir. Takipteki kredi oranı ise %4,7
iken, Kredilerin toplanan fonlara oranı ise %96,7'dir.
Çimsa (CIMSA, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Çimsa'nın
3Ç2016'daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7
oranında artarak 71,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 71mn TL
olan beklentimize paralel olurken, piyasa beklentisi olan 65mn TL'nin
üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan brüt karlılık ise %10,5
oranında artarak 111mn TL'ye yükselmiştir. Yurtiçi satışlar %11 düşüş
yaşanarak 220mn TL olmuş ancak yurtdışı satışlar %25 oranında artarak
102,3mn TL'ye yükselmiştir. Sonuçta satış gelirleri %2,1 oranında
gerilemiştir. Önemli bir maliyet unsuru olan enerji giderlerinde ise
%17'lik bir düşüş yaşanmış ve 62,4mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki
kar rakamı ile birlikte Ocak - Eylül net dönem karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %2,8 artarak 204,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Turkcell (TCELL, Sınırlı Negatif): Turkcell'in 3Ç2016 ana ortaklık
karı 181,7mn TL ile 466mn TL olan piyasa beklentisinin oldukça altında
gerçeklemiştir. Geçen sene aynı çeyreğe göre %71,2'lik gerileme, daha
yüksek kur farkı gideri, Fintur'un olumsuz katkısı, kredilerden ve
4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış ve 4.5G lisansı
sebebiyle amortisman giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, özel iletişim vergisi tarhiyatları ile ilişkili vergi
yapılandırmasından yararlanmak için 138mnTL karşılık ayrılmıştır.
Şirketin brüt karı %5,4 düşüşle 1.302,2mn TL olurken, faaliyet karı
geçen seneye göre %20 gerileyerek 762,8mn TL olmuştur. FAVÖK ise geçen
seneye göre %4,9 artarak 1.217,6mn TL seviyesini göstermiştir.
Turkcell'in 3. çeyrekte iştiraki Fintur'dan elde ettiği zarar 5,1mn TL
olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Geçen sene aynı çeyrekte
80,1mn TL bu kalemden gelir kaydedilmişti. Karın gerilemesine en çok
etki eden finansman tarafında ise giderlerin geçen seneye göre 267mn
TL büyüyerek 456mn TL seviyesine yükseldiği görülmektedir. Şirketin
2016 Ocak- Eylül ana ortaklık karı ise 1.161,1mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 1.485,3mn TL idi.
Coca-Cola (CCOLA, Pozitif): Coca-Cola'nın 3Ç2016 ana ortaklık karı
154,2mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin 2,8 katına çıkmış ve piyasa
beklentisi olan 133mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Coca-Cola'nın
karının sıçramasında finansman giderlerindeki yüksek düşüş etkili
olmuştur. Şirketin brüt karı %0,8 düşüşle 758,8mn TL olurken, faaliyet
karı geçen seneye göre %3,7 artarak 313,8mn TL olmuştur. Finansman
tarafında ise giderlerin geçen seneye göre 113mn TL azalarak 99,5mn TL
seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, kontrol gücü olmayan
paylardan gelir geçen seneye göre %38,6 artarak 23,6mn TL olmuştur.
Şirketin 2016 Ocak- Eylül ana ortaklık karı ise 331,7mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 112,9mn TL idi.
Kordsa Global (KORDS, Sınırlı Negatif): Kordsa'nın 3Ç2016 ana
ortaklık karı 18mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %19 altında
gerçekleşmiştir. Kordsa'nın karının gerilemesinde operasyonel
giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketin brüt karı %3 düşüşle
85,2mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %10 gerileyerek
45,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise giderlerin geçen seneye
göre 10,7mn TL azalarak 11mn TL seviyesinde gerçekleştiği
görülmektedir. Ayrıca, kontrol gücü olmayan paylardan gelir geçen
seneye göre %85 artarak 9,1mn TL olmuştur. Şirketin 2016 Ocak- Eylül
ana ortaklık karı ise 105,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz
yılın aynı döneminde kar 57,6mn TL idi.
Garanti Bankası (GARAN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka tarafından,
nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 101 gün vadeli 150mn TL nominal
değerdeki bono, 177 gün vadeli 150mn TL nominal değerdeki bono ve 546
gün vadeli 50mn TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli tahvilin
ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu kıymet
ile ilgili talep toplama işleminin 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde
yapılması ve kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanının 07.11.2016
tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Nötr): Şirket projelerinden
Kocaeli'nde yapımı planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında, 1955
adet konut ve 97 adet ticari üniteden oluşan toplam 2052 adet bağımsız
bölümün Yapı Ruhsatları 28.10.2016 tarihinde alınmıştır.
