ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

04.08.2017 08:56
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"İstihdam Raporu sabahına nötr risk iştahı ile uyanıyoruz. S&P500,
vadeli işlemlerde %0,06 oranında değer kaybederken, Dolar / TL
kotasyonları 3,54 seviyesinden geçiyorlar. Piyasa için haftanın verisi
TSİ 15:30'da ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak İstihdam
Raporu. Bizim için, özellikle reel sektör için sabahtan TSİ 9:00'da
Almanya'da açıklanacak Haziran ayı Fabrika Siparişleri önümüzdeki Salı
sabahı açıklanacak Haziran ayı Sınai Üretim verisi nedeniyle daha
önemli.
Küresel imalat koşulları iyimserliğini sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl hammadde fiyatlarındaki artış eğilimine bağlı kar
marjlarının toparlanmasıyla sanayide imalat hacimleri artışa geçmişti.
Bu sene hane-halkının tüketim talebi sanayide işlerin canlılığını
korumasını sağlıyor. Avrupa'da ikinci çeyrekle birlikte ankete dayalı
imalat göstergeleri (PMI) ve güven endeksleri ciddi anlamda güç
kazandılar. Tahminen bahsettiğimiz göstergeler fiili iktisadi
faaliyeti olduğundan daha iyimser gösterdiler. Şimdi bu göstergelerde
hafif gerileme r gözlemlesek de hem bulundukları yüksek seviyeler
açısından hem de zaten fiiliyata göre daha iyimser görünmelerinden
dolayı Avrupa'da iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte de momentumunu
koruyacağı anlaşılıyor. Mayıs ayında %1 oranında artan fabrika
siparişlerinin Haziran ayında %0,5 oranında artması bekleniyor.
Türkiye'de yurt-dışı gelişmelere daha hassas ara-mal imalatı (Şekil 1)
Mayıs ayında %1,1 oranında artış kaydetmişti. Eğer bugün açıklanacak
Alman verisinde pozitif bir değ r görürsek, Türkiye için ara mal
imalatının Haziran ayında pozitif değer alma şansı artacaktır.
İlaveten sermaye malı üretiminde gözlemlenen iki aylık dalgalanmanın
ardından daha sağlıklı bir değerle karşılaşabiliriz. Bu durumda
Ramazan Bayramı nedeniyle gün kaybı yaşanan Haziran ayında, takvim
etkisinden düzeltme katsayısı toplam sonucu etkileyebilir. Öğleden
sonra ise ABD'de ekonomisinin ılımlı seyrini yansıtan 180bin kişilik
istihdam artışı ile karşılaşabiliriz.
Buna bağlı işsizlik oranının
%4,3'e iyileşmesi beklenirken, ücr artışlarının da hali-hazırdaki
sakin seyrini sürdürmesi mümkün. Piyasa, ücretlerin %0,3 oranında
artmasını bekleniyor. ABD'de istihdam verisiyle birlikte aynı anda
ticaret dengesi de açıklanacak. Jeo-politik gelişmelere bağlı Kuzey
Kore konusu nedeniyle ABD ve Çin arasında diyalog yeniden sertleşmeye
başladı. Çin'in ABD ihracatı arttıkça artarken Trump yönetimi yeniden
Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik çeşitli yaptırım olasılıklarını
gündeme getirmekte. Enflasyonun açıklanmasının ardından bu sabah TSİ
10:00'da merkez bankasının kendi değerlendirmesini göreceğiz. TSİ
14:30'da tüketici fiyat endeksi ile açıklanan reel efektif döviz kuru
güncellenecek. Son olarak, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün
Azerbaycan ve Makedonya'nın notlarını gözden geçirecek. Aygaz (AYGAZ,
Öneri "EKLE", Nötr): Aygaz'ın 2017 yılı ikinci çeyrek net dönem karı
bir önceki yılın aynı dönemine göre %81,8 oranında artarak 168,5mn
TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 152mn TL'nin, hem de
piyasa beklentisi olan 155mn TL nin üzerinde gerçekleşmiştir.
Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizin oldukça
altında kalmasına karşın, Tüpraş'ın karının beklentimizin üzerinde
gerçekleşmesine bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlardan elde edilen gelirlerin (Aygaz Tüpraş'ta %10,2 dolaylı
paya sahip) beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.
Şirketin ikinci çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki bir önceki
yılın aynı dönemine göre %4'lük artış ve satış fiyatlardaki yükselişe
bağlı olarak %22,5 oranında artarak 1.881mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan satış maliyetlerindeki artışın satış gelirlerinden
yüksek olmasına bağlı olarak brüt kar %25,6 oranında gerileyerek 144mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %12,6'dan %7,7'ye
gerilemiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerdeki %2,4'lük düşük
artışa karşın faaliyet karı %59,7 oranında azalarak 33,1mn TL'ye
gerilemiştir. Tüpraş'ın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre çok iyi
performans göstermesine bağlı olarak bu çeyrk olumlu katkısı çok
yüksek olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı
dönemindeki 35,6mn TL'den 151mn TL'ye yükselmiştir. Bu durum Aygaz'ın
net dönem karının 2Ç2016'daki 92,7mn TL'den 168,5mn TL'ye
yükselmesinde ana etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte
Şirketin ilk yarı karı 326mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı
dönemine göre %106 artış kaydetmiştir.
