ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

13.02.2017 08:58Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"SABAH STRATEJİSİ"
Pozitif risk iştahı ile haftanın ilk işlem sabahına uyanıyoruz. Bu
sabah S&P500 vadeli işlemlerde %0,2 oranında değer kazanırken Dolar /
TL kotasyonları 3,6994 seviyesinden geçmekte. Bu hafta da geçtiğimiz
hafta gibi yeni veri akışı görece sınırlı kalacak. Yurt-içinde Aralık
ayı cari-açık verisiyle yıl genelindeki tabloyu görebileceğiz. Sene
başındaki 31 milyar Dolar açık beklentimizi turizm gelişmeleri
nedeniyle 33 milyar Dolar tutarına yükseltmiştik. Şu anda piyasa
beklentisi de yılın bu seviyede tamamlanacağına işaret ediyor.
Dolayısı ile Aralık ayı cari açık verisi çok fazla yeni bir bilgi
katmayacak. Ancak 15 Şubat günü açıklanacak bütçe gerçekleşmesi Ocak
ayında yani yeni yılın ilk ayında iktisadi faaliyete ilişkin ciddi
ipuçları sağlayacak. Toplanan vergiler üzerinden iktisadi faaliyete
yönelik elimizdeki ilk sayısal veri (hard data). Ay başında açıklanan
enflasyon belirli ölçüde şirketlerin kar marjlarını koruyabildiklerini
belirtmişti. Temel mal tarafına yönelik gelişmeler iktisadi faaliyetin
belirli bir hızda seyrettiğini gösteriyorlar. Buna karşın hizmet
enflasyonundaki ılıman seyir hizmet sektörünün sanayiye ne kadar ayak
uydurabileceğine yönelik soru işaretleri oluşturmakta. Maliyenin
verileri bize biraz daha geniş bir resim sunacak.
Geçtiğimiz hafta otomotiv ile ilgili verileri takip ettik. Satış
verilerini Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), üretim verilerini
de Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) açıkladılar. Her iki veri de
otomotiv sektörünün yeni yıla momentumlu girdiğini gösteriyor. Bu
noktada iki sene öncesine dönmekte fayda var. İki sene önce 2015
yılının başında yine kur şokları ile karşılaştığımızda genel beklenti
ekonomide hız kaybı yaşanacağı yönündeydi. 2015 yılını eski seride %4
yeni seride %6,1 büyüme ile tamamladık ve iç talep büyümeye kayda
değer oranda katkı sağladı. Otomobil satışları, iç talep için iyi bir
vekil (temsili gösterge). 2 sene önce genellikle yorumlar kur şoku
endişesiyle talebin öne çekildiği yönündeydi. Bizim konuya
yaklaşımımız biraz daha farklıydı. Avro ve Japon Yeni'ndeki ani değer
kaybı kısmen de olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir gelir
etkisi ortaya çıkardı. Zira otomotiv pazarında Avrupa ve Japonya
menşeli ürünlerin payı yüksek. Olayları önyargı ("a priori") yerine
düşünsel (analitik "a posteriori") inceleyebilmeliyiz. Ekonomideki tüm
davranışları "endişe" duygusu ile açıklamak haksızlık olabilir.
Davranışsal açıdan elbette duygular ekonomik kararlarda ciddi rol
oynarlar ancak yine de ekonomi teorilerinin temeli bireylerin rasyonel
(mantıklı) davranış sergilediklerine dayanır. İbn-i Sina (Avicenna)
makalelerinde "a priori" ve "a posteriori" çözümlemelere itinayla
değinir. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın kitabı "Ben, Öteki
ve Ötesi"nde bu konuları detayı ile incelemekte. Modern anlamı ile
bilim buradan Avrupa'ya gitmediyse bile buradan Avrupa'ya döndü. "A
posteriori" açıdan Kasım ayındaki vergi düzenlemesi bir gelir
etkisiyle sonuçlanmış olabilir. Artan araba fiyatları, mevcut araba
sahiplerinin kredi borçlarını kapayabilmelerini, ilaveten BDDK'nın
makro-ihtiyati uygulamalarıyla yeni kredi limitlerinin de katkısıyla
araba talebini canlı tutmalarını sağlayabilir. Net bir sonuca
varabilmek için önümüzdeki aylardaki satışları da takip etmemiz
gerekecek. Ocak ayındaki artışın özellikle yerli üretimden
kaynaklanması da olası bir rotasyon teması (mevcut araba sahiplerinin
borçluluklarını azaltarak arabalarını yenilemeleri) ile uyumlu. "A
priori" vergi düzenlemesinin sektörü ve iç talebi olumsuz etkileyeceği
ya da korku ile talebin öne çekildiği yargılarından şimdilik uzak
durmakta fayda var.
