ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

23.01.2017 08:47
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Suriye zirvesinin Astana'da gerçekleşeceği gündemi yoğun haftaya
iyimser risk iştahı ile başlıyoruz. Katalizör ise Dolar zayıflığı.
Trump'ın görevine Cuma günü resmen başlaması ile Dolar'da zayıflama
gözlemliyoruz. Avro, 1,0750 seviyesine yükselirken Dolar endeksi DXY
100,3 değerinde. Dolar / TL kotasyonları da bu sabah 3,7590
seviyesinden geçmekte. Bu hafta Cuma günü ABD, son çeyrek büyüme
verisini açıklayacak. Üçüncü çeyrekte ivmelenen ekonominin bir miktar
hız kaybettiği düşünülüyor. Ancak bu veri Trump öncesi dönemi
yansıtacağından ABD'de gözlemlediğimiz güven endekslerindeki artışın
2017'nin ilk çeyreği ve sonrasında fiili verilere yansıması muhtemel.
Aynı gün İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ı ziyaret eden ilk
lider olacak ve hem Brexit hem de Suriye konusu iki lider arasında
görüşülecek. Yarın ise İngiltere Anayasa Mahkemesi, İngiliz
hükümetinin kendi başına Brexit konusunda hareket edip edemeyeceğini,
yapacağı icraatları meclis onayından geçirip geçirmeyeceği konusunda
hükme varacak.
Türkiye'de ise yarın merkez bankasının kararını takip edeceğiz.
Araç bağımsızlığına ve genişleyen araç setine sahip merkez bankasının
yarın yeni mekanizmaları devreye alıp almayacağını takip edeceğiz. Bu
nedenle yarınki toplantı için doğru önerme merkez bankasının faiz
seviyesinden çok fonlama seviyesini etkileyecek bir karar alıp
almayacağı. Swap mekanizmasının tesis edilmesiyle kur oynaklığının
sakinleşmeye başladığını gözlemliyoruz. Çarşamba gününden beri 1 aylık
oynaklık %20'nin altına geriledi. Cuma günü kaydedilen %19,6 11 Ocak
sonrası en düşük değerdi. Bu sabah Dolar'daki hareketlenme nedeniyle
%20 seviyesini görsek de önümüzdeki günlerde oynaklığın %20
seviyesinin altında istikrar kazanması muhtemel. Öte yandan, Cuma
günü Çin'de yeni yıl tatili başlayacak ve önümüzdeki hafta boyunca Çin
piyasaları yeni yıl tatili nedeniyle kapalı kalacak. Geçtiğimiz hafta
tatil dönemindeki ihtiyaçlar için likiditeyi arttıran Çin Merkez
Bankası'nın bu haftaki hamleleri dönem dönem oynaklıkla
sonuçlanabilir. Veri tarafında ise bugün yurt-içinde Ocak ayı Tüketici
Güven Endeksi'ni (TSİ 10:00) takip edeceğiz. Yurt-dışında da Avrupa
Komisyonu'nun açıklayacağı güven endeksini (TSİ 18:00) takip edeceğiz.

ŞİRKET HABERLERİ

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı
prim üretimi hayat dalı 265mn TL, hayat dışı 52 TL olmak üzere toplam
317mn TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam prim üretimi 2015 yılına göre
%20 oranında artış sergilemiştir. Aralık 2016 dönemindeki prim üretimi
ise bir önceki aya göre %28 oranında artarak 34,4mn TL'ye yükselmiştir.
Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu
20.01.2017 tarihinde, Şirketin %99,97 oranında iştiraki bulunduğu
Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş
30mn TL tutarındaki sermayesinin 114mn TL'ye yükseltilmesine karar
verildiğinden, sermaye artırımı nedeniyle nakit olarak artırılan 84mn
TL tutarındaki sermayeye iştirak edilmesine karar vermiştir. Söz
konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılacak ödemelerin 21mn
TL'lik kısmına isabet eden tutar 20.01.2017 tarihinde
gerçekleştirilmiş olup, geri kalan kısmının ise tescil tarihinden
itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Sermaye
artırımı yoluyla Çelebi Kargo'ya sağlanacak bu kaynağın, Çelebi
Kargo'nun sermayesinin %100'üne sahip olduğu Almanya'nın Frankfurt
şehrinde mukim bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmbH'nin finansal
yapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçları için
kullanılması öngörülmektedir.
