ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

09.12.2016 08:50
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Avrupa Merkez Bankası'nın piyasaya beklediği parasal teşviki
sağlarken bu sabah Çin'de enflasyon verilerinin küresel enflasyonu
arttırıcı yönde açıklanması katalizörlüğünde haftanın son işlem gününe
nötr risk iştahı ile başlıyoruz. Dün öğleden sonra Türkiye'de Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) açıklamalarını takip ettik. Türkiye, son
yıllarda piyasa gözlemcilerini güçlü büyüme performansı ortaya koyarak
şaşırtmakta. Bu sene Avrupa'da Brexit belirsizliği nedeniyle yaşanan
ivme kaybına, turizm sektöründeki zayıflığa ve Temmuz ayında
başımızdan geçenlere rağmen %3'e yakın büyüme mümkün görünüyor.
Türkiye'nin büyüme performansının arkasında yatan temel belirleyici
değişken istihdam. Türkiye'nin genç beşeri yapısı işgücüne katılımın
sürekli artmasını sağlamakta. Türkiye özelinde işsizlik oranı yerine
istihdamdaki artışa odaklanılması gerektiği görüşündeyiz. Aslında
ABD'de de her ayın ilk Cuma'sı açıklanan raporda tarım dışı
istihdamdaki değişime odaklanılır. Türkiye'de de biz yorumcuların
istihdam sayısın odaklanmasında fayda var. Çünkü işgücüne katılımın
güçlü artışı suni şekilde işsizlik oranını yukarı itmekte. İstihdam
artışının en önemli özelliği vergi gelirlerinin üçte birini oluşturan
doğrudan vergilerin toplanması. İlaveten çarpan etkisi ile istihdamın
sürdürülmesi hem iç talebi özel tüketim üzerinden desteklemekte hem de
artan tüketim harcamalarının dolaylı vergilerle bütçeye gelir
sağlaması mümkün hale gelmekte. Çarpan etkisinin, mevcut
konjonktürdeki gibi ekonominin hız kestiği (çıktı açığının arttığı)
dönemlerde daha güçlü etki gösterdiği genellikle kabul edilir. Böyle
bir ortamda EKK da istihdamı destekleyici bir paket açıkladı.
İstihdamın önemli kesimini KOBİ'ler sağladığı ve KOBİ'lerin finansman
imkanına ulaşması daha fazla risk primi gerektirdiği için
teminatlandırma gibi çeşitli konularda KOBİ'lere güvence sağlanmakta.
Aynı zamanda KOBİ'ler ülkenin ihracatında da önemli rol oynuyorlar.
Kararların finansal etkilerden çok reel iktisadi faaliyetteki ve
hane-halkı bazında vatandaş üzerindeki et isini göz önünde bulundurmak
gerekiyor. EKK'nın dün açıkladığı paketin KOBİ'lere finansmana kolay
erişim ile yeni yatırımların önünü açacağı, üretimi teşvik edeceği,
hane-halkının da yeni istihdam olanaklarıyla refahının artmasını
sağlayacağını düşünüyoruz.
Dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarını yorumlayabilmek için
bu sabahki Çin fiyat gelişmelerini anlayabilmek gerekiyor. Çin'de
tüketici fiyatları %2,3 oranında artarken üretici fiyatları %3,3
oranında artış kaydettiler. Bu sene istikrar kazanan hammadde / emtia
/ enerji fiyatları sene başından beri Çin'de üretici fiyatlarını
yükseltmekteydiler. Üretici fiyatlarındaki artış imalatçıların kar
marjlarını desteklediği için sanayide iktisadi faaliyeti canlandırma
özelliğine sahip. Yılın son çeyreğinde küresel çapta PMI'larda güçlü
artışlar gözlemledik. Benzer şekilde Türkiye'de açıklanan son üretici
fiyatları artışı da sanayinin kendini kur şokuna karşı koruyabilmesini
sağlamakta.
Çin, Dünya'nın üretim üssü, kimileri için fabrikası konumunda
sayıldığından Çin'de enflasyonun toparlanması (2012 yılından beri
üretici fiyatları gerilemekteydiler = deflasyon) Çin'den ithalat
gerçekleştiren Gelişmiş Ekonomiler'de de enflasyonun artış eğilimine
girebileceğini, en azından 2008 Lehman krizi sonrası beliren çok düşük
enflasyon konjonktüründe deneysel para politikaları uygulamak zorunda
kalan merkez bankalarının fiyat istikrarı için bir nebze
rahatlayabileceğini haber vermekte. FED, faiz arttırım patikasını
koruyacaktır, Japonya Merkez Bankası, biz ve bizim gibi düşünen
yorumcular için Eylül ayındaki "verim eğrisi" yaklaşımı ile parasal
genişlemeden uzaklaşmaya başladı. Nihayetinde dün de ECB'nin parasal
genişlemeye çok zeki bir hamle ile piyasadaki risk algısını bozmadan
temkinli şekilde devam edeceğini gözlemliyoruz. ECB de artık parasal
genişlemenin son safhasında. Aylık miktar 20 milyar Avro azalmasına
karşın sürenin 6 yerine 9 ay uzatılması, ECB bilançosunun 480 milyar
yerine 540 milyar Avro büyüyeceği anlamına geliyor. Parasal genişleme
politikalarında şu ana kadar yayımlanan araştırmalar akım etkisinden
(aylık alım miktarı) ziyade stok etkisinin (bilanço büyüklüğü) daha
çok işe yaradığı görüşündeler. Dünkü karar ile ECB, aylık alım
miktarını azaltırken (kesinti = "taper") piyasanın risk iştahını
korumayı başarabildi. Çünkü 2017 yılı boyunca artık ECB'nin "taper"
yapıp yapmayacağı konuşulmayacak. Başkan Mario Draghi konuyu
kapatabildi. 2017 sonuna kadar da Çin'in başını çektiği enflasyon
toparlanması ECB'yi 2017 yılının ikinci yarısında piyasaya karşı
rahatlatacaktır.

