ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

01.08.2017 08:48
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Haftanın ikinci işlem gününe iyimser risk iştahı ile başlıyoruz.
Çin'de imalat verisinin iyi gelmesi ve Güney Kore ihracatının
beklentilerin üzerinde artış sergilemesi, halihazırda toparlanan
küresel büyümeye yönelik algıyı güçlendirmekte. Dün karışık bir
görüntüyle kapatan ABD borsaları, bugün Asya borsalarını takiben
vadelilerde alıcılı seyretmekte. Diğer yandan, ABD iç siyasetindeki
gelişmeler Dolar'ı baskılarken, Fed üyesi Fischer siyasi belirsizliğin
ekonomik büyümeyi zedeleyebileceğini belirtti. Dolar endeksi (DXY) 93
seviyesinin altında ve son bir yılın en düşüğünde. Dolar / TL de 3,52
seviyesinin altına gevşedi. Endeksin güne alıcılı bir görüntüyle
başlamasını bekliyoruz. Veri gündemi ise bugün yoğun. Sabah TCMB
Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı takip edilecektir. Başkan
Sayın Murat Çetinkaya toplantıda bir sunum yapacaktır. Sunum daha çok
kur tarafında etkisini gösterebilir. Öğlen ise Avrupa Bölgesi'nden PMI
verileri ve yine Bölge'nin 2.çeyrek büyüme rakamı izlenecektir.
Öğleden sonra ABD'de ise önemli veriler takip edilecektir. TSİ
15:30'da kişisel gelir ve giderlerin yanı sıra Fed'in yakından takip
ettiği çekirdek PCE (beklenti: aylık %0,1 artış) önemli olacaktır. İyi
bir veri aşırı satım bölgesinde bulunan Dolar'a talep getirebilir ve
bu da borsada kar satışlarına neden olabilir. Yine ABD'de TSİ 16:45'te
Üretim PMI'ı ve TSİ 17:00'de ISM verileri yakından izlenecektir.

ŞİRKET HABERLERİ

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Negatif): Şirket'in
2Ç2017'deki net dönem karı 19,5mn TL ile bir önceki yılın aynı
çeyreğindeki 37,2mn TL'nin altında kalmıştır. Brüt kar ise 23,6mn TL
ile yine bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 43,4mn TL brüt karın
altında kalmıştır. Satış gelirlerindeki %7,5'luk artışa rağmen diğer
üretim giderlerindeki artış brüt karın düşmesinde etkili olmuştur.
İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki
net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında
azalarak 57,6mn TL olmuştur.
Arçelik (ARCLK, Nötr): 2017'nin ikinci çeyrek finansallarına göre
şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %60,6 azalışla
256,6mn TL olmuş ve 267mn TL'lik piyasa beklentisinin hafif altında
gerçekleşmiştir. Kardaki azalmanın ana sebebi geçen sene 2. çeyrekte
kaydedilen 415mn TL'lik yatırım gelirinin bu çeyrekte olmayışıdır.
2Ç2017 satış gelirleri %27,8 artışla 5.061mn TL olmuştur. Satışların
%59'unu oluşturan yurtiçi satışlar %34,1 oranında artış kaydederken,
yurtdışı satışlar %19,7 yükselmiştir. Satışların maliyeti gelirlerdeki
artıştan daha yüksek %34,5 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar %14,9
artışla 1.554mn TL olurken brüt kar marjı 3,4 puan düşüşle %30,7
olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış ise %15
olmuştur. Buna bağlı olarak, faaliyet karı %14,4 artışla 355,7mn TL'ye
ulaşırken, faaliyet kar marjı ise 0,8 puan düşüşle %7'ye gerilemiştir.
2Ç2017 FAVÖK'ü %2,3 artışla 496mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise
0,7 puan gerilemeyle %9,8 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket
geçen sene 82,5mn TL finansman gideri kaydederken bu sene 154mn TL
finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum karı baskılamıştır. Öte
yandan, vergi tarafında geçen seneki 2,6mn TL'lik giderin aksine bu
çeyrekte 43,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak
şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen
sene aynı çeyreğe göre 11,4 puan azalarak %5,1 olmuştur. 2. çeyrek
sonuçlarıyla birlikte Arçelik'in 6 aylık ana ortaklı karı geçen seneye
göre %38,5 azalarak 496,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlarından
ardından şirket 2017 yıl sonu ciro artış beklentisini %20'den %25'e
revize ederken, FAVÖK marjı beklentisini ise %11'den %10,5'e
düşürmüştür.
Bolu Çimento (BOLUC, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017
tarihindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %14 oranında azalarak 30,6mn TL'ye gerilemiştir. Brüt
kar da aynı dönemler itibariyle %14 oranında gerileyerek 46mn TL
olmuştur. Satış gelirlerinde önemli bir değişim gözlenmezken, brüt
karın gerilemesinde satışların maliyetinin artması etkili olmuştur.
Öte yandan, net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %23 ve %34 olmuştur.
