ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

01.12.2016 08:59
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"OPEC'in üretim kotaları üzerinde anlaşmaya varabilmesi
katalizörlüğünde pozitif risk iştahı ile yılın son ayına başlıyoruz.
OPEC anlaşması ile birlikte Brent petrol fiyatları varil başına 52 ABD
Doları'na ulaştılar. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik Dünya'da
"reflasyon" fiyatlamasını geri getirdi. ABD'de 10 yıllık devlet tahvil
getirisi %2,38 oranına yükselirken küresel çapta hisse senetleri
enerji şirketleri liderliğinde değer kazanma eğilimindeler.
Dün, Almanya'da açıklanan Ekim ayı perakende satış verileri %2,4
oranında artışla beklentiye göre (%1,0) daha iyi çıktı. Türkiye'de de
aynı aya denk gelen ihracat verileri toparlanma eğilimlerini
korudular. Avro / Dolar paritesindeki zayıf görünüme rağmen ihracat
güç kazanma çabasında. Bir yandan 2015 yılı başındaki Avro / Dolar
şokunun etkisi geride kalırken bir yandan da Avrupa iktisadi
faaliyetindeki toparlanma ülkenin dış talep koşullarını desteklemekte.
Merkez bankası da açıklamalarında bahsettiğimiz dinamiğin altını
çizmekte. Bugün Dünya'da PMI verileri takip edilecek. Türkiye'nin
PMI'ı TSİ 10:00'da açıklanacak. Dün açıklanan Kasım ayı SAMEKS endeksi
sanayideki zayıflamayla 49 seviyesine düştü. Dolar kurundaki keskin
hareketler ithalat kaynaklı sanayide üretim zincirinde aksaklığa neden
olmuş olabilirler. Sabah Çin ile başlayan PMI serisinde ise
gerçekleşmeler olumlu taraftaydı. Geçtiğimiz hafta da Avrupa için
açıklanan geçici veriler PMI'larda güçlenmeye işaret etmişti. Bugün,
geçici verilerin teyit edilip edilmediğini takip edeceğiz. Öğleden
sonra ABD'de (PMI karşılığı) ISM verisi TSİ 18:00'de açıklanacak.

Para birimlerinin günlük değişimleri:

S&P500, vadeli işlemlerde yatay. Asya piyasalarında ise değer
kazançları gözlemliyoruz. Dolar / TL kotasyonları bu sabah 3,4366
seviyesinden geçerken Sepet Kur (1 Avro ve 1 Dolar ortalaması) yatay.
Petrol fiyatları Türkiye için iki yönlü çalışmakta. Risk iştahı
nedeniyle iyi fiyatlama cari açıktaki enerji etkisi ve enflasyon
nedeniyle dengelenmekte. Türk Lirası, bugün para birimleri arasında
zayıf kalanlardan. Bu sabah risk fiyatlaması ağır bastığı için Borsa
İstanbul, güne 74.200 - 74.300 aralığından alımla başlayabilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): %100 oranındaki bağlı ortaklığı Tarbes
A.Ş.'ni devir almak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye
yönelik karar verdiğini açıkladı.
Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): 10.11.2016 tarihli duyuruda
belirtildiği üzere santraller için verilen tekliflerin
değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştu. Komite
değerlendirmesine istinaden, toplam 232 MW kurulu güce sahip, Hatay
Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir
Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar
Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin Güriş Şirketler Grubu'na
toplam 259mn USD'ye satışı konusunda anlaşmaya varılmış olup, EPDK,
Rekabet Kurumu ve Ekonomi Bakanlığı'nın onayları sonrası satış işlemi
tamamlanacaktır.
Satışın gerçekleşmesi sonrasında elde edilecek nakit tahsilat, Ana
Ortaklığın kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında
kullanılacaktır.
Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirketin 21 Ekim 2016 tarihli
özel durum açıklamasında belirtilen mahkeme kararı ile şirket lehine
sonuçlanan 2010 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 60,9mn TL
kurumlar vergisi aslı ve 91,4mn TL vergi ziyaı cezasına ilişkin
olarak, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736
sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması sonucu toplam 14,1mn TL
vergi aslı ve gecikme faizi 30.11.2016 tarihinde ilgili vergi
dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.
Aselsan (ASELS, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Aselsan ile
Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi
Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye
ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme
değişikliği ile ASELSAN'a toplam 64,9mn USD tutarında ilave "Güvenlik
Sistemi" siparişi verilmiştir. Sözleşme değişikliği kapsamında
teslimatlar 2019 yılına kadar tamamlanacaktır.