Yurt-dışında ise temel gelişme FED Başkanı Janet Yellen'ın
meclisteki savunması. Salı günü senato ertesi gün de millet meclisinde
savunma yapacak olan Yellen'ın FED'in kademeli yaklaşımını
pekiştirmesi bekleniyor. Bunun haricinde Avrupa'da büyüme verisinin
ikinci tahmini alt detaylarla birlikte açıklanırken Çin'de enflasyon,
ABD'de ise enflasyonun yanı sıra perakende satışlar ve sınai üretim
verilerini takip edeceğiz. Diplomatik tarafta ise Trump, Abe'nin
ardından bu hafta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlayacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Türk Traktör'ün 2016 yılı
4. çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7
artışla 93,7mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi 74mn TL idi. Yüksek
finansman giderine karşın şirketin brüt karını 2015 son çeyreğe göre
%29,1 artırması net kar artışındaki ana etken olmuştur. Son çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %23,7 artarak
939,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak brüt kar marjı 1
puan yükselerek %22,6'ya yükselmiş ve brüt kar %29,1 oranında artarak
212,8mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 4Ç2015'e göre %20,4
artarak 91mn TL'yi göstermiştir. Şirketin diğer faaliyet gelirleri,
faaliyetlere ilişkin kur farkı giderlerindeki azalışa bağlı olarak,
geçen seneki 5mn TL'lik giderin aksine 27,8mn TL gelir olarak
gerçekleşmiş ve faaliyet karını desteklemiştir. Faaliyet kar marjı 4,8
puan artışla %15,9'a yükselmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir.
Faaliyetlere ilişkin kurdan kar yazan Türk Traktör, finansman
tarafında kur farkından zarar kaydetmiştir. 4Ç2015'te 3,8mn TL
finansman geliri kaydeden şirket, 4Ç2016'da 44mn TL finansman gideri
yazmıştır. Yüksek kur farkı zararı ve faiz gideri net finansmandan
gider yazılmasının ana sebebidir. Net kar marjı bu durum dolayısıyla
4Ç2016'da 0,5 puan gerilemeyle %10 olarak gerçekleşmiştir. 4. çeyrek
sonuçlarıyla birlikte Türk Traktör'ün 2016 yılı net dönem karı 2015'e
göre %44 artmış ve 369,8mn TL'ye yükselmiştir.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Ak Sigorta'nın 2017 Ocak ayındaki prim
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak
273,4mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta Yangın ve Doğal Afetler ile
Genel Zararlar branşları önemli katı sağlamışlardır.
Galatasaray (GSRAY, Sınırlı Pozitif): Ana ortağı Galatasaray Spor
Kulübü Derneği (Dernek) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. arasında 27 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında
Dernek tarafından ilgili protokolün temlik edilmesi sonucu Dernek
tarafında 341,8mn TL tutarında finansman sağlanmıştır. İlgili tutarın
315,2mn TL tutarıyla Şirketin çeşitli bankalardaki anapara ve faiz
borç ödemeleri, 14,3mn TL tutarıyla ise Dernek'in banka anapara ve
faiz borç ödemeleri yapılmıştır.