Migros (MGROS, Nötr): Şirket, 4 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve
1 adet Macrocenter formatında toplam 8 adet satış mağazası Ekim ayı
içerisinde hizmete açıldığını duyurmuştur.
31 Ekim 2016 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.539 ve
yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.578'dir.
(2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)
Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket dün seans kapanışının
ardından şu duyuruyu yapmıştır: "1 Kasım 2016 tarihinde, Hürriyet
Gazetesi'nin internet sitesinde, Alvimedica Tıbbi Ürünler A.Ş.'nin
(Alvimedica) Çatalca'da yapımını üstlendiği ifade edilen okul
projesiyle ilgili olarak Dinçer Gökçe imzalı bir haber yayınlanmıştır.
Söz konusu haberde bahsi geçen okul projesiyle ilgili olarak, Alarko
Holding A.Ş.'nin Belediye ile bir protokol yaptığı belirtilmektedir.
Bu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde sözü edilen okul protokolü
Alvimedica tarafından yapılmış olabilir. Ancak Alarko Holding A.Ş.'
nin böyle bir okul projesi girişimi yoktur ve bu konuda herhangi bir
kurumla protokol imzalamamıştır. Ayrıca Alvimedica ile Alarko Holding
A.Ş. ve Alarko Topluluğu şirketleri arasında herhangi bir ortaklık
ilişkisi veya benzeri bir hukuki ilişki bulunmamaktadır."
Diğer taraftan, Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları
Tesis, İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin nakit sermaye artırımı nedeniyle,
artırılan kısma Şirket tarafından 2,66mn TL ile iştirak edilmesine
karar verilmiştir.
Pınar Süt (PNSUT): Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Okul
Sütü Programı kapsamında düzenlediği ihalenin 3.kısmı Dimes Gıda-Pınar
Süt İş Ortaklığı tarafından alınmış ancak şirketin ihaleden alacağı
pay henüz netleşmemiştir. Yasal süreler içerisinde sözleşme
imzalanacak olup, konuya ilişkin detayların netleşmesine istinaden
gerekli açıklamalar yapılacağı belirtilmiştir.
Aselsan (ASLES, Öneri "EKLE" Sınırlı Pozitif): Aselsan Kazakistan
Ordusu ihtiyacı için SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine
yönelik 01.11.2016 tarihinde 3,57mn USD tutarında bir sözleşme
imzalamıştır. Sözleşme kapsamında teslimatların 2017 yılı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır.
Diğer taraftan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında
''TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" Sözleşmesi ile
ilgili olarak 01.11.2016 tarihinde, toplam bedeli 27,9mn USD olan Ek
sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşme kapsamında teslimatlar
2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.


SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv Sektörü: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2016 Ekim
ayı perakende satış rakamlarına göre otomobil satışları Ekim ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %32,9 artış kaydederken, hafif ticari
araç satışları %18,1 yükseliş kaydetti. Toplam hafif araç satışları da
ithal otomobil satışlarındaki %34,5'lik artışa bağlı olarak geçen
seneye göre %29,2 yükseldi. Ekim ayı rakamlarıyla beraber 10 aylık
hafif araç satışlarındaki düşüş %1,1 oldu. ODD Ekim ayında yılsonu
pazar tahminini 950bin-1mn adet aralığında açıklandı.
Enerji Sektörü: Akaryakıt dağıtım şirketleri, bugünden geçerli
olmak üzere motorine 10 kuruş indirim yaptı. Kaynak: aa
Kimya Sektörü: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre ekim ayında kimya
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre miktarda % 2,93 azalış ile
1,4 milyon ton, değerde ise %4,84 düşüşle 1,2 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Yılın 10 ayındaki kimya ihracatı değerde 11,5 milyar
dolar oldu. İhracattaki düşüşün başlıca sebepleri kimyanın en önemli
pazarları arasında yer alan çevre ülkelerdeki sorunların sürmesi ve
ihracat fiyatlarındaki gerilemeler. Sektörün geçtiğimiz ay en çok
ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla Mısır, Irak, Almanya,
İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, İspanya, Singapur, Suudi
Arabistan ve İngiltere oldu.

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1437 31,1552 % 0,04  
Euro 33,7704 33,7920 % -0,05  
Sterlin 39,3667 39,5641 % -0,02  
Frank 35,2856 35,4982 % 0,04  
Riyal 8,2806 8,3221 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,53 % 0,66  
Platin 891,99 893,79 % 0,66  
Paladyum 936,68 940,88 % 0,66  
Brent Pet. 82,37 82,37 % 0,66  
Altın Ons 2.033,28 2.033,63 % 0,66