Tüpraş'ın önceki gün açıklanan karına istinaden Aygaz hisseleri
dün %5,6 oranında artış kaydetmişti. Açıklanan finansallar sonrası
hissede baskı oluşabilir.
Halkbank (HALKB, Öneri "AL", Nötr): Halkbank'ın net dönem karı
2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %17 oranında
azalarak 1.009mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 994mn TL hem
de piyasa beklentisi olan 996mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir.
Ayrıntılar için tıklayınız.
Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2017 tarihindeki
net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21 oranında
artarak 13,7mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler
itibariyle %9 oranında artarak 17,4mn TL olmuştur. Toplam gelirler
içindeki payı %57 olan kira gelirleri ise %8 oranında artarak 12,6mn
TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017
yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre %3 oranında artarak 24,7mn TL olmuştur.
Ford Otosan (FROTO, Öneri "TUT", Sınırlı Pozitif): Ford Otosan'ın
2017 yılı 2. çeyrek net dönem karı 361,6mn TL ile bizim beklentimiz
olan 365mn TL'ye paralel, 332mn TL olan piyasa beklentisinin ise
üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan'ın
2Ç2016'daki net dönem karı 261,1mn TL idi. Net kar artışının ana
belirleyicisi olan satış gelirleri 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı
dönemine göre %35,6 oranında artmış ve 6.258mn TL olmuştur. Satış
gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki yükselişten
kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2016'nın aynı çeyreğine göre adetsel
bazda %7,4 düşerken, yurtdışı satışlar ise %19,6 artış kaydetmiştir.
Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek, %38
oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 1,6 puan düşüşle
%9,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %4 olmuş
ve düşük oranlı bu artış olumlu bir görüntü sergilemiştir. Diğer
faaliyetlerden 2Ç2016'da 6mn TL gelir yazılırken, 2Ç2017'de 19,1mn TL
gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %33,1
artışla 377,8mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,1 puan
düşüşle %6,0 olmuştur. FAVÖK %25 artışla 496mn TL'ye yükselmiştir.
FAVÖK marjı ise 0,7 puan gerilemeyle %7,9 olmuştur. Finansman
tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 8,2mn TL artarak
26,1mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket 2. çeyrekte 11,4mn TL'lik
vergi geliri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 2. çeyrek net dönem
karı 2016 ikinci çeyreğe göre %38,5 artış kaydetmiştir. Net kar marjı
da 0,1 puanlık artışla %5,8 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek
sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %36,6 artışla
633,9mn TL olmuştur. Ford Otosan ayrıca 2017 yılı 850-900 bin adet
olan toplam otomotiv pazarı beklentisini 900-950 bin adete ve 105-115
bin adet olan perakende satış adedi beklentisini 110-120 bin adete
revize etmiştir. Ayrıca, 280-290 bin adet olan ihracat beklentisi ise
290-300 bin bandına revize edilmiştir.
Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Goodyear'ın 2Ç2017 net dönem
karı 29,5mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 22,8mn TL'lik net karın
üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Goodyear'ın
satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,7
oranında artarak 405,3mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise
%29,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %1
oranında gerileyerek 62,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı
ise 3,9 puan düşüşle %15,5'e gerilemiştir. Şirketin operasyonel
giderleri aynı dönemde %18,1 oranında düşmüş ve net kar artışını
destekleyen ana unsur olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 6,3mn TL gelir
kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 39,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı
marjı 0,1 puan artarak %9,8'e ulaşmıştır. Finansman tarafında 4,9mn
TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi
net kar 34,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 29,5mn
TL olmuştur. Net kat marjı 0,3 puan artışla %7,3 seviyesine
yükselmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net
dönem karı %93,5 artışla 63,5mn TL olmuştur.
Tekfen Holding (TKFEN, Öneri "EKLE", Pozitif): Tekfen'in 2017
yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 223,9mn TL ile
hem bizim beklentimiz olan 124mn TL'nin, hem piyasa beklentisi olan
121,1mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve çok iyi bir görüntü
sergilemiştir. Tekfen'in 2Ç2016 ana ortaklık karı 72,6mn TL idi.