Brisa (BRISA, Nötr): 2011 vergilendirme dönemine ilişkin ilave
4,2mn TL kurumlar vergisi aslı ve 7,5mn TL vergi ziyaı cezasına
ilişkin olarak toplam 2,4mn TL vergi aslı ve gecikme faizi, ilgili
vergi dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.
Petkim (PETKM, Öneri "AL", Nötr): Ağırlıklı olarak lojman alanı
olarak kullanılan İzmir ili Aliağa ilçesindeki 1.177.000 m2'lik arazi
ile ilgili içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak şekilde
imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan
dava neticesinde İzmir İdare Mahkemesince iptal edilmiştir.
Emlak Konut GYO (EKGY, Öneri "EKLE", Nötr): Şirket ile Tariş
Kooperatif Birlikleri arasında, İzmir'in Konak ilçesinde, Tariş
Kooperatif Birliklerine ait arsalar üzerinde gelir paylaşımı
yöntemiyle proje geliştirmek üzere protokol imzalanması
planlanmaktadır. Diğer yandan, Şirket projelerinden "İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım işi"
(Karat 34) kapsamında 470 adet konut ve 151 adet ticari üniteden
oluşan toplam 621 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları 25.01.2016
tarihinde alınmıştır. Ancak projede revizyona gidilmiş, 227 adet konut
sayısı 198 adet olacak şekilde 25.11.2016 tarihinde Tadilat Yapı
Ruhsatı alınmıştır. Böylece, Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm
sayısı 592 adet olmuştur.
Gübre Favrikaları (GUBRF, Negatif): Şirket 2016 yılsonu
hedeflerini gübre ve gübre hammaddelerinin fiyatlarındaki genel
seyir, yurtiçi ve yurtdışındaki piyasa koşulları doğrultusunda
güncellemiştir. 2016 yılı faaliyetlerinden Şirket toplam 4.044mn TL
ciro ve ana ortaklık paya isabet eden toplam 395mn TL FAVÖK
gerçekleştirmeyi hedefliyordu. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle satış
gelirleri 2.976mn TL, ana ortaklık karı olarak 83mn TL
hedeflemektedir. Şirket 31 Eylül 2016 tarihi itibariyle 2.131mn TL
satış geliri ve 81mn TL ana ortaklık karı elde etmişti.
2014 yılı 3. çeyreğinde başlayan, 2015 ve 2016 yılları boyunca da
devam eden gübre ve gübre hammaddelerinin fiyatlarındaki sert düşüş,
2016 yılı hedeflerinden uzakta kalınmasına yol açan temel faktör
olmuştur. Ayrıca, İran'daki iştiraki ve bağlı ortaklıklarının
beklentilerin altında üretim ve satış yapmış olması, yurtiçinde
nitratlı gübre satışlarının yasaklanması ve bunların ikamesi olarak
değerlendirilecek ürünlerin dönemsel fiyat artışları, özellikle yılın
son çeyreğindeki döviz kurlarındaki ani ve sert artışların alımlara
olan negatif etkisi finansal performansı olumsuz etkileyen diğer
hususlardır. Yılsonuna kadar var olan ortam koşullarının benzer
şekilde devam edecek olmasından ötürü ciro, faaliyet kârı ve FAVÖK
hedefler güncellenmiştir.
Vestel (VESTL, Nötr): Vestel'in Toshiba Visual Solutions
Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması kapmasında
Türkiye'de gerçekleştireceği ticari faaliyetlere Türk Rekabet
Kurumu'nun kararı ile 5 yıl süreyle izin verildi.
Türk Traktör (TTRAK, Nötr): 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde
nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin satış ve/veya tahsisli
satış yöntemleri ile satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç
yoluyla çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa
koşullarına göre belirlenecek, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına
sahip toplamda 200mn TL nominal değerli tahvil, bono veya benzer
nitelikte borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Nitelikli yatırımcılara
satılmak üzere 161 gün vadeli 327mn TL nominal değerdeki bononun ihraç
edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile
ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri "EKLE", Nötr):
Banka'nın Dünya Bankası'ndan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
garantisi ile temin edip Türkiye genelinde özel sektör firmalarının
jeotermal yatırımlarının finansmanına yönelik kullandırılacak olan
150mn USD tutarındaki "Jeotermal Geliştirme Projesi" ("Geothermal
Development Project") kredisi sözleşmesi 30 Kasım 2016 tarihinde
imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık Sektörü: BDDK genel karşılık oranlarına ilişkin 2017
yılı başından itibaren geçerli olmak üzeri yeni düzenleme yayınladı.