Geçen yılın ikinci çeyreğinde söz konusu oranlar sırasıyla %26 ve %39
idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk
yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20
oranında azalarak 41mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Erbosan Boru (ERBOS, Pozitif): Erbosan Boru'nun 1Ç2017 net dönem
karı 11,1mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 8,2mn TL'lik net karın
%34 oranında üzerinde gerçekleşerek olumlu bir görüntü sergilemiştir.
Erbosan Boru'nun satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı
dönemine göre %54,6 oranında artarak 99,5mn TL'ye yükselirken,
satışların maliyeti ise %52,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı
olarak brüt kar %65,9 oranında artarak 18,6mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,3 puan artışla %18,7'ye
yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %36 oranında
artmış ve 5,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı %79,6 artarak 13,1mn TL'ye
ulaşmıştır. Faaliyet karı marjı 1,8 puan iyileşerek %13,1 olarak
gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 515bin TL'lik gelir
kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 13,6mn
TL seviyesinde gerçekleşirken, 2,5mn TL'lik vergi gideri sonrası net
dönem karı da 11,1mn TL olmuştur. Net kat marjı ise finansman
gelirindeki düşüş sebebiyle 1,7 puan düşüşle %11,1'i göstermiştir. 2.
çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %90,9
artışla 25,1mn TL seviyesine ulaşmıştır.
Finansbank (FINBN, Nötr): Finansbank'ın 2Ç2017'deki konsolide
olmayan net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %8 oranında azalarak
388,1mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Banka'nın 2017
yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %47 oranında artarak kaydederek 810mn TL'ye ulaşmıştır.
İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Ereğli Demir Çelik'in
bağlı ortaklığı olan şirketin 2017 yılı 1. yarıyıl net karı 2016'nın
birinci yarısındaki 281,4mn TL'den 1.046mn TL'ye yükselmiş ve oldukça
iyi bir performans kaydetmiştir. Güçlü artışın sebebi satış
gelirlerindeki %77,4'lük iyileşmeye karşın satış maliyetlerindeki daha
düşük %55,8'lik artıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 430,1mn TL'den
1.273mn TL'ye yükselmiştir.
Kordsa Teknik (KORDS, Sınırlı Negatif): Şirketin 2017 yılı ikinci
çeyrek ana ortaklık net dönem karı 27mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir
önceki yılın aynı dönemine göre %27 düşüş kaydetmiştir. Satış
gelirleri ikinci çeyrekte %28,6 oranında artan şirketin maliyetlerdeki
yüksek artış sebebiyle brüt karı sadece %2,9 oranında artmış ve
106,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı da %8,9 oranında gerileyerek 55,3mn
TL'ye inmiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 0,6mn TL'den
4,2mn TL'ye yükselerek karlılığı desteklerken, net finansmandan
2Ç2016'daki 1,3mn TL'lik gelire karşın 2Ç2017'de 10,7mn TL gider
kaydedilmesi karı baskılamıştır. Tüm bunların etkisiyle şirketin ana
ortaklık net dönem karı %27 oranında gerilemiştir. Diğer taraftan,
ikinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Haziran dönemi karı 88,1mn
TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemi ile yaklaşık aynı
seviyede gerçekleşmiştir.
Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Negatif): Şirketin 2Ç2017 net
dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %48,4 azalarak 66,7mn TL
olmuştur. Düşüşün sebebi geçen seneki finansman gelirinin aksine bu
çeyrekte finansman gideri yazılması ve brüt kar marjındaki
gerilemedir. Satışlar 2Ç2017'de %29,9 artışla 1.056mn TL olurken, brüt
kar %25,9 düşüşle 116,5mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 8,3
puan düşüşle %11 seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler
%18,1 artarak 36,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri de 28,6mn
TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki diğer faaliyetlerden giderler
5,7mn TL idi. Faaliyet karı %10 düşüşle 108,4mn TL'ye gerilemiştir.
Faaliyet kar marjı ise 4,6 puan düşüşle %10,3'ü göstermiştir.
Finansman tarafında ise 38mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler
neticesinde net dönem karı geçen seneki 129,4mn TL'nin oldukça altında
66,7mn TL olmuştur. Net kar marjı ise 9,6 puan gerilemeyle %6,3 olarak
gerçekleşmiştir. Vestel Beyaz'ın 6 aylık net dönem karı ise 2016'nın
aynı dönemine göre %28,4 oranında azalarak 139,5mn TL'ye gerilemiştir.
Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Şirketin büküm ve sarım makineleri ile
bu makinelere ait yardımcı ekipmanların komple yeni yatırımı
çerçevesinde TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu teşvik başvurusu onaylanmış ve
bölgesel teşviklerden yararlanmaya hak kazanılmıştır. Teşviğe konu
yatırım tutarı 57,7mn TL'dir.