Karsan (KARSN, Sınırlı Negatif): Şirket 3 Ekim 2014 tarihinde
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'ne bağlı Miami Şehri
Belediyesi'nin 300 adet 12 metre sıkıştırılmış doğalgaz yakıtlı otobüs
ihalesine teklif veren Nopetro LLC ve Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL)
ortak girişim şirketinin otobüs üretimi için alt yüklenicisi olduğunu
açıklamıştı. Söz konusu otobüs ihalesi başka bir şirket tarafından
kazanılmıştır.
İş Bankası (ISCTR, Öneri "EKLE", Nötr): Banka'nın GMTN programı
kapsamında hazırladığı 25mn USD tutarındaki tertip ihraç belgesi SPK
tarafından onaylanmıştır.
Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirketin kurucu ortaklarından olan ve
%15,76 oranında pay sahibi konumundaki Sayın Korkut Özal'ın vefatından
dolayı sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 7.500.000 adet ODAS
Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ne ait paylarının varislerine
yasal mirasçılık oranlarda devir işlemi ile ilgili yasal süreçler
tamamlanmış ve hisse devir işlemlerine başlanmıştır. Yeni durum
itibariyle devir sonrasında Sayın Korkut Özal'ın varislerinden ve
Şirketin kurucu ortaklarından olan Sayın A. Bahattin Özal'ın sahip
olacağı yeni pay oranı %15.38'den %17.74'e yükselecek olup, diğer
varislerin ferdi sahip oldukları ODAS paylarının oranları %5'in
altında yer alacaktır. Sayın A. Bahattin Özal'ın sahip olduğu ODAS
paylarından 1 TL nominal değerli 2,8mn adet payın, gerekli görülmesi
durumunda teminatlandırılmaya müsait hale getirmek amacıyla borsada
işlem gören niteliğine dönüştürülmek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu'na
gerekli başvuru yapılacak olup, söz konusu başvuru işlemi herhangi bir
hisse satış planlaması amacıyla yapılmayacaktır.
Şişecam (ŞİŞE, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Standard & Poor's Rating Services (S &P), 8 Şubat 2017 tarihli
açıklamasıyla, Türkiye'ye ilişkin belirlemiş olduğu "negatif" görünüme
bağlı olarak şirketin ana ortağı İş Bankası'nın görünümünü revize
etmesinin ardından Şişecam'ın görünümünü de "durağan"dan "negatif"e
çekmiş, "BB" olan kredi notunu ise teyit etmiştir.
Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Şirket ile United Biscuits arasında,
United Biscuits'in %100 oranında payı olan Suudi Arabistan'da mukim
IBC fabrikası ile IBC'nin sahibi olduğu McVities ürünlerinin Ortadoğu
ve Kuzey Afrika dağıtım ve satış haklarının satın alınmasına yönelik
görüşmelere başlanmıştır.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka azami 450mn TL
nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere
ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe
yetki verildiğini duyurmuştur. Ayrıca, 147 gün vadeli 200mn TL nominal
değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için
Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Bununla beraber 210 gün vadeli
100mn TL nominal değerli bonolar halka arz edilecek olup toplam halka
arz miktarı olan 300mn TL nominalden fazla talep gelmesi durumunda
halka arz miktarı 450mn TL nominal değere kadar artırılabilecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: OSD verilerine göre 2017 Ocak ayında otomotiv üretimi
geçen yıla göre %31 artarak 128bin adet oldu. Yurtiçi pazar %7 artışla
94bin adete ulaşırken, ihracat %50 artışla 103bin adet oldu.