İş GYO (ISGYO, Öneri "AL", Nötr): 19.01.2017 tarihli özel durum
açıklaması çerçevesinde kullanılan kredi (120mn TL 4 yıl vadeli) 3
ayda bir faiz ödemeli, maliyeti yıllık %13,62 olduğu duyurulmuştur.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR, Sınırlı Pozitif): Şirket,
savunma sanayi alanındaki fırsatları ve işbirlikteliklerini
değerlendirmek amacıyla Limak Holding ile gizlilik protoklü
imzalamıştır. Haber sonrası Şirket hisseleri Cuma günü %19,90 oranında
değer kazandı.
Turcas Petrol (TRCAS, Nötr): İştirak portföyünün daha etkin
yönetimi kapsamında, %99,99 oranındaki bağlı ortaklığı Turcas Enerji
Holding A.Ş.nin (Turcas Elektrik Üretim A.Ş.nin %98,67 doğrudan
hissedarı) ve gerçek kişi hissedarların Turcas Elektrik Üretim A.Ş.
(TEÜAŞ)deki toplam 195mn lot payının Şirket tarafından satın alınması
için gerekli işlemlerin yapılmasına ve işlem tamamlanmadan önce
düzenleyici kurumlar ile TEÜAŞ'ın finansör kuruluşlarının onaylarının
alınmasına karar verilmiş idi. Şirketin 20 Ocak 2017 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı uyarınca, yine iştirak portföyünün daha etkin yönetimi
ve kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla, söz konusu satın alımın
tamamlanmasının ardından, ilgili düzenleyici kurumlar ile TEÜAŞ'ın
finansör kuruluşlarının onaylarına tabi olmak şartıyla Şirket ile
TEÜAŞ'ın tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle birleşmesine, bu
amaçla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Bu birleşme
ile, grup içi yabancı para cinsindeki uzun vadeli yatırım
kredilerinin, Şirketin yabancı para cinsindeki gelirleriyle aynı
bilançoda toplanarak daha etkin ve aktif bir hedge mekanizması
yaratılması planlanmıştır.
Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Bağlı ortaklıklarından Anadolu
Taşıt Ticaret A.Ş. ile Gürcistan Enerji Bakanlığı arasında 2015
yılının Mayıs ayında imzalanan Niyet Anlaşması kapsamında Kheledula
HES Projesi'nde fizibilite ve saha çalışmalarının tamamlanmasının
ardından Niyet Anlaşması'nın bir parçası olarak İnşaat İşlerine
Başlangıç Anlaşması imzalanmış olup, sözkonusu anlaşma Gürcistan
Enerji Bakanlığı'nca tescil edilmiştir. Bundan sonraki aşamada, resmi
kurumlardan inşaat izinlerinin alınmasının ardından inşaat safhasına
geçilecektir. Gürcistan'da Kheledula Nehri üzerinde 50,7 MW kurulu
gücünde ve yıllık 257mn kilovat-saat elektrik üretim kapasitesinde
planlanmış olan Kheledula HES için 82mn USD yatırım bedeli
öngörülmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD)
6 ana ürüne ilişkin verilerini içeren bültene göre beyaz eşya
sektöründe iç satışlar 2016'da %5 artışla 7,5mn adete yükseldi.
Sektörde ihracat ise 2016'da %8 artışla 19,6mn adet olarak
gerçekleşti. Bültende yer alan verilere göre 2016 yılının Aralık
ayında ise üretim %4 artışla 2mn adet oldu. Aralık ayında iç satışlar
%15 artışla 560,884 adete yükselirken, ihracat ise %6 artışla 1,7mn
adet olarak gerçekleşti.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Hedef Girişim Sermayesi (HDFGS, Sınırlı Negatif): Şirketin 2016
yılı net dönem karı %80 gerilemeyle 1,5mn TL oldu. Brüt kar %71
gerilemeyle 2,5mn TL olurken brüt kar marjı 12,5 puan gerilemeyle %7,1
oldu. Net kar marjı ise 12,6 puan gerilemeyle %4,3'ü gösterdi.