Aselsan (ASELS, Öneri "TUT", Sınırlı Pozitif): Aselsan ile bir
yurt dışı müşteri arasında Haberleşme Teçhizatı alımı ile ilgili
olarak 25.12.2015 tarihinde imzalanan sözleşmede yapılan değişiklik
ile ASELSAN'a 48.722.000 ABD Doları tutarında ilave Haberleşme
Teçhizatı siparişi verilmiştir. Söz konusu sözleşme değişikliği
kapsamında teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Stok planlamasıyla da yıl içinde
planlanan bakım ve onarım işlemlerinin devam eden revizyon kapsamına
alınması suretiyle 1.fırının duruşuna devam edilmesi ve tahmini 10 gün
içinde tekrar faaliyete geçmesi beklenmekte olduğu duyurulmuştur.
Klinker stoğunun tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyede olduğu
ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği ayrıca
bildirilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Benzin ve motorinin litre fiyatı bugünden geçerli olmak
üzere 11 kuruş artacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,18
liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 4,44 liradan
4,55 liraya çıkacak. Benzinin litresine en son 5 Temmuz'da 13 kuruş,
motorine ise 6 Temmuz'da 11 kuruş zam yapılmıştı. (Kaynak: BloombergHT)
Taraf Bilgisi: 01/08/2017 tarihinden itibaren BIST30 kapsamında
DOHOL, EKGYO, HALKB, MAVI ve THYAO paylarında taraf bilgisi yayını
kapatılacak ENKAI, GARAN, OTKAR, SAHOL ve TUPRS paylarında taraf
bilgisi yayını başlayacaktır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akdeniz Güvenlik (AKGUV, Sınırlı Pozitif): Şirketin yönetim kurulu
iş geliştirme, ortaklık ve satın alma dahil çeşitli fırsatların
araştırılması ve gerektiğinde değerlendirilmesi için yönetim kurulu
başkanı Sayın Necmeddin Şimşek'e yetki vermiştir.
Akfen Holding: Akfen Holding Mersin Uluslararası Limanı'ndaki %50
hissedeki %40'lık payın 869mn USD'ye Avustralyalı altyapı fonu IFM
Investors'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Akfen'den
yapılan açıklamaya göre, hisseler IFM Investors'a ait Global InfraCo
SP NEUM SLU şirketine devredilecek ve anlaşmaya göre Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kalan %10'luk payla Mersin Limanı
Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonunu koruyacak. Açıklamada ayrıca
hisse devrinin gerçekleşmesi ile birlikte Akfen'in 2017'de Türkiye'ye
doğrudan sağladığı yabancı yatırım nakit girişinin (FDI) 1,23 milyar
USD'ye ulaştığı da belirtildi. Akfen 2017'de yenilenebilir enerji
şirketindeki %33'lük hisseni Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve
Uluslararası Finans Kurumu'na (IFC) 200mn USD'ye, TAV Havalimanları
Holding'deki %8,1'lik hissesini Fransa merkezli Aeroports de Paris'e
160mn USD'ye devir için anlaşmıştı. (Kaynak: Reuters)
Aslan Çimento (ASLAN, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017
dönemindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %34 oranında azalarak 12,1mn TL'ye gerilemiştir. İkinci
çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net
dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %59 oranında
azalarak 12,9mn TL olmuştur.
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı (ECBYO, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2.
çeyrek net dönem karı 1,2mn TL olmuş ve geçen seneki 1,1mn TL'lik
zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Böylelikle Eczacıbaşı YO'nun 6
aylık net dönem karı 1,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde net
kar 2,1mn TL idi.
Güneş Sigorta (GUSGR, Nötr): Güneş Sigorta 2Ç2017'de 7,8mn TL
zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 57,5mn TL zarar
kaydetmişti. Yılın ikinci çeyreğinde genel teknik bölüm dengesi 0,4mn
TL olurken, geçen yıl 46mn genel teknik bölüm gideri kaydedilmişti.
Yılın ilk yarsısındaki toplam zarar ise 7mn TL ile geçen yılın ilk
yarısındaki 80mn TL zararın oldukça altında kalmıştır.
Hektaş Ticaret (HEKTS, Nötr): Şirket'in 2Ç2017'deki net dönem karı
bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak 15,7mn TL'ye
yükselmiştir. Hektaş Ticaret'in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki
yılın aynı dönemine göre %36,8 oranında artarak 71,5mn TL'ye
yükselirken, satışların maliyeti ise %47,5 oranında artış kaydetmiş ve
buna bağlı olarak brüt kar %22,6 oranında artarak 27,3mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,5 puan düşüşle %38,2'ye
gerilemiştir. Hektaş'ın operasyonel giderleri 2. çeyrekte geçen seneye
göre %22,1 artış göstermiştir. Şirket'in faaliyet karı %33,2 artışla
22,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,9 puan azalarak %31,6
olmuştur. Finansman tarafında 2,6mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm
bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 20,1mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 15,7mn TL olmuştur. Net kat marjı
2,9 puan düşüşle %22 seviyesine gerilemiştir. İkinci çeyrek karı ile
birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir
önceki yılın aynı dönemine göre %28,3 oranında artarak 43,1mn TL
olmuştur."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66