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Şirket DowAksa'ya toplam 10mn USD nakit
sermaye ödemesi ve ödenecek nakit sermayenin Şirket ve Dow tarafından
eş zamanda ve eşit olarak karşılanmasında mutabık kalmış olup buna
göre, yapılması planlanan nakit sermaye ödemesi için Şirketin payına
düşen 5mn USD'nin DowAksa'ya ödenmesine karar vermiştir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Nötr): Şirket'in projelerinden
Ankara'da yapımı planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında, 1306
adet konut ve 23 adet ticari üniteden oluşan toplam 1329 adet bağımsız
bölümün Yapı Ruhsatları 06.12.2016 tarihinde alınmıştır.
İş Bankası (ISCTR, Öneri "AL", Nötr): İş Bankası takipteki
krediler portföyünün 403,4mn TL tutarındaki kısmını oluşturan
alacakları 34,5mn TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle
satıldığını duyurmuştur. Bu varlık satışı, son bilanço değerlerine
bağlı olarak takipteki krediler rasyosunu yaklaşık 20 baz puan aşağı
çekmektedir. Banka'nın üçüncü çeyrek itibariyle takipteki kredi
rasyosu %2,56 ile sektörün (%3,3) oldukça altında seyretmekteydi.
Diğer taraftan Banka, 250mn TL nominal değerli 151 gün vadeli banka
bonosu ile 150mn TL nominal değerli 214 gün vadeli banka bonosunun
halka arzına ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylandığını
duyururken, talep toplama işleminin 12-13-14 Aralık 2016 tarihlerinde
gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
İş GYO (ISGYO, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Şirket portföyünde
yer alan Sirkeci Banka Hizmet Binasının Elkon Elevatör Konveyör ve
Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmasına ilişkin tapu
devir işlemleri tamamlanmış olup, 53,1mn TL tutarındaki KDV dahil
satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
Kardemir Demir Çelik (KRDMD, Nötr): Şirket satışlarında Türk
Lirası'na dönme kararı almıştır. Bu kapsamda 9.12.2016 tarihinden
itibaren satışlar Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecektir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Nötr): Turkbine Teknik Gaz
Türbinleri Bakım Onarım A.Ş.'nin %50 oranındaki THY Teknik A.Ş.
hisselerinin tamamının Turkbine Teknik'in B Grubu hissedarı Zorlu
O/M'ye satılarak devredilmesine ilişkin tüm işlemler THY Teknik A.Ş.
tarafından tamamlanmıştır.
Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın 2016 yılı Kasım ayına ait trafik
verileri yayınlandı. THY'nin yolcu sayısı, Kasım ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre %4,2 azalarak 4,5mn kişi olurken, yolcu doluluk
oranı 0,2 puanlık artışla %74,2 seviyesine yükselmiştir. 11 aylık
verilere göre ise, yolcu sayısı bir önceki yılın aynı aylarına göre
%3,0 oranında artarak 58,3mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk
oranı ise 3,6 puan düşerek %74,5'e gerilemiştir.
Logo Yazılım (LOGO, Sınırlı Pozitif): GSF Software Labs LLC ile
Hindistan'da faaliyet gösterecek bir yazılım firmasının kuruluş
işlemlerinin tamamlandığı açıkladı. Logo ve GSF Software Labs LLC'nın
ortaklıktaki payları sırasıyla %66,6 ve %33,4'tür.
Doğuş GYO (DGGYO): Şirket portföyünde yer alan "Gebze Center AVM"
isimli gayrimenkulde mevcut kiracıların ödemekte olduğu EUR bazlı Türk
Lirası karşılığı kira bedelleri için, 01.01.2017-31.03.2017 (üç ay)
dönemine münhasır olarak 1 EURO kurunun 3,30 Türk Lirası olarak
belirlenmesine karar verildiğini duyururken, portföyde yer alan diğer
bir varlık olan "Doğuş Center Maslak" isimli gayrimenkulde mevcut
kiracıların ödemekte olduğu USD bazlı Türk Lirası karşılığı kira
bedelleri için, 01.12.2016-31.03.2017 (dört ay) dönemine münhasır
olarak 1 USD kurunun 3,20 Türk Lirası olarak belirlenmesi ayrıca
duyurmuştur. "******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2116 32,2227 % -0,01  
Euro 34,9504 34,9990 % 0,17  
Sterlin 40,7073 40,9113 % -0,02  
Frank 34,9572 35,1325 % 0,04  
Riyal 8,5226 8,5653 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,49 30,53 % 0,66  
Platin 1.031,60 1.032,94 % 0,66  
Paladyum 967,85 973,80 % 0,66  
Brent Pet. 82,09 82,09 % 0,66  
Altın Ons 2.337,52 2.337,85 % 0,66