Buna göre şu anda %0,5 olan standart nitelikli küçük ve orta
büyüklükteki işletme (KOBİ) kredileri karşılık oranı %0'a çekilirken,
%1 olan olan standart nitelikli ticari krediler için uygulanan genel
karşılık oranı da %0,5'e indirilmiştir. Ayrıca transit ticarete,
ihracata, ihracat sayılan satış ve teslimlere ve döviz kazandırıcı
hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak kullandırılan standart nitelikli
krediler için de uygulanan karşılık oranının da %0 olarak devam
etmesine karar verilmiştir. 2017 yılı başında yürürlüğe girecek bu
düzenlemenin Ekim ayı bankacılık verileri dikkate alındığında ayrılan
karşılıkların iptal edilmesi halinde sektör karına bir sefere mahsus 6
milyar TL'nin üzerinde ek katkı sağlayabileceğini hesaplamaktayız.
Ayrıca yeni ayrılacak karşılıklardaki düşüşün de sektör karlılığını
olumlu etkilemesi beklenmektedir. Ancak bankaların ihtiyatlılık
kapsamında karşılık iptali yapıp yapmayacakları yada parçalı mı iptal
yapacakları belli değildir. BDDK daha önce Eylül ayında standart
nitelikli tüketici kredilerine ayrılan genel karşılıkları %4'ten %1'e
indirmiş ancak bankalar karlılıkların iyi seviyede olması ve IFRS 9'a
hazırlık amacıyla karşılık iptali yapmamıştı.
Enerji: Petrol Ürünleri İş Verenler Sendikası (PÜİS) otogaz
fiyatlarına 3 kuruş fiyat zam yapıldığını açıkladı.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Değişiklikleri: Bazı özel tüketim
mallarında ÖTV tutarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre, alkollü içeceklerde ve tütün ürünlerinde
ÖTV %10 ile %27,5 arasında arttı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA, Nötr): Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1.600 Ton 1.Hamur Bobin Kağıdı
ihalesi 4.464.700 TL bedelle firmaya kaldığı ihale kararı ile
onaylanmıştır.
Anel Elektrik (ANELE): Anel Telekom (ANELT): Anel Elektrik'in
aktifinde bulunan ANELT hisselerinin tamamının, Acredo Technology
BV'ye satışı süreci, neticesiz kalmıştır.
Denizbank (DENIZ): Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun ve bu kanuna ilişkin çıkarılan tebliğin lehe
hükümlerinden faydalanılmasına karar verilerek, bağlı bulunduğu vergi
dairesine başvuru yapılmış ve İlgili kanun kapsamında vergi ve
cezaların yapılandırılması sonucunda, tahakkuk eden 15,1mn TL 30 Kasım
2016 tarihinde peşin olarak ödenmiştir.
Çemaş Döküm (CEMAS, Nötr): Bağlı ortaklığı BND Elektrik'in USD
bazında sabit fiyat garantisi veren YEK Destekleme Mekanizması'ndan
(YEKDEM) faydalanmak üzere Üçgen-2 HES ve Üçgen HES için EPDK'ya
yaptığı başvurular kabul edilmiş olup, söz konusu santraller 2017
takvim yılında ürettikleri tüm elektriği YEKDEM kapsamında satacaktır.
Üçgen-2 HES ve Üçgen HES hidrolik enerjiye dayalı üretim tesislerine
verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 7,3 USD cent/kwh fiyatından
satış yapacaklardır.
Türkiye Kalkınma Bankası (KLNMA): Jeotermal enerji yatırımlarının
teşvikine yönelik, sektördeki yatırımcıların sabit yatırım maliyeti
içerisinde önemli risk içeren ilk evre arama ve doğrulama kuyu açma
maliyet risklerinin paylaşılması amacı ile Temiz Teknoloji Fonundan
sağlanan 39,8mn USD tutarındaki hibe anlaşması ve Jeotermal enerji
projelerinin finansmanı amacıyla T.C. Hazine Müsteşarlığı
garantörlüğünde Dünya Bankasından sağlanan 100mn USD tutarındaki kredi
anlaşması Banka ile Dünya Bankası arasında imzalanmıştır."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.179
Değişim :  -1,66% |  -154,65
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1404 31,1506 % 0,02  
Euro 33,7883 33,7992 % -0,03  
Sterlin 39,3757 39,5732 % 0,00  
Frank 35,2908 35,5034 % 0,06  
Riyal 8,2813 8,3229 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,44 22,48 % 0,66  
Platin 891,57 893,27 % 0,66  
Paladyum 936,26 941,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,35 82,35 % 0,66  
Altın Ons 2.032,40 2.032,62 % 0,66