Havacılık: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü
Funda Makbule Ocak, yeni havalimanının açılmasının ardından Atatürk
Havalimanı'nın tamamen kapanmayacağını belirterek "Bütün büyük
metropollerde olduğu gibi İstanbul'daki yeni havalimanına da yedek bir
meydan olması lazım. Atatürk Havalimanımızda çok ciddi alt ve üst yapı
yatırımlarımız var. Ticari uçuşları yeni havalimanına kaydırdıktan
sonra Atatürk Havalimanı'nda genel havacılık, müstakil kargolar, uçuş
eğitimleri, bakım ve onarım hangarları gibi havacılığın diğer
noktalarına çok ciddi imkanlar sağlayacağız." dedi. (Kaynak: Sabah)
Finans: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi
(İFM) programı kapsamında yurtdışındaki yatırımcıların Türkiye'de
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yabancı para cinsinden
borçlanma aracı ihraç etmelerinin önünü açacaklarını bildirdi. Şimşek,
"Hazine Müsteşarlığının söz konusu düzenlemesi ile Türkiye'deki
finansal derinliğin artırılmasına ve İFM projesinin hedeflerine
ulaşmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Yabancı finans
aktörlerinin ülkemize gelmesi teşvik edilecek." dedi. (Kaynak:
BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Erbosan Erciyas Boru (ERBOS, Pozitif): Şirketin 2016 yılı son
çeyrek net dönem karı 2015'in son çeyreğine göre 12 kat artarak 16,2mn
TL olmuş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Satış gelirleri
%55,8 artışla 90,8mn TL'ye yükselirken, brüt kar 3,5 kat artarak
15,1mn TL olmuştur. 4Ç2016'daki 4mn TL'lik operasyonel giderler
haricinde, diğer faaliyetler ve finansmandan gelir kaydeden Erbosan,
brüt karından daha fazla bir geliri net kar olarak yazmayı
başarmıştır. Şirketin 2016 yılı genelindeki net karı 2015'e göre %108
artarak 36,4mn TL'ye yükselmiştir.
Panora GYO (PAGYO, Nötr): Şirket, 2016 yılının son çeyreğinde
10,3mn TL kar açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net
dönem karı 63,9mn TL iken, bu karın 51,6mn TL'si yatırım amaçlı
gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer arışından kaynaklanmıştı.
Şirket'in 2016 yılındaki toplam net dönem karı ise 42mn TL olarak
gerçekleşmiştir. 2015 yılında 95,9mn TL kar elde edilmişti. Diğer
yandan, Panora GYO hisse başına 0,4388TL nakit kar payı dağıtmayı
planlamaktadır.
Tukaş Gıda (TUKAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 4Ç2016 net dönem
karı 2015 son çeyreğe göre %174 artışla 3,4mn TL olmuştur. Brüt kar
%64 artışla 9,2mn TL olurken, faaliyetlerden 4Ç2015'te zarar kaydeden
Tükaş Gıda 4Ç2016'da 11,8mn TL faaliyet karı yazmıştır. 4mn TL'lik
finansman gideri ve 4,4mn TL'lik vergi gideri sonrası şirket 3,4mn
TL'lik net kar yazmıştır. Olumlu 4. çeyrek sonuçlarına rağmen şirketin
2016 yılı net dönem karı 2015'e göre %59,9 daha aşağıdadır. 2015'teki
38mn TL'lik net kara rağmen, 2016 net dönem karı 15,2mn TL'ye
gerilemiştir. Gerilemenin sebebi 2015 yılında 19,5mn TL'lik vergi
gelirinin 2016'da yerini 5,1mn TL vergi giderine bırakmasıdır. "
******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
17:021.450
Değişim :  1,20% |  17,16
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.451
En Düşük
1.417
BIST En Aktif Hisseler17:01
OLMK 7,74 8.305.688 % 9,94  
EDIP 3,92 51.342.724 % 9,80  
HLGYO 2,62 37.975.609 % 9,62  
DOBUR 37,26 8.575.798 % 9,59  
FROTO 192,80 1.452.643.909 % 9,05  
17:01 Alış Satış %  
Dolar 9,4554 9,4591 % 2,68  
Euro 11,0243 11,0377 % 2,67  
Sterlin 13,0311 13,0964 % 2,64  
Frank 10,2676 10,3295 % 2,85  
Riyal 2,5148 2,5274 % 2,71  
17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -2,01  
Altın Gr. 542 542 13,87  
Cumhuriyet 3.575 3.629 75,00  
Tam 3.559 3.648 77,19  
Yarım 1.720 1.765 37,34  
Çeyrek 863 882 18,67  
Gümüş.Ons 24,13 24,17 -0,15  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,14  
B. Petrol 85,03 85,03 -0,79