Kristal Kola (KRSTL, Nötr): Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi
(SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 29/12/2016 tarihinde açmış olduğu ihalede
Sakarya Sapanca'da bulunan Doğal Kaynak Suyunun 2,00 lt/sn debisinin
10 yıllık kiralanması için teklif verdiğini bildirmişti. SASKİ Genel
Müdürlüğü ile 10 yıllık kiralama ile ilgili 2017 yılı için 336.000 TL
+Kdv, gelecek yıllar (2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026)
için, 2017 yılı kira bedeli üzerinden Üretici Fiyatları Endeksi (bir
önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) üzerinden sözleşme
imzalanmıştır.
Mepet Metro Petrol (MEPET, Pozitif): Şirketin 2016 yılı net dönem
karı geçen seneye göre 10 katına çıkarak 10,1mn TL olmuştur. Yüksek
artışın sebebi şirketin geçen sene diğer faaliyetlerinden 5,7mn TL
gider yazarken, bu sene 3,7mn TL gelir yazması olmuştur. Brüt kar
%15,8 artışla 14,9mn TL olurken, esas faaliyet karı 5,4 katına
çıkarak 14,3mn TL'ye yükselmiştir.
San-El Mühendislik (SANEL, Sınırlı Pozitif): Şirket ile İşverenler
arasında 1 Ocak 2017 - 20 Ocak 2017 tarihleri arasında sözleşmesi
yapılmış toplam sözleşme bedeli 15,1mn TL'dir. Bu siparişler ile
birlikte 2017 yılı içerisinde faturalanabilecek iş toplamı 20.01.2017
tarihi itibari ile 37,4mn TL 'ye ulaşmıştır.
Say Reklamcılık (SAYAS, Nötr): Şirket Arçelik'in belirli satış
noktalarına muhtelif kurumsal kimlik ürünlerinin tedariki amacıyla
düzenlenen ulusal ihalede 2. olarak ihale edilen işin %40'ını almaya
hak kazanmıştır. İhale bedeli 1,6mn TL olup %15 azaltma veya artış
gerçekleşebilecektir.
Vanet Gıda (VANGD, Negatif): Şirketin 2016 yılına ait ana ortaklık
zararı 8,6mn TL olmuş ve geçen seneki 1,6mn TL'lik zararın 5,4 katı
katı üstünde gerçekleşmiştir. Zararın artmasındaki ana sebep özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 6,4mn TL'lik zarar yazılmasıdır.
Brüt kar geçen seneki 900bin TL'lik zarardan bir miktar iyileşmeyle
63bin TL'ye yükselmiştir. Esas faaliyetlerden zarar geçen seneki 1,5mn
TL'nin %69 üzerinde 2,5mn TL olarak gerçekleşirken, özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 6,4mn TL zarar edilmesi sonucu,
finansman önceki faaliyet zararı 8,8mn TL'ye ulaşmış ve oldukça
olumsuz bir görüntü çizmiştir."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
10:309.782
Değişim :  0,62% |  59,97
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.783
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:30
MAGEN 23,10 126.868.099 % 10,00  
YESIL 5,17 31.378.899 % 10,00  
YGYO 7,50 4.277.160 % 9,97  
NATEN 60,70 134.193.285 % 9,96  
ULAS 34,66 17.160.334 % 9,96  
10:30 Alış Satış %  
Dolar 32,5649 32,5720 % 0,10  
Euro 34,9787 35,0083 % 0,52  
Sterlin 40,3902 40,5927 % 0,24  
Frank 35,3767 35,5540 % 0,14  
Riyal 8,6196 8,6628 % 0,00  
10:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,33 27,37 % 0,66  
Platin 909,04 911,05 % 0,66  
Paladyum 1.002,50 1.005,50 % 0,66  
Brent Pet. 88,22 88,22 % 0,66  
Altın Ons 2.322,67 2.323,06 % 0,66