Tahminimizdeki sapmada hem taahhüt grubunun hem de tarımsal sanayi
grubunun beklentimizin oldukça üzerinde performans gerçekleştirmesi
etkili olmuştur. Ayrıca emlak grubu da konsolide kara bu çeyrekte
olumlu katkı sağlamıştır. Tekfen'in satış gelirleri ikinci çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,3 oranında artarak 1,7 milyar
TL'ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise hafif üzerinde
gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar da %55,6 oranında artarak
233,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı
dönemde sadece %9,5 oranında artmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna
ilaveten diğer faaliyetlerden net 45,8mn TL gelir kaydedilirken,
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler de 18,3mn TL'den
88,4mn TL'ye yükselmiş (taahhüt grubu) ve karın yüksek çıkmasında
önemli etken olmuştur. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016'da
kaydedilen 18,3mn TL'lik gelire karşın 2Ç2017'de kaydedilen 14,2mn
TL'lik gider karın daha yüksek gelmesini engellemiştir.
İkinci çeyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Tekfen'in
Ocak-Haziran ana ortaklık net dönem karı 385,1mn TL'ye yükselmiş ve
bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,8 oranında artış kaydetmiştir.
Tekfen ayrıca güçlü gelen ilk yarı sonuçları ardından 2017 yılı
beklentilerini revize etmiştir. Buna göre Holding, toplam satış
gelirleri beklentisini 7.503mn TL'den 7.348'e çekerken, FAVÖK
beklentisini taahhüt ve tarımsal sanayi kaynaklı 656mn TL'den 845mn
TL'ye yükseltirken, net kar beklentisini de 454mn TL'den 617mn TL'ye
yükseltmiştir.
Migros (MGROS, Nötr): 7 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 3
Ramstore (ikisi Kazakistan'da ve biri Makedonya'da) formatında toplam
18 adet satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31
Temmuz 2017 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 168
mağazası dahil, yurtiçinde 1.815 ve yurtdışındaki iştirakleri
vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.854'tür. (2016 sonu: yurtiçi
1.566, toplam 1.605 mağaza)
Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, portföyüne almış olduğu
Eurobondların toplam 3.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 3
Ağustos 2017 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 106,125 ABD
Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.237.417 ABD
Doları'dır.
Vakıf GYO (VKGYO, Nötr): Vakıf GYO'nun 2Ç2017'deki net dönem karı
2,3mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 5,1mn TL'lik karın
altında kalmıştır. Brüt kar ise %10 oranında artarak 618bin TL
olmuştur. Karın gerilemesinde finansman gelirlerindeki düşüş etkili
olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının
ilk yarısındaki net dönem karı 4,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen
yılın aynı döneminde 11,4mn TL kar elde edilmişti.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Çemtaş Çelik (CEMTS, Nötr): Çemtaş'ın 2Ç2017'deki net dönem karı
11,8mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 10,2mn
TL'lik karın %15,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri
2Ç2017'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,2 oranında artarak
106,3mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar %28,7 artışla 21,7mn TL'ye
yükselirken, brüt kar marjı da 1,2 puan gerilmeyle %20,4 olarak
gerçekleşmiştir. Faaliyet karı %42,6 artışla 15,1mn TL'ye ulaşmıştır.
Faaliyet kar marjı da 0,6 puan artışla %14,2 olmuştur. Vergi öncesi
net kar 14,4mn TL, net kar da 11,8mn TL'yi göstermiştir. Net kar marjı
2Ç2016'daki %13 seviyesinden 2Ç2017'de %11,1'e gerilemiştir. Şirketin
6 aylık net dönem karı %58,8 artışla 25,6mn TL seviyesine ulaşmıştır.
Denizbank (DENIZ): Denizbank'ın 2017 yılının ikinci çeyreğindeki
net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %19 oranında azalarak 440mn TL
olurken, yılın ilk yarısındaki karı ise bir önceki yılın aynı dönemine
göre %30 oranında artarak 985,7mn TL olmuştur.
Marshall Boya (MRSHL, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki net
dönem karı 3,1mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 9,9mn TL'lik
karın altında kalmıştır. Satış gelirleri %21 oranında artan şirketin
brüt kar ise aynı dönemler itibariyle sadece %5 oranında artarak
40,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı ise %58,7 oranında azalarak 5,7mn TL
olmuştur. Diğer yandan, Şirket ikinci çeyrek net kar rakamına karşın
yılın ilk yarısında 2,9mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın
ilk yarısında 3,1mn TL kar elde etmişti.
Yeni Gimat GYO (YGGYO, Nötr): Şirket'in 2Ç2017 tarihindeki
konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6
oranında azalarak 33,5mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar ise aynı
dönemler itibariyle %2 oranında gerileyerek 32,3mn TL olmuştur. İkinci
çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net
dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında düşerek
72,4mn TL olmuştur.
Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Tasarım Merkezi olarak faaliyet
göstermek maksadıyla yapılan başvuru bakanlık tarafından uygun
görülmüştür.
Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından Şirkete Tasarım Merkezi Belgesi
verilmiş olup, bu kanun kapsamındaki teşvik ve muafiyetlerden şirket
de yararlanacaktır.


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66